De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Visserijdagenloop

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
VISSERIJDAGENLOOP HARLINGEN 25-08-2010
 
  22.300 meter.
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat
1 Albert v.d.Ziel Berlikum SV Friesland 1.26.49 M40.01
2 Saco Hemstra Weidum SV Friesland 1.27.54 M40.02
3 Jasper Keizer Sint-Anna SV Friesland 1.34.13 M50.01
4 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1.35.11 M40.03
5 Gerrie v.Barneveld Assen Geen 1.38.37 M40.04
6 Ahmad Ghehchkhani Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.38.53 M40.05
7 Herman Wassens Leeuwarden Lionitas 1.39.53 M50.02
8 Dirk Muizer Leeuwarden SV Friesland 1.41.07 M50.03
9 Laas Bonnema Vrouwenparochie SV Friesland 1.42.06 M50.04
10 Jaap Vink Beetgum SV Friesland 1.42.10 M40.06
11 Jan v.d.Veen Hardegarijp L.Gr.Leeuwarden 1.44.20 MSE.01
12 Roelof Houttuin Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.44.20 M50.05
13 Peter de Jong Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.44.22 M50.06
14 Elles de Vries Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.44.27 V35.01
15 Edwin Boes Franeker Geen 1.45.00 MSE.02
16 Marco Westdijk Leeuwarden Geen 1.45.17 MSE.03
17 Ype Bosma Franeker SV Friesland 1.45.19 M60.01
18 Hermanus Wever Harlingen SV Friesland 1.46.31 M50.07
19 Bauke v.d.Loon Franeker L.Gr.Nienoord 1.47.21 M50.08
20 Jelle Outhuijse Harlingen SV Friesland 1.48.46 M40.07
21 Mark Peereboom Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.49.03 MSE.04
22 Aise Bouma Kimswert SV Friesland 1.49.14 M40.08
23 Durk Haitsma Franeker SV Friesland 1.50.42 M40.09
24 Olaf Glorie Egmond a/d Hoef AV Trias 1.51.00 V35.02
25 Dineke Dankert Sint-Anna Geen 1.51.22 VSE.01
26 Keimpe Jager Dronrijp SV Friesland 1.51.30 M60.02
27 Anton Ligthart Wijnaldum Geen 1.52.35 M40.10
28 Henk Wiersma Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.54.02 M50.09
29 Jan Haak Franeker Geen 1.54.10 M40.11
30 Ruben Bleeker Midlum Geen 1.55.01 M17.01
31 Tjeerd Visser Franeker SV Friesland 1.55.49 M50.10
32 Jan Wierstra Sint-Anna SV Friesland 1.56.33 M50.11
33 Gerrit Duits Sneek SV Friesland 1.56.33 MSE.05
34 Nico Hooisma Dronrijp SV Friesland 1.56.33 M40.12
35 Peter Glim Hippolytushoef SV Friesland 1.59.22 M60.03
36 Marten Jager Dronrijp Geen 1.59.24 M40.13
37 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 2.01.36 M60.04
38 Rudolf Das Leeuwarden Geen 2.04.16 M40.14
39 Laura Sonnega Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 2.05.45 V35.03
40 Harm Postma Bitgum SV Friesland 2.09.29 M50.12
41 Jacob Dijkstra Bitgum SV Friesland 2.09.29 M50.13
42 Adri v.d.Linden Breda Geen 2.10.48 M40.15
43 Geert Peereboom Dronrijp L.Gr.Leeuwarden 2.12.37 M50.14
44 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 2.12.39 M60.05
45 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 2.12.40 M60.06
46 Erik Pronk Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 2.14.57 M40.16
47 Donald Koster Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 0.00.00 M40.00
 
  10.070 meter
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Gerrit Betzema Tytsjerk SV Friesland 39.40 MSE.01
2 Arjen v.d.Logt Goutum Lionitas 39.47 MSE.02
3 Marcel Hoekstra Harlingen SV Friesland 40.12 M40.01
4 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 41.07 M50.01
5 Chris Draijer Oudega Impala/SV Frl. 41.07 M50.02
6 Menno Cramer Leeuwarden Geen 41.24 M40.02
7 Teatse Tichelaar Harlingen SV Friesland 41.40 M50.03
8 Erwin Otter Harlingen Integra 42.36 MSE.03
9 Marjon Douma Harlingen SV Friesland 42.38 V35.01
10 Meine Hoitsma Kollum SV Friesland 42.41 M50.04
11 Martin Jan Visser Mildam AV Heerenveen 43.00 M40.03
12 Aalze Kuperus Franeker Geen 43.12 M40.04
13 Johan Jellema Kropswolde Hoogezandlopers 43.14 M50.05
14 Pieter Tolsma Arum Geen 43.37 M40.05
15 Jacob Tichelaar Franeker SV Friesland 43.53 M40.06
16 Syb v.d.Ploeg Wytgaard SV Friesland 44.12 M40.07
17 Frans Noorman Midlum Geen 44.17 MSE.04
18 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 44.24 M50.06
19 Harm Alberts Harlingen SV Friesland 44.34 M40.08
20 Klaas Jan Dijkstra Makkum SV Friesland 44.53 M50.07
21 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 45.14 M50.08
22 Willem Roos Harlingen Geen 45.50 M16.01
23 Theo de Vries Leeuwarden SV Friesland 46.11 M50.09
24 Anton Vrakking Deinum SV Friesland 46.21 M40.09
25 Martin v.d.Burg Sneek Geen 46.46 M40.10
26 Suzanne Barends Harlingen Geen 46.45 VSE.01
27 Frans v.d.Berg Steenwijk Lionitas 46.56 M40.11
28 Jaap Baalbergen Dokkum L.Gr.Dokkum 46.56 M50.10
29 Harm Lemstra Harlingen Geen 47.01 M16.02
30 Sander Reerink Harlingen Geen 47.06 MSE.05
31 Daniel de Jong Tzum AV Spartacus 47.06 MSE.06
32 Robert v.d.Kaaden Mantgum Geen 47.06 MSE.07
33 Arjen Lemstra Harlingen Geen 47.22 M40.12
34 Sandra Zijlstra Leeuwarden Geen 47.29 VSE.02
35 Hans Dekker Leeuwarden Geen 47.39 MSE.08
36 Gerard Pont Harlingen Geen 47.46 M40.13
37 Dennis v.d.Hek Harlingen Geen 47.47 MSE.09
38 Moniek Looijenga Midsland LAT lopers 47.49 VSE.03
39 Anita v.d.Wal Harlingen SV Friesland 47.49 V35.02
40 Joke Aldershoff Terschelling West LAT lopers 47.53 V35.03
41 Marco Brouwer Harlingen Vikings 48.19 MSE.10
42 Freddy Banga Surhuisterveen Geen 48.25 MSE.11
43 Jelle Pranger Dokkum SV Friesland 48.35 M40.14
44 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 48.35 M60.01
45 Joeri Hendriks Franeker AV Spartacus 48.37 MSE.12
46 Marid Houtsma Ried SV Friesland 48.58 VSE.04
47 Hessel de Boer Leeuwarden Geen 49.02 M50.11
48 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 49.12 M50.12
49 Flip Keuning Sexbierum Geen 49.13 MSE.13
50 Hilbert de Vries Opeinde Geen 49.24 M50.13
51 Cris Oosterbaan Harlingen Geen 49.31 MSE.14
52 Johan Wolthuizen Sneek Geen 49.37 MSE.15
53 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 49.42 M61.02
54 Tracy v.d.Ploeg Damwoude SV Friesland 49.49 V35.04
55 Martthijs Vleugel Menaldum Lionitas 49.49 M40.15
56 Johannes Feenstra Lemmer L.Gr.Lemmer 49.49 M50.14
57 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 49.49 M50.15
58 Tiny Wouda Kollum SV Friesland 50.05 V45.01
59 Hans Wolters Leeuwarden Lionitas 50.14 MSE.16
60 Arie Smedinga Tzum SV Friesland 50.19 M63.03
61 Hohannes Lenes Harlingen Geen 50.20 M64.04
62 Coby Bouma Franeker AV.Spartacus 50.28 V45.02
63 Sijtse Jansma Harlingen SV Friesland 50.30 MSE.17
64 Gerben Brouwer Snits SV Friesland 50.40 M50.16
65 Simone Smid Franeker Geen 50.42 V35.05
66 Emiel de Jong Franeker Geen 51.17 MSE.18
67 Jan Teuben Franeker Geen 51.31 MSE.19
68 Edwin Deelstra Leeuwarden SV Friesland 51.39 M60.05
69 Jan v.d.Wal Stiens SV Friesland 51.48 M50.17
70 Wilma Hemstra Weidum SV Friesland 51.55 V35.06
71 Kristiaan Kaper Sint-Anna Geen 52.11 MSE.20
72 Peter Faber Workum SV Friesland 52.16 M50.18
73 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 52.25 V55.01
74 Klaske Veenstra Franeker Geen 52.25 V45.03
75 Anton Wijlhuijs Franeker SV Friesland 52.30 M40.16
76 Frank Burkels Harlingen Integra 52.33 MSE.21
77 Dieneke de Groot Leeuwarden SV Friesland 52.33 V45.04
78 Willie Muizer Leeuwarden SV Friesland 52.40 V55.02
79 Rick Afman Franeker AV.Spartacus 52.41 M40.17
80 Auke Galema Franeker SV Friesland 52.42 M40.18
81 Jon Pietersma Berlikum Geen 52.49 MSE.22
82 Sido Martens Leeuwarden SV Friesland 52.50 M61.06
83 Walda v.Gosliga Franeker AV.Spartacus 52.54 V35.07
84 Titia Knip Franeker AV.Spartacus 52.54 V45.05
85 Jelly v.d.Velde Franeker AV.Spartacus 52.54 V35.08
86 Thea Hoekstra Franeker AV.Spartacus 53.08 V35.09
87 Dirk van Zon Harlingen SV Friesland 53.15 M70.01
88 Dagmar Drost Harlingen Integra 53.15 VSE.05
89 Ot Klunder Franeker AV.Spartacus 53.18 MSE.23
90 Laurens Schenk Leeuwarden Geen 53.25 MSE.24
91 Theo Zijlstra Sneek Geen 53.35 M40.19
92 Arjen Miedema Harlingen Geen 53.38 M40.20
93 Annemarie Speerstra Harlingen Integra 53.38 VSE.06
94 Hieke Postma Oosterstreek AV.Heerenveen 53.45 V35.10
95 Tjerk Seffinga Franeker Geen 54.12 MSE.25
96 Chris Vreugdenhil Leeuwarden Geen 54.16 MSE.26
97 Jan Feenstra Leeuwarden SV Friesland 54.18 M60.07
98 Gertjan Hijstek Berlikum Geen 54.22 M40.21
99 Klaas Visser Franeker Geen 54.23 MSE.27
100 Gerald v.d.Boon Sint-Anna Geen 54.34 MSE.28
101 Frank Pol Metslawier Geen 54.34 MSE.29
102 Benny Bijlsma Marssum SV Friesland 54.40 M50.19
103 Kees Keijzer Harlingen Geen 54.42 MSE.30
104 Reina Hes Dokkum L.Gr.Dokkum 54.53 V45.06
105 Arie de Wit Harlingen Geen 54.55 M50.20
106 Jaap Dijkstra Franeker SV Friesland 54.58 M60.08
107 Theo Repkes Harlingen Integra 54.58 M50.21
108 Monique Jager Leeuwarden Lionitas 55.10 V35.11
109 Gerard Schade Leeuwarden Lionitas 55.10 M50.22
110 Femme de Bruin Leeuwarden SV Friesland 55.53 M50.23
111 Marc v.Gelder Leeuwarden SV Friesland 55.53 M40.22
112 Bauke v.d.Hem Groningen Geen 56.03 M60.09
113 Frans v.d.Molen Herbaijum AV.Spartacus 56.08 M40.23
114 Teun v.d.Meij Tzum SV Friesland 56.35 M50.24
115 Rianne v.d.Veen Leeuwarden Geen 56.36 VSE.06
116 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 56.47 M60.10
117 Gerard Wolting Drachten Geen 56.47 M40.24
118 Renate Boes Franeker Geen 57.05 V35.12
119 Siep Hoekstra Harlingen SV Friesland 57.17 M60.11
120 Rudolf Bergsma Harlingen Geen 57.19 MSE.30
121 Jan v.d.Hoek Sint-Anna SV Friesland 57.19 M50.25
122 Sijtze Pars Harlingen Geen 57.30 M40.25
123 Janneke Spzonde Leeuwarden Geen 57.32 VSE.07
124 Annie Peringa Harlingen Geen 57.49 V45.07
125 Mark Manshande Leeuwarden Geen 57.51 MSE.31
126 Vial Manhande Harlingen Geen 57.56 MSE.32
127 Janna Tolsma Harlingen Geen 58.02 V35.13
128 Niels Wijnia Harlingen Geen 58.06 MSE.33
129 Willemien Runia Lemmer SV Friesland 58.28 V55.03
130 Ramri Hart Utrecht Geen 58.46 MSE.34
131 Joel Weerls Leeuwarden Geen 58.48 MSE.35
132 Wieger Klijnstra Heerenveen AV.Heerenveen 58.50 M60.12
133 Bert Geitenkirchen Dronrijp Geen 58.55 M40.26
134 Johan v.d.Werf Bolsward SV Friesland 58.57 M50.26
135 Foeke Idzinga De Wilgen SV Friesland 58.57 M60.13
136 Feikje Brouwer Midlum Geen 58.58 V35.14
137 Marja v.d.Werf Joure AV.Heerenveen 59.11 V45.08
138 Eddy Brouwer Midlum SV Friesland 59.11 M40.27
139 Jan Kalsbeek Stiens SV Friesland 59.20 M60.14
140 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 59.47 M65.15
141 Annemieke Oldenburg Leeuwarden Geen 1.00.06 V45.07
142 Nico v.d.Werf Franeker Geen 1.00.08 M40.28
143 Gerardi Bruin Harlingen Geen 1.00.09 M50.27
144 Thea Hoekstra Harlingen Geen 1.00.09 V45.09
145 Marjo Zeilstra Harlingen Integra 1.01.27 V35.15
146 Wim Manshande Harlingen Geen 1.02.27 M50.28
147 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas/SV Frl. 1.02.59 M50.29
148 Tjerk Bekius Midlum Geen 1.03.44 M40.28
149 Femke Huizinga Wommels L.Gr.Wommels 1.04.02 VSE.08
150 Simone Scheffer Harlingen Integra 1.04.14 V45.10
151 Anne Houttuin Leeuwarden Geen 1.05.22 M50.30
152 Gerrit ten Cate Beetgummermolen SV Friesland 1.05.27 M60.16
153 Willy de Jong Leeuwarden Geen 1.05.31 V35.16
154 Tineke Dijkstra Bitgum SV Friesland 1.05.47 V45.11
155 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 1.05.47 V55.03
156 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.05.47 M50.31
157 Jolanda Boonstra Harlingen Integra 1.10.22 V35.17
158 Anna Lichtendahl Harlingen Geen 1.10.31 V45.12
159 Geert Noorman Harlingen Geen 1.10.37 M50.32
160 Jos Manshande Harlingen Geen 1.11.26 M50.33
 
  5 .000 meter
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Franke Smidstra Leeuwarden Lionitas 16.40 MSE.01
2 Harold Brouwer Heerenveen Geen 19.32 MSE.02
3 Jacob v.d.Ploeg Damwoude SV Friesland 19.40 M40.01
4 Edward Hilgenga Harlingen Geen 19.59 MSE.03
5 Richard v.Lunzen Franeker Lionitas 20.42 M40.02
6 Symen v.d.Velde Waaksens Horror 21.03 M50.01
7 Jacob v.d.Berg Harlingen SV Friesland 21.36 M50.02
8 Wiard v.d.Logt Goutum Geen 21.56 MSE.04
9 Stefan Rorije Franeker Geen 21.59 MSE.05
10 Duco Zijlstra Lekkum SV Friesland 23.21 M50.03
11 Robert v.d.Plaats Harlingen Geen 23.39 MSE.06
12 Saskia v.d.Draai Wijnaldum AV Spartacus 23.47 VSE.01
13 Donald de Zeeuw Harlingen Geen 23.59 MSE.07
14 Douwe v.d.Wal Franeker Geen 24.16 MSE.08
15 Sylvia Koopmans Hindeloopen Geen 24.57 VSE.02
16 Schelte Bouma Sint-Anna Geen 25.03 MSE.09
17 Kris Tichelaar Groningen Geen 25.59 MSE.10
18 Nadich Kikstra Leeuwarden Geen 26.32 V17.01
19 Gerrit Postma Drachten Geen 27.14 M40.03
20 Carla Hoogerman Harlingen Geen 27.17 V40.01
21 Anne Munschag Harlingen Geen 28.14 M40.04
22 Bart Wijnia Valencia (e) Geen 28.15 MSE.11
23 Bertina v.d.Bent Harlingen Geen 29.08 VSE.03
24 Annalies Bouma Harlingen Geen 29.37 VSE.04
25 Marloes v.d.Wal Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 30.08 VSE.05
26 Astrid Zijlstra Lekkum SV Friesland 30.32 V50.01
27 Yvonne Boersma Harlingen Geen 30.42 VSE.06
28 Henk Oosterlaar Harlingen Integra 31.23 M50.04
29 Mrijam Postma Oenkerk Geen 31.40 VSE.07
30 Stephanie Maassen v.d Harlingen Geen 31.48 V17.02
31 Rixt Hoitinga Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 32.03 VSE.08
32 Matty Wijngaarden Drachten Impala 32.09 V45.01
33 sake Jansma Opeinde Impala 32.10 M50.05
34 Robert Jansen Franeker Geen 32.14 M40.05
35 Jeroen Boshuijzen Leeuwarden Geen 32.14 MSE.12
36 Frits Ottens Leeuwarden SV Friesland 32.23 M70.01
37 Mirte Kuipers Harlingen Geen 32.39 V10.01
38 Pieke v.d.Schaaf Harlingen Geen 32.39 V55.01
39 Wilma Koopmans Harlingen Integra 32.43 V45.02
40 Aafke Keizer Sint-Anna L.Gr.Berlikum 32.48 V50.02
41 Bonnie Valk Sint-Anna SV Friesland 34.25 V35.01
42 Joé Gillissen Harlingen Geen 34.45 V40.02
43 Erwin Molthoff Harlingen Geen 34.52 M40.06
44 Thea Joustra Sneek L.Gr.Sneek 35.59 V45.03
45 Harry Smits Harlingen Geen 36.36 M50.06
46 Tineke Baijema Wommels L.Gr.Wommels 37.37 V45.04
47 Els Wouda Kollum Geen 38.31 VSE.09
48 Anneke Huizinga Wommels Geen 39.13 V55.02
49 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 1.02.00 M80.01
50 Wybren Visser Harlingen SV Friesland 1.10.00 M80.02
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk