De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Ee-loop 2010

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal

Uitslagen EE-loop Britsum 01-09-2010

  15 km
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Albert v.d.Ziel Berlikum SV Friesland 55.28 M40.01
2 Saco Hemstra Weidum SV Friesland 56.12 M40.02
3 Harry Wiersma Blije SV Friesland 57.24 MSE.01
4 Jacob v.d.Leij Leeuwarden Lionitas/SV Frl. 58.51 M50.01
5 Ahmad Ghelichhani Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.00.30 M40.03
6 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1.01.17 M40.04
7 Mark Peereboom Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.01.35 MSE.02
8 Gerrit Duits Sneek SV Friesland 1.01.47 MSE.03
9 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1.01.48 M50.02
10 Dirk Muizer Leeuwarden SV Friesland 1.02.38 M50.03
11 Maurits Greving Leeuwarden Lionitas  1.04.14 MSE.04
12 Sietse Greving Leeuwarden Geen 1.04.14 MSE.05
13 Mennom Cramer Leeuwarden Geen 1.05.08 M40.05
14 Alle Sterk Beetgum SV Friesland 1.05.31 MSE.05
15 Laas Bonnema Vrouwenparochie SV Friesland 1.05.46 M50.04
16 Rudolf Das Leeuwarden Geen 1.05.50 M40.06
17 Piet Scholten Leeuwarden Geen 1.06.00 M50.05
18 Peter vde Jong Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.06.31 M50.06
19 Roelof Houttuin Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.06.39 M50.07
20 Harry Oosterhuis Stiens Geen 1.07.15 MSE.06
21 Jan Wierstra St.Annaparochie SV Friesland 1.07.29 M50.08
22 Elles de Vries Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.08.13 V35.02
23 Hermanus Wever Harlingen SV Friesland 1.09.17 M50.09
24 Hans Breuker Leeuwarden SV Friesland 1.09.38 M40.07
25 Piet Jetze Faber Sint Annaparochie SV Friesland 1.09.56 M50.10
26 Keimpe Jager Dronrijp SV Friesland 1.11.10 M60.01
27 Jan Hooghiemstra Oenkerk L.Gr.Leeuwarden 1.11.39 M50.11
28 Jaap Baalbergen Dokkum L.Gr.Dokkum 1.12.30 M50.12
29 Henk Kamies Dokkum L.Gr.Dokkum 1.12.48 M40.08
30 Henk Hoekman Leeuwarden SV Friesland 1.13.12 M50.13
31 Marten Jager Dronrijp SV Friesland 1.13.12 M40.09
32 René Swart Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.13.12 M40.10
33 Rienk v.d.veen Leeuwarden Geen 1.14.56 MSE.07
34 Hans Westra Leeuwarden SV Friesland 1.15.41 M50.14
35 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 1.15.48 M50.15
36 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1.15.48 M50.16
37 Jilderd Andringa Oenkerk SV Friesland 1.17.19 M50.17
38 Wilma Hemstra Weidum SV Friesland 1.17.10 V35.03
39 Jappie v.Dijk Stiens Geen 1.17.14 M50.18
40 Hans Nagtegaal Grou Lionitas 1.17.45 M50.19
41 Henk Schaafsma Stiens Geen 1.18.00 M50.20
42 Koos Boorsma Britsum Geen 1.18.19 M60.02
43 Edwin Deelstra Leeuwarden SV Friesland 1.18.26 M60.03
44 Jan v.d.Wal Stiens SV Friesland 1.18.40 M50.21
45 Bauke Keekstra Dokkum SV Friesland 1.19.35 M40.11
46 David v.d.Bij Leeuwarden Geen 1.20.06 MSE.08
47 Sjoerd v.d.Bij Goutum L.Gr.Leeuwarden 1.20.07 M50.22
48 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 1.20.49 V55.01
49 Harm Postma Bitgum SV Friesland 1.21.17 M50.23
50 Janke Douma Lichtaard Geen 1.21.34 V35.04
51 Pieter Kroodsma Lichtaard Geen 1.21.34 MSE.09
52 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 1.21.34 M60.04
53 Reinder Tel Surhuizum Geen 1.22.07 M50.24
54 Kristiaan Kaper Sint Annaparochie Geen 1.22.07 MSE.10
55 Gerald v.d.Boon Sint Annaparochie Geen 1.22.07 MSE.11
56 Piety Feenstra Leeuwarden Friesche Doorlopers 1.22.22 V35.05
57 Jurjen Stellingwerf Ryptsjerk SV Friesland 1.22.30 M50.25
58 Egbert Smit Stiens L.Gr.Stiens 1.22.35 M50.26
59 Jacqneline Sollie Stiens L.Gr.Stiens 1.22.35 V45.01
60 Jeannet Nagtegaal Grou Athleta 1.23.16 V45.02
61 Eric Pronk Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.23.18 M40.12
62 Bea Dijkstra Stiens L.Gr.Stiens 1.23.20 V35.06
63 Ineke Scheffer Leens SV Friesland 1.24.26 V45.02
64 Jacob dijkstra Beetgummermolen SV Friesland 1.24.26 M50.27
65 Pien Pen Leeuwarden Geen 1.24.46 V45.03
66 Rudi Ten Leeuwarden SV Friesland 1.24.52 M70.01
67 Doede Damsma Ljouwert SV Friesland 1.26.16 M50.28
68 Nanda Zoodsma Leeuwarden Geen 1.30.27 VSE.01
69 Froukje Brouwer Stiens Geen 1.30.27 VSE.02
70 Sipke Zoodsma Leeuwarden Geen 1.31.55 MSE.12
71 Siebren Brouwer Stiens Geen 1.35.31 MSE.12
72 Jasper Keizer Sint Annaparochie SV Friesland 0.00.00 M50.00
  10.1 km
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Remco Bijlsma Cornjum SV Friesland 33.54 MSE.01
2 Jelle v.d.Velde Jellum SV Friesland 40.17 M40.01
3 Klaas Stielstra Stiens Geen 40.50 MSE.02
4 Marcel Hoekstra Harlingen SV Friesland 41.02 M40.02
5 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 42.21 M40.03
6 Meine Hoitsma Kollum SV Friesland 43.15 M50.01
7 Geert Veenstra Beetgum SV Friesland 43.05 M50.02
8 Jacob Tichelaar Franeker SV Friesland 43.56 M40.04
9 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 44.10 M50.03
10 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 44.20 M50.04
11 Karel Vis Himmelum Geen 44.26 M40.05
12 Michiel Cornelissen Berlikum Geen 44.36 M17.01
13 Johan v.d.Graaf Berlikum SV Friesland 44.37 M50.05
14 Harm Alberts Harlingen SV Friesland 44.59 M40.06
15 Theo de Vries Leeuwarden SV Friesland 45.21 M50.06
16 Alexander Edens Stiens L.Gr.Stiens 45.26 M40.07
17 Jacco Reitsma Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 45.51 MSE.03
18 Ronald Hoekstra Groningen Geen 45.53 MSE.04
19 Syb v.d.Ploeg Wytgaard SV Friesland 46.23 M40.08
20 Hans Dijkstra Stiens SV Friesland 47.18 M40.09
21 Mathijs Lusthof Sneek SV Friesland 47.30 M50.07
22 Jelle Kracht Leeuwarden SV Friesland 47.32 M40.10
23 Marit Houtsma Ried SV Friesland 48.01 VSE.01
24 Regina Postma Groningen Geen 48.08 VSE.02
25 Anita v.d.Wal Harlingen SV Friesland 48.13 V35.01
26 Oebele Boomsma Britsum Geen 48.17 M40.11
27 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 48.24 M60.01
28 Jelle Pranger Dokkum SV Friesland 48.32 M40.12
29 Domien Mulder Joure SV Friesland 49.22 M50.08
30 Halbe Huitema Dearsum SV Friesland 49.23 MSE.05
31 Jurjen Bulthuis Kollum Geen 49.37 M50.09
32 Hein Vogt Stiens L.Gr.Stiens 49.39 M40.13
33 Matthijs Vleugel Menaldum Lionitas 50.12 M40.14
34 Pieter Joustra Leeuwarden Lionitas 50.28 M50.10
35 Jaaproelof Melessen Groningen Geen 50.33 MSE.06
36 Henk Baarda Stiens Geen 50.34 M40.15
37 Henk Baas Dokkum L.Gr.Dokkum 50.37 M40.16
38 Meine Pultrum Nes AV Heerenveen 50.48 M50.11
39 Barend Visser Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 50.49 M50.12
40 Jeffers Robbers Leeuwarden SV Friesland 50.53 M40.17
41 Marcel Bomas Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 51.02 M50.13
42 Dieneke de Groot Leeuwarden SV Friesland 51.05 V45.01
43 Baukje v.d.Burg Koarnjum L.Gr.Stiens 51.05 V45.02
44 Eco Wagendorp Stiens L.Gr.Stiens 51.24 M40.18
45 Almer Scholten Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 51.28 MSE.07
46 Gerben Brouwer Snits SV Friesland 51.29 M50.14
47 Willie Muizer Leeuwarden SV Friesland 51.35 V55.01
48 Sido Martens Leeuwarden SV Friesland 51.44 M60.02
49 Jaap Dijkstra Franeker SV Friesland 51.57 M60.03
50 Berber Rijpstra Stiens L.Gr.Stiens 52.30 V35.01
51 Iris Bouman Nieuwolda SV Friesland 52.49 V55.01
52 Bea Visser Joure SV Friesland 53.05 V35.02
53 Jan Remery Sneek Horror 53.09 M60.04
54 Jens Staalstra Leeuwarden Geen 53.28 MSE.08
55 Dirk v.Zon Harlingen SV Friesland 53.33 M70.01
56 Jan Feenstra Leeuwarden SV Friesland 53.35 M60.05
57 Reina Hes Dokkum L.Gr.Dokkum 53.45 V45.03
58 Bauke v.d.Hem Groningen Geen 53.52 M60.06
59 Hikmet Resici Leeuwarden Geen 54.20 V35.02
60 Dominicus Mulder Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 54.28 MSE.09
61 Femme de Bruin Leeuwarden SV Friesland 54.30 M50.15
62 Hinke Tjalma Slappeterp L.Gr.Berlikum 54.31 V35.03
63 Jolanda Muizer Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 54.46 VSE.03
64 Marieke v.Houten Leeuwarden Geen 54.49 V50.03
65 Klaske v.Lunzen Leeuwarden Friesche Doorlopers 54.50 V35.04
66 Geert Vogelzang Leeuwarden L.Gr.Stiens 54.57 M50.16
67 Erik Rodenhuis Stiens Geen 54.57 MSE.10
68 Henk Onsman Sneek L.Gr.Sneek 55.12 M40.19
69 Jacob Visser Dokkum Geen 55.17 M40.20
70 Annemieke v.Dijk Leeuwarden Geen 55.23 VSE.04
71 Joop Stienstra Slappeterp Geen 55.23 M40.21
72 Heep Gall St.Nicolaasga SV Friesland 55.44 V45.04
73 Jantine Bouma Beetgumermolen L.Gr.Berlikum 55.52 V45.05
74 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 55.58 M60.06
75 Carla Onsman Sneek L.Gr.Sneek 56.05 V35.05
76 Hindrik Drenth Sneek L.Gr.Sneek 56.05 M40.22
77 Jan v.d.hoek Sint Annapar. SV Friesland 56.33 M50.17
78 Janneke Spronk Leeuwarden Geen 56.33 VSE.05
79 Gea de Haan Sneek L.Gr.Sneek 57.06 V35.06
80 Wybe Sierksma Marrum SV Friesland 57.16 M50.18
81 Watse Cuperus Britsum L.Gr.Stiens 57.19 M50.19
82 Foeke Idzinga De Wilgen SV Friesland 57.20 M60.07
83 Johan v.d.Werf Bolsward SV Friesland 57.40 M50.20
84 Tieme ten Berge Leeuwarden Geen 57.41 M50.21
85 Marc v.Gelder Leeuwarden Lionitas/SV Frl. 57.53 M40.23
86 Monica Dijkstra Stiens Geen 57.59 V45.06
87 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 58.22 M60.08
88 Joel Weerts Leeuwarden Geen 58.25 MSE.11
89 Jan Jepma Leeuwarden SV Friesland 1.00.16 M50.22
90 Frans Hoitinga Leeuwarden Geen 1.00.16 M60.09
91 Hans Reijgensberg Drachten Impala 1.00.16 M50.23
92 Janny Fennema Britsum Geen 1.01.59 V45.07
93 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas/SV Frl. 1.02.20 M50.24
94 Griet Rijpstra Stiens L.Gr.Stiens 1.04.57 V55.02
95 Marije Holweerda Leeuwarden Geen 1.05.03 VSE.06
96 Margreet Holwerda Britsum Geen 1.05.03 V45.08
97 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 1.07.37 M60.10
98 Gerrit ten Cate Beetgumermolen SV Friesland 1.07.37 M60.11
99 Sabine Bomas Gytsjerk L.Gr.Leeuwarden 1.07.49 VSE.06
100 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.07.53 M50.25
101 Marco Veldman Stiens L.Gr.Stiens 0.00.00 M40.00
  5 km
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Franke Smidstra Leeuwarden Lionitas 17.46 MSE.01
2 Edward Helgenga Harlingen Geen 19.47 MSE.02
3 William Teinsma Stiens L.Gr.Stiens 22.33 M40.01
4 Alastair Wright Stiens Geen 23.44 M40.02
5 Marijke Terpstra Stiens L.Gr.Stiens 25.37 V55.01
6 Anouk de Vries Franeker SV Friesland 25.51 V16.01
7 Peter de Vries Franeker SV Friesland 25.51 M50.01
8 Wessel Haites Stiens Geen 26.49 MSE.03
9 Sandra Bijlsma Reduzum Geen 26.53 VSE.01
10 Gerard v.Keulen Stiens Geen 27.12 M40.03
11 Marloes v.d.Wal Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 27.46 VSE.02
12 Jan Kalsbeek Stiens SV Friesland 28.37 M64.01
13 Jan v.d.Beukel Berlikum SV Friesland 28.51 M63.02
14 Luut Haites Stiens Geen 29.16 M40.04
15 Peter Velt  Stadskanaal Geen 30.07 M50.02
16 Astrid Zijlstra Lekkum SV Friesland 30.30 V50.01
17 Dirk Postma Stiens L.Gr.Stiens 31.20 M50.03
18 Annigje Bakker Ferwert L.Gr.Stiens 31.33 V40.01
19 Frits Ottens Leeuwarden SV Friesland 31.37 M71.01
20 Machteld Smit Stiens L.Gr.Stiens 32.17 V40.02
21 Wieke Moessulhof Stiens Geen 32.19 V50.02
22 Aafke Keizer Sint Annapar. L.Gr.Berlikum 32.25 V50.03
23 Rixt Hoitinga Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 32.25 VSE.03
24 Anna Kingma Stiens L.Gr.Stiens 32.34 V45.01
25 Jeroen Boshuijzen Leeuwarden Geen 32.36 MSE.04
26 Sander Fennema Britsum Geen 32.37 M11.01
27 Marjan Postma Stiens L.Gr.Stiens 32.56 V50.04
28 Gerarda Teinsma Stiens L.Gr.Stiens 33.37 V40.03
29 Japke Palma Stiens L.Gr.Stiens 33.50 V50.05
30 Ineke Braaksma Ferwert L.Gr.Stiens 33.50 V45.02
31 Bonnie Valk Sint Annapar. SV Friesland 33.50 V35.01
32 Samira Fennema Britsum Geen 36.24 V14.02
33 Bouke Fennema Britsum SV Friesland 36.24 M40.05
34 Lutske de Roos Offingawier Geen 40.41 VSE.04
35 Jitske de Roos Hijum Geen 40.41 VSE.05
36 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 52.55 M80.01
37 Hanneke Jente Oudebildtzijl Geen 00.00 V50.00
38 Jan Kuitert Oudebildtzijl Geen 00.00 M50.00
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk