De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Golleloop Wirdum 03-07-2021

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Plts Nr. Naam M/V Woonplaats SV F. KM Tijd
1 455 Esther  Greenwood Vrouw Wirdum 1 00:05:11
2 453 Jildou  Rijp Vrouw Wirdum 1 00:05:16
1 380 Rob  Vijver Man Leeuwarden 4.5 00:15:20
2 427 Klaas van Heeringen Man Hardegarijp 4.5 00:16:43
3 320 Jappie  Doller Man Oosterwolde Fr X 4.5 00:17:13
4 428 Douwe Jan  Krol Man Mantgum 4.5 00:18:02
5 314 Jan  Klooster Man Drachten 4.5 00:19:42
6 355 Mark de Vries Man Drachten 4.5 00:19:52
7 415 Jesper  Keidel Man Wirdum 4.5 00:20:33
8 429 Erik  Bakker Man De Bult 4.5 00:20:49
9 268 Bart  Huizinga Man Leeuwarden 4.5 00:21:10
10 352 Marco  Vijver Man Franeker 4.5 00:21:32
11 280 Corine  Visser Vrouw Leeuwarden X 4.5 00:21:47
12 407 Ynte  Schokker Man Wirdum 4.5 00:21:51
13 433 Jente  Leeuwangh Vrouw Hempens 4.5 00:21:52
14 432 Jannah  Leeuwangh Vrouw Hempens 4.5 00:21:56
15 388 Simone  Westerbeek Vrouw Heerenveen 4.5 00:22:19
16 334 Jos  Bruin Man St Nicolaasga 4.5 00:23:26
17 288 Erik  Rijnders Man Vroomshoop 4.5 00:23:28
18 441 Jan  Hooghiemstra Man Oenkerk 4.5 00:24:23
19 302 Hendrie van der werf Man Bolsward X 4.5 00:25:06
20 310 Ivo  Snitker Man Leeuwarden 4.5 00:26:04
21 339 Keimpe  Jager Man Dronryp X 4.5 00:26:17
22 290 Evelien  Snitker Vrouw Leeuwarden 4.5 00:26:23
23 414 Sietse  Sietsma Man Heerenveen 4.5 00:26:36
24 330 Jolanda  Muizer Vrouw Leeuwarden X 4.5 00:26:43
25 396 Tristan  Boogaard Man Leeuwarden 4.5 00:27:13
26 282 Dikkie van der Werf Man BOLSWARD X 4.5 00:27:29
27 298 Gré Van der Veen Vrouw Leeuwarden 4.5 00:27:53
28 337 Karin  Helder Vrouw Buitenpost 4.5 00:28:03
29 451 Lisa  Slootjes Vrouw Sneek X 4.5 00:29:00
30 283 Djurre Johannes van der Schaaf Man Oentsjerk X 4.5 00:29:05
31 450 Hester van der Schaaf Vrouw Sneek X 4.5 00:29:13
32 271 Bettie  Zandberg Vrouw Leeuwarden 4.5 00:29:35
33 422 Albertje  Strikwerda Man Dongjum 4.5 00:29:36
34 379 Rinze  Kootstra Man Harlingen X 4.5 00:29:40
35 347 Liudmila  Covalenco Vrouw Dongjum 4.5 00:30:25
36 408 Femme  de Bruin Man Leeuwarden X 4.5 00:30:37
37 342 Klaas van Kalsbeek Man Scharnegoutum 4.5 00:31:24
38 410 Reinder  Sinnema Man Leeuwarden X 4.5 00:31:47
39 361 Meriam  Reusink Vrouw Leeuwarden X 4.5 00:31:47
40 263 Ariana  Heringa-Kuipers Vrouw Drachten 4.5 00:33:13
41 266 Astrid  Zijlstra Vrouw Lekkum X 4.5 00:33:27
42 293 Frits  Ottens Man Leeuwarden X 4.5 00:34:44
43 274 Carin  Hoekstra Vrouw Leeuwarden 4.5 00:35:23
44 351 Marco Van Toor Man Franeker 4.5 00:35:23
45 405 Jippe  Bokma Man Leeuwarden X 4.5 00:35:32
46 257 Angela  Weijer van tessel Vrouw Wirdum 4.5 00:39:13
47 315 Jan  Panhuis Man Leeuwarden X 4.5 00:40:14
48 406 Theo  Runia Man Leeuwarden X 4.5 00:41:39
49 307 Ikje  Pranger weijer Vrouw Wirdum 4.5 00:48:11
50 341 Klaas  Pranger Man Wirdum 4.5 00:48:11
1 292 Floris  Boonstra Man Leeuwarden 8 00:28:48
2 375 Ricardo  Papa Man Leeuwarden 8 00:31:52
3 264 Arjen  Boonstra Man Leeuwarden 8 00:33:18
4 423 Catrinus  Vroom Man Hijum 8 00:33:29
5 296 Gerald  Hoogeveen Man Bolsward 8 00:33:44
6 306 Hugo  Reitsma Man Hurdegaryp 8 00:34:36
7 291 Evert Jan  Heringa Man Drachten 8 00:34:40
8 253 Albert van der Ziel Man Berlikum X 8 00:34:44
9 335 Judith Van der Meer Vrouw DRONRYP 8 00:35:02
10 389 Sjouke  Elzinga Man Leeuwarden 8 00:35:02
11 333 Jorus  Nieuwenhuis Man Delfzijl 8 00:35:11
12 417 Henk  Ruiter Man Boazum 8 00:35:27
13 434 Syb  van der  Ploeg Man Kubaard 8 00:35:32
14 449 Remco  Greydanus Man Oenkerk 8 00:36:13
15 255 Aldert  Cuperus Man Dronryp 8 00:36:59
16 318 Jan Van der Werf Man Oentsjerk 8 00:37:03
17 332 Joop  Lusthof Man Leeuwarden X 8 00:37:42
18 252 Adrie  Hoks Man Joure 8 00:37:55
19 360 Melissa  Papa Vrouw Leeuwarden 8 00:38:05
20 452 Bert van der Heide Man Leeuwarden 8 00:38:12
21 321 Jasper de Noord Man Leeuwarden 8 00:38:20
22 376 Rick van der Galiën Man Goutum 8 00:38:25
23 299 Halbe  Rinsma Man Buitenpost 8 00:39:22
24 444 Jan Paulus van der Meulen Man Leeuwarden 8 00:39:37
25 327 Johan  Meinsma Man Leeuwarden 8 00:40:08
26 297 Gerard  Postma Man Koufurderrige 8 00:40:10
27 344 Klaas Jan  HuiZing Man Leeuwarden 8 00:40:39
28 286 Edwin  Bruinsma Man Leeuwarden X 8 00:40:56
29 348 Lucia van der Bijl Vrouw Bolsward 8 00:41:01
30 404 Wytse  Beetstra Man Drachten 8 00:41:48
31 387 Sandra van der Meulen Vrouw Hallum X 8 00:42:10
32 424 Rudy  Douma Man Leeuwarden 8 00:43:31
33 413 Cor  van  Sluis Man Franeker X 8 00:44:28
34 399 Wilfred  Yedema Man Heerenveen 8 00:44:38
35 284 Domien  Mulder Man Joure X 8 00:44:42
36 381 Robin  Pryke Man Oudehaske 8 00:45:08
37 301 Hans  Nagtegaal Man Leeuwarden X 8 00:45:10
38 418 Wilma  Hemstra Vrouw Weidum X 8 00:45:37
39 385 Saakje  Regnerus Vrouw Broeksterwâld X 8 00:46:05
40 258 Anita de Vreeze Vrouw Leeuwarden 8 00:46:33
41 312 Jacob  Dijkstra Man Bitgummole X 8 00:46:44
42 403 Wybren  Rozema Man Jirnsum 8 00:47:02
43 304 Henk  Kooistra Man Lelystad 8 00:47:12
44 395 Tjitske  Kooistra Vrouw Lelystad 8 00:47:12
45 308 inge  helder Vrouw de knipe X 8 00:47:35
46 412 Ton  Baris Man Valkenburg 8 00:47:41
47 416 Wiepy  Klooster Man Leeuwarden 8 00:47:44
48 338 Karst P. Anema Man Stiens X 8 00:49:07
49 324 Jeltsje  ottema Vrouw Easterlittens X 8 00:49:09
50 437 Evelien  Vink Vrouw Bitgum X 8 00:49:46
51 261 anneke  regnerus Vrouw marrum X 8 00:50:22
52 354 Marianne  Haijma Vrouw Berltsum 8 00:50:22
53 358 mathilda  Wassenaar-Smits Vrouw Wirdum 8 00:51:02
54 322 jeannet  huitema Vrouw goutum 8 00:51:18
55 435 Wybrand  de Groot Man Veenwouden 8 00:53:21
56 305 Hilda  Krol Vrouw Sint Annaparochie 8 00:54:38
57 357 Martine  Sijtsma Vrouw Mantgum X 8 00:54:40
58 442 Gerben   Brouwer Man Sneek X 8 00:55:12
59 425 Sonja  Schepel Vrouw Hijum X 8 00:55:17
60 319 Janny  Fennema Vrouw Britsum X 8 00:55:18
61 309 Inge  Kools Vrouw Leeuwarden X 8 00:59:04
62 373 Rense  Zwerver Man Leeuwarden 8 00:59:13
63 325 Johan  Zwerver Man Goutum X 8 00:59:13
64 260 Anneke  Zwerver- Sijtsma Vrouw Goutum X 8 01:03:20
65 439 Harm  Postma Vrouw Bitgum X 8 01:04:30
66 440 Tineke  Dijkstra Man Bitgum X 8 01:04:30
1 411 Marcel  Adema Man Akkrum 13 00:46:34
2 390 Steven  Hemstra Man Wergea 13 00:48:56
3 391 Steven  Den Besten Man Vorden 13 00:49:41
4 382 Rogier  Rozendaal Man Leeuwarden 13 00:49:48
5 343 Klaas  Kroese Man Scharnegoutum X 13 00:50:03
6 363 Mireille  Baart Vrouw Wageningen 13 00:51:39
7 369 Pieter  Miedema Man Leeuwarden 13 00:52:38
8 269 Bernard  Winsemius Man Joure 13 00:52:41
9 436 Jaap  Vink Man Bitgum X 13 00:53:55
10 431 Rene  Beetsma Man Leeuwarden 13 00:55:19
11 447 Adam  Bijlsma Man Garijp 13 00:55:36
12 276 CHRIS  Draijer Man Oudega gem Smallingerlnd X 13 00:56:32
13 265 Arnold  Hager Man Leeuwarden 13 00:58:05
14 294 Frits van Twuyver Man Callantsoog 13 00:58:21
15 262 Anton  Tuinstra Man Drachten 13 00:58:37
16 328 Johan  Wijma Man Groningen 13 00:59:39
17 438 Niels  Boonstra Man Wommels 13 00:59:53
18 251 Abel  Reitsma Man Leeuwarden 13 01:00:29
19 311 Jacob  Munneke Man Leeuwarden 13 01:00:42
20 400 Willem  Biemolt Man Utrecht X 13 01:01:02
21 383 Rutger  Meinema Man Dokkum 13 01:01:34
22 295 Geert  Bleeksma Man Easterwierrum X 13 01:02:14
23 420 Sake  Karstelijn Man Grou X 13 01:02:20
24 289 Esmée  Douma Vrouw Leeuwarden 13 01:02:22
25 340 Keimpe De Vries Man Mûnein X 13 01:02:39
26 350 Marcel  Tuinstra Man Dronten 13 01:02:52
27 409 Robert de Groot Man Wirdum 13 01:02:57
28 392 sytse  jansma Man harns X 13 01:03:24
29 377 Rik  Troostheide Man Leeuwarden 13 01:03:47
30 430 Frits  Feddema Man Heerenveen X 13 01:03:55
31 443 Gerben   Ellerie Man Berlikum 13 01:04:13
32 402 Willem  Vermeltfoort Man Idskenhuizen 13 01:05:02
33 426 Rienk de Vries Man Burgum X 13 01:05:13
34 378 Rinke De Jong Man Hempens 13 01:07:32
35 364 Murk  Postma Man OUDEHASKE 13 01:05:54
36 454 Herman  Regnerus Man Hardegarijp X 13 01:05:57
37 353 marian  pruiksma Vrouw Joure 13 01:09:09
38 317 jan  Palma Man oenkerk 13 01:08:12
39 267 Auke  Mulder Man Leeuwarden 13 01:07:15
40 256 Alex van Zurk Man Leeuwarden X 13 01:06:16
41 445 Pieter Jan  Kooi Man Loppersum 13 01:07:53
42 303 Henk  Boonstra Man Leeuwarden 13 01:09:38
43 446 Anko de Jong Man Gytsjerk 13 01:09:01
44 270 Bernard  Wilkens Man Ureterp 13 01:09:03
45 419 Tjeerd  Visser Man Franeker X 13 01:07:10
46 285 Duco  Zijlstra Man Lekkum X 13 01:08:26
47 323 Jeen  boringa Man Leeuwarden 13 01:11:38
48 448 Katrinus de Vries Man Noardburgum 13 01:14:42
49 401 Willem Van Kalsbeek Man Hallum 13 01:10:04
50 384 Ruurd  Veenstra Man Twijzelerheide X 13 01:11:07
51 345 Lica  Bradu Vrouw Groningen 13 01:09:37
52 356 Martin van den Burg Man Sneek X 13 01:05:57
53 370 Pieter  Hiemstra Man Joure 13 01:14:58
54 336 Jurrien Van der Meij Man Leeuwarden 13 01:15:30
55 386 Sjon  De Haan Man Groningen 13 01:15:37
56 368 Peter  Visser Man Leeuwarden X 13 01:15:56
57 421 Harry van den  Keulen Man Leeuwarden 13 01:16:52
58 259 Annechien van der Veen Vrouw Leeuwarden X 13 01:17:02
59 371 Reinder  Tel Man Surhuizum X 13 01:18:37
60 272 Bouke  Fennema Man Britsum X 13 01:18:58
61 326 Johan van der Leij Man St.-Annaparochie 13 01:22:10
62 273 Bregtje  Bergema Vrouw Feinsum 13 01:22:20
63 362 mink  van der weg Man Sint Nicolaasga X 13 01:22:20
64 367 Peter  Boersen Man Leeuwarden X 13 01:23:27
65 254 Albert de Haan Man Vorden 13 01:24:07
66 250 Aad van der Burg Man Easterlittens X 13 01:24:09
67 281 Corrie  Pars Vrouw St.-Annaparochie 13 01:24:30
68 278 Ciska  Boomsma Vrouw Ried 13 01:25:47
69 366 Peter  Boonstra Man Leeuwarden 13 01:26:30
70 275 Chris  Boersma Man Ried 13 01:30:37
71 277 Cindy de Jager Vrouw St.-Annaparochie X 13 01:30:38
72 374 Rianna  Herder Vrouw Minnertsga 13 01:30:38
73 365 Nellie  Dijkstra Vrouw Vrouwenparochie X 13 01:30:38