De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Marderhoekloop

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
MSEN, 4.8 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Rob Vijver Hichtum 15:41  
         
M40, 4.8 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Remko Burgstra Sneek 23:52  
2 Erik van der Meer Oudemirdum 25:45  
3 Klaas Sijbranda Hommerts 26:40  
4 Wim Haringsma Balk 32:40  
         
M50, 4.8 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Frank Visser Oppenhuizen 21:00  
2 Ruurd Hans de Boer Friesland 21:49  
3 Ulbe Postma Koudum 22:21  
4 Marco Vijver Franeker 23:04  
5 KLaas Jitze van der Ploeg Lemmer 26:15  
6 Pieter Ros Bolsward 28:45  
7 Paul MOtshagen Amstelveen 29:34  
8 Johan Jorritsma Sneek 55:21  
         
M60, 4.8 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Durk Bouma Friesland 20:40  
2 Pieter van der Bij Friesland 22:07  
3 Cees Boxum Tuk 22:39  
4 Willy Adema Makkum 23:56  
5 Dikkie van der Werf Friesland 24:03  
6 Joost Bijlsma Makkum 25:16  
7 Willem Langendijk Dronten 28:37  
8 Rinze Kootstra Friesland 28:40  
9 Femme de Bruin Friesland 29:37  
10 Rein Brouwer Heeg 30:36  
11 Otto de Boer Friesland 30:44  
12 Cor Ramea Sneek 31:03  
13 Klaas Duits Friesland 36:21  
         
VSEN, 4.8 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Margot Vallinga Sneek 25:51  
2 Roxanne Teunissen Bakhuizen 26:31  
3 Grietsje Schaap Raerd 26:34  
4 Trijntsje Schaap Raerd 26:46  
5 Desiree Efdee Workum 30:11  
6 Andrea Bekkema Workum 30:11  
7 Louise Duhoux Raerd 30:11  
         
V35, 4.8 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Klazien Bijlsma Makkum 22:22  
2 Mascha van der Meer Sneek 24:25  
3 Rinske Elsinga Sneek 24:35  
4 Natasja Bokma Workum 26:36  
5 Iftin Burmania Sneek 26:56  
6 Hester v.d. Schaaf Friesland 29:01  
7 Froukje Smith Raerd 30:11  
8 Karin Bekke Raerd 30:11  
9 Anjo Veenstra Raerd 30:11  
10 Nynke de Hoop Raerd 31:04  
         
V45, 4.8 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Audrey v.d. Galien Ylst 29:39  
2 Anneke van der Sloot Sneek 29:51  
3 Sarina Jannes Friesland 30:44  
4 Toriena van der Tuukl Scharnegoutum 31:03  
5 Marja Haringsma Balk 31:41  
6 Ria Bouma Oudemirdum 33:24  
7 Johanna Overdijk Sneek 33:42  
         
V55, 4.8 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Karin Sinnema Sneek 29:51  
2 Wilma Feenstra Workum 30:11  
3 Mari Smidt Berlikum 32:56  
4 Debby de Boer-Tuinstra Poppenwier 33:06  
5 Henrike Huetink Heeg 33:30  
         
MSEN, 10.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Riekele Kobes Friesland 34:52  
2 Kevin de Kroon Gorredijk 38:47  
3 Lieuwe Palstra Bolsward 38:53  
4 Sipke Schaap Lemmer 40:32  
5 Hilbert de Haan Ouwsternijegea 41:06  
6 Jappie Brandenburg Oudemirdum 43:01  
7 Martin Ettema Bolsward 44:01  
8 Gert Koetje Sneek 44:05  
9 Martin Bruining Sneek 44:14  
10 Jildert Boersma Scharnegoutum 45:19  
11 Gerard Posthumus Heerenveen 45:39  
12 Anne Koning Balk 47:14  
13 Chiel Aaij Groningen 48:01  
14 Durk Ozinga Workum 1:00:29  
         
M40, 10.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Jan Albert Venema Sneek 38:46  
2 Erik Negerman Bolsward 38:56  
3 Klaas Muizelaar Balk 44:03  
4 Silvio Teunissen Bolsward 44:34  
5 Bert van Slooten Urk 45:00  
6 Klaas Willem Zwaagstra Sneek 45:38  
7 Henk Sijbranda Ureterp 47:11  
8 Anco Visser Woudsend 49:39  
9 Roelof Stoker Heerenveen 49:43  
10 Hein Riewald Dronrijp 49:56  
11 Raymond Beintema Boslward 50:21  
12 Cornelis Meun Urk 51:08  
13 Christian Vessies Koudum 51:26  
14 Leo Sijbranda Hommerts 51:27  
15 Sander Feenstra Balk 53:35  
16 Tjitse Schilstra Allingawier 55:04  
17 Gerben de Groot Rijs 1:00:49  
18 Louis Herrema Amsterdam 1:00:56  
19 Bram Boekema Franeker 1:03:58  
20 Willem Brouwer Franeker 1:04:15  
         
M50, 10.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Peter Iepsma Marknesse 42:08  
2 Gerrit Abma Joure 46:42  
3 Steffen Muizelaar Oudemirdum 49:08  
4 Johan Feenstra Sneek 49:14  
5 Johan Hoogland Sneek 49:15  
6 Auke Brouwer Urk 49:58  
7 Loek Smid Hindeloopen 50:29  
8 Bauke Gietema Heeg 52:07  
9 Sjoerd Tolsma Drachten 56:59  
10 Jos Wieggers Balk 57:10  
11 Roel Kagleer Tijnje 1:00:50  
12 Theo Weultjes Rutten 1:01:34  
13 Tonnie Bakker Sneek 1:05:29  
         
M60, 10.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Hein Keekstra Boalsert 46:23  
2 Ronald de Lange Sneek 48:40  
3 Klaas Halma Gaast 48:41  
4 Gerard Postma Koufurderrige 49:33  
5 Hendrie van der Werf Friesland 51:22  
6 Douwe Attema Heeg 53:42  
7 Jan Feenstra Workum 54:36  
8 Karst Anema Friesland 56:35  
9 Keimpe Jager Friesland 56:35  
10 Klaas Smidt Berlikum 56:35  
11 Andries Koenen Heeg 56:35  
12 Jan Miedema Friesland 58:42  
13 Djurre Joh. van der Schaaf Friesland 59:31  
14 Mink van der Weg St. Nicolaasga 1:00:00  
15 Piet Kerstholt Friesland 1:00:16  
16 Theo Anjema Indijk 1:01:59  
17 Gerben Brouwer Friesland 1:02:15  
18 Wim Hospes Friesland 1:03:23  
19 Wieger Sinnema Sneek 1:03:39  
20 Piet van Mierlo Dronten 1:05:11  
21 Eddy Adema Joure 1:05:29  
22 Tsjerk Wiersen Hommerts 1:05:33  
23 Reinder Sinnema Friesland 1:11:42  
24 Johan Zwerver Friesland 1:13:58  
25 Herman Hoekstra Friesland 1:28:05  
26 Jippe Bokma Friesland 1:28:05  
         
VSEN, 10.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Hilda Wijnja Sneek 47:22  
2 Dauina Schaap Sneek 51:32  
3 Susanne Dijkstra Sneek 51:32  
4 Minke Nijdam Workum 54:06  
5 Marijke Buter Nijemirdum 54:49  
6 Amarens Veenstra Oppenhuizen 55:21  
7 Mieke Altenburg Sneek 57:51  
8 Fardau Anjema Indijk 58:31  
9 Marloes Flapper Workum 59:43  
10 Hinke Stellingwergff Workum 1:00:29  
11 Nynke Regeling-Cnossen Winsum 1:02:37  
12 Franke Jager Dronrijp 1:03:27  
         
V35, 10.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Anske Schotanus Koudum 47:58  
2 Marijke Nijdam Workum 48:01  
3 Anke Bronili Lemmer 49:28  
4 Liesbeth Andreae Parrega 49:47  
5 Miranda Flapper Berltsum 54:02  
6 Amarins Dijkstra Balk 55:19  
7 Suzan Kroontje Bolsward 56:40  
8 Erika Broekema Groningen 59:31  
9 Amarins Dijkstra Balk 1:00:09  
10 Hilly van der Molen Scharnegoutum 1:01:42  
11 Ypie Muizelaar Oudemirdum 1:04:18  
12 Femke van der Veen Oudemirdum 1:04:25  
13 Marije van der Meulen Vegelingsoord 1:05:29  
14 Wietske Cnossen Easterwierrum 1:05:41  
15 Joanna van Strien Hemelum 1:05:48  
16 Marijke Stoker Heerenveen 1:06:48  
17 Esther Jorritsma Bolsward 1:07:45  
18 Grietje Reinsma Harlingen 1:14:10  
         
V45, 10.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Annemat Kikker Sneek 58:53  
2 Sylvia Kamstra Sneek 59:38  
3 Anneke Wierstra Lemmer 1:01:46  
4 Grytsje Miedema Workum 1:03:43  
5 Esther Hoekstra Sneek 1:04:10  
6 Frederika Rollema IJlst 1:04:23  
7 Jessica Brouwer Franeker 1:04:26  
8 Gea Gerritsma Bolsward 1:06:16  
9 Renie Teunissen Bolsward 1:06:16  
10 Renske Molenwijk Amstelveen 1:08:40  
11 Wypie Veenstra Franeker 1:14:10  
12 Marike Boekema Franeker 1:14:10  
13 Yke Wijbenga De FAlom 1:25:02  
         
V55, 10.3 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Bettie Koops Leeuwarden 53:11  
2 Inge Kools Friesland 1:00:56  
3 Adri Sluis Friesland 1:02:09  
4 Gina Koudum Nijemirdum 1:05:40  
5 Annie Bootsma Nijemirdum 1:05:40  
6 Minke Oord Friesland 1:06:22  
7 Ankie Boschma Tijnje 1:06:27  
8 Anneke Sytsma Friesland 1:13:58  
         
MSEN, 16.1 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Hendrik Falkena Ysbrechtum 1:06:11  
2 Gerlof Veldstra Mildam 1:08:06  
3 Marcel Smidt Berlikum 1:08:55  
4 Paul Kromkamp Appelscha 1:09:11  
5 Wietse Terwisscha van Scheltinga Reahus 1:11:21  
6 Piet Rienstra Oudemirdum 1:17:20  
7 Jorn Cnossen Sneek 1:27:35  
8 Jilke Folmer Balk 1:36:32  
         
M40, 16.1 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Gerrit Duits Friesland 1:03:10  
2 Chris Douwsma Leeuwarden 1:05:25  
3 Edser Kuiper Dronrijp 1:12:22  
4 Marten Jager Friesland 1:24:16  
5 Hendrikus Schokker Haskerhorne 1:26:38  
6 Fokke Rosier Oudehaske 1:26:38  
7 Alex de Lange Balk 1:36:32  
         
M50, 16.1 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Harman Jorritsma Joure 1:07:22  
2 Frank de Ruiter Friesland 1:11:17  
3 Luitzen de Vries Friesland 1:11:24  
4 Simon Speelman Sneek 1:11:39  
5 Rene Miedema Bolsward 1:13:13  
6 Jan Jacob Altenburg   1:15:49  
7 Aise Bouma Friesland 1:16:04  
8 Jaap Zijlstra Hindeloopen 1:18:56  
9 Peter Boersen Friesland 1:22:23  
10 Domien Mulder Friesland 1:23:42  
11 Martin van den Burg Friesland 1:24:19  
12 Jan Nanninga Leeuwarden 1:24:32  
13 John de Jongh Emmeloord 1:25:30  
14 Peter Stokje Groningen 1:36:00  
15 Nanne van der Veer Elahhuizen 1:36:32  
         
M60, 16.1 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Chris Draijer Friesland 1:10:40  
2 Meine Hoitsma Friesland 1:14:27  
3 Jan UIterwijk Mildam 1:15:07  
4 Bert Barhorst IJlst 1:15:49  
5 Beke Cnossen Boazum 1:17:34  
6 Murk Postma Oudehaske 1:18:02  
7 Peter Londema   1:25:27  
8 Yde Haarsma Friesland 1:26:35  
9 Johan Beintema Friesland 1:26:44  
10 Wieger van Keulen Friesland 1:26:58  
11 Leo van der meulen Sneek 1:30:12  
12 Pieter Cremer Friesland 1:35:28  
13 Benn Hoekman Friesland 1:39:29  
         
VSEN, 16.1 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Hester Salverda Workum 1:14:35  
         
V35, 16.1 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Sofia Houwer Joure 1:16:35  
2 Marit Houtsma Friesland 1:21:16  
3 Dieuwke Couperus Workum 1:36:00  
         
V45, 16.1 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Judith van der Meer Dronrijp 1:08:15  
2 Marjan de Ruiter Abma Friesland 1:12:21  
3 Roely Hoekstra Nijemirdum 1:22:34  
4 Mirjam Feenstra Workum 1:31:34  
5 Heidi Wesselius Workum 1:31:34  
6 Catherina Groenland Bolsward 1:34:02  
7 Willy de Jong Leeuwarden 1:47:15  
         
V55, 16.1 KM      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd  
1 Grietje Dijkstra Joure 1:24:44  
2 Jeltje Ferwerda Joure 1:37:01  
3 Ans Agricola Joure 1:39:41  
4 Anke Peterson Friesland 1:47:15  
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk