De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Ledenvergadering 15-3-2024

Vrijdag 15 maart 2024 – 19:30 uur

Zaal ENZO – Kalverdijkje 77C – Leeuwarden

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuren notulen jaarvergadering 10 maart 20231)
 4. JAARVERSLAG 2023 SPORTVERENIGING FRIESLAND
 5. Penningmeester
  1. Financieel jaarverslag 2023 1)
  2. Begroting en Contributie 2024 1)
 6. Verslag kascommissie: Theo Runia en Bouke Fennema (reserve Cor Zeemans)
 7. Verlenen decharge penningmeester
 8. Benoeming nieuw kascommissielid – aftredend: Theo Runia
 9. Bestuursverkiezing

aftredend: Jan Kooistra (secretaris) en Sjouke Touber (algemeen lid) 2)
deze beide bestuursleden zijn herkiesbaar

vacature: voorzitter (voorgedragen door bestuur: Hinke Oost)2)

 1. Jaarverslag Trimbode
 2. Jaarverslag Vertrouwenscommissie
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

1) De stukken zullen vanaf 19:00 uur ter inzage op de bestuurstafel liggen.

2) Tegenkandidaten voor de bestuursfuncties kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden via info@svfriesland.nl! Zonder tegenkandidaten worden de bovenstaande personen automatisch ge/her-kozen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk