De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Twirreloop Wytgaard 17-05-2023

DE 30e TWIRRELOOP IN WYTGAARD TROK 200 LOPERS EN WAS GROOT SUCCES. 17-05-2023
De Sportvereniging Friesland organiseert jaar een 30 tal lopen in Friesland en Drenthe, de 30e Twirreloop is de 12e loop de ze organiseerden of mee organiseerden.
Dank zij een vaste vrijwilligersgroep is dat mogelijk en zijn hun lopen te vinden op de site www.svfriesland.nl www.loopjeloopje.nl en www.hardlopen.nl
Woensdag was het de 30e keer dat ze de Twirreloop organiseerden het boegbeeld daarvan is Thys Hofstra met zijn vrouw Gretha die zorgen voor de vrijwilligers, accommodatie, parkoersuitzetten en pijlen etc. nu Thys 77 jaar is en Gretha meer aandacht van hem nodig is heeft hij besloten het organisatiestokje over te dragen aan Jelle Broersma ook wel bekend als de zanger Jelle B. die het een eer vond dat hij hier voor gevraagd werd en alles zal doen om dit werk voort te zetten.
Voor de loop van woensdagavond waren 114 deelnemers voor ingeschreven via www.svfriesland.nl/evenementen en hier kwamen nog eens een 70 tal bij op de dag zelf en een 30 tal jonge jeugd de gratis mocht deelnemen. De start en finish was op het sportveld welke feestelijk was ingericht zelfs met springkussen voor de jeugd en de jongste jeugd mochten hun rondjes lopen op het sportveld begeleid door Jelle die de microfoon van de speaker had gekregen en het deed dat fantastisch en zorgde voor een gezellige sfeer met heel veel publiek langs het veld. Ze kregen na afloop een medaille en chocomelk of vruchtendrank van Catering man Jan.
Om half acht gingen de lopers van start onder ideale weersomstandigheden voor hun 5.8-10.2 of 16.1 km de 10 Engelse mijlen gevolgd door de jeugdloop over 2.5 km.
Onderweg stonden 3 verzorgingsposten met wat en verkeersrelaars en na de finish was er warme bouillon, chocomelk, vruchtendrank en fruit. In De Twirre kon men zich meld in de ruime sportzaal en was er volop douche en kleedgelegenheid. Ook in het horecagedeelte was het gezellig druk en werden de vrijwilligers koffie aangeboden en na afloop een hapje en drankje. Vrijwilligers moet je koesteren zonder hen geen loop.
Ook Gretha van Thijs was aanwezig en had zelfs een taak toebedeeld, Thys werd in de volle zaal toegesproken door Jelle en kreeg een mooie bokaal aangeboden, Anita van de SV Friesland bood hem een mooie glazen kom aan met plantje en grote Merci reep als dank voor zijn en hun jarenlange inzet.
Toen iedereen weer was gefinisht waren en de door Jelle aangeboden appeltaarten uitgedeeld aan de winnaars en twee die in de verloting een taart hadden gewonnen werden de attributen weer in de bestelbussen geladen en werd er gezellig nagezeten in De Twirre. Jan Kooistra had de deelnemers allemaal uitgenodigd voor hun volgende lopen 3 juni de 10 van St.-Anna en 1 juli de Golleloop in Wirdum volledige uitslagen en de foto’s van Janke en Tjeerd zijn te vinden op www.svfrielsland.nl
5.8 KM: 1e Johannes Postma Gytsjerk 20.41 2e Jappie Doller Oosterwolde 21.51 3e Klaas v.Heeringen Hurdegaryp 22.15 4e Wiebe Terwischa van Schettinga Reahus 22.28 5e Jacob v.d.Ploeg Damwoude 23.46
Vrouwen: 1e Janneke de Vries Stiens 24.09 2e Sandra Scheenstra Burgum 27.38 3e Sanne Brinksma Wytgaard 28.55 4e Wietske de Jong Vegelingsoord 29.58 5e Karin Rinsma Leeuwarden 31.35
10.2 KM: 1e Alwin Reinders Burgum 35.44 2e Erwin de Vries Stiens 37.21 3e Marco Kingma Sneek 37.28 4e Klaas Kroese Sneek 38.10 5e Ate Bijlsma Garyp 39.21
Vrouwen: 1e Ylona Kruis Ysbrechtum 43.52 2e Liesbeth Hiddema Jirnsum 47.20 3e Myra Hitzert Hurdegaryp 47.26 4e Nicole v.Krimpen Kootstertille 49.10 5e Gerda v.Klaarbergen Leeuwarden 52.15
16.1 KM: 1e Thys Jong Leeuwarden 54.00 2e Wilco Kooistra Leeuwarden 54.56 3e Rogier Rozendaal Leeuwarden 57.15 4e Johannes Huizenga Sweagerbosk 59.04 5e Johannes v.Raalte Dearsum 1.03.19 Vrouwen: 1e Kim Boonstra Leeuwarden 1.31.40

Link naar de Fotoreportage Janke en Djurre v.d.Schaaf.
https://photos.google.com/share/AF1QipNl27TPdHaozFAFptP_CmZ0nbCJdDkwlVwvoojGd1kBntgjmBxJyPKqXvArApt4hQ?key=azlpS2NEak5ISjVxbmFNTGEtMWtXNngxeEpieDRn

Link Fotoreportage Tjeerd de Jong
https://photos.google.com/share/AF1QipO64HX04l2XbECgBMegoRv1P8Awv781yb785EIwkPwVzmnfaVV0g6jfHxF2UVovxA?key=UndTTjNhUW1ybGZjd2ZaYkdIaktEUDdPWVNMNlNB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk