De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Oudejaarsloop 2018

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Stand Startnr. KM Naam Woonplaats Cat. Tijd
1 575 5,0 Pieter Prins Stiens MSEN 20:09
2 554 5,0 Marco Verkade Leeuwarden MSEN 21:35
3 527 5,0 Yme Age Terpstra Hallum MSEN 21:38
4 551 5,0 Bert Ausma Marum M40 21:42
5 553 5,0 Cornelis Wien Houtigehage MSEN 22:11
6 533 5,0 Cornelis Zijlstra Franeker MSEN 22:30
7 547 5,0 Rob Pestman Dokkum M40 22:47
8 558 5,0 Arjan Dijkstra Marrum MSEN 22:56
9 137 5,0 Meike Regeling Stiens VSEN 23:33
10 518 5,0 Catrinus Vroom Hijum M40 23:24
11 549 5,0 Douwe van der Meer Lichtaard MSEN 23:40
12 548 5,0 Baukje Wijma Jislum VSEN 24:51
13 537 5,0 Anne Claus Boelenslaan MSEN 25:07
14 513 5,0 Erik Regnerus Marrum MSEN 25:42
15 514 5,0 Lucas Meijer Marrum MSEN 26:24
16 523 5,0 Pieter van der Bij Jirnsum M60 26:33
17 570 5,0 Hedser Boersma Marrum MSEN 26:37
18 584 5,0 Wieger Monsma Marrum MSEN 26:44
19 571 5,0 Johannes Wierstra Marrum MSEN 26:48
20 526 5,0 Luc de Vries Marrum MSEN 26:52
21 540 5,0 Robin Nijholt Ossenzijl VSEN 26:55
22 559 5,0 Remco Tadema Ferwert MSEN 27:04
23 574 5,0 De Vries Hallum MSEN 27:14
24 520 5,0 Kyra Brouwer Nes Ameland VSEN 27:25
25 569 5,0 Sytze Kok Marrum MSEN 27:43
26 500 5,0 Anita van der Wal Harlingen V45 27:50
27 508 5,0 Marijke Bijker Birdaard V35 27:55
28 563 5,0 Tjeerd Holtrop Zwolle MSEN 28:44
29 532 5,0 Henk Baas Dokkum M50 28:55
30 542 5,0 Karst Hoekstra Blije M11 28.58
31 504 5,0 Henk Postma Deinum M50 29.15
32 536 5,0 Dennis Dijkstra Lekkum M40 29:15
33 511 5,0 Johan Tamminga Jelsum M60 29:19
34 528 5,0 Cindy Jager St. Annaparochie V35 29:20
35 538 5,0 Roelof Elzinga Dokkum M60 29:21
36 579 5,0 Ilse Bosma Marrum VSEN 29:32
37 552 5,0 Margreet Ausma Marum V35 36.13
38 586 5,0 Margriet de Vries Marrum MSEN 29:36
39 535 5,0 Melvin Kooistra Sintniklaas Belgie MSEN 29:48
40 572 5,0 Freerk Haringa Hallum MSEN 29:54
41 580 5,0 Sanne Lettinga Ferwert VSEN 29:56
42 555 5,0 Annegien de Vries Leeuwarden VSEN 30:43
43 516 5,0 Yme Hendrik Kok Marrum MSEN 31:21
44 566 5,0 Mart Jager Ferwert MSEN 31:26
45 515 5,0 Andreas Meijer Marrum MSEN 31:51
46 578 5,0 Bram Wimmenhove Wergea MSEN 31:56
47 565 5,0 Brenda Jager Ferwert MSEN 32:05
48 577 5,0 Klary-An Wimmenhove Wergea V35 32:10
49 581 5,0 Heleen ter Brugge Leeuwarden VSEN 32:14
50 564 5,0 Harold Rakers Leeuwarden M50 32:18
51 582 5,0 Baukje de Beer Damwald VSEN 32:32
52 585 5,0 Jildert Monsma Groningen MSEN 32:44
53 567 5,0 Ingrid Sloot Stiens V55 32:48
54 509 5,0 Nynke Slager Marrum VSEN 33:15
55 510 5,0 Remco Slager Marrum M40 33:16
56 543 5,0 Jilles Bijlstra Dokkum M60 33.31
57 507 5,0 Leonie Terpstra Stiens V35 34:02
58 560 5,0 Lars de Lange Broeksterwald MSEN 34:12
59 531 5,0 Ivana de Jong Leeuwarden VSEN 34:22
60 573 5,0 Marjan Haringa Hallum V35 34:28
61 539 5,0 Lucie Borger Marrum VSEN 34:32
62 557 5,0 Riet Jouta Marrum VSEN 34:42
63 556 5,0 Doefe Jouta Ferwert V45 34:42
64 561 5,0 Knilles Oevering Ferwert M60 35:30
65 541 5,0 Yvonne Heins Blije V45 35.35
66 529 5,0 Friso Hoogsteen Leeuwarden MSEN 35:51
67 546 5,0 Sippie Tadema Wanswert VSEN 36.09
68 552 5,0 Margreet Ausma Marum V35 36.13
69 524 5,0 Claes Jollie Nauta Ternaard MSEN 36:13
70 525 5,0 Marijke Buurlage Ternaard VSEN 36:13
71 517 5,0 Ida Hoekstra Blije VSEN 36:23
72 576 5,0 Eveline Bouma Marrum V45 36:42
73 587 5,0 Jitze Buursma Marrum MSEN 37:32
74 106 5,0 Ida van der Wal Marrum V45 37:49
75 519 5,0 Astrid Zijlstra Lekkum V55 39:21
76 534 5,0 Jan Kooistra Harlingen M60 39:51
77 512 5,0 Reinder Sinnema Leeuwarden M60 40:18
78 562 5,0 Ytje Holtrop Joure VSEN 40:18
79 550 5,0 Lies de Vries-Groen Broek V55 40:18
80 506 5,0 Monique Koehoorn Leeuwarden V45 40:59
81 505 5,0 Femke de Vries Marrum V35 40:59
82 568 5,0 Yke Wijbenga De Falom M40 42:10
83 503 5,0 Nanette Caviet Dokkum V55 42:21
84 501 5,0 Jippe Bokma Leeuwarden M60 44:05
85 502 5,0 Joop Boonstra Leeuwarden M60 44:05
86 583 5,0 Herman Hoekstra Goutum M60 44:05
87 544 5,0 Jaap Bijstra Heilbronn MSE 45.26
88 545 5,0 Piumi Petera Heilbronn VSEN 45.27
89 521 5,0 Jan van der Hoek St. Annaparochie M60 46:22
90 522 5,0 Cor Zeemans Goutum M60 46:26
91 530 5,0 Meindert Roosjen Leeuwarden M60 46.26
             
1 197 10,0 Marten-Jan Ernst Damwald MSEN 27:49
2 182 10,0 Gerrit Pijpker Bakkeveen MSEN 36:32
3 119 10,0 Kikrom Teweide Brnan Hijum MSEN 37:52
4 168 10,0 Joris van den Bosch Akkrum MSEN 40:45
5 117 10,0 Klaas van Heeringen Hurdegarijp M50 41:33
6 188 10,0 Eelco Hoogeveen Blije M40 42:06
7 135 10,0 Arjen Ozinga Marrum MSEN 42:42
8 181 10,0 Rinke Pijper Leeuwarden MSEN 42:51
9 124 10,0 Hendrik Hoogland Blije M40 42:57
10 118 10,0 Teatse Tichelaar Harlingen M60 42:59
11 307 10,0 Daan van der Geest Stiens M50 44:36
12 191 10,0 Jacob van der Ploeg Damwald M50 45:19
13 484 10,0 Ate Bijlsma Garijp M40 45.19
14 156 10,0 Jan Douwe Zuidema Damwald M40 45:32
15 173 10,0 Marrit Mulder Leeuwarden VSEN 46.00
16 153 10,0 Melchior Ram Harlingen MSEN 46:03
17 198 10,0 Sjouke Venema Arum M40 46:14
18 116 10,0 Duco Zijlstra Lekkum M60 46:29
19 179 10,0 Eelco Bijlstra Ferwert MSEN 46:38
20 127 10,0 Andre Alberts Harlingen MSEN 47:34
21 177 10,0 Gerard Dam Dokkum M40 47:39
22 159 10,0 Pier Prins Hallum M50 47:49
23 130 10,0 Germ Steensma St.Jacobiparochie M40 47:49
24 306 10,0 Hille Hellema Hallum M40 47:49
25 126 10,0 Femke Hemstra Leeuwarden VSEN 47:56
26 142 10,0 Lars Nomden Leeuwarden MSEN 48:01
27 317 10,0 Remco Greijdanus Leeuwarden MSEN 48:40
28 128 10,0 Marco Brouwer Harlingen MSEN 48:43
29 115 10,0 Johan Lindeboom Marrum M50 48:48
30 326 10,0 Klaas Jan Huizing Leeuwarden M50 48:52
31 183 10,0 Marit Houtsma Ried V35 48:54
32 132 10,0 Laas Bonnema Vrouwenparochie M60 48:56
33 114 10,0 Harry Oosterveen Den Haag M50 49:25
34 190 10,0 Simon Santema De Westereen M40 49:29
35 312 10,0 Karsten Hiemstra Goutum MSEN 49:32
36 316 10,0 Ruben de Vries Leeuwarden MSEN 50:03
37 125 10,0 Ed Velderman Gytsjerk M60 50:32
38 195 10,0 Sandra van der Meulen Hallum V35 51:02
39 104 10,0 Sietske Boersma-Anema Blije V35 51:17
40 303 10,0 Raymond de Ruiter Leeuwarden M50 51:37
41 311 10,0 Marcel de Boer Raard MSEN 51:37
42 178 10,0 Wiebe Haisma Dokkum M50 51:42
43 162 10,0 Ulbe Keegstra Dokkum M60 51:57
44 184 10,0 Sharina Bremer Hallum VSEN 52:11
45 192 10,0 Tracy van der Ploeg Damwald V45 52.12
46 136 10,0 Marcel van Linde Hemmerik M40 52:20
47 146 10,0 Alco de Jong St. Annaparochie M50 52:28
48 318 10,0 Arie Namminga Kollum M40 52:28
49 174 10,0 Fokke Hoeksma Menaldum M50 52:35
50 302 10,0 Sjouke Touber Stiens M60 52:35
51 189 10,0 Geert de Jong De Westereen M40 52:35
52 105 10,0 Gerben Boersma Blije MSEN 52.52
53 129 10,0 Rinze Miedema St.Jacobiparochie M50 52:52
54 144 10,0 Hein Riewald Dronrijp M40 53
55 109 10,0 Meine Hoitsma Kollum M60 53:04
56 154 10,0 Jaap Dijkstra Franeker M60 53.11
57 313 10,0 Wiebe de Roos Leeuwarden M40 53:15
58 196 10,0 Jacob de Groot Leeuwarden M50 53.17
59 161 10,0 Bert Jelsma Aalsum M50 53:38
60 165 10,0 Jan Boon Dokkum M50 53:40
61 321 10,0 Lykele de Roos Leeuwarden M40 53:46
62 324 10,0 Fokje Jansma Hallum V45 53:51
63 167 10,0 Erwin Ytsma Nes M40 53:56
64 176 10,0 Kor Zittema Bitgum M40 53:56
65 175 10,0 Peter de Boer Ryptsjerk MSEN 54:20
66 157 10,0 Reint Jonker Stiens M50 54:27
67 158 10,0 Koos Boersma Britsum M60 54:27
68 164 10,0 Marijke Terpstra-Hobert Stiens V55 54:27
69 194 10,0 Anja Lettinga-Hiemstra Ferwert V55 54:27
70 310 10,0 Wybren Rozema Sneek MSEN 55:33
71 122 10,0 Robert van der Heide Leeuwarden M40 55:33
72 123 10,0 Johan Peringa Kimswerd M40 55:33
73 121 10,0 Marco van der Heide Harlingen M40 55:36
74 172 10,0 Jan Miedema Joure M60 55:55
75 143 10,0 Bauke Zijlstra Hamtum M60 56:01
76 160 10,0 Gerrit de Jong Ee M40 56:01
77 141 10,0 Wiebren Kingma St. Annaparochie M60 56:22
78 305 10,0 Cor Poelstra Hallum M50 56:27
79 110 10,0 Rients Terpstra Hallum M60 56:27
80 120 10,0 Egbert Geertsma Groningen M50 56:36
81 304 10,0 Oane Leegstra Stiens M50 57:10
82 327 10,0 Piet Runia   M60 57:10
83 163 10,0 Femke de Groot Waaxens V35 57:15
84 147 10,0 Tineke de Groot Dokkum V55 57:15
85 314 10,0 Edo Eisma Goutum M60 57:38
86 145 10,0 Johan Jongsma Holwerd M50 57:39
87 148 10,0 Jan Rietberg Sibrandahus M60 57:41
88 139 10,0 Johan Zwerver Goutum M60 58:26
89 102 10,0 Piet Kerstholt Groningen M60 58:35
90 134 10,0 Ellen de Haan Zwolle V35 58:35
91 103 10,0 Wybe Sierksma Marrum M50 58:45
92 151 10,0 Marten Kingma Leeuwarden M50 59:42
93 113 10,0 Djurre Joh. Van der Schaaf Oentsjerk M60 59:42
94 150 10,0 Willem Reitsma Leeuwarden M60 59:42
95 308 10,0 Harm Postma Bitgum M60 59:42
96 185 10,0 Anneke Kiewiet Gytsjerk V45 1:00:33
97 186 10,0 Lucia Oenema Gytsjerk V45 1:00:33
98 187 10,0 Linda Veninga Gytsjerk V45 1:00:33
99 149 10,0 Klaas Nieuwhof Berltsum M50 1:01:18
100 138 10,0 Rense Zwerver Leeuwarden M60 1:01:41
101 315 10,0 Sandra Lettinga Nes V45 1:02:28
102 133 10,0 Josine de Haan Zwolle V35 1:03:11
103 108 10,0 Anneke Wierstra Lemmer V45 1:04:04
104 309 10,0 Tineke Dijkstra Bitgum V55 1:04:29
105 325 10,0 Wiebe Bouma Marrum M40 1:05:19
106 180 10,0 Rene Smids Kollum M40 1:05:55
107 171 10,0 Jan Durk Canrinus Hallum MSEN 1:06:16
108 170 10,0 Margriet Lei-Canrinus Hallum V35 1:06:16
109 155 10,0 Wybrand de Groot Veenwouden M60 1:06:18
110 301 10,0 Sonja Schepel Hijum V45 1:06:18
111 320 10,0 Marc van Gelder Leeuwarden M50 1:06:43
112 107 10,0 Lida van Sloten Hardegarijp V45 1:06:43
113 100 10,0 Anneke Regnerus Marrum V35 1:06:43
114 101 10,0 Mattie de Boer Appelscha V55 1:06:43
115 193 10,0 Willy de Jong Leeuwarden V45 1:06:50
116 199 10,0 Afke Holwerda Munein VSEN 1:07:50
117 169 10,0 Harm Jensma Vrouwenparochie M50 1:07:51
118 300 10,0 Ilse Gielstra Munein VSEN 1:07:51
119 322 10,0 Grietje Stoker Wirdum V45 1:08:26
120 131 10,0 Aafke Keizer-Zijlstra St. Annaparochie V55 1:08:30
121 140 10,0 Anneke Sytsma Goutum V55 1:09:11
122 166 10,0 Gerard Houbein Franeker M60 1:09:17
123 112 10,0 Bram Borger Hallum M60 1:10:15
124 111 10,0 Wietske Borger Drost Hallum V55 1:10:19
125 152 10,0 Lisette Kooistra Harlingen V35 1:14:43
126 319 10,0 Audrey van Gelder Leeuwarden V35 1:14:56
127 323 10,0 Sjoukje Sinnema Wergea V55 1:14:56
             
1 407 21,0 Riekele Kobes Heerenveen MSEN 1:14:59
2 401 21,0 Hagos Berhane Burgum MSEN 1:18:02
3 429 21,0 Remon v.Lunzen Leeuwarden M40 1:20:14
4 424 21,0 Dick Wobbes Feanwalden MSEN 1:20:14
5 469 21,0 Steven Hemstra Weidum MSEN 1:21:24
6 477 21,0 Remco Schraa Hurdegarijp M40 1:21:28
7 432 21,0 Harry Wiersma Blije M40 1:23:07
8 481 21,0 Erwin de Vries Leeuwarden MSEN 1:23:08
9 416 21,0 Bram Jochemsen Groningen MSEN 1:24:47
10 461 21,0 Pieter de Jong Marrum M40 1:26:36
11 410 21,0 Arie de Jong Sint Jacobiparochie M40 1:31:09
12 404 21,0 Richard v.d.Wal Leeuwarden M50 1:32:19
13 478 21,0 Douwe Schaafsma Damwoude MSEN 1:32:35
14 480 21,0 Richard Touber Stiens M40 1:32:41
15 474 21,0 Erik Folbert Ternaard MSEN 1:32:52
16 483 21,0 Ritske Flootman Menaam M50 1:33:00
17 412 21,0 Richard Spoelstra Leeuwarden MSEN 1:33:19
18 426 21,0 Albert v.d.Ziel Berltsum M50 1:33:32
19 486 21,0 Tjitsen de Jong Marrum MSEN 1:33:59
20 405 21,0 Menno Bakker Franeker MSEN 1:34:42
21 436 21,0 Anton Wiersma Hallum MSEN 1:35:42
22 487 21,0 Wim Douma Leeuwarden MSEN 1:36:02
23 475 21,0 Keimpe de Vries Gytsjerk M50 1:36:13
24 419 21,0 Marcel Hoekstra Harlingen M50 1:36:30
25 434 21,0 Sanne Heidinga Leeuwarden V35 1:36:35
26 403 21,0 Piet Scholten Leeuwarden M60 1:37:08
27 463 21,0 Johannes v.d.Veen Leeuwarden M60 1.38.07
28 422 21,0 Gerben de Hoop Heeg MSEN 1:37:45
29 413 21,0 Reinier Hitzert Hurdegarijp MSEN 1:39:08
30 482 21,0 Tjerk Bruinsma Makkum M50 1:39:11
31 409 21,0 Jasper Keizer St.-Annaparochie M60 1:39:14
32 435 21,0 Johan de Witte Makkum M40 1:39:20
33 468 21,0 Durk Bouma Oppenhuizen M60 1:39:21
34 408 21,0 Wim Hoekstra Stiens M40 1:39:32
35 411 21,0 Joris Popken Stiens MSEN 1:39:36
36 428 21,0 Andre Jellema Leeuwarden M40 1:40:10
37 438 21,0 Lars de Jong Marrum MSEN 1:42:46
38 466 21,0 Karin v.Gorp Den Haag V45 1:42:52
39 437 21,0 Sjoerd de Vries Hallum M40 1:43
40 417 21,0 Rene Bruinsma Leeuwarden M40 1:44:41
41 400 21,0 Theo Terpstra Stiens M40 1:44:48
42 471 21,0 Liesbeth Steenbergen Sneek V45 1:46:02
43 462 21,0 Cor Bouma Ferwert M50 1:46:06
44 472 21,0 Beke Cnossen Boazum M60 1:47:53
45 420 21,0 Mark Folbert Ternaard MSEN 1:49:28
46 470 21,0 Aise Bouma Kimswerd M50 1:50:10
47 479 21,0 Nynke de Jong Tzum VSEN 1:50:53
48 423 21,0 Gertjan Hijster Berlikum M50 1:51:02
49 465 21,0 Pieter Hoekstra Blije MSEN 1:51:13
50 421 21,0 Harry Papjes Burgum M50 1:52:40
51 464 21,0 Durk Wiersma Marrum M50 1:52:40
52 476 21,0 Jonathan Bergmann Lunteren MSEN 1:54:06
53 418 21,0 Tjeerd Visser Franeker M60 1:54:06
54 427 21,0 Yde Haarsma Sneek M60 1:54:06
55 430 21,0 Anne Miedema Grou M60 1:55:34
56 460 21,0 Hielke Nienhuis M40 1:58:47
57 485 21,0 Wiebe Kootstra Burgum M40 1:58:47
58 431 21,0 Bauke Fennema Britsum M50 1:58:47
59 415 21,0 Maaike Heidinga Lippenhuizen VSEN 1:59:05
60 402 21,0 Feikje Reidstra Burdaard V45 1:59:34
61 414 21,0 Roelof Dijkstra Stiens M50 2:04:08
62 467 21,0 Anne Widschut Leeuwarden M50 2:04:14
63 406 21,0 Reinder Tel Surhuizum M50 2:04:36
64 433 21,0 Remko Smit Heegebeintum M40 2:05:12
65 425 21,0 Guus Hoekstra Donkerbroek M50 0.00.00
66 473 21,0 Lammert van der Meij Leeuwarden M50 0.00.00
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk