De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Molenloop 2019

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
MAN, 5.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Catrinus Vroom Hijum 20:22  
2 Gjalt Wester Earnewald 21:16  
3 Mindert Kamsma Munein 22:19  
4 Pieter van der Bij Friesland 24:28  
5 Roelof Elzinga Friesland 27:40  
6 Johan Zijlstra Leeuwarden 28:46  
7 Cristian van Eeden IJsselmuiden 30:27  
8 Rinze Kootstra Friesland 31:17  
9 Djurre Joh. van der Schaaf Friesland 31:21  
10 Fred van Elteren Leeuwarden 31:43  
11 Henkl Postma Friesland 31:46  
12 Wessel van der Meulen Minnertsga 32:42  
13 Jelte de Jager Dokkum 33:42  
14 Theo Runia Friesland 36:30  
15 Frits Ottens Friesland 37:07  
16 Klaas Duits Friesland 40:09  
         
VROUW, 5.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Anneke Breidenbach Friesland 26:05  
2 Liseth Breidenbach Friesland 26:10  
3 Kim Dekker St. Annaparochie 26:59  
4 Froukje Idsard Minnertsga 31:06  
5 Jeltsje Ottema Friesland 31:06  
6 Annalies Woudstra Friesland 31:07  
7 Irene van Elteren Leeuwarden 31:43  
8 Madelon van Elteren Leeuwarden 33:18  
9 Leonie Terpstra Friesland 33:38  
10 Jeldau Terpstra Stiens 33:38  
11 Geertje Zijlstra Leeuwarden 34:01  
12 Jitske Veenstra Oosterbierum 34:56  
13 Bertine Wassenaar Hylaard 35:13  
14 Magriet de Vries Groningen 35:22  
15 Janke van Slooten Tolbert 35:22  
16 Christiena Posthumus Friesland 36:41  
17 Astrid Zijlstra Friesland 36:52  
18 Sietske van der Bij Friesland 38:30  
         
MAN, 11.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Rogier Rozendaal Leeuwarden 41:59  
2 Pieter Atsma Surhuisterveen 45:25  
3 Folkert Visser Friesland 45:49  
4 Richard Touber Friesland 49:53  
5 Stefan Rorije Leeuwarden 50:58  
6 Jan UIterwijk Mildam 51:51  
7 Meine Hoitsma Friesland 51:53  
8 Sjouke Venema Friesland 52:04  
9 Sytse Jansma Friesland 52:58  
10 Willem van Zutphen Friesland 54:04  
11 Willem Sinnema St. Annaparochie 54:10  
12 Jaap Baalbergen Dokkum 54:20  
13 Sjors Tissingh Leeuwarden 54:20  
14 Duco Zijlstra Friesland 55:17  
15 Sikko Ros St. Annaparochie 55:40  
16 Hein Riewald Dronrijp 56:46  
17 Piet van der Heide Friesland 56:48  
18 Klaas van der Lee Dokkum 56:52  
19 Cor van Sluis Friesland 56:56  
20 Hendrie van der Werf Friesland 57:14  
21 Hessel de Boer Friesland 58:12  
22 Peter Boersen Friesland 58:33  
23 Ed Velderman Friesland 58:42  
24 Wieger van Keulen Friesland 58:46  
25 Erik Willekus Friesland 58:52  
26 Bert Jelsma Aalsum 58:58  
27 Edwin Bruinsma Friesland 59:36  
28 Tjeerd Visser Friesland 59:41  
29 Jaap Dijkstra Friesland 59:41  
30 Hans NAgtegaal Friesland 59:51  
31 Jacob Dijkstra Friesland 1:00:54  
32 Keimpe Jager Friesland 1:00:54  
33 Jan Rietberg Sibrandahus 1:05:28  
34 Egbert Geertsma Groningen 1:05:28  
35 Rients Terpstra Hallum 1:05:32  
36 Reinder Sinnema St. Annaparochie 1:07:35  
37 Piet Kerstholt Friesland 1:07:54  
38 Willem Reitsma Friesland 1:08:31  
39 Johan Zwerver Friesland 1:08:50  
40 Marten Kingma Friesland 1:09:37  
41 Auke Flapper Berlikum 1:10:31  
42 Aad van den Burg Friesland 1:12:38  
43 Harm Postma Friesland 1:14:45  
44 Wybrand de Groot Friesland 1:14:46  
45 Gerard Houbein Franeker 1:17:22  
46 Reinder Sinnema Friesland 1:18:12  
47 Herman Hoekstra Friesland 1:43:05  
48 Jippe Bokma Friesland 1:43:05  
         
VROUW, 11.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Rosien van Toor Groningen 55:17  
2 Sandra van der Meulen Hallum 59:51  
3 Marianne Haijma Berltsum 1:02:20  
4 Tjitske Miedema Berlikum 1:02:55  
5 Akkerins Ploegstra Dongjum 1:02:57  
6 Tineke de Groot Dokkum 1:04:09  
7 Cindy de Jager Friesland 1:06:49  
8 Bregtje Bergema Feinsum 1:07:51  
9 Jacqueline Wijbenga St. Annaparochie 1:07:58  
10 Anneke Regnerus Friesland 1:08:14  
11 Inge Kools Friesland 1:08:47  
12 Nellie Dijkstra Friesland 1:09:37  
13 Attie van der Woude Raard 1:09:59  
14 Willy de Jong Leeuwarden 1:14:22  
15 Simone Terpstra Stoiens 1:14:25  
16 Lida van Sloten Friesland 1:20:12  
17 Anneke Sijtsma Friesland 1:23:16  
         
MAN, 17.8 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Marten Jan Ernst Friesland 1:08:57  
2 Tjerk Bruinsma Friesland 1:23:02  
3 Jurjen van der Kooi Ferwerd 1:28:09  
4 Jorn Dijkstra Wageningen 1:35:10  
5 Martin van den Burg Friesland 1:40:36  
6 Pieter van Dijk Langezwaag 1:41:34  
7 Roelof Dijkstra Stiens 1:50:14  
8 Johan van der Leij St. Annaparochie 1:52:06  
9 Benn Hoekman Friesland 1:54:31  
10 Menno Zuurman Garrelsweer 1:54:53  
         
VROUW, 17.8 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Marit Houtsma Friesland 1:37:18  
2 Jeike Elema Ten Boer 1:51:58  
3 Liesbeth van der Nat Gouda 1:53:29  
4 Stienke Bosma St. Annaparochie 2:05:00  
5 Sonja Schepel Hijum 2:05:02  
         
MAN, 21.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Thys de Jong Britsum 1:29:23  
2 Wim Douma Leeuwarden 1:32:17  
3 Gerk HUisma Surhuisterveen 1:34:34  
4 Frank Bosma Groningen 1:35:19  
5 Arie de Jong Menaldum 1:38:08  
6 Chris Draijer Friesland 1:39:24  
7 Rienk de Vries Friesland 1:44:48  
8 Eelco de Groot Assen 1:44:48  
9 Daan van der Geest Friesland 1:48:31  
10 Willem Biemolt Friesland 1:49:01  
11 Germ Steensma Friesland 1:50:02  
12 Kor de Boer Marum 1:51:01  
13 Siebe de Vries Drachten 1:51:01  
14 Andries Tolman Friesland 1:52:14  
15 Johan van Tiel Emmen 1:57:29  
16 Yde Haarsma Friesland 1:58:30  
17 Durk Haitsma Friesland 1:59:22  
18 Lammert Wolters Burgum 1:59:38  
19 Peter Reitsma Bolsward 2:01:09  
20 Klaas Jan Wiersma Oppenhuizen 2:01:09  
21 Leo van der Meer Harkema 2:05:33  
22 Bouke Fennema Friesland 2:06:21  
23 Karst Anema Friesland 2:08:18  
24 Reinder Tel Friesland 2:17:16  
         
VROUW, 21.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Simone Smid Franeker 1:58:05  
2 Marijke Terpstra-Hobert Stiens 2:04:05  
3 Rolanda Westra Leeuwarden 2:17:49  
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk