De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

25-08-2021 Visserijdagenloop

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal

Mail voor correcties naar productie@svfriesland.nl

plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID KM Tijd
1 704 Pieter Prins Man Marsum X 4.4 00:17:05
2 634 Robert-Paul Eits Man Maartensdijk 4.4 00:17:18
3 640 Leendert van Ginkel Man Maartensdijk 4.4 00:17:20
4 720 Ytjanda Sloot Vrouw Stiens 4.4 00:17:22
5 776 Willem Miedema Man Hitzum 4.4 00:17:39
6 770 Joris Popken Man Stiens 4.4 00:17:44
7 653 Nick Hoogeveen Man Harlingen 4.4 00:18:11
8 656 Geery van Huisstede Man Joure 4.4 00:19:42
9 660 Lieneke De Jong Vrouw Grou 4.4 00:19:44
10 611 Ruurd Hans de Boer Man OUDEMIRDUM X 4.4 00:19:48
11 731 Tineke Van der Veen Vrouw Harlingen 4.4 00:20:39
12 708 Erik Rijnders Man Vroomshoop 4.4 00:22:19
13 621 Lucas Brouwer Man Midlum 4.4 00:23:39
14 741 Hendrie van der Werf Man BOLSWARD X 4.4 00:23:56
15 757 Cor van Sluis Man Franeker X 4.4 00:23:57
16 755 Martin van Wilsum Man Harlingen 4.4 00:24:05
17 603 Romano Adely Man Tzum 4.4 00:24:08
18 622 Feikje Brouwer Vrouw Midlum 4.4 00:24:10
19 667 Nieske Van Kesteren Vrouw Tzum 4.4 00:24:14
20 663 Rinke De Jong Man Hempens 4.4 00:24:35
21 684 Jolanda Muizer Vrouw Leeuwarden X 4.4 00:24:35
22 604 Froukje van Althuis Vrouw Leeuwarden 4.4 00:24:41
23 688 Gea Oegema Vrouw Minnertsga 4.4 00:24:51
24 763 Hanna Postuma vrouw Minnertsga X 4.4 00:24:53
25 658 Cindy De Jager Vrouw ST.-ANNAPAROCHIE X 4.4 00:24:57
26 721 Ingrid Sloot Vrouw Stiens 4.4 00:24:57
27 609 Bregtje Bergema Vrouw Feinsum X 4.4 00:25:10
28 693 Rimada Pechler Vrouw Leeuwarden 4.4 00:25:17
29 692 Harry Pechler Man Feanwâlden 4.4 00:25:18
30 759 Johan Peringa Man Kimswerd 4.4 00:25:37
31 710 Jan Rossing Man Emmen 4.4 00:25:48
32 742 Dikkie van der Werf Man BOLSWARD X 4.4 00:25:55
33 676 Kim Looijenga Vrouw Harlingen 4.4 00:26:59
34 695 Leonie Pierik Vrouw GRONINGEN 4.4 00:27:10
35 625 Naraysca Cecilia Vrouw Drachten 4.4 00:27:14
36 760 Klaas van Kalsbeek Man Scharnegoutum 4.4 00:27:26
37 707 Welmoed Riemersma Vrouw Harlingen X 4.4 00:27:53
38 744 Hannelore Wiersma Vrouw Stiens 4.4 00:28:02
39 616 Titia Boltjes Vrouw Tzummarum 4.4 00:28:09
40 670 Rinze Kootstra Man Harlingen X 4.4 00:28:46
41 714 Eva Sanchez-Infante Vrouw Bolsward 4.4 00:29:41
42 772 Femme de Bruin Man Leeuwarden X 4.4 00:30:09
43 749 Johan Zwerver Man Goutum X 4.4 00:30:29
44 661 Willy de Jong Vrouw Leeuwarden 4.4 00:30:35
45 709 Roelie la Roi Vrouw Wijnaldum 4.4 00:30:40
46 750 Anneke Zwerver- Sijtsma Vrouw Goutum X 4.4 00:30:57
47 716 Simone Scheffer Vrouw Harlingen 4.4 00:31:34
48 615 Danielle Boersma Vrouw Leeuwarden 4.4 00:32:04
49 735 Ellen Versnel Vrouw Hallum 4.4 00:32:34
50 734 Jitske Veenstra Vrouw Oosterbierum 4.4 00:32:38
51 647 Wietske Helder Vrouw Meppel 4.4 00:32:40
52 748 Gitta Zwart-Jonkman Vrouw Franeker 4.4 00:33:40
53 753 Theo Runia man Leeuwarden X 4.4 00:33:46
54 691 Jan Panhuis Man Leeuwarden X 4.4 00:43:52
55 633 Klaas Duits Man Sneek X 4.4 00:44:11
 
plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID KM Tijd
1 723 Allard Sym Sprenger Man Harlingen 10 00:37:08
2 685 Grant de Munnik Man Groningen 10 00:37:16
3 608 Sjoerd Bakker Man Groningen 10 00:37:45
4 690 Lieuwe Palstra Man Bolsward 10 00:37:49
5 632 Stephan Doodeman Man Ganderkesee Dld 10 00:40:51
6 730 Durk Tigchelaar Man Harlingen 10 00:41:47
7 677 Judith van der Meer Vrouw DRONRYP 10 00:41:54
8 736 Edwin Voorwinde Man Grou 10 00:41:58
9 733 Henk Veenstra Man Gorredijk 10 00:42:23
10 728 Teatse Tichelaar Man Harlingen 10 00:43:10
11 773 Syb van der Ploeg man Kubaard X 10 00:43:25
12 665 Halbe de Jong Man GRONINGEN 10 00:43:31
13 627 menno cramer Man leeuwarden 10 00:43:48
14 651 maarten hofstra Man franeker 10 00:44:42
15 659 Sytse Jansma Man harlingen X 10 00:45:00
16 747 Andre Ydema Man Dronryp 10 00:45:02
17 729 Tiemen Tichelaar Man Harlingen 10 00:45:19
18 739 Marco de Vries Man Sneek 10 00:45:21
19 652 Adrie Hoks Man Joure 10 00:45:31
20 648 Minke Hell Vrouw Suwald 10 00:46:11
21 671 Peter Kroese Man Arum 10 00:46:18
22 761 Aalze Kuperus Man Franeker 10 00:46:41
23 767 Willem Biemolt Man Utrecht X 10 00:47:03
24 614 Bartele Boersma Man Harlingen 10 00:47:11
25 737 Chris Vreugdenhil Man Leeuwarden 10 00:47:17
26 769 Johan de Witte Man Makkum 10 00:47:54
27 732 Harm Veenstra Man Gorredijk 10 00:47:54
28 752 Martin Jan Visser Man Mildam 10 00:47:56
29 626 Anne Claus Man Boelenslaan X 10 00:48:37
30 610 Raymond Blaeser Man Bolsward 10 00:48:57
31 662 Rinke de Jong Man Leeuwarden X 10 00:49:24
32 711 Klaas de Ruiter Man Leeuwarden 10 00:49:27
33 725 Douwe Talman Man Harlingen 10 00:49:29
34 681 Thomas Miedema Man Franeker 10 00:49:43
35 617 Laas Bonnema Man Vrouwemparochie X 10 00:49:52
36 644 Klaas Halma Man Gaast 10 00:50:03
37 754 Anita van der Wal vrouw Harlingen X 10 00:50:07
38 666 Jesper Keidel Man Wirdum 10 00:50:12
39 771 Marco  van der Heide Man Harlingen 10 00:51:09
40 717 Eric Schepers Man Harlingen 10 00:51:42
41 682 Bernard Mijnders Man Leeuwarden 10 00:52:07
42 765 Klaas Jan van der  Kooi Man Burgum 10 00:52:49
43 650 Gertjan Hijstek Man Berltsum X 10 00:53:13
44 664 Johannes De Jong Man Dordrecht 10 00:53:23
45 639 Herman Geritz Man Midlum X 10 00:53:48
46 636 Mark Elgersma Man Witmarsum 10 00:54:45
47 740 Andre van der Werf Man Leeuwarden X 10 00:54:45
48 774 Johan Kooistra Man St.Annaparochie X 10 00:54:45
49 673 Jeroen Kuiper Man Witmarsum 10 00:54:45
50 612 Tibor De Boer Man Witmarsum 10 00:54:45
51 768 Jan van  Zalinge Man Dronrijp X 10 00:55:12
52 607 Jurre Bakker Man Leeuwarden 10 00:55:51
53 669 Olaf Kistenmacher Man Sneek 10 00:56:38
54 743 Marja van der Werf-Zoer Vrouw Joure 10 00:56:38
55 606 Douwe Attema Man Heeg 10 00:56:56
56 631 Jaap Dijkstra Man FRANEKER X 10 00:57:22
57 702 Tineke Posthumus Vrouw Midlum 10 00:57:32
58 696 wil pijl Vrouw Dronryp 10 00:57:34
59 701 Jelle Posthumus Man Midlum 10 00:57:42
60 619 Gerda Boonstra Vrouw Harlingen 10 00:58:43
61 766 Wytske van der  Kooi vrouw Burgum 10 00:59:17
62 605 Karst Anema Man Stiens X 10 00:59:35
63 637 Michiel Faber Man Bolsward 10 00:59:52
64 727 Reinder Tel Man Surhuizum X 10 01:00:07
65 706 Willem Reitsma Man Leeuwarden X 10 01:03:11
66 715 Hester van der Schaaf Vrouw Sneek X 10 01:03:42
67 620 Afke Brandenburg Vrouw Wirdum X 10 01:04:00
68 649 Rianna Herder Vrouw Minnertsga 10 01:05:25
69 694 anke peterson Vrouw Leeuwarden X 10 01:06:55
70 703 Harm Postma Man BITGUM X 10 01:08:13
71 705 Anneke Regnerus Vrouw Marrum X 10 01:09:18
72 613 Mattie de Boer Vrouw Appelscha X 10 01:09:18
73 629 Tineke Dijkstra Vrouw Bitgum X 10 01:11:30
74 698 Lammert van der Ploeg Man De Westereen 10 01:14:19
 
plts Nr. Naam M/V Woonplaats LID KM Tijd
1 719 Roeland Slagter Man Milaan 16 01:03:10
2 758 Melle van Laar Man Vlieland X 16 01:07:12
3 726 Pieter Talsma Man Mantgum 16 01:09:33
4 762 Ate Bijlsma man Garyp 16 01:14:05
5 745 Gjalt Wijma Man Gorredijk 16 01:14:31
6 712 Frank de Ruiter Man Sneek X 16 01:16:44
7 618 Niels Boonstra Man Wommels 16 01:17:00
8 643 Jan Willem De Groot Man Wommels 16 01:17:00
9 641 Arjen de Glee Man Harlingen 16 01:18:08
10 654 Sander Van Hoorn Man Leeuwarden 16 01:19:20
11 713 MARJAN DE ruiter-abma Vrouw Sneek X 16 01:19:22
12 678 Lammert Van der Meij Man Leeuwarden 16 01:19:25
13 775 Menno Bakker Man Franeker 16 01:19:59
14 642 Eelco de Groot Man Assen X 16 01:21:21
15 751 Meine Hoitsma Man Kollum X 16 01:22:49
16 645 Rick Heida Man Leeuwarden 16 01:23:33
17 738 Rienk De Vries Man Burgum X 16 01:24:06
18 724 Harm Stel Man Wergea 16 01:25:16
19 746 Erik Willekus Man St.-Annaparochie X 16 01:27:10
20 624 Martin Van den Burg Man Sneek X 16 01:29:10
21 764 Duco Zijlstra Man Lekkum X 16 01:29:10
22 657 marten hummel Man Rhenen 16 01:33:08
23 699 Jan Post Man Smilde 16 01:33:15
24 700 Rink Post Man Appelscha X 16 01:33:15
25 668 arnoud kisjes Man HARLINGEN 16 01:34:15
26 655 Marit Houtsma Vrouw Ried X 16 01:36:39
27 675 Johan van der Leij Man St.-Annaparochie 16 01:37:04
28 680 Gertjan Miedema Man HARLINGEN 16 01:37:04
29 638 Bouke Fennema Man Britsum X 16 01:37:28
30 630 Jacob Dijkstra Man Bitgummole X 16 01:38:40
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk