De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Sint Jabikloop

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal

SINT JABIKLOOP SV FRIESLAND 11-07-2009

.
. 16.093 meter (10 EM).
P Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Naol Beritie Leeuwarden  SV Friesland 0:56:40 M17.01
2 Albert v.d.Ziel Berlikum SV Friesland 1:02:32 M40.01
3 Klaas Kroese Scharnegoutum Horror 1:02:54 M40.02
4 Otto de Boer Leeuwarden  SV Friesland 1:03:53 M50.01
5 Richard Kienstra Dronrijp Lionitas 1:04:35 MSE.01
6 Harry Wiersma Blije SV Friesland 1:05:00 MSE.02
7 Jacob v.d.Leij Leeuwarden  Lionitas 1:05:00 M50.02
8 Chris Draijer Oudega Impala 1:08:24 M50.03
9 Doeke Otter Drachten SV Friesland 1:09:35 M50.04
10 Alle Sterk Beetgum SV Friesland 1:09:56 MSE.03
11 Cor Appelman Wirdum SV Friesland 1:10:22 M50.05
12 Hendrik Sjoerd de Jong Sint-Annaparochie Geen 1:10:43 M50.06
13 Lutsen Wijma Oudega SV Friesland 1:10:45 M50.07
14 Durk Polet Burgum Geen 1:10:54 M40.03
15 Ad Bergen Aldegea Geen 1:10:59 M50.08
16 Sietse Greving Leeuwarden  Geen 1:11:27 MSE.04
17 Karst Anema Stiens SV Friesland 1:11:42 M62.01
18 Hugo de Jong Franeker SV Friesland 1:12:05 M50.09
19 Mans Veldsink Dedemsvaart Geen 1:14:09 M50.10
20 Meindert Mak Berlikum L.GR.Berlikum 1:14:22 M40.04
21 Johan v.d.Graaf Berlikum SV Friesland 1:14:22 M40.05
22 Harm Alberts Harlingen SV Friesland 1:15:18 M40.06
23 Henny Berends Balkbrug AV Spurt’88 1:15:38 M40.07
24 Jelle de Jong Joure SV Friesland 1:15:56 M50.11
25 Julius v.d.Werf Leeuwarden  L.GR.Leeuwarden 1:16:06 M50.12
26 Fedde Beijert Ureterp Geen 1:16:42 MSE.05
27 Herman Wassens Leeuwarden  Lionitas 1:16:54 M40.08
28 Jaap Sije Bosgraaf Kollumerzwaag SV Friesland 1:17:44 M40.09
29 Liesbeth Andreae Huins Lionitas 1:18:11 VSE.01
30 Hans Westra Leeuwarden  SV Friesland 1:18:28 M40.10
31 Dries Tulner Sint-Annaparochie Geen 1:18:30 M50.13
32 Dirk Slimmen Vollenhove SV Friesland 1:20:14 M50.14
33 Jan Smit Heerenveen SV Friesland 1:20:22 M50.15
34 Michiel Wagenaar Leeuwarden  Geen 1:21:59 MSE.06
35 Jan v.d.Kooi Franeker Geen 1:21:59 M50.16
36 Jappie v.d.Veer Oude Bildtzijl SV Friesland 1:22:43 M50.17
37 Wilma Hemstra Weidum SV Friesland 1:23:35 V40.01
38 Gerben Brouwer Sneek SV Friesland 1:23:35 M50.18
39 Fenna de Pee Den Haag Geen 1:24:46 VSE.02
40 Jan de Boer Oldeholtpade SV Friesland 1:25:11 M50.19
41 Jan Ruiter Delfzijl AVVN 1:25:45 M40.11
42 Iris Bouman Nieuwolda AVVN 1:25:55 V61.01
43 Alyt Braaksma Sint Jabik Geen 1:26:20 V17.01
44 Rudi Ten Leeuwarden  SV Friesland 1:26:25 M74.01
45 Herman Euverman Zwolle AV PEC 1910 1:26:25 M50.19
46 Jurjen Bulthuis Kollumerzwaag Geen 1:26:38 M50.20
47 Johan Beintema Leeuwarden  SV Friesland 1:27:04 M40.12
48 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 1:27:25 M61.02
49 Hendrik Hiemstra Franeker SV Friesland 1:27:25 M40.13
50 Johan Knoester Oudehaske AV Heerenveen 1:28:41 M64.03
51 Frans Scheuneman Hoogezand SV Friesland 1:28:41 M50.21
52 Jacob Visser Heerenveen AV Heerenveen 1:28:41 M64.04
53 Minke Oord Joure SV Friesland 1:29:44 V53.01
54 Thea v.d.Meulen Dokkum SV Friesland 1:29:44 V35.01
55 Anke Peterson Leeuwarden  SV Friesland 1:29:44 V59.02
56 Joop Boonstra Leeuwarden  SV Friesland 1:30:18 M64.05
57 Ineke Scheffer Leens SV Friesland 1:31:08 V51.03
58 Jacob Dijkstra Beetgummermolen SV Friesland 1:31:08 M50.22
59 Jan Panhuis Leeuwarden  SV Friesland 1:31:08 M63.06
60 Henk Juffer Nunspeet AVVN 1:33:00 M68.07
61 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 1:35:44 M60.08
62 Jippe Bokma Leeuwarden  SV Friesland 1:39:06 M50.23
63 Jan v.d.Hoek Sint Annaparochie SV Friesland 0:00:00 vrijwilliger
64 Meine Hoitsma Kollumerzwaag SV Friesland 0:00:00 vrijwilliger
65 Rene Wijnstra Dokkum SV Friesland 0:00:00 vrijwilliger
66 Jan v.d.Wal Stiens SV Friesland 1:22:58 14 km.
.
. 10.9 km.
P Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Hendrik Hoekstra Joure AV Heerenveen 42.54 MSE.01
2 Beke Cnossen Boazum Horror 43.48 M50.01
3 Marco v.Meerveld Sneek Geen 44.33 MSE.02
4 Abdirisaag Hassan Leeuwarden SV Friesland 44.53 M17.01
5 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 44.56 M40.01
6 Wilco Berga Terwispel Geen 45.25 M40.02
7 Herman Regnerus Marrum Geen 45.28 MSE.03
8 Stephan Dijkstra Leeuwarden Geen 46.18 MSE.04
9 Keimpe Jager Dronrijp SV Friesland 46.20 M63.01
10 lloyd Wever Aruba Geen 46.59 MSE.05
11 Johan Bloemhof Bolsward Geen 47.33 M40.03
12 Mathijs Lusthof Sneek SV Friesland 48.10 M50.02
13 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 48.15 M50.03
14 Jaap Buwalda Tzummarum Geen 48.44 M50.03
15 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 48.50 M60.02
16 Baudien de Boer Sneek Geen 49.31 V40.01
17 Hero Polet Sneek Horror 49.32 M40.04
18 Theo Wolfs Warstiens SV Friesland 49.54 M40.05
19 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 50.42 M50.04
20 Jasper Keizer Sint Annaparochie SV Friesland 50.54 M50.05
21 Anita v.d.Wal Harlingen Geen 51.03 V35.01
22 Arjen Lettinga Leeuwarden SV Friesland 51.05 M40.06
23 Piet Gemser Sneek SV Friesland 51.32 M64.03
24 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 51.48 M40.07
25 Arie Smedinga Tzummarum SV Friesland 52.19 M62.04
26 Harry Schaafsma Leeuwarden SV Friesland 52.26 M40.08
27 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 53.26 M50.06
28 Alfons v.Vliet Leeuwarden Geen 53.59 M40.09
29 Ele Boskma Leeuwarden SV Friesland 54.06 M67.05
30 Lieuwe Dijkstra Oosterwolde Invictus 54.22 M50.07
31 Peter Weijer Winsum Geen 54.26 M50.08
32 Wiebes Valkema Ulrum Geen 54.48 M65.06
33 Paul Dijkstra Sint Annaparochie Geen 55.12 MSE.06
34 Sytse Jansma Harlingen SV Friesland 55.42 MSE.07
35 Jitse Werkman Sint Annaparochie Geen 55.52 M40.10
36 Kristiaan Kaper Sint Annaparochie Geen 55.39 MSE.08
37 Rixte Stoker Joure SV Friesland 56.06 V45.01
38 Harry Anjema Holwerd Geen 56.28 M40.11
39 Luc Verloop Rinsumageest Geen 56.28 MSE.09
40 Abe Glazema Langezwaag Geen 57.00 MSE.10
41 Jan Zwerver Dronrijp SV Friesland 58.49 M64.07
42 Appie de Bruin Hitzum SV Friesland 58.55 M50.09
43 Tjeerd de Jong Leeuwarden Geen 59.16 M50.10
44 Heep Gall Sint Nicolaasga SV Friesland 59.55 V45.02
45 Piet Douma Sexbierum Geen 59.55 M63.08
46 Djurre v.d.Schaaf Oenkerk SV Friesland 1.00.08 M50.11
47 Age Metzlar Tzummarum Geen 1.00.44 M40.12
48 Wybe Sierksma Marrum Geen 1.01.02 M40.13
49 Ramona Lemstra Sint Annaparochie Geen 1.01.20 VSE.01
50 Gerald v.d.Boon Sint Annaparochie Geen 1.01.40 MSE.11
51 Lubbert Kloosterman Westereen Geen 1.02.32 M60.09
52 Johan v.d.Werf Bolsward SV Friesland 1.02.59 M50.12
53 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 1.02.59 V55.01
54 Marten Kingma Leeuwarden SV Friesland 1.03.16 M40.14
55 Sjoerdtje Keizer Tzummarum AV Spartacus 1.03.35 V45.03
56 Rene Arninkhof Beetgum Geen 1.04.06 M40.15
57 Toli Schanssema Hoogezand SV Friesland 1.04.14 M62.10
58 Klaas Duits Sneek SV Friesland 1.05.21 M65.11
59 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 1.06.09 M65.12
60 Lineke Tepper Zwolle PEC 1910 1.06.58 V45.04
61 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas 1.07.35 M50.13
62 Ellen v.d.Molen Sint Annaparochie AV Spartacus 1.08.10 V40.02
63 Tjitske Anema Sint Annaparochie AV Spartacus 1.08.10 V40.03
64 Froukje Hietkamp Leeuwarden Geen 1.08.10 V45.05
65 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.08.10 M50.14
66 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 1.08.10 V45.06
67 Gerrit ten Cate Beetgummermolen SV Friesland 1.08.10 M64.13
68 Cok Hartman Sexbieum Geen 1.08.34 M50.15
69 Willy de Jong Leeuwarden Geen 1.12.24 V40.04
70 Jidou Oosterhof Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1.16.17 VSE.02
71 Grijtsje Oosterhof Sint Annaparochie L.GR.Leeuwarden 1.16.17 VSE.03
72 Ineke v.d.Hoek Ursem SV Friesland 1.17.36 V63.01
73 Wim Roerdink Sint Jabik Geen 1.48.00 M61.14
74 Hilde Roerdink Sint Jabik Geen 1.48.00 V55.02
75 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 1.50.38 M78.01
.
. 6.1 km
P Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Tjalling Kuipers Leeuwarden SV Friesland 29.51 MSE.01
2 Sybe Cuperus Franeker AV Spartacus 35.44 M50.01
3 Lars Vleeschhouwer Leeuwarden Lionitas 35.48 M09.01
4 Sjouke Hietkamp Leeuwarden Flierefluiters 38.33 M40.01
5 Irene Ypma Oosterbierum Geen 39.18 VSE.01
6 Foppe Huitema Snikzwaag SV Friesland 39.22 M73.01
7 Marrit Klat Franeker Geen 41.12 VSE.02
8 Carolien de Vries Heerenveen AV Heerenveen 42.22 V35.01
9 Berend Schreuder Zweeloo SV Friesland 43.56 M79.02
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk