De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Fytrisloop De Westereen

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
  20 km.          
             
1 Harry Wiersma Blije Lionitas/SV Friesland 1.15.36 M40.01  
2 Fokko Smedema Leeuwarden Geen 1.22.41 MSE.01  
3 Eelco Hoogeveen Blije SV Friesland 1.23.44 M40.02  
4 Jasper Keizer St.Annaparochie SV Friesland 1.28.08 M50.01  
5 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1.28.14 M50.02  
6 Siebe Lap Kootstertille Geen 1.28.24 MSE.02  
7 Timo Schraa Leeuwarden Lionitas  1.28.53 MSE.03  
8 Chris Draijer Oudega Impala/SV Friesland 1.29.22 M50.03  
9 Harm Alberts Harlingen SV Friesland 1.29.44 M50.04  
10 Richard Velzen Achlum SV Friesland 1.29.44 MSE.04  
11 Johnny Westra De Westereen Geen 1.31.37 MSE.05  
12 Douwe Graansma Feanwaldsterwal Geen 1.32.18 M40.03  
13 Ben Douwes De Westereen Geen 1.32.28 MSE.06  
14 Julius v.d.Werf Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.33.40 M50.05  
15 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 1.33.50 M40.04  
16 Hugo de Jong Franeker SV Friesland 1.34.46 M61.01  
17 Gerrie Boersma Twijzel SV Friesland 1.35.45 M40.05  
18 Andries Damstra Raard Geen 1.36.23 M40.06  
19 Watze Hobma Tijnje AV Heerenveen 1.36.30 M50.06  
20 Wieberen/Jan de Jong Drachten Geen 1.37.11 M40.07  
21 Joop v.Ginkel Broeksterwoude L.Gr.Hugo 1.37.31 M40.08  
22 Auke Ykema Sexbierum SV Friesland 1.38.34 M40.09  
23 Theo Zijlstra Sneek Lionitas 1.39.12 M40.10  
24 Janke Pranger/Douma Lichtaard Geen 1.39.12 V40.01  
25 Klaas Dijkstra Twijzelerheide Geen 1.39.23 M40.11  
26 Carel Harkema Leeuwarden SV Friesland 1.39.28 M63.02  
27 Karst Anema Stiens SV Friesland 1.39.43 M67.03  
28 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1.40.41 M50.07  
29 Dries Wedzinga Drachten Impala  1.40.50 M66.04  
30 Jacob Munneke Leeuwarden Geen 1.40.59 MSE.07  
31 Bart v.d.Veen Zwagerbosch SV Friesland 1.41.20 MSE.08  
32 Marcel Bomas Leeuwarden L.Gr.Leeuw/SV Friesland 1.41.33 M50.08  
33 Hans Nagtegaal Grou Lionitas 1.42.05 M50.09  
34 Thony v.d.Veen Burgum L.Cl.Burgum 1.42.21 M40.12  
35 Fokke Hoeksma Menaam SV Friesland 1.43.56 M40.13  
36 Hettie Hellinga Schiermonikoog Geen 1.45.06 V45.01  
37 Sietze v.d.Meer Surhuisterveen Geen 1.45.09 M50.10  
38 Theo Szarzynski Leeuwarden Geen 1.45.35 M62.05  
39 Pieter v.Dijk Heerenveen AV Heerenveen 1.45.57 M50.11  
40 Sarina Jannes Heerenveen AV Heerenv/SV Friesland 1.46.14 V40.02  
41 Eric Drost Leeuwarden Geen 1.46.57 MSE.09  
42 Albert Kingma Wetsens L.Gr.Hugo 1.47.20 M40.14  
43 Bauke Groen Dokkum Geen 1.47.20 M40.15  
44 Aaltsje Deinum Jistrum Geen 1.49.27 V45.02  
45 André de Vries Gerkesklooster Geen 1.50.17 MSE.10  
46 Eelke Turkstra Dreisum Geen 1.50.53 M40.16  
47 Marten de Vries Buitenpost Geen 1.51.35 M50.12  
48 Meindert Dijk Tytsjerk Geen 1.51.52 M70.01  
49 Menne Brouwer Marrum SV Friesland 1.53.18 M61.06  
50 Wijbrand de Graaf Berltsum SV Friesland 1.53.24 M64.07  
51 Douwe Kamminga Surhuisterveen Geen 1.53.41 M50.13  
52 Rones Spinder Buitenpost Geen 1.54.00 M50.14  
53 Bert Santema De Westereen Geen 1.56.12 M50.15  
54 Anke Sonnema Dokkum Geen 1.56.12 VSE.01  
55 Elly Bos Harlingen Geen 1.57.12 V45.03  
56 Jacob Dijkstra Bitgummole SV Friesland 1.58.18 M50.16  
57 Ineke Scheffer Leens SV Friesland 1.58.18 V55.01  
58 Reinder Tel Surhuizum Geen 1.58.21 M50.17  
59 Willem Bakker Damwoude L.Gr.Hugo 1.58.30 M50.18  
60 Theunis Haaima Metslawier Geen 2.00.17 M61.08  
61 Pieter de Graaf Feanwâlden Geen 2.00.58 MSE.11  
62 Aad v.d.Burg Easterlittens SV Friesland 2.01.03 M50.19  
63 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 2.01.05 M67.09  
64 Jaap/Sije Bosgraaf Kollumerzwaag SV Friesland 2.03.50 M40.17  
65 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 2.10.52 M69.10  
66 Hinke de Vries Dokkum L.Gr.Hugo 2.11.15 V40.03  
67 Baukje Kingma Wetsons L.Gr.Hugo 2.11.15 V40.04  
68 Pieter Cremer Gorredijk SV Friesland 2.13.51 M61.11  
69 Joke Cremer Gorredijk SV Friesland 2.13.51 V55.02  
70 Sieds Wiersma Drachten Impala/SV Friesland 2.16.00 M50.01 31 km.
             
  15.4 km.          
             
1 Ate Bijlsma Garyp AV Athleta 1.01.33 MSE.01  
2 Pieter Talsma Mantgum AV Athleta 1.04.36 MSE.02  
3 Pieter Kroodsma Lichtaard SV Friesland 1.05.58 M40.01  
4 Jan de Vries Drachten Impala/SV Friesland 1.05.29 M50.01  
5 Erik Folbert Ternaard Geen 1.06.44 MSE.03  
6 Jan Uiterwijk Eesveen L.Gr.Beilen 1.07.02 M50.02  
7 Anton Spinder Buitenpost SV Friesland 1.07.38 MSE.04  
8 Bouwe v.d.Steeg Leeuwarden S 1.12.10 M50.03  
9 Piet Visser Driesum Fytris 1.13.52 M50.04  
10 Henk Sikma Zwaagwesteinde Fytris/SV Friesland 1.13.52 M50.05  
11 Nico Veninga Wijnjewoude Geen 1.14.38 M50.06  
12 Hans de Weerd Drachten Impala/SV Friesland 1.14.59 M64.01  
13 Jaap Baalbergen Dokkum L.Gr.Dokkum 1.15.47 M50.07  
14 Bareld Kuilman Eastermar L.Gr.Hugo 1.16.53 M50.08  
15 Riccardo Carta Oosternijkerk Geen 1.18.19 MSE.05  
16 Jaap Dijkstra Franeker SV Friesland 1.18.23 M67.02  
17 Tim v.d.Berg Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.18.32 M50.09  
18 Sytze Hellema Dokkum L.Gr.Hugo 1.18.49 M50.10  
19 Cor Wijnja Heerenveen AV Heerenveen 1.18.57 M50.11  
20 Henk de Groot Burgum L.Gr.Hugo 1.19.12 M50.12  
21 Uwe Baldamus Burgum Reset 1.19.55 M40.02  
22 Klaas v.d.Kooij Damwâld SV Friesland 1.20.06 M66.04  
23 Bauke Zijlstra Hantum Geen 1.20.57 M50.13  
24 Karin Danhof Irnsum SV Friesland 1.21.16 V40.01  
25 Klaziena Politiek Leeuwarden Geen 1.21.54 VSE.01  
26 Jeltsje Harmsma Leeuwarden Geen 1.21.54 VSE.02  
27 Hans v.Egmond Drachten Impala  1.26.43 M50.14  
28 Minke Kooistra Dokkum L.Gr.Hugo 1.27.12 V50.01  
29 Tjeerd Jongsma Dokkum L.Gr.Hugo 1.27.12 M50.15  
30 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 1.29.17 M66.05  
31 Ulbe v.d.Wal Zwagerbosch Fytris 1.29.54 M50.16  
32 Jan Binnema Burgum L.Gr.Hugo 1.29.56 M40.03  
33 Coba Wouda Kollum Fytris 1.30.12 V45.01  
34 Jan v.Kammen Zwaagwesteinde Fytris 1.30.13 M60.05  
35 Gerdina Brouwer Burgum Reset Burgum 1.30.54 V45.02  
36 Koos v.d.Ploeg Kollumerzwaag Switte Buitenpost 1.31.34 M40.04  
37 Hugo de Jong Franeker SV Friesland 1.33.56 M50.17  
38 Sabine Bomas Gytsjerk L.Gr.Leeuw/SV Friesland 1.34.32 VSE.03  
39 Paul de Haas Groningen Geen 1.36.14 M50.18  
40 Martha Binnerts Garijp Geen 1.40.34 VSE.04  
41 Patrick Dijkhuizen Sneek SV Friesland 1.44.05 M40.05  
42 Jippe Bokma Leeuwarden SV Friesland 1.44.33 M63.06  
43 Henny de Jong Leeuwarden SV Friesland 0.00.00 V55.00  
44 Karst Spinder Leeuwarden Geen 0.00.00 MSE.00  
45 Edwin Deelstra Leeuwarden SV Friesland 0.00.00 M60.00  
             
  11.1 km.          
             
1 Menno Mud Tytsjerk SV Friesland 40.34 MSE.01  
2 Herman Regnerus Marrum SV Friesland 42.42 MSE.02  
3 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 43.31 M40.01  
4 Jacob v.d.Ploeg Damwoude SV Friesland 44.53 M40.02  
5 Jelle Outhuijse Harlingen SV Friesland 45.19 M40.03  
6 Bert Adema De Westereen Geen 46.23 M40.04  
7 Wilco Berga Terwispel Geen 46.27 M40.05  
8 Sietse Rozema Feanwâlden Geen 46.36 MSE.03  
9 Syb v.d.Ploeg Jorwert SV Friesland 46.50 M40.06  
10 Jan/Douwe Zuidema Damwâld Geen 46.57 M40.07  
11 Hendrik Hoogland Blije Geen 48.13 M40.08  
12 Henk Elzinga Earnewâld Geen 48.21 M40.09  
13 Peter Overwijk Surhuisterveen Geen 48.24 MSE.04  
14 Hans/Hendrik Westra Zwaagwesteinde Fytris 48.28 M40.10  
15 Jan/Auke Bos De Falom Fytris 49.24 MSE.05  
16 Jan Castelein De Westereen Fytris 49.40 M50.01  
17 Cor Wetting Leeuwarden Lionitas 49.48 M60.01  
18 Frits v.Santen Augustinusga Fytris 49.52 M40.11  
19 Meine Hoitsma Kollum SV Friesland 50.02 M50.02  
20 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 50.16 M50.03  
21 Chris v.Dijk Stiens SV Friesland 50.48 MSE.06  
22 Yvonne Kassenberg Leeuwarden Lionitas/SV Friesland 50.58 V35.01  
23 Martin v.d.Burg Sneek SV Friesland 51.19 M50.04  
24 Dick Bosman Damwoude Geen 52.44 M40.12  
25 Jan/Herman ten Have Leeuwarden Geen 53.08 M40.13  
26 Marten v.d.Meer Augustinusga Fytris 53.25 M40.14  
27 Anita v.d.Wal Harlingen SV Friesland 54.01 V40.01  
28 Domien Mulder Joure SV Friesland 54.02 M50.05  
29 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 54.06 M64.02  
30 Anneke Wobbes Kootstertille Geen 54.08 V40.02  
31 Carta Mattia Kollum Geen 54.48 M14.01  
32 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 55.42 M50.06  
33 Femme Haakma De Westereen Geen 55.58 MSE.07  
34 Hinke Douwes Feanwâlden Geen 56.00 V55.01  
35 Margré Mulder Tytsjerk Geen 56.12 V45.01  
36 Jelle de Jong Joure SV Friesland 56.39 M50.07  
37 Gerben Brouwer Snits SV Friesland 57.12 M63.03  
38 Ria Leeverink Bolsward SV Friesland 57.26 V45.02  
39 Bauke v.d.Hem Groningen Geen 57.31 M67.04  
40 Harm Postma Damwâld Geen 57.53 M40.15  
41 Piet Bruinsma Westergeest L.Gr.Hugo 58.07 M40.16  
42 Henk Postma Deinum SV Friesland 58.56 M50.08  
43 Alice Carta Kollum Geen 59.01 V13.01  
44 Koos Postma Buitenpost Geen 59.09 M60.05  
45 Wietse Jonker Wommels SV Friesland 59.18 M61.06  
46 Sytse Jansma Harlingen SV Friesland 59.23 MSE.08  
47 Geert de Jong Zwaagwesteinde Geen 59.46 MSE.09  
48 Fenna Mulder Tytsjerk Geen 59.52 V40.01  
49 Gerrit Bosma Ryptsjerk Reset 1.00.01 M40.17  
50 Adri Sluis Eesveen Geen 1.01.20 V50.01  
51 Jannie Jilderda Damwâld L.Gr.Hugo 1.01.56 V45.03  
52 Simon Santema De Westereen Geen 1.01.57 M40.18  
53 Wybrand de Groot Veenwouden SV Friesland 1.02.04 M50.09  
54 Lubbert Kloosterman De Westereen Geen 1.02.17 M64.07  
55 Yde Haarsma Snits SV Friesland 1.02.17 M65.08  
56 Frits Jilderda Damwoude Geen 1.03.09 M40.19  
57 Johan Jongsma Holwerd L.Gr.Hugo 1.03.36 M40.20  
58 Jan Kalsbeek Stiens SV Friesland 1.04.12 M67.09  
59 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 1.04.24 M69.10  
60 Klaas Kempenaar Zwagerbosch Fytris 1.04.24 M50.10  
61 Minke Oord Joure SV Friesland 1.06.45 V55.02  
62 Ievan v.d.Heide Zwagerbosch Geen 1.06.59 M40.21  
63 Sjoerdtje Veenstra Noordburgum Fytris 1.07.08 V50.02  
64 Ytsje Talsma Hilaard Fytris/SV Friesland 1.07.08 VSE.01  
65 Christien Dijkstra Veenwouden Geen 1.07.52 V40.02  
66 Christel Smit Twijzelerheide Geen 1.08.30 VSE.02  
67 Wiebe Kootstra Twijzelerheide SV Friesland 1.08.30 MSE.10  
68 Silvia Remery Sneek Geen 1.08.48 V40.03  
69 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 1.09.01 V61.01  
70 Dukke Bosma Damwâld L.Gr.Hugo 1.09.55 V45.04  
71 Sjoerd Robijn Leeuwarden Geen 1.11.37 M50.11  
72 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas/SV Friesland 1.12.49 M50.12  
73 Hennie v.d.Veer Oosterwolde Geen 1.13.00 V40.04  
74 Theo Runia Leeuwarden SV Friesland 1.14.51 M40.22  
75 Tjipke Joustra Ryptsjerk Geen 1.19.16 M40.23  
76 Judith Zijlstra Warstiens Geen 1.19.49 V40.05  
77 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 1.19.53 M65.11  
             
             
  6.4 km.          
             
1 Wijtze de Jong Ee Geen 23.50 MSE.01  
2 Jeroen v.Dijk Dokkum L.Gr.Hugo 26.58 M14.01  
3 Folkert Visser Burgum Impala 26.26 MSE.02  
4 Michiel de Nooijer Hurdegaryp Geen 29.27 MSE.03  
5 Jouke v.d.Veen Burgum L.Cl.Burgum 29.56 M14.02  
6 Tjitske Weening Surhuisterveen L.Gr.Surhuisterveen 29.57 V12.01  
7 Siebren Boerma Garyp L.Cl.Burgum 30.00 M50.01  
8 Sandra Westra De Westereen Geen 30.08 V40.01  
9 Erik v.d.Heide Zwaagwesteinde Geen 30.40 M11.03  
10 Alle de Boer Kollumerzwaag Geen 31.06 M50.02  
11 Tjalling Tjalsma Drachten Geen 32.04 M67.01  
12 Roos Boerma Garyp L.Cl.Burgum 32.30 V50.01  
13 Eelke de Vries Feanwâlden L.Cl.Burgum 33.07 M50.03  
14 Jaap Postema Dokkum Geen 33.25 MSE.04  
15 Gerrie de Jong Ee Geen 33.34 V45.01  
16 Marcel Goosen Hardegaryp Geen 33.43 MSE.05  
17 Piet Kerstholt Groningen SV Friesland 35.58 M66.02  
18 Mare Wiersma Blije L.Gr.Hugo 35.41 V11.01  
19 Jelte de Jager Dokkum Geen 35.57 M65.03  
20 Piet Alma Surhuisterveen L.Gr.Surhuisterveen 36.06 M40.01  
21 Klaas Mozes Surhuisterveen L.Gr.Surhuisterveen 36.06 M40.02  
22 Arjen Lettinga Leeuwarden SV Friesland 36.14 M50.04  
23 Johan Kalter Leeuwarden Geen 36.14 M50.05  
24 Jurjen Bulthuis Kollumerzwaag Geen 36.16 M50.06  
25 Theun v.d.Werf Leeuwarden Geen 36.27 M50.07  
26 Baukje de Jong De Westereen Geen 36.30 VSE.01  
27 Alie Brander Feanwâlden L.Gr.Feanwâlden 36.34 VSE.02  
28 Wim Hunneman Oosterwolde Geen 36.35 M50.08  
29 Anja Dijkstra Veenwouden L.Cl.Burgum 38.12 V55.01  
30 Annalies Kroodsma Lichtaard Annekes Life Style 38.32 V35.01  
31 Keimpe/Ruurd Wybenga De Westereen Geen 38.45 MSE.06  
32 Yvonne Hoogland Blije Geen 38.47 V35.02  
33 Rennie v.d.Hoek Dokkum Geen 38.56 V55.02  
34 Hieke Veenstra Noardburgum Reset 39.18 V55.03  
35 Sierd Santema De Westereen Geen 39.34 M50.09  
36 Marten Kingma Leeuwarden SV Friesland 39.34 M50.10  
37 Jan Remery Sneek Road Runners New York 40.04 M63.03  
38 Everdien de Groot Veenwouden Geen 40.25 V35.03  
39 Aafie Kloosterman De Westereen Geen 40.30 VSE.03  
40 Corrie Zwart Ulrum Geen 41.07 V55.04  
41 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 41.24 M67.02  
42 Lyan Miedema Tytsjerk Geen 42.11 V11.02  
43 Diena Hoogsteen De Westereen Geen 42.21 VSE.04  
44 Annagreet Tilma Oosternijkerk Geen 42.38 VSE.05  
45 Jacob Bloem Damwoude Geen 42.37 M73.01  
46 Annie de Jong De Westereen Geen 42.47 V35.04  
47 Aliza Visser Zwaagwesteinde L.Gr.Hugo 42.56 V35.05  
48 Tjitze de Jong De Westereen Geen 43.14 M40.03  
49 Jannet Lampers Burgum Reset 43.31 V45.02  
50 Nynke Krol Burgum Geen 44.20 V45.03  
51 Ietske/Nynke Krol Jistrum Geen 44.20 V15.03  
52 Maaike Walsweer Feanwâlden Geen 44.39 V35.06  
53 Jan v.d.Wal Stiens SV Friesland 45.33 M50.11  
54 Jolanda Haakma Oosternijkerk Geen 45.36 VSE.06  
55 Allet Gommers De Westereen Geen 46.12 V35.07  
56 Demi Krol Tytsjerk Geen 00.00 V14.00  
             
  jeugdloop          
             
1 Anco Schipper Veenwoudsterwal L.Gr.Hugo 6.29 M10.01  
2 Andries Weening Surhuisterveen Geen 6.47 M09.01  
3 Danny Wiersma De Westereen Geen 6.50 M11.02  
4 Eelco Wolters Damwoude Geen 8.01 M08.02  
5 Linete Wolters Damwoude Geen 8.45 V10.01  
6 Leonardo Carta Kollum Geen 6.57 M07.03  
7 Mirthe v.d.Lijn Feanwâlden Geen 5.56 V09.01  
8 Niels v.d.Heide Zwaagwesteinde Geen 3.56 M09.01  
9 Esmee Wiersma De Westereen Geen 00.00 V09.00  
10 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 28.54 M83.01  
11 Epeüs Jorritsma Waaens SV Friesland 17.37 M66.01  
12 Anneke Boer Leek Geen 18.34 VSE.01  
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk