De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Twirreloop

 RUIM 300 DEELNEMERS BIJ TWIRRELOOP IN WIJTGAARD.

Somber weer maar het bleef woensdagavond 12 mei droog tijdens de Twirreloop van SV Friesland in Wijtgaard. Thijs Hofstra lid van deze loopfamilie had weer een prachtig parkoers uitgezet en aangegeven met kalkpijlen en afstanden waren ook keurig vermeld. Hij moest het parkoers voor de tweede keer pijlen omdat de vele regenbuien de witkalk hadden opgelost.

 Onderweg vier verzorgingsposten met lauw water  en verkeersregelaars die het weinige verkeer wat er was in goede banen moest leiden. Vorig jaar waren er 408 lopers nu had men ook zo’n aantal verwacht, maar er meldden zich nu 303 deelnemers, druk maar de inschrijvers konden dit aan. De meeste vaste lopers hebben de twee of drie euro inschrijfgeld vaak gepast bij zich en het inschrijfformuliertje al ingevuld.

In de sportzaal van het dorpshuis was ruimte genoeg voor een vlotte doorstroming. Een 60 tal jeugdige lopers had zich gemeld, dat waren wel eens meer maar ook hier was er jeugd met vakantie. Voor hen had SV Friesland weer prijzen in natura beschikbaar gesteld en deze werden verloot op startnummer.

 Voor de winnaars was er niet iets extra’s te winnen, de deelnemers lopen voor hun tijd en het is een leuke testloop voor de komende lopen. Met wat hun geboden wordt onderweg en na de finish; een uitgebreide verzorging en  gezelligheid met de DJ Christiaan en vlotte einduitslagen is iedereen zeer tevreden, zeker gezien het inschrijf geld van een paar euro.

 

De Wedstrijd.

14.7 km

Jort van Zutphen uit Weidum  was de snelste op de 14.7 km. 54.24 voor Adrie Boermans Wergea 55.09 en  Harry Wiersma Blije 55.20 Pieter Talsma Warten 55.25 en Ate Bijlsma Garijp ook 55.25.

Snelste vrouwen 1.Marian v.d.Schaaf Oenkerk 1.11.25  2.Tetsje v.Houten Joure 1.11.37  3.Annie Andringa Wijtgaard 1.16.26

10.2 km

1.Franke Smidstra Leeuwarden 34.34 2.Hero Polet Sneek 36.14  3.Eelco Hoogeveen Blije 36.45  4.Tiedo Tinga Bolsward 37.05  5. Klaas Kroese  Scharnegoutum 37.08

Vrouwen. 1. Liesbeth Andrea Huins 44.49   2. Andrea Feenstra Bolsward 45.51   3. Vera Kudel Wirdum 46.45  4.Sandra Zijlstra Leeuwarden 48.20   5.Ria Leeverink Bolsward 50.47

5.8 km

1.Klaas Werkhoven Franeker 22.43  2.Johan Meinsma Leeuwarden 23.12  3.Steven Kofferberg Leeuwarden 23.47

Vrouwen. 1. Nynke Bruinsma Itens 24.24  2.Welmoed Mink Leeuwarden 31.31  3. Ytsje Mulder Wijtgaard 31.46

2½ km

1. Jelmer v.d.Veen Goutum 9.42  2. Irene Kalter Leeuwarden 9.47  3.Dorine v.d.Veen Leeuwarden 10.24  4.Marijn v.d.Veen Goutum 10.38  5.Erwin de Ruiter Goutum  10.42

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk