De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Oudemirdum

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
  MARDERHOEKLOOP IN OUDEMIRDUM 
  13-11-2010
  16.1 km – 10 EM
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Harmen Jorritsma Joure AV Heerenveen 1.00.21 M40.01
2 Gerrit Duits Sneek Horror/SV Friesland 1.01.58 MSE.01
3 Gerard Dunnink Steenwijk Geen 1.02.58 M40.02
4 Tjerk Bruinsma Makkum SV Friesland 1.03.21 M40.03
5 Jasper Keizer Sint-Anna SV Friesland 1.03.39 M50.01
6 Jappie Brandenburg Oudemirdum Horror  1.04.16 MSE.02
7 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1.04.29 M50.02
8 Huib Jan Imbens Wirdum SV Friesland 1.04.58 M40.04
9 Chris Draijer Oudega Impala/SV Frl. 1.05.20 M50.03
10 Siebolt Haijtema Workum Geen 1.06.40 M40.05
11 Gerrit Abma Joure Geen 1.07.12 M40.06
12 Marcel Hoekstra Harlingen SV Friesland 1.07.16 M40.07
13 Klaas Hoekstra Haskerhorne AV Heerenveen 1.07.38 M40.08
14 Jack Cop St.Nicolaasga Geen 1.07.44 M40.09
15 Marten Oosterkamp Bontebok AV Heerenveen 1.07.59 M40.10
16 Luitzen de Vries Koudum SV Friesland 1.08.18 M40.11
17 Jan Uiterwijk Eesveen L.Gr.Beilen 1.08.21 M50.04
18 Rintje Bosma Dongen SV Friesland 1.08.27 M40.12
19 Rudolf Das Leeuwarden Geen 1.09.09 M40.13
20 Cor Appelman Wirdum SV Friesland 1.09.29 M50.05
21 Richard v.Lunzen Franeker Lionitas 1.09.59 M40.14
22 Reitze Kooistra Oudehaske AV Heerenveen 1.10.14 M50.06
23 Kees Visser De Knipe AV Heerenveen 1.10.14 M40.15
24 Teunis Snoek Urk Molenlopers 1.11.22 M50.07
25 Auke Brouwer Urk Geen 1.11.45 M40.16
26 Herman Geritz Midlum SV Friesland 1.12.07 M50.08
27 Freark Kaspersma Abbega Horror/SV Friesland 1.12.18 M50.09
28 René Swart Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.12.39 M40.17
29 Martin v.d.Burg Sneek Geen 1.13.24 M40.18
30 Lutsen wijma Oudega SV Friesland 1.13.38 M50.10
31 Klaas Jan Dijkstra Makkum SV Friesland 1.14.00 M50.11
32 Sybe Swart Franeker Geen 1.14.34 M50.12
33 Rob Kuipers Sneek Geen 1.14.44 M50.13
34 Maaike Hornstra Jellum SV Friesland 1.15.01 V45.01
35 Nolle Lam Elahuizen SV Friesland 1.15.01 M50.14
36 Frank de Ruiter Sneek SV Friesland 1.15.15 M40.19
37 Marjan de Ruiter Sneek SV Friesland 1.15.15 V35.01
38 Murk Postma Nijland Geen 1.15.18 M50.15
39 Wim Saaltink Groningen Groningen Atletiek 1.15.20 M60.01
40 Fedde Beijert Ureterp Geen 1.15.28 M40.20
41 Andrea Hofstra Bolsward LAB 1.15.56 VSE.01
42 Piet Miedema Ijlst Geen 1.16.00 M50.16
43 Marten Jager Dronrijp SV Friesland 1.17.18 M40.21
44 Aise Bouma Kimswert SV Friesland 1.17.44 M40.22
45 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1.17.54 M50.17
46 Uilke Bosma Joure AV Heerenveen 1.18.28 M50.18
47 Jan Faber Sneek Geen 1.18.50 M40.23
48 Eric Ringma Sneek Geen 1.18.50 M40.24
49 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 1.19.07 M50.19
50 Jillis v.d.Voort Beetsterzwaag Geen 1.19.18 M40.25
51 Peter Glim Hippolytushoef SV Friesland 1.20.27 M60.02
52 Djurre v.d.Schaaf Oentsjerk SV Friesland 1.20.38 M50.20
53 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 1.20.38 M60.03
54 Pieter Cremer Gorredijk SV Friesland 1.20.38 M50.21
55 Edwin Deelstra Leeuwarden SV Friesland 1.21.09 M61.04
56 Klaas Veldman Sint Nicolaasga Geen 1.21.16 M50.22
57 Peter v.Meeren Jutrijp Horror 1.21.50 M40.26
58 Christien de Jong Groningen ATC 1.22.03 V45.02
59 Els ter Schure Beetsterzwaag DZPC Triathlon 1.22.15 V45.03
60 Acronius Hettinga Deinum SV Friesland 1.22.48 M50.23
61 Peter v.Ooijen Haren ATC 1.23.25 M50.24
62 Arie Smedinga Tzum SV Friesland 1.23.39 M60.05
63 Aad v.d.Burg Easterlittens SV Friesland 1.23.39 M50.25
64 Adrian Wadham Haren ATC 1.25.19 M60.06
65 Frank Klasen Sneek L.Gr.Sneek 1.25.25 M65.07
66 Martin v.d.Zee Sneek L.Gr.Sneek 1.25.32 M50.26
67 Reinder Tel Surhuizum Geen 1.25.34 M50.27
68 Elvira Serlier Sneek Geen 1.26.34 V35.02
69 Douwe Sikkes St.Nicolaasga SV Friesland 1.26.50 M60.08
70 Wiepkje Holtrop Nijemirdum Geen 1.27.25 V35.03
71 Roely Hoekstra Nijemirdum Geen 1.27.25 V35.04
72 Karin Mous Beetsterzwaag Geen 1.27.39 V35.05
73 Jaap de Graaf Wijchel Geen 1.28.12 M40.27
74 Rinus Witte Bolsward LAB 1.28.26 M50.28
75 Gretha Waterlander Bolsward LAB 1.28.26 V35.06
76 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 1.28.31 M60..09
77 Cees Kamminga Leeuwarden SV Friesland 1.31.27 M50.29
78 Gerda Breeuwsma Schettens LAB 1.31.56 V45.04
79 Foeke Idzinga De Wilgen SV Friesland 1.33.11 M60.10
80 Ingrid v.d.Poel Beetsterzwaag Geen 1.33.25 V35.07
81 Piet de Vos Emmeloord SV Friesland 1.33.43 M68.11
82 Tsjerk Viersen Hommerts Geen 1.36.42 M50.30
83 Aleid Busser Haren ATC 1.37.26 V55.01
84 Anneke v.d.Vegt Winsum ATC 1.37.26 V45.05
85 Joop Stienstra Slappeterp Geen 1.39.16 M40.28
86 Afke Brandenburg Wirdum SV Friesland 1.40.44 V45.06
87 Marga Hamring Groningen ATC 1.43.48 V45.07
88 Sjaak Schipper Groningen ATC 1.43.48 M60.12
89 Judith Goudswaard Grou L.Gr.Sneek 1.56.40 VSE.02
 
  10.3 km
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Folkert Attema Heeg Horror 40.52 MSE.01
2 Maarten Hofstra Pingjum AV Spartacus 40.59 M40.01
3 Silvio Teunissen Bolsward Geen 41.08 M40.02
4 Paul Sniekers Stramproy AV Weet 41.44 MSE.02
5 Sonny Teunissen Bolsward Geen 42.02 MSE.03
6 Gerald Hoogeveen Bolsward Horror 42.11 M40.03
7 Hendrik Hoekstra Joure AV Heerenveen 42.23 MSE.04
8 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 42.40 M40.04
9 Klaas Willem Zwaagstra Ylst Fit en Frij 43.34 MSE.05
10 Symen v.d.Velde Waaksens Horror 43.56 M50.01
11 Jurie v.d.Berg Urk Geen 44.17 MSE.06
12 Joost Bijlsma Makkum Horror 45.11 M50.02
13 Jaap Ypma Hartwerd Horror 45.46 M60.01
14 Theo Wolfs Warstiens SV Friesland 45.48 M40.05
15 Ronnie Wind Ylst LMT 46.33 MSE.07
16 Cees Boxum Tuk Geen 46.36 M50.03
17 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 47.31 M40.06
18 Mildo Kock Balk Geen 48.14 M40.07
19 Jantje Haagsma Hylpen Geen 48.14 VSE.01
20 Andries Koenen Heeg Horror 48.18 M50.04
21 Ronald de Lange Sneek Horror 49.26 M50.05
22 Thijs v.d.Vegt Langelille SV Friesland 49.37 M50.06
23 Theo Zijlstra Sneek Geen 49.40 M40.08
24 Dirk Slimmen Vollenhove SV Friesland 49.52 M50.07
25 Domien Mulder Joure SV Friesland 49.52 M50.08
26 Menno Bonnema Franeker Geen 49.58 M40.09
27 Hilbert de Vries Opeinde Geen 50.06 M50.09
28 Gerben Brouwer Sneek SV Friesland 50.39 M50.10
29 Karst Anema Stiens SV Friesland 50.54 M64.02
30 Arie Steneker St.Nicolaasga Geen 50.56 M40.10
31 Hendrika Schotanus St.Nicolaasga Geen 51.08 V35.01
32 Koos Jacobsen Sneek Horror/SV Frl. 51.15 M50.11
33 Nico Postma St.Nicolaasga Geen 51.52 M40.11
34 Ridzert Postma Sneek Horror 51.52 M60.03
35 Tjalling Tjalsma Drachten SV Friesland 52.17 M64.04
36 Siska Folkertsma Heerenveen AV Heerenveen 52.25 V45.01
37 Ele Boskma Leeuwarden SV Friesland 52.28 M69.05
38 Meine v.Koeveringe Leeuwarden Geen 52.38 MSE.08
39 Wiepke Wierda Elahuizen Geen 52.48 MSE.09
40 Siebren Bosma Nieuweschoot AV.Heerenveen 52.49 M50.12
41 Broer Feenstra Tjerkwerd Geen 53.07 M40.12
42 Sido Martens Leeuwarden SV Friesland 53.21 M62.06
43 Ria Leeverink Bolsward SV Friesland 53.51 V45.02
44 Peter Faber Workum SV Friesland 53.53 M50.13
45 Libbe Zijlstra Koudum Lopen met Ton 54.15 M40.13
46 Leo v.d.Meulen Sneek Geen 54.56 M50.14
47 Rinze Kootstra Harlingen SV Friesland 54.57 M72.01
48 Karin Danhof Irnsum SV Friesland 55.01 V35.02
49 Stefan Oosten Wolvega Geen 55.11 MSE.10
50 Klaas Peereboom Heerenveen AV Heerenveen 55.34 M50.15
51 Jannie de Jong Wapse DOS 55.48 VSE.02
52 Douwe Boschma Sneek Geen 55.51 M64.07
53 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 56.00 M66.08
54 Jeltje Ferwerda Joure Roadrunners 56.07 V45.03
55 Willem Doppenberg Garijp Geen 56.34 M61.09
56 Jouke Andringa Oudehorne AV Heerenveen 56.55 M65.10
57 Jan Zwerver Dronrijp SV Friesland 57.02 M65.11
58 Minke Oord Joure SV Friesland 57.22 V50.01
59 Marieke Nieuwenhuis Balk Geen 57.36 VSE.03
60 Jan v.d.Beukel Berlikum SV Friesland 57.48 M63.12
61 Wiebe Temming Oudemirdum Lopen met Ton 58.07 M50.16
62 Ans Agricola Joure Roadrunners 58.11 V50.02
63 Henk de Vreeze Rodahuizum Geen 58.26 M50.17
64 Pytsje Rypma Heeg Fit en Frij 58.43 V50.03
65 Johannes Haanstra Workum Geen 58.56 MSE.11
66 Trienke de Vries Oudemirdum Geen 59.02 V50.04
67 Hon Exactus Koudum Lopen met Ton 59.09 MSE.12
68 Margreet Jonkman Sint Nicolaasga Geen 59.26 V45.04
69 Bianca Borgsteijn Oudemirdum Geen 59.31 VSE.04
70 Jippe Bokma Leeuwarden SV Friesland 59.33 M60.13
71 Theo Stellingwerf Workum De Pripper 59.37 MSE.13
72 Pieter Westra Workum De Pripper 59.37 MSE.14
73 Ilse Hooijmeijer Koudum Geen 59.54 V40.01
74 Erna de Vries Koudum Geen 59.55 V35.03
75 Karin Boersma Sint Nicolaasga AV Heerenveen 59.59 V45.05
76 Dirk v.Zon Harlingen SV Friesland 1.00.07 M72.02
77 Rianne v.d.Veen Leeuwarden Geen 1.02.01 VSE.05
78 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 1.02.18 V50.04
79 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 1.02.34 M66.14
80 Ienskje v.d.Weg Ouwsterhaule AV Heerenveen 1.02.39 V35.04
81 Tineke Bootsma Ylst Horror 1.03.13 V45.06
82 Lida Spijkerman Sint Nicolaasga Geen 1.03.59 V55.01
83 Etty Kramer It Heideskip Geen 1.05.15 V35.05
84 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 1.06.54 M60.15
85 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas/SV Frl. 1.06.54 M50.18
86 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.06.54 M50.19
87 Nynke Bootsma Balk Geen 1.07.17 V35.06
88 Afke Roskam Balk Geen 1.07.55 V35.07
89 Margot Tuinstra Ylst Horror 1.07.57 V55.02
90 Tine Visser Leeuwarden Lionitas/SV Frl. 1.09.07 V55.03
91 Patrick Dijkhuizen Sneek SV Friesland 1.09.08 MSE.15
92 Margreet Bosma Ylst Horror 1.10.07 V45.07
93 Aafke Keizer Sint-Anna L.Gr.Berlikum 1.11.25 V45.08
 
  4.8 KM
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Reinier de Vries Sneek Geen 18.26 M40.01
2 Mathijs Mulder Joure Geen 18.35 MSE.01
3 Jaap Vlasblom Nijland Horror 20.20 M40.02
4 Danielle v.d.Vijver Oudehaske SV Friesland 23.32 V35.01
5 Sybrich op de Hoek Tjerkgaast Geen 24.36 VSE.01
6 Rita Bijlsma Makkum Geen 27.16 V45.01
7 Cathrien Noppert Scharsterbrug Geen 27.29 VSE.02
8 Ilsa Nagelhout Scharsterbrug Geen 27.29 VSE.03
9 Anca Somers Lemmer SV Friesland 27.29 V55.01
10 Willem den Hartog Balk PAL 27.36 M50.01
11 Jildou Popma Balk Lopen met Ton 27.36 V35.02
12 Ton v.d.Mark Sneek Lopen met Ton 27.46 M50.02
13 Joke Cremer Gorredijk SV Friesland 27.57 V45.03
14 Astrid Zijlstra Lekkum SV Friesland 27.57 V45.04
15 Annachina de Vries Sneek Geen 28.00 V35.03
16 Sandra Boxum Tuk Start’78 28.00 V14.01
17 Jannie v.d.wal Sneek Lopen met Ton 29.18 V55.01
18 Lies v.Bodegraven Harich Lopen met Ton 29.30 V35.04
19 Jiskje de Jong Koudum Lopen met Ton 29.49 V35.05
20 Dirk Jan Meems Oudehaske Geen 30.12 M60.01
21 Grietje Boxum Tuk Start’78 30.36 V45.05
22 Marleen Stylaart Ruigahuizen Geen 32.28 V45.06
23 Alex Brinkman Bakhuizen Lopen met Ton 33.10 M60.02
24 Kathleen v.d.Velde Harich Geen 34.31 V55.02
25 Berend Schreuder Zweeloo SV Friesland 39.59 M80.01
26 Wybren Visser Harlingen SV Friesland 1.17.00 M80.02
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk