De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

19-11-2022 Slachterin Wommels

SLACHTERIN WOMMELS TROF PRIMA HARDLOOPWEER DEELNEMERS VOL LOF OVER DE ORGANISATIE. AANTAL LOPERS OVERTROF DE VERWACHTING.
Zaterdag 19 november organiseerde de SV Friesland weer hun Slachterin in Wommels na een paar jaar onderbreking door de coronacrisis, dank zij de bedenkers Ultsje Wiersma en Wietse Jonker kon deze loop weer door gaan zij zorgen voor het uitzetten en pijlen van de routes en vrijwilligers voor de verzorgingsposten met warm water onderweg. Op punten waar men fout kon lopen omdat daar de afstanden gingen scheiden stonden ook vrijwilligers om daar op te letten.
Prachtige verkeersluwe routes over Kubaard, Swarte Beien, Kromme Syl en via de Slachtedyk over de Kromme de Slachtebrug, De Gouden Engel, De Klieuw, Reahus, Melahuizen, Itens, Easterein terug naar Wommels. Dit is de langste afstand een halve marathon waar 50 lopers zich voor hadden opgegeven. De organisatie had op totaal 150 deelnemers gerekend maar 171 gaven zich op dank zij het mooie winterse weer. Ze kregen onderweg gezelschap van een loslopende geit die een heel stuk met hen meeliep.
De start was bij het tunneltje dat wat glad was maar na een waarschuwing vooraf gingen er geen lopers onderuit. De deelnemers kwamen uit alle delen van hat land, 10 van hen die zich van te voren hadden opgegeven kregen een doos met lekkers mee naar huis, via de verloting op startnummer. Hessel Wijnja triatleet uit Groningen won de halve marathon in 1.15.33
Het inschrijven ging via www.svfriesland.nl/inschrijven maar 50 gaven zich op de dag zelf zich op in Restaurant It Dielhûs waar men zich om kon kleden en douchen bij de tennisvereniging Boskranne waar bij het kaatsveld de finish was. De verzorgingswagen met Jan v.d.Wal die zorgt voor warme bouillon, vruchtendrank, water en fruit stond naast de jurytent waar Anneke Kerstholt en Lisette Kooistra al de nummers en tijden noteerden. Een tiental vrijwilligers zorgden er voor dat ook deze Slachterin een succes was en velen melden dat ze volgende week zondag 27 november weer bij SV Friesland aan de start zouden verschijnen dan is er de Pepernotenrun in Franeker.
Al de vrijwilligers kregen na afloop een heerlijke kom snert aangeboden en vooraf koffie, zonder hen geen loop. Dank aan de gemeente SûdWest Fryslân voor de toestemming. Wietse en Ultsje kreeg na afloop een boeket bloemen aangeboden namens SV Friesland.
Tjeerd de Jong maakte een mooie fotoreportage waarvan de foto’s gratis zijn te downloadden. https://photos.google.com/…/AF1QipNMPQnft_Q…
Uitslagen Slachterin Wommers Zaterdag 19-11-2022.
5 KM: 1e Bob Tjaarda Roden 18.50 2e Marlon Jansen Leeuwarden 18.53 3e Jan Heppener Bolsward 19.04 4e Hilbert de Haan Ouwster-Nijega 19.15 5e Frits Twuyver van ….. Callandtsoog 21.26 Vrouwen: 1e Cobie Heida Leeuwarden 26.31 2e Marian v.Bethlehem Sneek 26.44 3e Anneke Breidenbach Zwolle 26.47 4e Aline Reinstra Mantgum 29.19 5e Linda Ypma Ijlst 29.21
10 KM: 1e Cor Visser Gytsjerk 36.25 2e Lieuwe Palstra Bolsward 37.38 3e Marco Leeverink Bolsward 43.25 4e Tiemen Tichelaar Harlingen 43.42 5e Johan Bekema Bolsward 43.55 Vrouwen: 1e Liesbeth Hiddema Jirnsum 47.30 2e Janet Werkema Sneek 47.52 3e Alie Brouwer Joure 47.55 4e Grytsje Huitema Wommels 50.53 5e Johanna Cnossen Wommels 52.15
21.1 KM: 1e Hessel Wijnja Groningen 1.15.33 2e Wiebe Terwisscha van Scheltinga Reahûs 1.33.58 3e Syb v.d.Ploeg Kubaard 1.35.24 4e Reinier Ingwersen Harlingen 1.35.29 5e Sjouke Venema Wommels 1.37.16 Vrouwen: 1e Marjan Andringa Marrum 1.24.29 2e Geke Venema Easterlittens 1.57.11 3e Els Smit Mantgum 1.58.33 4e Dajenne v.Echtelt De Wilp 2.11.06 5e Jantsje Dijkstra Dronninglund (DEN) 2.15.26
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk