De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Foto’s

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk

HARRY WIERSMA WINT WINTERSE SLACHTERIN WOMMELS

Wat een mooie hardloopdag in Wommels 27 november , 260 deelnemers aan de start. Sportvereniging Friesland  organiseert bijna wekelijks in de provincie een hardloopwedstrijd. Dat is mogelijk omdat plaatselijke leden voor vrijwilligers zorgen en het parkoers uitzetten. In Wommels regelen Wietse Jonker en Ultsje Wiersma de Slachterin, over 1.8 – 5- 10.2 km en Halve Marathon. Zij pijlen het mooie parkoers, zorgen voor verkeersregelaars en de bemensing van 3 verzorgingsposten.

Prachtige foto’s van Janke van der Schaaf Slachterin Wommels 2010

Ook zijn er leden die een blessure hebben en niet aan deze competitieloop mee konden doen. Door zich als vrijwilliger beschikbaar te stellen krijgen ze wel competitiepunten. Zo fietste Karst Anema uit Stiens voorop om de route aan te geven, tegenliggers te waarschuwen voor tegemoet komende lopers en controle of de pijlen en bordjes er nog stonden. Albert v.d.Ziel uit Berlikum die vorige week de marathon in Leens liep was nu verkeersregelaar en zorgde er voor dat auto’s van lopers niet in het winkelgebied parkeerden maar bij het sportveld, Gemeentehuis en Bogermanschool.

Een record aantal lopers kwam zaterdag 27 november op deze loop af. Het was mooi weer en de schitterende route met de passage van de Slachtebrug vond men mooi. Het wegdek en ook de brug waren niet glad en de weersomstandigheden waren prima voor een halve marathon. Op kou kun je je kleden . Alleen het tunneltje was wat glad maar daarvoor had de organisator  een zak zout meegenomen en voor de start uitgestrooid.
Om 11.00 uur ging iedereen van start, de 5 en 10 km finishten bij de brandweergarage de halve marathon deed dit bij Café Het Reade Hynder waar ook de eindverzorging stond met warme bouillon en thee en er was een tent om even in de beschutting uit te rusten. Wietse en Ultsje kregen veel complimenten voor de organisatie. Jan Kooistra bedankte hen voor de inzet en moeite die het kost om zo’n loopevenement te organiseren.
De EHBO moest een paar pleisters plakken omdat bij de start twee lopers ten val kwamen in de grote groep lopers. Na afloop was er snert met roggebrood en spek voor de vrijwilligers. Ook veel lopers gingen aan de snert.  

Winnaars:

Harry Wiersma Blije won de halve marathon in 1.22.10 voor Saco Hemstra Weidum 1.23.02 3.Nyk Adema Makkum 1.24.08 4.Tjerk Bruinsma Makkum 1.25.30 5.Otto de Boer Leeuwarden 1.26.54 6.Daan v.d.Geest Stiens 1.27.05    7.Jasper Keizer Sint-Anna 1.27.07 8.Klaas Hoekstra Haskerhorne 1.28.14 9.Gerrit Duits Sneek 1.30.14 10.Chris Draijer Oudega 1.32.46
Vrouwen:  1.Corine Visser Leeuwarden 1.39.28 2.Marjan de Ruiter Sneek 1.41.44 3.Geke Venema Easterlittens 1.48.13  4.Anke Peterson Leeuwarden 1.53.16 5.Richt Abma Wommels 1.54.43 6.Ineke Scheffer Leens 2.01.41
 Rein Bergsma Groningen won de 10.2 km in 39.24 voor Sjaak v.Leeuwen Leeuwarden 39.34 en Teade Rispens Heerenveen 39.46
Vrouwen: 1.Anneke Halbertsma Wommels 47.26 voor Saskia v.d.Draai Wijnaldum 48.12 en Rosa Greidanus Bolsward 49.03
5 km. 1.Klaas Werkhoven Tzum 17.11 voor Gerald Hoogeveen Bolsward 17.23 en Symen v.d.Velde Waaksens 18.12    Immy Kersbergen Wommels won bij de vrouwen 18.36.