De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Agenda algemene ledenvergadering 11-3-2022

Vrijdag 11 maart 2022 – 19:30 uur
Locatie: Zaal ENZO – Kalverdijkje 77C – Leeuwarden

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuren notulen jaarvergadering 10 september 20211)
 4. Jaarverslag 2021
 5. Penningmeester
  1. Financieel jaarverslag 2021 1)
  2. Begroting en Contributie 2022 1)
 6. Verslag kascommissie: Meindert Roosjen en Roelie van der Ziel (reserve: Ed Velderman)
 7. Verlenen decharge penningmeester
 8. Benoeming nieuwe kascommissie – aftredend: Roelie van der Ziel
 9. Bestuursverkiezing
  1. aftredend: Jan van der Hoek – wedstrijdsecretaris -Herkiesbaar
 10. Jaarverslag Trimbode
 11. Jaarverslag Vertrouwenscommissie
 12. Statutenwijziging Concept-statutenwijziging-2022
 13. Verloting
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

1) De stukken zullen vanaf 19:00 uur ter inzage op de bestuurstafel liggen.

2) Tegenkandidaten voor de bestuursfunctie kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden via voorzitter@svfriesland.nl of via 06-43878115!

— Zonder tegenkandidaten wordt Jan van der Hoek automatisch herkozen! —-

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk