De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Agenda algemene ledenvergadering 10-3-2023

Vrijdag 10 maart 2023 – 19:30 uur

Zaal ENZO – Kalverdijkje 77C – Leeuwarden

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuren notulen jaarvergadering 11 maart 20221)
 4. JAARVERSLAG 2022 SPORTVERENIGING FRIESLAND
 5. Penningmeester (JV)
  1. Financieel jaarverslag 2022 1)
  2. Begroting en Contributie 2023 1)
 6. Verslag kascommissie: Ed Velderman en Theo Runia
 7. Verlenen decharge penningmeester
 8. Bestuursverkiezing
  1. terugtredend: Jan van der Hoek – wedstrijdsecretaris 2)
   Ed Velderman is door het bestuur gevraagd voor deze functie
  2. aftredend: Jouke (penningmeester) en Nellie (algemeen lid) 2)
   deze beide bestuursleden zijn herkiesbaar
 1. Benoeming nieuwe kascommissie – aftredend: geen 3)
 2. Jaarverslag Trimbode (HJI)
 3. Jaarverslag Vertrouwenscommissie (JB/AB)
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

 

1) De stukken zullen vanaf 19:00 uur ter inzage op de bestuurstafel liggen.

2) Tegenkandidaten voor de bestuursfunctie kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden via voorzitter@svfriesland.nl of via 06-43878115!
Zonder tegenkandidaten worden de bovenstaande personen automatisch ge-/herkozen!

3) Meindert Roosjen zat in de kascommissie voor een 2e termijn maar is geen lid meer.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk