De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Wommels

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
  Slachterin-Halve Marathon Wommels
   27-11-2010
  21.1 km
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Harry Wiersma Blije SV Friesland 1.22.10 MSE.01
2 Saco Hemstra Weidum SV Friesland 1.23.02 M40.01
3 Nyk Adema Makkum Geen 1.24.08 MSE.02
4 Tjerk Bruinsma Makkum SV Friesland 1.25.30 M40.02
5 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1.26.54 M50.01
6 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1.27.05 M40.03
7 Jasper Keizer St.Annaparochie SV Friesland 1.27.07 M50.02
8 Klaas Hoekstra Haskerhorne AV Heerenveen 1.28.14 M40.04
9 Gerrit Duits Sneek Horror/SV Frl. 1.30.14 MSE.03
10 Chris Draijer Oudega Impala/SV Frl. 1.32.46 M50.03
11 Thijs Tuinstra Hemelum Geen 1.34.25 M40.05
12 Reitze Kooistra Oudehaske AV Heerenveen 1.34.38 M50.04
13 Wilko Bakker Heeg Geen 1.35.03 MSE.03
14 Jelger Zijlstra Reduzum Geen 1.35.14 MSE.04
15 Johan v.Noordenburg Jubbega AV Heerenveen 1.35.46 M60.01
16 Ype de Boer It Heidenskip Geen 1.35.56 M50.05
17 Johannes de Boer It Heidenskip Geen 1.35.56 M40.06
18 Thierry van Groen Gorredijk Geen 1.36.57 MSE.05
19 Wim Kuipers Sneek Horror  1.37.11 M50.06
20 Jelle Wolthuizen Sneek Horror 1.37.11 M40.07
21 Klaas Willem Zwaagstra Ylst Fit en Frij 1.38.06 MSE.06
22 Hugo de Jong Franeker SV Friesland 1.38.28 M50.07
23 Ype Bosma Franeker SV Friesland 1.38.28 M60.02
24 GertJan Hulzinga Groningen GVAV Rapididas 1.38.59 MSE.07
25 Wiebe Jongsma Katlijk AV Heerenveen 1.39.16 M50.08
26 Corine Visser Leeuwarden SV Friesland 1.39.28 V35.01
27 Herman Geritz Harlingen SV Friesland 1.39.53 M50.09
28 Sytze Wetting Leeuwarden Lionitas 1.39.54 M60.03
29 Hans Nagtegaal Grou Lionitas 1.40.50 M50.10
30 Frank de Ruiter Sneek SV Friesland 1.40.59 M40.08
31 Jaap Zwaagstra Witmarsum Geen 1.41.32 M40.09
32 Gosse v.d.Ende Britswert SV Friesland 1.41.36 M50.11
33 Marjan de Ruiter Sneek SV Friesland 1.41.44 V35.02
34 Laas Bonnema Vrouwenparochie SV Friesland 1.42.45 M50.12
35 Luois Bakker Ryptsjerk SV Friesland 1.43.22 M50.13
36 Andre Jellema Leeuwarden Lionitas 1.43.48 M40.10
37 Martin v.d.Burg Sneek Geen 1.43.52 M40.11
38 Wim Saaltink Groningen Groningen Atletiek 1.44.10 M60.04
39 Uilke Bosma Joure AV Heerenveen 1.44.43 M50.14
40 Marten Jager Dronrijp SV Friesland 1.45.44 M40.12
41 Tjeerd Fopma Wommels SV Friesland 1.45.54 M40.13
42 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1.46.23 M50.15
43 Arjen Veninga Leeuwarden Geen 1.47.03 MSE.08
44 Bouke Fennema Britsum SV Friesland 1.47.25 M40.14
45 Henk Kooistra Lelystad AVVN 1.47.41 M60.05
46 Peter Weijer Winsum Geen 1.48.08 M40.15
47 Jeffery Robbers Leeuwarden SV Friesland 1.48.08 M40.16
48 Arie v.d.Steen Bontebok Geen 1.48.08 M40.17
49 Geke Venema Easterlittens SV Friesland 1.48.13 V35.03
50 Sybe Swart Franeker Geen 1.48.26 M50.16
51 Rogier den Heyer Leeuwarden Geen 1.48.36 MSE.09
52 Jappie v.d.Veer Oudebildtzijl SV Friesland 1.49.32 M50.17
53 Jelle de Jong Joure SV Friesland 1.49.58 M50.18
54 Aise Bouma Kimswert SV Friesland 1.50.28 M40.18
55 Hans Menninga Franeker SV Friesland 1.50.33 M50.19
56 Peter Glim Hippolytushoef SV Friesland 1.50.47 M60.06
57 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 1.51.36 M50.20
58 Peter Visser Leeuwarden SV Friesland 1.52.06 M40.19
59 Luuk Naarding Oosthem Geen 1.52.45 M40.20
60 Ronald Hettinga Bolsward LAB 1.53.15 M40.21
61 Theo Wolfs Warstiens SV Friesland 1.53.27 M40.22
62 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 1.53.16 V55.01
63 Jan v.d.Wal Stiens SV Friesland 1.54.26 M50.21
64 Richt Abma Wommels Geen 1.54.43 V35.04
65 Edwin Deelstra Leeuwarden SV Friesland 1.54.59 M60.07
66 Meinte Wesseling Wommels Geen 1.55.01 M50.22
67 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 1.56.16 M60.08
68 Aad v.d.Burg Easterlittens SV Friesland 1.56.40 M50.23
69 Louke Berretty Wommels L.Gr.Wommels 1.57.57 M50.24
70 Robert Zijlstra Boelenslaan Geen 2.00.40 M40.23
71 Jacob Dijkstra Bitgummole SV Friesland 2.01.41 M50.25
72 Ineke Scheffer Leens SV Friesland 2.01.41 V45.01
73 Wybrand de Graaf Berlikum SV Friesland 2.02.00 M60.09
74 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 2.02.15 M60.10
75 Yde Haarsma Snits SV Friesland 2.02.32 M60.11
76 Reinder Tel Surhuizum Geen 2.02.45 M50.26
77 Herman v.d.Geest Oudebildtzijl L.Gr.Stiens 2.02.52 M40.24
78 Djurre v.d.Schaaf Oentsjerk SV Friesland 2.02.59 M50.27
79 Albert v.d.Belt Vledder SV Friesland 2.03.17 M40.25
80 Erik de Vries Assen Geen 2.05.57 M40.26
81 Cor Zeemans Wommels SV Friesland 2.07.45 M60.12
82 Martin den Heyer Heerenveen Geen 2.10.04 M60.13
83 Age Vallinga Wommels SV Friesland 2.24.09 M50.28
84 Anke v.Dijk Wommels L.Gr.Wommels 0.00.00 V45.00
85 Durk Haitsma Franeker SV Friesland 0.00.00 M40.00
 
  10.200 meter.
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Rein Bergsma Groningen Geen 39.24 MSE.01
2 Sjaak v.Leeuwen Leeuwarden Geen 39.34 MSE.02
3 Teade Rispens Heerenveen AV Heerenveen 39.46 MSE.03
4 Menno Mud Tytsjerk Geen 39.46 MSE.04
5 Jan Boonstra Sneek Horror 39.58 M40.01
6 Willie Kiewiet Mantgum Lionitas 40.30 M50.01
7 Maarten Hofstra Pingjum AV Spartacus 40.37 M40.02
8 Marcel Hoekstra Harlingen SV Friesland 40.44 M40.03
9 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 40.51 M40.04
10 Gerrit Abma Joure Geen 40.57 M40.05
11 Harm Alberts Harlingen SV Friesland 42.57 M40.06
12 Jouke Jorritsma Drachten Impala 43.00 M40.07
13 Henk Ruiter Sneek Horror 43.12 M40.08
14 Bauke v.d.Loon Franeker L.Gr.Nienoord 43.42 M50.02
15 Hielke Nienhuis Lekkum SV Friesland 43.55 M40.09
16 Joost Bijlsma Makkum Horror 44.27 M50.03
17 Meine Hoitsma Kollum SV Friesland 44.50 M50.04
18 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 44.53 M50.05
19 Wabe Roskam Easterlittens Horror/SV Frl. 44.53 MSE.05
20 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 45.01 M50.06
21 Tsjerk Sake Castelein Grou Athleta 45.22 MSE.06
22 Keimpe Jager Dronrijp SV Friesland 45.34 M60.01
23 Jelle de Boer Bolsward Geen 46.00 M40.10
24 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 46.13 M40.11
25 Klaas Visser Franeker AV Spartacus 46.26 MSE.07
26 Nolle Lam Elahuizen SV Friesland 46.32 M50.07
27 Durk Ozinga Makkum Geen 46.35 MSE.08
28 Henk Hartman Dalen EAC Sperwers 46.38 M40.12
29 Frits Soeters Noord-Sleen EAC Sperwers 46.39 M60.02
30 Murk Postma Nijland Geen 46.46 M50.08
31 Cornelis Boschma Schalsum Lionitas 46.51 MSE.09
32 Age Dijkstra Tzummarum AV Spartacus 46.56 M40.13
33 Mink v.d.Weg St.Nyk SV Friesland 47.23 M50.09
34 Anneke Breidenbach Zwolle SV Friesland 47.26 V45.01
35 Saskia v.d.Draai Wijnaldum AV Spartacus 48.12 VSE.01
36 Klaas Abma Wommels LAB 48.25 M50.10
37 Arie Smedinga Tzummarum SV Friesland 48.30 M60.03
38 Haije Schaper Oude Bildtzijl L.Gr.Stiens 48.52 M40.14
39 Henk Berends Assen SV Friesland 48.55 M40.15
40 Rosa Greijdanus Bolsward LAB 49.03 V45.02
41 Dennis Kleijn Leeuwarden Geen 49.05 M40.16
42 Rinus Witte Bolsward LAB 49.23 M50.11
43 Bauke Jansen Bolsward LAB 49.24 M50.12
44 Olivier Siri Franeker Geen 49.50 M40.17
45 Henk Braaksma Oude Bildtzijl L.Gr.Stiens 49.57 M40.18
46 Anita v.d.Wal Harlingen SV Friesland 50.04 V35.01
47 Marit Houtsma Ried SV Friesland 50.08 VSE.02
48 Gerben Brouwer Snits SV Friesland 50.21 M50.13
49 Domien Mulder Joure SV Friesland 50.28 M40.19
50 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 50.33 M60.04
51 Henk Blaauw Franeker Geen 50.41 M60.05
52 Rene Miedema Bolsward Geen 50.47 M40.20
53 Rienk Wiersma Wommels L.Gr.Wommels 51.30 M50.14
54 Ele Boskma Leeuwarden SV Friesland 51.35 M60.06
55 Tineke Blaauw Franeker Geen 51.59 V55.01
56 Jaap Dijkstra Franeker SV Friesland 52.01 M60.07
57 Jan Rispens Wommels Geen 52.01 MSE.10
58 Tjitske Kooistra Lelystad AVVN 52.07 V55.02
59 Sipke de Jong Garijp Geen 52.14 M50.15
60 Reinder de Boer Spannum Geen 53.10 M60.08
61 Douwe Attems Heeg Geen 53.18 M50.16
62 Paul v.d.Vliet Wommels L.Gr.Wommels 53.30 MSE.11
63 Rinze Kootstra Harlingen SV Friesland 53.32 M70.01
64 Pedro Bakker Schettens LAB 53.37 M50.17
65 Peter Wijnia Wommels Geen 53.39 MSE.12
66 Nadieh Kikstra Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 53.42 V17.01
67 Theo Repkes Harlingen Integra 53.45 M50.18
68 Karin Danhof Irnsum SV Friesland 54.14 V35.02
69 Willem Doppenberg Garijp Geen 54.38 M60.09
70 Harrie Strubbe Wommels SV Friesland 54.40 M50.19
71 Gooitzen Greidanus Achlum SV Friesland 54.45 M40.21
72 Pieter Blaauw Sneek Geen 55.00 M40.22
73 Heep Gall Sint Nicolaasga SV Friesland 55.16 V45.02
74 Jan Zwerver Dronrijp SV Friesland 55.32 M60.10
75 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 55.40 M60.11
76 Jan v.d.Beukel Berlikum SV Friesland 55.45 M60.12
77 Wybrand de Groot Veenwouden SV Friesland 55.52 M50.20
78 Ingrid Sjollema Wommels L.Gr.Wommels 55.54 V45.03
79 Albert v.d.Laan Scharnegoutum Geen 55.59 M40.23
80 Arjen Lettinga Leeuwarden SV Friesland 56.18 M50.21
81 Theun v.d.Werf Leeuwarden Geen 56.18 M40.24
82 Maurits Hercules Witmarsum Geen 56.23 MSE.13
83 Herman Borger Hallum L.Gr.Stiens 56.26 M40.25
84 Haite Miedema Hilaard Geen 56.28 M40.26
85 Rutger Fopma Hilaard Geen 56.39 M50.22
86 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 56.48 M60.13
87 Tjalling Sietsma Hilaard Geen 57.31 M50.23
88 Foeke Idzenga De Wilgen SV Friesland 57.31 M60.14
89 Pieta Zijlstra Wommels L.Gr.Wommels 57.55 V35.02
90 Wendy Kuperus Franeker Geen 58.00 V35.03
91 Rinze Nieuwhof Franeker Geen 58.01 M40.27
92 Lubbert Kloosterman Zwaagwesteinde Geen 58.01 M60.15
93 Anja Jongsma Katlijk AV Heerenveen 58.08 V45.04
94 Jan Kalsbeek Stiens SV Friesland 59.12 M60.16
95 Vronie Terwisscha Wommels Geen 59.29 V35.04
96 Anita Hendriksma Sneek Geen 59.36 V35.05
97 Corine de Jong Leeuwarden Geen 59.55 V35.06
98 Irene Romers Wommels Geen 59.57 V45.05
99 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 1.00.43 M60.17
100 Jippe Bokma Leeuwarden SV Friesland 1.00.43 M60.18
101 Johanna Rinsma Hallum L.Gr.Stiens 1.01.04 V35.07
102 Marten Kingma Leeuwarden SV Friesland 1.01.10 M50.24
103 Rina Sijtsma Britsum L.Gr.Stiens 1.01.10 V55.02
104 Gretha Hoekstra Deinum Lionitas 1.01.20 V45.06
105 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 1.01.23 V45.07
106 Femke Hulzinga Wommels L.Gr.Wommels 1.01.29 VSE.03
107 Sabine Bomas Giekerk L.Gr.Leeuwarden 1.02.04 VSE.04
108 Marcel Bomas Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.02.04 M50.25
109 Els Wijnia Wommels Geen 1.02.17 V35.07
110 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 1.02.22 V55.03
111 Anneke Wester Spannum SV Friesland 1.03.28 V55.04
112 Johan v.d.Werf Bolsward SV Friesland 1.05.58 M50.26
113 Jacco Wiffers Leeuwarden Geen 1.06.04 M40.27
114 Maarten Perquin Hilaard Geen 1.06.10 M40.28
115 Lies de Vries Broek AV Heerenveen/SVF 1.06.10 V55.05
116 Jan de Jong Leeuwarden Geen 1.06.10 M60.19
117 Cees Kamminga Leeuwarden SV Friesland 1.06.13 M50.27
118 Patrick Dijkhuizen Sneek SV Friesland 1.06.26 MSE.14
119 Judith Buyse Sneek Geen 1.06.32 V35.08
120 Magriet Bohol Leeuwarden Lionitas 1.07.22 V45.08
121 Elske Hulzinga Wommels L.Gr.Wommels 1.07.38 VSE.05
122 Renske Geertsma Wommels L.Gr.Wommels 1.08.36 VSE.06
123 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 1.09.58 M60.20
124 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.09.58 M50.27
125 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas/SV Frl. 1.09.58 M50.28
126 Carolien de Vries Heerenveen SV Friesland 1.09.56 V35.09
127 Anneke Hulzinga Wommels L.Gr.Wommels 1.11.03 V55.10
 
  5 km.
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Klaas Werkhoven Tzum AV Spartacus 17.11 MSE.01
2 Gerald Hoogeveen Bolsward Horror 17.23 M40.01
3 Symen v.d.Velde Waaksens Horror 18.12 M50.01
4 Immy Kersbergen Wommels Lionitas 18.36 VSE.01
5 Folkert Visser Burgum Impala 19.07 M15.01
6 Jaap Vlasblom Nijland Horror 19.15 M40.02
7 Erwin Kerstholt Groningen SV Friesland 19.59 MSE.02
8 Frank Bervoets Wommels Geen 20.56 M12.02
9 Klaas v.Kalsbeek Scharnegoutum Horror 22.36 M40.03
10 Jan Nijenhuis Hilaard Geen 22.49 M60.01
11 Manon Siri Franeker Geen 22.51 V14.01
12 Joke Regeling Bolsward LAB 23.02 V35.01
13 Jitze Kuiper Bolsward LAB 23.06 MSE.03
14 Tineke Bajema Wommels L.Gr.Wommels 23.17 V45.01
15 Anouk de Vries Franeker SV Friesland 23.43 V16.02
16 Peter de Vries Franeker SV Friesland 23.43 M50.02
17 Sijbrich de Goede Sneek L.Gr.Sneek 24.12 VSE.02
18 Jan Buenk Burdaard L.Gr.Stiens 24.37 M60.02
19 Maria Egin Bolsward LAB 24.40 V35.01
20 Jildou Bervoets Wommels Geen 24.45 V13.03
21 Maaike Baakman Sneek L.Gr.Sneek 24.46 VSE.03
22 Roxanne Teunissen Bolsward Geen 25.00 V13.04
23 Alice Beimers St.Anna Lionitas 25.09 V45.01
24 Gelna v.d.Molen St.Anna Geen 25.09 V45.02
25 Rita Bijlsma Makkum Geen 25.09 V45.02
26 Clara de Boer Bolsward LAB 25.11 V35.02
27 Frits Ottens Leeuwarden SV Friesland 25.21 M70.01
28 Marian Niemarks Bolsward LAB 25.29 V35.03
29 Mendy Visser Leeuwarden Geen 25.34 VSE.04
30 Rommy Wiersma Bolsward LAB 25.36 VSE.05
31 Tineke de Rijke Bolsward Geen 25.51 V35.02
32 Piet Kerstholt Groningen SV Friesland 26.31 M60.01
33 Astrid Zijlstra Lekkum SV Friesland 26.58 V45.03
34 Sandra v.d.Werf Stiens L.Gr.Stiens 26.58 VSE.06
35 Ymkje Hoekstra Stiens Geen 27.00 VSE.07
36 Greetje Scheimbach Wommels L.Gr.Wommels 27.47 V45.03
37 Rozemarijn Strubbe Wommels Geen 28.28 VSE.08
38 Foppe Huitema Snikzwaag SV Friesland 30.09 M70.02
39 Judith Glim Amstelveen Geen 30.10 VSE.08
40 Bavius Bakker Hilaard Geen 30.28 M40.04
41 Henny Sietsma Hilaard Geen 30.28 V55.01
42 Wiepie Fopma Hilaard Geen 30.28 V45.04
43 Greta Terluin Hilaard Geen 30.28 V55.02
44 Klaas Duits Sneek SV Friesland 30.52 M60.02
45 Wybren Visser Harlingen SV Friesland 1.18.00 M80.01
46 Tjitske v.d.Sluis Tzum Geen 0.00.00  
2000 meter.
1 Sjoerd de Boer Wommels Horro 7.45 M09.01
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk