De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

24-07-2022 Ronde van Stiens

SV FRIESLAND PRESTATIELOOP RONDE VAN STIENS TROK BIJNA HONDERD DEELNEMERS, WARM MAAR LEKKER WINDJE EN GENOEG DRINKEN ONDERWEG.
Een dag na de marathon in Diever stond de Ronde van Stiens over 6-11-16 en 20 km op het hardloopprogramma.
De organisatie hoopte op honderd deelnemers en die stonden er op drie na ook aan de start op het industrieterrein Middelsee in Stiens.
80 lopers hadden zich al van te voren opgegeven en mede dank zij het mooie weer kwamen daar nog 20 bij en ook nu uit alle delen van Noord-Nederland.
De start was vanuit de loods van SV Friesland aan de Seefûgel waar het reuze gezellig was voor en na de loop, de lopers kregen bouillon, vruchtendrank en fruit en even mooi in het zonnetje napraten over deze loop.
De route van de langste afstand ging via Froubuurt, Ouwe Syl naar de seedijk en langs het gemaal naar de Hallumerhoek en Feinsum naar de finish. Onderweg drie waterposten en die waren ook wel nodig het was dorstig weer.
De 6 km deed het zonder een post maar daar had ook nog wel een verversingspost mogen zijn, de volgende keer staat die er dan ook. Leuk dat er een grote groep van Elfquad uit Drachten meeliep.
Dinsdag is er weer een Brinkloop in Diever en zaterdag de Hoeve aan den wegloop in Oude Willem.
UITSLAGEN RONDE VAN STIENS ORGANISATIE SV FRIESLAND 24-07-2022
20 KM: 1e Erwin de Vries Stiens 1.08.17 2e Jeroen Paap Heemskerk 1.17.11 3e Pieter de Jong Marrum 1.20.08 4e Reinier Ingwersen Arum 1.28.17 5e Johan Pijpers Zutphen 1.30.46 Vrouwen: 1e Hillie v.d.Wal Gieten 1.29.35 2e Robin Huijboom Groningen 1.40.06
16 KM: 1e Jan v.d.Werf Oentsjerk 53.16 2e Gerald Hoogeveen Bolsward 1.11.42 3e Arnould Hager Leeuwarden 1.18.05 4e Keimpe de Vries Munein 1.18.58 5e Wisse Zantema Heeg 1.20.59 Vrouwen: 1e Anita Flapper Berltsum 1.07.40 2e Gonnie Mulder Leeuwarden 1.14.02 3e Jannie Jilderda Damwald 1.25.09 4e Tineke Hijma Hallum 1.40.28 5e
11 KM: 1e Remco de Valk Drachten 43.30 2e Thimo Dalm Willemstad 47.42 3e Ludo de Vries Hallum 50.13 4e Sjouke Lanting Stiens 50.59 5e Harry Dijkstra Stiens 52.11 Vrouwen: 1e Christine Chepkonga Geldrop 53.31 2e Lucia v.d.Bijl Bolsward 58.17 3e Jildou Kracht Groningen 1.00.25 4e indra Overmars Zutphen 1.01.28 5e Li Sha Hoekstra Antwerpen 1.02.27
6 KM: 1e Erik Schippers Leeuwarden 23.34 2e Klaas v.Heeringen Hurdegaryp 24.47 3e Jelmer Elzinga Stiens 27.14 4e Wytse Beetstra Drachten 29.37 5e Aise Bouma Kimswerd 31.46 Vrouwen; 1e Corine Visser Leeuwarden 28.38 2e Erica Verdegaal Leeuwarden 32.43 3e Sjoerdje v.d. Meulen Hurdegaryp 34.38 4e Cindy de Jager St.-Anna 37.11 5e Kim de Jong Appelscha 38.19
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk