De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Ronde over Ried 2020

SPORTVERENIGING FRIESLAND ORGANISEERDE 15e HARDLOOPEVENEMENT IN CORONATIJD DE RONDE OVER RIED TROK 160 DEELNEMERS. EEN DIKKE BUI VOOR DE START EN HARDE WIND.

Het valt niet mee om in deze tijd met beperkingen een prestatieloop te organiseren maar organisator Christiaan Valk van SV Friesland kreeg het toch weer voor elkaar. Hij zette de Ronde over Ried op de kalender en kreeg toestemming van de gemeente Waadhoeke om die coronaproof te organiseren

Hij kon in sporthal De Trije terecht voor het gebruik van de toiletten en zette de secretariaatswagen op het ruime plein en de start en finishlocatie plande hij op de Hertog van Saksenlaan. Overal voldoende ruimte voor de deelnemers zich voor de start de 1½ meter in acht te nemen. Daar is men al aan gewend dit is de 15e loop al die de SV Friesland zo organiseert. Jammer genoeg moest de Night to LightRun en Festival in Franeker, de Berenloop op Terschelling en de SneekermeerRun worden verschoven naar 2021 omdat deze grote evenementen geen toestemming kregen van de gemeenten en veiligheidsregio. Heel jammer maar begrijpelijk.

Gelukkig konden er nog een paar hardloopevenementen in het noorden doorgaan, de Wouterbergjescross in Oranjewoud met 135 lopers en ook de trimloop in Assen kon door gaan. Voor de komende loop van SV Friesland de Marderhoekloop op 24 oktober in Oudemirdum hoopt men ook toestemming te krijgen van de Friese Meren maar dan moet het aantal besmettingen niet stijgen. Nu heeft de sport nog een ontheffing om bij vluchtige contacten de 1½ meter even los te laten zoals bij de start maar als dat niet meer mag is het even gebeurd met het hardlopen en moet men individueel een route gaan lopen. Gezamenlijk is dat leuker en is er genoeg ruimte tussen de lopers onder elkaar.

Vooraf zette de SV Friesland één van haar trouwe vrijwilligers in het zonnetje wat toen ook even scheen. Anneke Kerstholt komt iedere keer met haar man Piet naar een loop van SV Friesland om daar de uitreiking van de startnummers te doen en bij de finish de eindtijden en nummers te noteren. Wel 25 jaar met de helaas veel te jong overleden Wijtse Breidenbach en nu steeds met een andere vrijwilliger. Ze wonen in Groningen dus iedere keer een flinke trip naar Oude Willem of Stiens, Harlingen etc. SV Friesland zit in alle delen van de provincie. Vrijwilliger coördinator Herman Hoekstra overhandigde haar een mooi boeket bloemen en bedankte haar voor haar inzet en hoopt nog een hele tijd van haar diensten gebruik te mogen maken immers zonder vrijwilligers kunnen zij geen loop organiseren.

Ondanks de slechte weerberichten melden zich toch nog 145 lopers zich bij de start, 15 bleven thuis maar stonden wel op de deelnemerslijst. Men trof het nog, het had ’s nachts flink geregend en veel pijlen op de weg waren onduidelijk en in het Franeker bos was het zo nat dat pijlen niet meer mogelijk was en de 7 km lopers een lus moesten missen en zo 5.6 km liepen maar over een mooi parkoers wat verder duidelijk te volgen was. Net voor de start een flinke bui maar om 11.00 uur was het droog en werd er gestart. Richting Dongjum hier gingen de 12 km lopers naar Boer en Ried, de 17 en 21 km lopers ging richting Tzummarum en bij de brug Hegesyl gig men via het Trije Molepaad langs de Tzummarumerfeart naar Boer een nieuwe route waar menig loper nooit was geweest. Toen naar Ried en gingen de halve marathonners nog langs de Rie en Berltsumer Wiid terug naar Ried waar de anderen al via Peins en Schalsum terug gingen naar de finish in Franeker de langste afstand ging over Bloemketerp nog even over het Bolwerk om te finishen op de Hertog van Saksenlaan. Het White Angels verkeersteam zorgde voor de oversteek plaatsen en hield de auto’s staande niet iedereen vond dat leuk maar kon na een minuut of vijf weer doorrijden en konden kijken wat heel veel mensen als hobby hebben, hardlopen in de vrije natuur.

De meeste deelnemers komen uit het noorden, vooraf moesten zij een verklaring inleveren dat ze zich gezond voelden en geen klachten hadden die op corona konden lijken. Ook was er voldoende ontsmettingsmateriaal en droegen de vrijwilligers mondkapjes en handschoenen. Prijzen waren er niet te winnen dus geen prijsuitreiking iedereen ging na afloop vlot naar huis.

De volledige uitslagenlijst en verslagen staan op de site www.svfriesland.nl

Uitslagen Ronde over Ried 10-10-2020 Franeker Org. SV Friesland.

21.5 KM: 1e Harry Wiersma Blija 1.30.13 2e Catrinus Vroom Hijum 1.33.21 3e Gerrit Duits Groningen 1.34.34 4e Menno Bakker Franeker 1.35.45 5e Ricardo Papa Wergea 1.39.31 Vrouwen: 1e Nynke de Jong Tzum 1.45.22 2e Marit Houtsma Ried 1.49.45 3e Riemkje Wiersma Sneek 1.54.22 4e Thea Douma Fochterloo 1.55.36 5e Ria Leeverink Bolsward 1.57.12

17 KM: 1e Durk Tichelaar Harlingen 1.07.44 2e Chris Draijer Oudega 1.12.56 3e Erik Dijkstra Eastermar 1.18.32 4e Sjoerd Visser Eastermar 1.18.53 5e Theo Douwes Eastermar 1.19.17

12.6 KM: 1e Yke Zoetendal Joure 42.55 2e Erik Bouma Ijlst 47.38 3e Cor Visser Gytsjerk 51.42 4e Pieter Kool Kûbaard 52.04 5e Teatse Tichelaar Harlingen 55.49 Vrouwen: 1e Anita Flapper Berltsum 54.01 2e Maria Sterk Hallum 58.21 3e Rika Jelsma Gorredijk 1.02.32 4e Nikki Jepkema Lekkum 1.03.19 5e Diana Pijl Dronrijp 1.05.08

5.6 KM: 1e Henk Baas Dokkum 27.47 2e Benno Venstra Stiens 28.44 3e Rein Faber Minnertsga 28.44 4e Cor van Sluis Franeker 29.39 5e Marco Vijver Franeker 29.43 Vrouwen: 1e Tineke Acda Franeker 30.52 2e Marijke Westra Berltsum 35.05 3e Annelies Woudstra Easterlittens 35.06 4e Jeltsje Ottema Easterlittens 35.06 5e Gerry Bleeker St.-Anna 35.10

5.1 KM: 1e Ilan Palstra Workum 17.56 2e Frank Hiemstra Menaldum 19.00 3e Willem Miedema Hitzum 20.25 4e Bart Marién Buitenpost 26.11 5e Henk Postma Deinum 28.53 Vrouwen: 1e Charissa Zijlstra Leeuwarden 25.47 2e Antje Smedes Kootstertille 26.24 3e Renske Lemstra Gorredijk 26.31 4e Albertje Strikwerda Dongjum 32.36 5e Wieke Miedema Hitzum 33.01

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk