De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

28-07-2021 Twirreloop Wytgaard

254 LOPERS AAN DE START VAN DE SV FRIESLAND TWIRRELOOP IN WYTGAARD.

 

Wat was die Thijs Hofstra de SV Frieslandorganisator van de Twirreloop in Wytgaard blij dat het droog bleef deze woensdagavond en dat er maar liefst 254 lopers aan de start verschenen.

Hij had de gehele route gepijld met krijtkalk en dat gaat er na wat regenbuien weer af en het had al flink geregend maar als het die avond droog bleef waren de pijlen nog zichtbaar daar zorgt de vettigheid van krijt wel voor.

 

Hij was er in geslaagd in deze coronatijd en bouwvakvakantie genoeg vrijwilligers op de been te brengen om al de verzorgingsposten en verkeerspunten te bemannen. Dank zij dit soort vrijwilligers kan de SV Friesland bijna wekelijks een prestatieloop organiseren.

 

Christiaan Valk heeft het organisatiewerk van zijn opa overgenomen en ontpopt zich als een reuze organisator die in de evenementen branche zit en al een tijd niet bij grote evenementen aanwezig kan zijn omdat die allemaal zijn afgelast. Hij vraagt de vergunningen aan met daarbij behorende protocollen en overleggen en slaagt daar uitstekend in. Zorgt ook voor de materialen bij de start/finish en heeft steeds weer nieuwe ideeën om het nog gezelliger en beter te maken voor de vrijwilligers en lopers.

 

De deelnemers kunnen van te voren inschrijven dat kan tot in de middag van de loop en 175 hadden dat gedaan, een 80 kwamen zich nog voor de start aanmelden en dat gaf wat oponthoud en ontstond er een lange rij voor de secretariaatswagen wel keurig 1½ met ruimte gehouden maar het invoeren van de gegevens is heel wat werk en als door haastige spoed ook nog een stortinkje optreed kost dat veel tijd.

 

Ook nu deed de organisatie weer een oproep om bij de volgende loop komende zaterdag in Oude Willem voor de Hoeve aan den Wegloop alstublieft voor in te schrijven via internet www.svfriesland.nl

 

De hardloopweerman Chris Draijer uit Oudega had voorspeld dat het een goede droge avond zou worden en het had gelijk en daar waren de vrijwilligers en lopers erg blij mee.

De lopers kwamen overal vandaan uit de provincie maar ook uit bv Urk en uit de polders of van nog verder immers verder kun je nog niet deelnemen aan loopjes omdat het voor veel organisatoren te omslachtig is om te organiseren.

 

Tineke de vrouw van SV Frieslandtrainer Riekele Kobes mocht het startsein geven, zijn trainingsgroep was deze avond niet op de atletiekbaan in Leeuwarden maar deden mee aan deze Twirreloop gadegeslagen door hun trainer die best trots was op zijn pupillen die prima prestaties leverden. Ook Lionitastrainer Joop Lusthof was met zijn trainingsgroep aanwezig, gezellig en leuk weer eens wat anders dan lopen op de baan op sportpark Nylân.

 

Er was voldoende drinken onderweg maar ook nu mogen de vrijwilligers de bekertjes water niet overgeven en moeten de lopers die zelf van het rekje pakken. Dit is de zevende loop al weer van SV Friesland dus weet men de voorschriften.

 

Twee fotografen onderweg, Janke v.d.Schaaf en Tjeerd de jong maakten mooie fotoreportages waarvan een link op de site www.svfriesland.nl staat en heel veel die bekijken en of downloaden. De uitslagen staan daar ook op al direct nadat de laatsten zijn gefinisht dat wordt geregeld door Anita v.d.Wal en Christiaan Valk. V

 

oor de laatste loper, SV Frieslandlid Jan-Willem Delfsma uit Wolvega was er een poedelprijs of zoals hij zelf zei voor de rode lantaarndrager.

 

Jan Kooistra, die ook microfonist  was ,bedankte Thijs Hofstra namens de lopers en SV Friesland voor zijn inzet en bood hem een schaal met rotsplantjes aan, ik deed het graag was zijn antwoord.

 

De uitslagen:

15.7 KM: 1e Henk Bos Tjalleberd 1.01.41  2e Bernard Winsemius Joure 1.02.13 3e Johannes v.Raalte Dearsum 1.02.25 4e Melle v.Laar Vlieland 1.02.32 5e Peter Sibma Garijp 1.04.06 Vrouwen: 1e Anita Flapper Berlikum 1.05.02 2e Ylona Kruis Ysbrechtum 1.10.00 3e Marian Sterk Mantgum 1.18.19 4e Alida Olldersma Donkerbroek 1.34.02 5e Carin Hoekstra Leeuwarden 1.35.31

 

10 KM: 1e  Marcel Adema Akkrum 34.43 2e Steven Hemstra Wergea 35.04 3e Floris Boonstra Leeuwarden 35.04 4e Remco Schraa Hurdegaryp 35.52  5e Alwin Reiders Burgum 36.18  Vrouwen: 1e Sanne Heidinga Leeuwarden 42.00 2e Judith v.d.Meer Dronryp 42.55 3e Erika Broekema Groningen 43.05  4e Nynke de Jong Wytgaard 44.52 5e Melissa Papa Leeuwarden 46.20  

 

5.8 KM: 1e Ricardo Papa Leeuwarden 22.08 2e Jappie Doller Oosterwolde 22.36  3e Tymen Kok Akkrum 22.44 4e Barend Baarssen Urk 22.49 5e Wieger Sikkema Damwâld 23.53 Vrouwen: 1e Jacolien Ruizendaal Emmeloord 22.44  2e Dinie Ras Urk 23.39  3e Jantinea Loosman Urk 24.21 4e Christina Boonstra Akkrum 30.41 5e Evelien Snitker Leeuwarden 31.55

 

2½ KM: 1e Jorrit Roorda Wytgaard 11.53  2e Bas v.d.Wei Wytgaard 12.58  3e Rindert Douma Wytgaard 13.00  4e Thomas Roorda Wytgaard 13.51 5e Djurre Visser Wytgaard 13.56 Vrouwen: 1e Mare Roorda Wytgaard 15.48

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk