De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Wommels

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
SLACHTERIN – HALVE MARATHON VAN WOMMELS 
. 28-11-2009
.
. 21.1 km
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Willem de Boer Exmorra Horror 1:20:17 MSE.01
2 Jan Albert Veenema Sneek Horror 1:20:17 MSE.02
3 Geart Sierd v.d.Zee Leeuwarden Lionitas 1:26:39 MSE.03
4 Harry Wiersma Blije SV Friesland 1:27:27 MSE.04
5 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1:27:47 M50.01
6 Beke Cnossen Boazum Horror 1:27:55 M50.02
7 Johannes Postma Leeuwarden Lionitas 1:28:52 MSE.05
8 Dirk Muizer Leeuwarden SV Friesland 1:30:04 M50.03
9 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1:30:39 M40.01
10 Silvio Teunissen Bolsward Geen 1:31:08 MSE.06
11 Jasper Keizer St.Annaparochie SV Friesland 1:32:15 M50.04
12 Reitze Kooistra Oudehaske AV Heerenveen 1:32:36 M50.05
13 Yeme de Boer Nijland Horror 1:32:48 M40.02
14 Wolter Bauknegt Oudehaske Geen 1:33:14 M40.03
15 Herman Geritz Midlum SV Friesland 1:33:43 M50.06
16 Jacob v.d.Leij Leeuwarden Lionitas 1:33:54 M50.07
17 Ritchie Limaheluw Leeuwarden L.gr.Leeuwarden 1:34:08 MSE.07
18 Ype de Boer It Heideskip Geen 1:34:08 M50.08
19 Johannes de Boer It Heideskip Geen 1:34:09 M40.04
20 Hugo de Jong Franeker SV Friesland 1:34:10 M50.09
21 Ahmad Chelichkhani Leeuwarden L.gr.Leeuwarden 1:34:43 M40.05
22 Johnny van Zurk Leeuwarden L.gr.Leeuwarden 1:37:13 M40.06
23 Jacob Jan de Vries Tytsjerk Geen 1:37:41 MSE.08
24 Laas Bonnema Vrouwenparochie SV Friesland 1:38:00 M50.10
25 Ype Bosma Franeker SV Friesland 1:38:55 M60.01
26 Wiebe Jongsma Katlijk AV Heerenveen 1:40:00 M50.11
27 Wabe Roskam Easterlittens Horror 1:40:03 MSE.09
28 Karst Anema Stiens SV Friesland 1:40:03 M60.02
29 Cor Wijnja Heerenveen AV Heerenveen 1:40:21 M50.12
30 Hans Westra Leeuwarden SV Friesland 1:40:29 M40.07
31 Jaap Sije Bosgraaf Kollumerzwaag SV Friesland 1:40:58 M40.08
32 Karel Vis Himmelum Geen 1:41:40 M40.09
33 Edwin Boes Franeker Geen 1:42:11 MSE.10
34 Reno Papa Leeuwarden Geen 1:42:24 M40.10
35 Harm Alberts Harlingen SV Friesland 1:42:46 M40.11
36 Jeffery Robbers Leeuwarden SV Friesland 1:42:50 M40.12
37 Durk Haitsma Franeker SV Friesland 1:43:02 MSE.11
38 Piet Jetze Faber St.Annaparochie SV Friesland 1:43:08 M50.13
39 Anne Miedema Grou Athleta 1:43:11 M50.14
40 Gerlof Veldstra Wommels Geen 1:46:44 MSE.12
41 Louis Bakker Ryptsjerk SV Friesland 1:47:46 M50.15
42 Pieter Cremer Gorredijk SV Friesland 1:47:57 M50.16
43 Bouke Fennema Britsum SV Friesland 1:49:19 M40.13
44 Sytse Wetting Leeuwarden Lionitas 1:49:27 M60.03
45 René Wijnstra Dokkum SV Friesland 1:49:40 M40.14
46 Gijs de Graaf Almere Geen 1:50:02 M50.17
47 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 1:50:33 M50.18
48 Henriet Kuipers Workum Geen 1:50:38 V35.01
49 Gerard Posthumus Heerenveen AV Heerenveen 1:50:54 MSE.13
50 Edwin Hes Rijswijk Geen 1:51:06 MSE.14
51 Koos Jacobsen Sneek Horror 1:51:18 M50.19
52 Jan v.d.Meij Berlikum SV Friesland 1:51:19 M40.15
53 Tjalling Tjalsma Drachten SV Friesland 1:51:53 M60.04
54 Piet v.Dijk Heerenveen AV Heerenveen 1:52:00 M50.20
55 Acronius Hettinga Deinum SV Friesland 1:52:14 M50.21
56 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1:52:23 M50.22
57 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 1:52:53 M60.05
58 Yolanda Brouwer Heerenveen AV Heerenveen 1:53:25 V35.02
59 Louke Berretty Wommels L.Gr.Wommels 1:53:27 M50.23
60 Rogier den Heijer Leeuwarden Geen 1:55:21 MSE.15
61 Peter Glim Hippolytushoef SV Friesland 1:55:55 M60.06
62 Luut Naarding Oosthem Geen 1:56:42 M40.16
63 Jacob Dijkstra Beetgummermol. SV Friesland 1:56:42 M50.24
64 Sieger Jan Cuperus Dokkum L.Gr.Dokkum 1:57:19 MSE.16
65 Martin den Heyer Heerenveen Geen 1:57:35 M50.25
66 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 1:57:56 V55.01
67 Jan v.d.Wal Stiens SV Friesland 1:59:07 M50.26
68 Albert v.d.Belt Vledder Geen 1:59:34 M40.17
69 Hendrika Vos Vrouwenparochie Geen 1:59:54 V45.01
70 Teun v.d.Meij Tzum SV Friesland 2:02:14 M50.27
71 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 2:03:10 M60.07
72 Anke v.Dijk Wommels L.Gr.Wommels 2:03:13 V45.02
73 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 2:03:14 M60.08
74 Minke Oord Joure SV Friesland 2:03:20 V45.03
75 Erik de Vries Assen Geen 2:04:52 M40.18
76 Febo Perdok Heerenveen AV Heerenveen 2:06:54 M50.28
77 Benne Vellema Reitsum Geen 2:06:54 M50.29
78 Age Vallinga Wommels SV Friesland 2:15:20 M50.30
79 Tjeerd Fopma Wommels SV Friesland 2:16:26 M40.19
80 Arjan Hulsebos Amsterdam Geen 2:19:03 M40.20
.
. 10.2 km
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Ivo v.d.Meer Leeuwarden Lionitas 38.01 MSE.01
2 Jasper Mulder Joure AV Heerenveen 38.21 MSE.02
3 Harmen Jorritsma Joure AV Heerenveen 38.32 M40.01
4 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 40.05 M40.02
5 Gerrit Duits Sneek Horror 40.26 MSE.03
6 Jan Boonstra Sneek SV Friesland 40.48 M40.03
7 Sjaak v.Leewen Leeuwarden Geen 41.36 MSE.04
8 Henk v.d.Meer Gorredijk AV Heerenveen 42.29 M40.04
9 Gerald Hoogeveen Bolsward Horror 42.41 M40.05
10 Henk Ruiter Sneek Horror 42.51 M40.06
11 Klaas Jan Dijkstra Makkum SV Friesland 43.17 M50.01
12 Hielke Nienhuis Lekkum SV Friesland 43.30 M40.07
13 Durk Polet Burgum Geen 43.35 M40.08
14 Immy Kersbergen Wommels Lionitas 44.00 VSE.01
15 Folkert Attema Heeg Geen 44.00 MSE.05
16 Harmen de Hoop Sneek Horror 44.11 M50.02
17 Hayo Bootsma Leeuwarden Lionitas 44.21 MSE.06
18 Martin Monkel Emmeloord Geen 44.34 M40.09
19 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 44.42 M50.03
20 Jelle de Jong Joure SV Friesland 45.44 M50.04
21 Gertjan Hulzinga Groningen Tr.GVAV Rapiditas 45.47 MSE.07
22 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 45.59 M60.01
23 Fedde Beijert Ureterp Geen 46.09 MSE.08
24 Harry Schaafsma Leeuwarden SV Friesland 46.16 M40.10
25 Klaas Abma Wommels Lab 46.45 M40.11
26 Uilke Bosma Joure AV Heerenveen 46.55 M50.05
27 Theo Zijlstra Sneek Geen 46.58 M40.12
28 Erik Oevering Nagele Geen 47.06 MSE.09
29 Domien Mulder Joure Geen 47.44 M40.13
30 Anneke Halbertsma Wommels SV Friesland 47.46 V45.01
31 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 48.03 M40.14
32 Symen v.d.Velde Waaksens Horror 48.08 M50.06
33 Arie Smedinga Tzum SV Friesland 48.28 M62.02
34 Ele Boskma Leeuwarden SV Friesland 48.46 M68.03
35 Aise Bouma Kimswerd SV Friesland 49.03 M40.15
36 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 49.23 M60.04
37 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 49.28 M50.07
38 Henk Berends Assen SV Friesland 49.43 M40.16
39 Paul Dijkstra St.Annaparochie Geen 49.53 MSE.10
40 Ria Leeverink Bolsward SV Friesland 49.59 V35.01
41 Jelle de Boer Bolsward Geen 50.05 M40.17
42 Geert Heerschop Akkrum Geen 50.06 MSE.11
43 Simone Smid Franeker Geen 50.35 V35.02
44 Coby Bouma Franeker AV Spartacus 50.54 V35.03
45 Jan Weijer Wommels Geen 51.19 M40.18
46 Arjen Lettinga Leeuwarden SV Friesland 51.35 M50.08
47 Immo Haagsma Joure Geen 51.56 M40.19
48 Saskia v.d.Draai Wijnaldum AV Spartacus 51.59 VSE.02
49 Jetty v.Delden Joure SV Friesland 52.11 V35.04
50 Rixte Stoker Joure SV Friesland 52.12 V45.02
51 Theun v.d.Werf Leeuwarden Geen 52.39 M40.20
52 Jacco Wiffers Leeuwarden Geen 52.54 MSE.12
53 Alfred Knobbe Leeuwarden SV Friesland 53.09 M40.21
54 Grietje Dijkstra Joure Geen 53.16 V45.03
55 Marcel Hoekstra Harlingen SV Friesland 53.47 M40.22
56 Heep Gall Sint Nicolaasga SV Friesland 53.48 V45.04
57 Gerben Brouwer Sneek SV Friesland 54.03 M50.09
58 Wijbrand de Graaf Berlikum Geen 54.09 M60.05
59 Rommert de Jong Heeg Geen 54.26 M50.10
60 Gemma v.Noordenburg Kuinre Geen 54.33 VSE.03
61 Tabitha Dijkman Leeuwarden Lionitas 54.35 V35.05
62 Annemieke de Boer It Heidenskip Geen 55.00 VSE.04
63 Douwe Attema Heeg Geen 55.33 M50.11
64 Jouke Andringa Oudehorne AV Heerenveen 55.38 M64.06
65 Dirk v.Zon Harlingen SV Friesland 56.11 M71.01
66 Johannes Haanstra Workum Geen 56.42 MSE.13
67 Leo v.d.Meulen Sneek Geen 56.48 M50.12
68 Rinze Nieuwhof Franeker Geen 57.17 M40.23
69 Karin Danhof Irnsum Geen 57.33 V35.06
70 Wendy Kuperus Franeker Geen 57.34 V35.07
71 Aad v.d.Burg Easterlittens SV Friesland 57.49 M50.13
72 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 58.57 V55.01
73 Klaas Duits Sneek SV Friesland 59.03 M65.07
74 Piety de Jong Heeg Geen 59.03 V45.04
75 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 59.48 M65.08
76 Sarina Jannes Heerenveen AV Heerenveen 59.55 V35.08
77 Keimpe Jager Dronrijp SV Friesland 1.00.20 M64.09
78 Wijbrand de Groot Veenwouden SV Friesland 1.00.20 M50.14
79 Anja Jongsma Katlijk AV Heerenveen 1.00.24 V45.05
80 Ray Lebert Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.00.35 M40.24
81 Corine de Jong Leeuwarden Geen 1.00.46 V35.09
82 Irene Romers Wommels Geen 1.00.46 V45.06
83 Jippe Bokma Leeuwarden SV Friesland 1.01.50 M50.15
84 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 1.01.50 M65.10
85 Gerrit ten Cate Beetgummerm. SV Friesland 1.03.03 M64.11
86 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 1.03.03 V45.07
87 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.03.03 M50.16
88 Johan v.d.Werf Bolsward SV Friesland 1.03.03 M50.17
89 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas 1.03.03 M50.18
90 Geertje Sijbesma Easterein Geen 1.03.20 VSE.05
91 Jan de Jong Leeuwarden Geen 1.04.13 M66.12
92 Femke Huizinga Wommels L.Gr.Wommels 1.04.26 VSE.06
93 Patrick Dijkhuizen Sneek SV Friesland 1.16.15 MSE.14
94 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 1.29.00 M79.02
95 Bert Barhorst Ijlst Horror 0.00.00 M50.00
96 Mathijs Lusthof Sneek SV Friesland
97 Joke Cremer Gorredijk SV Friesland
98 Astrid Zijlstra Lekkum SV Friesland
.
. 5 KM
. Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Sonny Teunissen Bolsward Geen 17.00 M17.01
2 Geert Tjeerdsma Groningen Geen 17.25 MSE.01
3 Gerrit de Boer Groningen Geen 17.43 MSE.02
4 Piet Boelens Kollumerzwaag SV Friesland 20.46 M50.01
5 Tessa Boot Sneek Horror 20.49 VSE.01
6 Folkert Visser Burgum Rapido 22.52 M14.02
7 Jan v.d.Beukel Berlikum SV Friesland 24.08 M62.01
8 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 28.24 M63.02
9 Inge Wijnja Heerenveen AV Heerenveen 28.31 VSE.02
10 Rudi Ten Leeuwarden SV Friesland 28.33 M74.01
11 Jisca Broersma Kimswerd SV Friesland 28.48 V35.01
12 Foppe Huitema Snikzwaag SV Friesland 29.01 M73.02
13 Berend Schreuder Zweeloo SV Friesland 35.08 M80.01
14 Wybren Visser Harlingen  SV Friesland 1.09.01 M87.02
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk