De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Bijzonder extra ledenvergadering

Per 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze brengt met zich mee dat op een aantal punten de statuten moeten worden aangepast.

De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid, en de rol van bestuurders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet wordt vastgelegd als verplichting is al gangbaar in de praktijk. Door die praktijk te formaliseren in de verenigings- of stichtingsstatuten kan hier geen onduidelijkheid meer over ontstaan.

In de jaarvergadering van september 2021 hebben we aan de aanwezige leden de nieuwe concept-statuten voorgelegd met het verzoek om het bestuur toestemming te verlenen deze te laten vastleggen bij de notaris. Alle aanwezige leden hebben hier goedkeuring voor gegeven.

Helaas is achteraf gebleken dat onze “oude” statuten een bepaling bevatten die aangeeft dat er minimaal 2/3 van de leden aanwezig moet zijn om hiermee in te stemmen. Dit was dus niet het geval en we verwachten ook niet dat dat wel bij de komende ledenvergadering op 11 maart a.s. het geval zal zijn.

Hierdoor maken we gebruik van de optie die genoemd staat in onze “oude” statuten die aangeeft dat wij minimaal 8 dagen vóór de al geplande ledenvergadering een extra vergadering inplannen met de statuten als enige agendapunt. Er vanuit gaande dat ook hier niet het benodigde aantal leden bij aanwezig zal zijn, schrijven we gelijk op dat moment de algemene ledenvergadering uit op 11 maart a.s. waarin de aanwezigheid van 2/3 van het aantal leden niet meer van toepassing is om de statuten vast te stellen. Uiteraard moet wel de meerderheid van het aantal aanwezige leden ermee instemmen.

Kort samengevat:

2 maart 2022     19.30 uur:          
bijzondere ledenvergadering in de loods van SV Friesland in Stiens (Seefûgel 7) met als enige agendapunt de statuten; Aangezien wij niet verwachten dat hier minimaal 265 leden aanwezig zijn zetten wij dit agendapunt ook gelijk op de agenda van de algemene ledenvergadering op 11 maart a.s.

11 maart 2022   19:30 uur:          
algemene ledenvergadering
locatie: Zaal ENZO – Kalverdijkje 77C – Leeuwarden.

Het concept van de gewijzigde statuten is hier te raadplegen -> Concept statutenwijziging 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk