De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

RUIM 200 HARDLOPERS EN NOG MEER WANDELAARS NAMEN DEEL AAN 22e STATENTOCHT IN OENTSJERK. CONCURENTIE VAN LOOP LEEUWARDEN STAGNEERD DE GROEI DEELNAME

Sinds 2003 wordt er in Oentsjerk de Statentocht georganiseerd, opgezet om iets extra’s te kunnen doen voor de bewoners van Heemstrastate.

Gekozen is voor een vaste dag, de derde zaterdag in Mei en dat was jaren een gunstige datum waar heel veel wandelaars, hardlopers, validen en invaliden, rolend of lopend een bepaalde afstand konden afleggen. Heel veel vrijwilligers zetten zich in om alles ook op rolletjes te laten verlopen.

Maar 10 jaar gelden kwam de Loop Leeuwarden en ging ook enkele malen op de zondag na de Statenloop zitten, een concurrent met veel sponsoren en een gemeente die subsidie verstrekte, daar konden de organisatoren van de Statenloop niet tegenop ondanks dat ze een heel mooi parkoers hadden uitgezet door de Trynwalden.

Toch ging men door in Oentsjerk en hield zich aan de afspraak, 3e zaterdag in Mei. Waren er de vorige keer 333 lopers nu 212 maar wel 150 wandelaars meer dan vorig jaar.

Organisatie in handen van de aktiviteitengroep van Patyna locatie Heemstrastate,Marian en Jildert Andringa en Auke Visser twee fanatieke hardlopers en Auke als Wheeler hadden het ook nu weer prima geregeld, het was ook nog mooi weer, wel wat winderig maar lekker verkoelend onderweg. Het was wel afzien maar een mooie testloop voor de komende Slachtemarathon op 4 Juni, daarom kozen ook een flinke groep voor de 30 km loop.

Ook waren er nu lopers bij die zondag ook Loop Leeuwarden zouden lopen, dat kon nu de organisatie het inschrijfgeld had gehalveerd en men toch twee lopen kon volbrengen voor een redelijk inschrijfgeld.

Jan Kooistra van SV Friesland gaf het startschot en deed verslag voor zover hij de lopers kon, hij moest werken zonder deelnemerslijst maar ook dat lukt wel. Christiaan Valk uit St.-Anna verzorgde het geluid en de muziek. Anneke Kerstholt uit Groningen noteerde al de nummers en finishtijden waarvan de uitslag op www.svfriesland.nl komt te staan. Ook de verzorging onderweg en na de finish was weer prima verzorgd. De organisatoren waren dan ook best tevreden met het verloop en bood de vrijwilligers een aardigheidje aan als dank voor hun inzet. 

Janke v.d.Schaaf maakte weer een moie fotoreportage. http://www.svfriesland.nl/index.php/foto-s/huisfotograaf-janke-van-der-schaaf#nanogallery/nanoGallery/6287132160858431889/6287132579423309218

DE UTSLAG: 29.7 KM: 1e Harry Wiersma Blije 1.59.38 2e Johan Reitsma Augustinusga 2.13.46  3e Frank de Ruiter Sneek 2.14.07  4e Albert v.d.Ziel Berlikum 2.14.34 5e Meine Jongedijk Leeuwarden 2.17.45 Vrouwen: 1e Marjan de Ruiter Sneek 2.20.18  2e Janke Douma Lichtaard 2.45.24  3e Piety Feenstra Leeuwarden 2.53.02 4e Winy Grent Blokker 2.55.02 5e Tiny Wouda Kollum/Tracy v.d.Ploeg Damwoude/Saakje Regnerus Broeksterwoude/Rones Spinder Buitenpost 2.55.25

21.1 KM: 1e Jan/Willem Davidse Zwolle 1.26.47  2e Bart v.d.Veen Zwagerbosch 1.27.18 3e Hans Hiemstra Harkema 1.30.50 4e Bareld Kootstra Garyp 1.35.40 5e Johan Meinsma Leeuwarden 1.36.03 Vrouwen: 1e Marianne Visbeek Gytsjerk 1.56.58 2e Annechien v.d.Veen Leeuwarden 1.57.12  3e Jantje v.d.Werff Dokkum 2.05.51 4e Minke Oord Joure 2.10.02

16.1 KM: 1e Roelof de Roos Leeuwarden 1.01.28  2e Ate Bijlsma Garyp 1.10.12 3e Arjan v.d.Wal Opende 1.13.24  4e Arnold Boersma Oentsjerk 1.16.50 5e Michael Damm Heerenveen 1.20.00 Vrouwen; 1e Annette Oosterwijk Oentsjerk 1.37.28  2e Anneke Kiewiet Gytsjerk 1.40.16 3e Karin Akse Stuifzand 1.41.51 4e Lucia Oenema Gytsjerk 1.41.51

9.7 KM: 1e Johan Hoogeveen Boornbergum 34.28  2e Simon Regnerus marrum 36.19  3e Paul Steen Damwoude 36.28 4e Jouke/Atze Posthumus Rottevalle 36.36 5e Walter Sinnema Joure 37.38  Vrouwen: 1e Lisan de Vries Noodbergum 37.12 2e Fenna Mulder Tytsjerk 51.27  3e Sjoerdje Veenstra Burgum 53.06 4e Jantina Jager Damwoude 56.51 5e Jannie Jilderda Damwâld 56.55

5 KM: 1e Johan Terpstra Wijtgaard 21.11  2e Gerben Jullens Oenkerk 22.14  3e Martijn Postma Gytsjerk 22.15  4e Finn Feenstra Oentsjerk 22.15  5e Thom Inia Giekerk 22.15 Vrouwen: 1e Wytske v.d.Kooi Burgum 27.46  2e Foekje Hansma Koostertille 28.10  3e Sigrid de Winkel Wijtgaard 28.32 4e Aafke Kleinhuis Earnewâld 28.35 5e Liza v.d.Lend Damwoude 28.37      

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk