De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Menaldum Eenhoornloop

VERREGENDE EENHOORNLOOP TROK 200 DEELNEMERS

SV Friesland organiseerde zaterdag 26 februari de Eenhoornloop in Menaldum. Afgelopen week was er aardig wat sneeuw gevallen, maar de hoge temperatuur had deze doen verdwijnen maar het was zaterdagochtend regenachtig, mistig en somber.

De organisatoren van de Eenhoornloop hadden vrijdag de route op een nat wegdek gepijld en kilometerpunten aangegeven. Vrijdagnacht viel er nog veel regen waardoor de meeste kalkpijlen en kilometerpunten zaterdagochtend waren verdwenen. Zaterdagmorgen heel vroeg nog eens gepijld en bordjes geplaatst, nu waren de pijlen nog te volgen maar het bleef regenen en ook die pijlen werden steeds onduidelijker. Maar niemand hoefde fout te lopen als je bleef opletten , al deden sommigen dat wel. Het is voor een vereniging die wekelijks een loop organiseert onmogelijk om zoveel vrijwilligers te krijgen om elke afslag te bemannen. De vaste kern weet dat en let dan ook goed op. Velen hadden de routes vooraf ook al verkend op de website.
Onderweg waren er drie waterposten neergezet met lauw water. Onder de brug van Deinum na 7 km en daarna in Marssum op 10 km en nog eens in Beetgum op het 15 km punt. Via de Ring van Dronrijp ging men naar het v.Harinxmakanaal waarlangs een mooi pad loopt naar Rinsumazijl, dan via de hoge houtenloopbrug over de snelweg naar Marssum. Bij Marsum gingen de lopers langs de ijsbaan door het natuurgebied over mooie schelpenpaden naar Engelum, Beetgummermolen en Beetgum langs de tuinbouwkassen en na een ronde door Menaldum kwam men weer terug bij de finish op Schatsenburg. Een mooie route die bij mooi zonnig weer schitterend is om te hardlopen..
De meeste lopers kozen voor de 10 km door de Mieden. Een pittige route van 10.4 km. Via de tunnel onder de snelweg komt men veilig op dit parkoers wat drie weken geleden ook gebruikt is voor Leeuwarden-Marssum-Leeuwarden.
Het start en finish gebied was aangekleed met tenten, de boog en verzorgingswagen. DJ Chris uit St.Anna zorgde voor de muziek en geluid bij de finish. Na het halen van de eindstreep is het altijd gezellig in de tent waar Hennie het drinken en fruit verzorgd. Dit is ook belangrijk voor het sociale contact met de lopers onderling.
Deze loop telde ook mee voor de SV Frieslandclubcompetitie waar dit jaar meer belangstelling voor is dan vorig jaar. Janke v.d.Schaaf maakte weer heel mooie foto’s. Klik hier voor de foto’s van Eenhoornloop  
 
 
Bijzondere prestaties
De 88 jarige Wybren Visser liep weer zijn route met de rollater. De 81 jarige Berend Schreuder liep zijn 5.5 km in 41.30 Iris Bouman 63 jaar liep ook haar zoveelste loop en koos ook voor de 5.5 km in 28.50 in totaal liepen er 15 deelnemers mee die de 60 jarige leeftijd zijn gepasseerd. Dus ben je nooit te oud om hard te lopen en genieten van de natuur.
 
Winnaars
Harry Wiersma Blija won de 21.1 km in 1.24.13 voor Dannis de Redelijkheid Rotterdam 1.25.08 3.Sieds Wiersma Drachten 1.25.57 4.Daan v.d.Geest Stiens 1.28.02 5.Otto de Boer Leeuwarden 1.30.31
Vrouwen: 1.Marjet Spoelder Amersfoort 1.39.04 2.Marike v.Berkel Rotterdam 1.50.56 3.Anke Peterson Leeuwarden 1.58.23   V60.01
16.1 km 1.Ritske Flootman Menaldum 1.06.37 2.Jan Uiterwijk Eesveen 1.09.28 3.Hans Groenewoud Menaldum 1.10.00
Vrouwen: 1.Inge v.Schaick Leeuwarden 1.15.50 2. Elles de Vries Leeuwarden 1.15.50 3.Inge Wulffelé Leeuwarden 1.16.07
 
10.4 km 1.Ynte Lemstra Lemmer 38.47 2.Albert v.d.Ziel Berlikum 38.59 3.Wiebe Koopmans IJsbrechtum 41.17 4.Jan de Vries Drachten 42.06 5.Jappie Doller Waskemeer 42.09
Vrouwen: 1.Geke Venema Easterlittens 49.20 2.Anita v.d.Wal Harlingen 50.12 3.Saskia v.d.Draai Wijnaldum 51.50
 
5.5 km 1. Klaas Werkhoven Tzum 21.18 2.Edward Hilgenga Harlingen 21.54 3.Klaas Miedema Franeker 23.00 4.Sjouke Touber Stiens 26.17 5.Aad v.d.Windt Tzum 26.29
Vrouwen: 1.Janneke Wagenaar Leeuwarden 26.29 2.Tineke Acda Franeker 27.28 3.Iris Bouman Nieuwolda 28.50 V63.01
 
uitslagnotitie Wijtse Breidenbach Zwolle en Anneke Kerstholt Groningen.
Opmerkingen uitslag svfriesland@planet.nl
 
Gevonden jack zwart/geel shamp xl in de tent na de finish.   
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk