De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

07/05/2022 Ronde over Ried, Franeker

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1333 Folkert Visser Man Burgum Nee MSEN 5 00:18:31
2 1201 Sven Alkema Man Vlieland Nee MSEN 5 00:18:52
3 1277 Gerrit Panhuis Man Leeuwarden Nee M50 5 00:21:24
4 1205 Aaltsen Bergsma Man Aldeboarn Nee MSEN 5 00:21:42
5 1229 Allard de Ree Man Zuidhorn Nee MSEN 5 00:22:58
6 1250 Che Hendriks Man Franeker Nee MSEN 5 00:23:43
7 1317 Gerrit Betzema Man Burgum Nee M40 5 00:24:13
8 1321 Cor Sluis Man Franeker Nee M60 5 00:26:08
9 1259 Henriette Jorritsma Vrouw Franeker Nee V35 5 00:27:04
10 1244 Mirthe Fokkema Vrouw Franeker Nee VSEN 5 00:28:15
11 1301 Dikkie van der Werf Man Bolsward Ja M60 5 00:28:45
12 1312 Hendrie Werf Man Bolsward Nee M60 5 00:28:53
13 1257 KEIMPE jager Man Dronryp Ja M60 5 00:28:53
14 1330 Chantal Grasman Vrouw Aldeboarn Nee VSEN 5 00:29:13
15 1299 Djurre Joh. van der Schaaf Man Oentsjerk Ja M60 5 00:30:18
16 1281 anneke regnerus Vrouw Marrum Ja V45 5 00:30:18
17 1220 Oane de Boer Man Franeker Nee M50 5 00:32:28
18 1258 Baukje Jellema Vrouw Ferwert Nee VSEN 5 00:33:20
19 1243 Gerrit Fokkema Man Franeker Nee M50 5 00:34:23
20 1266 Rinze Kootstra Man Harlingen Ja M60 5 00:35:11
21 1207 Martha Binnerts Vrouw Garyp Nee V35 5 00:38:43
22 1313 Theo Runia Man Leeuwarden Nee M50 5 00:38:57
23 1265 Lisette Kooistra Vrouw Uffelte Ja V35 5 00:38:57
24 1240 Klaas Duits Man Sneek Ja M60 5 00:43:37
25 1276 Jan Panhuis Man Leeuwarden Ja M60 5 00:43:37
26 1326 Titia  Lycklama a Nijeholt Vrouw Winsum Nee V45 5 01:14:51
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1334 Mark Veer Man Franeker Nee MSEN 7 00:29:58
2 1325 Alaa Sabahaldin Man Drachten Nee MSEN 7 00:32:19
3 1288 Corrie Terpstra Vrouw Easterlittens Nee V35 7 00:34:11
4 1328 Jaap Hengeveld Man Franeker Nee M60 7 00:34:31
5 1316 Marco Vijver Man Franeker Nee M50 7 00:34:59
6 1315 Ingrid Wit Vrouw Franeker Nee V45 7 00:36:03
7 1233 Anita de Vreeze Vrouw Leeuwarden Nee V45 7 00:36:19
8 1274 Hans Nagtegaal Man Leeuwarden Ja M60 7 00:37:24
9 1342 Wytske Kooi Vrouw Burgum Nee V45 7 00:39:04
10 1232 Natasja de Vlas Vrouw Kollumerzwaag Nee V35 7 00:39:42
11 1252 Gerrit Herrema Man Franeker Nee M50 7 00:40:06
12 1284 Martine Sijtsma Vrouw Mantgum Ja V45 7 00:44:41
13 1345 Johan Zijlstra Man Franeker Nee M60 7 00:45:00
14 1270 Roelie la Roi Vrouw Wijnaldum Nee V55 7 00:45:38
15 1305 wypie Veenstra Vrouw Franeker Nee V45 7 00:45:50
16 1209 Marika Boekema Vrouw Franeker Nee V45 7 00:45:50
17 1303 Annet van Doeveren Vrouw Bovenkarspel Nee V55 7 00:48:44
18 1311 Patrick Zimmermann Man Leeuwarden Nee MSEN 7 01:13:35
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1280 Pim Rasing Man Leeuwarden Nee M40 12.6 00:51:11
2 1254 Gerald Hoogeveen Man Bolsward Nee M50 12.6 00:51:58
3 1255 Wilbert Huitema Man Harkema Nee MSEN 12.6 00:53:07
4 1308 Andre Ydema Man Dronryp Nee M50 12.6 00:54:23
5 1271 Daniel Lammers Man LEMMER Nee MSEN 12.6 00:54:54
6 1278 Pieter Prins Man Marsum Ja MSEN 12.6 00:55:37
7 1293 Frits Twuyver van Man Callantsoog Nee M50 12.6 00:56:19
8 1332 Ate Bergsma Man Aldeboarn Nee MSEN 12.6 00:57:33
9 1272 Johnny Leistra Man Franeker Nee MSEN 12.6 00:59:32
10 1264 Ernest Kolkman Man Deventer Nee M40 12.6 00:59:57
11 1290 Rik Troostheide Man Leeuwarden Nee M40 12.6 01:00:21
12 1296 Johannes van der Kooi Man Gytsjerk Nee M50 12.6 01:02:04
13 1341 Robert  Kaaden man Mantgum Nee M50 12.6 01:02:38
14 1261 Hein Keekstra Man Bolsward Nee M60 12.6 01:02:46
15 1234 Jurrit de Vries Man Gorredijk Nee MSEN 12.6 01:03:07
16 1306 Tseard Verbeek Man Leeuwarden Nee MSEN 12.6 01:03:44
17 1295 Lucia van der Bijl Vrouw Bolsward Nee V45 12.6 01:04:02
18 1215 Ruben Bosga Man Groningen Nee MSEN 12.6 01:04:30
19 1318 Marcel Kuipers Man Stiens Nee M40 12.6 01:04:32
20 1245 Herman Geritz Man Midlum Ja M60 12.6 01:05:36
21 1210 Peter Boersen Man Leeuwarden Ja M50 12.6 01:06:24
22 1327 Edwin  Bruinsma Man Leeuwarden Nee M40 12.6 01:06:27
23 1221 Hessel de Boer Man Leeuwarden Ja M60 12.6 01:07:26
24 1286 Simone Smid Vrouw Franeker Nee V45 12.6 01:08:24
25 1214 Lennard Bosga Man Harlingen Nee MSEN 12.6 01:08:25
26 1297 Klaas Jan Van der Kooi Man Burgum Nee M50 12.6 01:08:35
27 1310 Duco Zijlstra Man Lekkum Ja M60 12.6 01:09:08
28 1248 Klaas Halma Man Gaast Nee M60 12.6 01:09:35
29 1246 Danny Glas Vrouw Franeker Nee V45 12.6 01:11:04
30 1200 Tineke Acda Vrouw Franeker Nee V35 12.6 01:11:04
31 1236 Jacob Dijkstra Man Bitgummole Ja M60 12.6 01:11:20
32 1226 Winnie De jong Vrouw Enkhuizen Nee V45 12.6 01:11:25
33 1227 Chris De jong Man Enkhuizen Nee M50 12.6 01:14:05
34 1302 Mark van Doeveren Man Bovenkarspel Nee M50 12.6 01:14:31
35 1338 Sabine Graaf Vrouw Franeker Nee V35 12.6 01:14:51
36 1211 Femke Boersma Vrouw Lemmer Nee V45 12.6 01:15:19
37 1260 Jorgo Karanikolas Man Lemmer Nee M40 12.6 01:15:19
38 1223 Jelle de Haan Man Haskerhorne Nee M50 12.6 01:15:52
39 1203 Karst Anema Man Stiens Ja M60 12.6 01:16:14
40 1287 Christien ten Hoeve Vrouw Franeker Nee V45 12.6 01:18:55
41 1237 Nellie Dijkstra Vrouw Vrouwenparochie Ja V45 12.6 01:19:06
42 1314 Meine Hoitsma Man Meerstad Nee M60 12.6 01:19:06
43 1224 Cindy De Jager Vrouw St.-Annaparochie Ja V45 12.6 01:19:06
44 1340 Annika Bangma Vrouw Arum Nee V45 12.6 01:19:10
45 1339 Titia  Bottjes Vrouw Tzummarum Nee V35 12.6 01:22:47
46 1212 Ankie Boschma Vrouw Tijnje Nee V55 12.6 01:26:19
47 1213 Alice  van der Leij Vrouw Aldeboarn Nee V45 12.6 01:26:19
48 1239 Uilkje Drost Vrouw St.-Annaparochie Nee V45 12.6 01:33:52
49 1217 Stienke Bosma-Zijlstra Vrouw St.-Annaparochie Nee V55 12.6 01:34:53
50 1309 cor Zeemans Man Goutum Ja M60 12.6 02:03:00
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1336 Durk Tigchelaar Man Harlingen Nee M40 17 01:07:14
2 1251 Joeri Hendriks Man Franeker Nee M40 17 01:13:13
3 1289 Wiebe Terwisscha van Scheltinga Man Reahûs Nee MSEN 17 01:14:08
4 1298 Judith van der Meer Vrouw Dronryp Nee V45 17 01:14:12
5 1230 Frank de Ruiter Man Sneek Ja M50 17 01:15:27
6 1319 Siebe Vries Man Drachten Nee M50 17 01:15:57
7 1231 Marjan De Ruiter-Abma Vrouw Sneek Ja V45 17 01:16:51
8 1329 Age Dijkstra Man Tzummarum Nee M50 17 01:19:04
9 1279 Melchior Ram Man Uffelte Ja MSEN 17 01:20:23
10 1282 Peter Reitsma Man Bolsward Nee M50 17 01:20:37
11 1206 Willem Biemolt Man Utrecht Ja M50 17 01:20:58
12 1262 Paul Keizer Man Kollumerzwaag Nee MSEN 17 01:21:10
13 1335 Sytse Jansma Man Harlingen Nee M40 17 01:24:45
14 1337 Germ Reitsma Man Franeker Nee M40 17 01:26:36
15 1323 Jaap Dijkstra Man Franeker Nee M60 17 01:31:39
16 1204 Johan Beintema Man Leeuwarden Ja M60 17 01:33:59
17 1275 Jan Nanninga Man Leeuwarden Nee M60 17 01:34:19
18 1249 Cobie Heida Vrouw Leeuwarden Nee V55 17 01:34:35
19 1331 Meine Verbeek Man Wommels Nee M60 17 01:36:15
20 1307 Tjeerd Visser Man Franeker Ja M60 17 01:37:52
21 1269 Lianne Kuipers Vrouw Franeker Nee V35 17 01:37:53
22 1247 Yde Haarsma Man Sneek Nee M60 17 01:40:12
23 1216 Jelle Bosma Man St.-Annaparochie Nee M60 17 01:42:45
24 1273 Wim Manshande Man Harlingen Ja M60 17 01:42:51
25 1219 Karin Danhof Vrouw Jirnsum Nee V45 17 01:42:51
26 1225 Willy de Jong Vrouw Leeuwarden Nee V45 17 01:50:04
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1320 Richard Lemstra Man Herbayum Nee M40 21 01:29:16
2 1344 Vincent Houttuin Man Leeuwarden Nee MSEN 21 01:31:34
3 1202 Johannes Althuisius Man Sneek Nee M40 21 01:39:41
4 1222 Eelco de Groot Man Assen Ja M40 21 01:41:56
5 1238 Chris Draijer Man Oudega Ja M60 21 01:44:25
6 1235 Willem de Vries Man Minnertsga Nee M50 21 01:45:18
7 1241 niels fennema Man Kollum Nee MSEN 21 01:47:04
8 1322 Menno Bakker Man Franeker Nee M40 21 01:52:22
9 1285 Teije Sikkema Man Leeuwarden Nee M50 21 01:53:37
10 1343 Jan Haak Man Franeker Nee M50 21 01:55:38
11 1283 Michael Rietdijk Man Rockanje Nee M50 21 01:57:57
12 1294 Martin van den Burg Man Sneek Ja M50 21 02:03:25
13 1304 Wieger van Keulen Man Leeuwarden Ja M60 21 02:04:12
14 1267 Femke Kremer Vrouw Franeker Nee V35 21 02:06:45
15 1291 Wim Tuma Man Franeker Nee M50 21 02:19:00
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk