De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Golleloop 2020

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Plaats Naam Geslacht Woonplaats SV F Afstand Tijd
1 Lennert Romkema Man Wirdum   1 kilometer 00:04:54
2 Machtelt Romkema Vrouw Wirdum   1 kilometer 00:04:55
3 Sinne van der Ploeg Vrouw Kubaard   1 kilometer 00:05:58
             
Plaats Naam   Woonplaats SV F Afstand Tijd
1 Hagos Brhane Man Burgum   4,5 kilometer 00:14:31
2 Erwin   de Vries Man Stiens   4,5 kilometer 00:15:57
3 Henk   Bos Man Tjalleberd   4,5 kilometer 00:17:26
4 Dennis   Brandenburg Man Steenwijk Lid 4,5 kilometer 00:17:46
5 Jeroen   Schorning Man Heerenveen   4,5 kilometer 00:18:31
6 Klaas van Heeringen Man Hardegarijp   4,5 kilometer 00:18:40
7 Jiri   Heppener Man Bolsward   4,5 kilometer 00:18:47
8 Jappie   Doller Man Oosterwolde Lid 4,5 kilometer 00:19:08
9 Evelien van Leeuwen Vrouw Utrecht   4,5 kilometer 00:19:14
10 Twan   Frankena Man Sneek   4,5 kilometer 00:19:49
11 Stefan de Wilde Man Heerenveen   4,5 kilometer 00:20:02
12 ad   roosendaal Man leeuwarden Lid 4,5 kilometer 00:20:14
13 Cornelis Zijlstra Man Franeker   4,5 kilometer 00:20:32
14 Myra   Hitzert Vrouw Hurdegaryp   4,5 kilometer 00:21:24
15 Hendrik Anjema Man Britsum   4,5 kilometer 00:21:53
16 Pieter van der Bij Man Jirnsum Lid 4,5 kilometer 00:22:13
17 tim de Boer Man Oosterwolde   4,5 kilometer 00:22:34
18 Frits   Zwaal Man Oosterwolde Fr   4,5 kilometer 00:23:18
19 Hendrie van der Werf Man Bolsward Lid 4,5 kilometer 00:23:50
20 Erik   Rijnders Man Vroomshoop   4,5 kilometer 00:24:12
21 Dikkie van der Werf Man Bolsward Lid 4,5 kilometer 00:25:59
22 Ida     Dijkstra Plat Vrouw Boer   4,5 kilometer 00:26:59
23 Hamnelore Wiersma Vrouw Stiens   4,5 kilometer 00:27:52
24 Ine van Uitert Vrouw Leeuwarden   4,5 kilometer 00:28:17
25 Maino van Uitert Man Leeuwarden   4,5 kilometer 00:28:18
26 Nienke van Uitert Vrouw Leeuwarden   4,5 kilometer 00:28:20
27 jeannet huitema Vrouw Goutum Lid 4,5 kilometer 00:29:14
28 mathilda wassenaar Vrouw Wirdum   4,5 kilometer 00:29:25
29 Albertje Strikwerda Vrouw Dongjum   4,5 kilometer 00:29:39
30 jan   miedema Man joure Lid 4,5 kilometer 00:29:45
31 Jelly   Visser Vrouw Dokkum   4,5 kilometer 00:30:21
32 Jessica Hollander Vrouw Leeuwarden   4,5 kilometer 00:30:21
33 Otto de Boer Man Gytsjerk Lid 4,5 kilometer 00:30:29
34 Sarina   Jannes Vrouw Gytsjerk Lid 4,5 kilometer 00:30:29
35 Lisa     Slootjes Vrouw Sneek   4,5 kilometer 00:31:35
36 Hester van der Schaaf Vrouw Sneek   4,5 kilometer 00:31:37
37 Djurre Johannes van der Schaaf Man Oentsjerk Lid 4,5 kilometer 00:31:39
38 Margreeth Meijer Vrouw Leeuwarden   4,5 kilometer 00:33:14
39 Elly   Bär-Hoekstra Vrouw Leeuwarden   4,5 kilometer 00:33:52
40 Meriam   Reusink Vrouw Leeuwarden Lid 4,5 kilometer 00:33:52
41 Reinder Sinnema Man Leeuwarden Lid 4,5 kilometer 00:33:52
42 Theo   Runia Man Leeuwarden Lid 4,5 kilometer 00:34:14
43 Janke   Bakker Vrouw St.-Annaparochie   4,5 kilometer 00:37:10
44 Jan   Panhuis Man Leeuwarden Lid 4,5 kilometer 00:38:39
45 Klaas   Duits Man Sneek Lid 4,5 kilometer 00:40:55
46 Jippe   Bokma Man Leeuwarden Lid 4,5 kilometer 00:40:55
47 Herman   Hoekstra Man Goutum Lid 4,5 kilometer 00:40:55
48 Ikje     Pranger-Weijer Vrouw Wirdum   4,5 kilometer 00:44:50
49 Klaas   Pranger Man Wirdum   4,5 kilometer 00:44:54
50 ineke van der hoek Vrouw ursem Lid 4,5 kilometer 00:46:18
             
Plaats Naam   Woonplaats SV F Afstand Tijd
1 Stefan De Nekker Man Wolvega   8 kilometer 00:29:16
2 Allard Sym Sprenger Man Harlingen   8 kilometer 00:29:49
3 Simon   van der Veen Man Leeuwarden   8 kilometer 00:31:08
4 Ricardo   Papa Man Wergea   8 kilometer 00:33:55
5 Syb van der Ploeg Man Kubaard Lid 8 kilometer 00:34:18
6 Jan Willem Davidse Man Zwolle   8 kilometer 00:34:26
7 Regine   Postma Vrouw Akkrum   8 kilometer 00:35:20
8 Ilona   Hoeksma Vrouw Heerenveen   8 kilometer 00:36:25
9 Gauke   Postma Man Akkrum   8 kilometer 00:37:15
10 Wimer Jon Sprenger Man Harlingen   8 kilometer 00:37:43
11 Meine   Hoitsma Man Kollum Lid 8 kilometer 00:37:48
12 Klaas Jan Huizing Man Leeuwarden   8 kilometer 00:39:33
13 Domien   Mulder Man Joure Lid 8 kilometer 00:39:33
14 Adrie   Hoks Man Joure   8 kilometer 00:39:40
15 Taeke   Boersma Man Grootegast   8 kilometer 00:40:05
16 Poul   Brouwer Man Dokkum   8 kilometer 00:40:43
17 Edwin   Bruinsma Man Leeuwarden Lid 8 kilometer 00:40:48
18 Ralph   Ferwerda Man Wirdum   8 kilometer 00:41:30
19 Victor   Klinkvis Man Leeuwarden   8 kilometer 00:41:49
20 Lammert Van der Meij Man Leeuwarden Lid 8 kilometer 00:42:02
21 Eddy   Kuiper Man Leeuwarden   8 kilometer 00:42:09
22 Cees   Boxum Man Tuk   8 kilometer 00:42:16
23 Sandra van der Meulen Vrouw Hallum Lid 8 kilometer 00:42:36
24 Douwe   Attema Man Heeg   8 kilometer 00:43:15
25 Cor van der Sluis Man Franeker Lid 8 kilometer 00:44:35
26 Jan   Rossing Man Emmen   8 kilometer 00:44:38
27 Jacob   Dijkstra Man Bitgummole Lid 8 kilometer 00:44:59
28 Marjan   Rodenhuis Vrouw Wirdum   8 kilometer 00:45:04
29 Hillegien Tol Vrouw Leeuwarden   8 kilometer 00:45:29
30 Harmke   Boringa Vrouw Leeuwarden Lid 8 kilometer 00:45:41
31 Rene   Joustra Man Leeuwarden   8 kilometer 00:45:41
32 Lieuwe   Visser Man Oentsjerk   8 kilometer 00:46:34
33 Jelle   Kramer Man Damwald   8 kilometer 00:47:35
34 Jellie   Hiemstra Vrouw Bornwird   8 kilometer 00:48:42
35 Theo van Bergen Man Hurdegaryp   8 kilometer 00:48:43
36 Anneke   Regnerus Vrouw Marrum Lid 8 kilometer 00:50:00
37 Anita   van der Wal Vrouw Harlingen Lid 8 kilometer 00:50:00
38 Karst   Anema Man Stiens Lid 8 kilometer 00:50:23
39 Gré Van der Veen Vrouw Leeuwarden   8 kilometer 00:51:03
40 Jacob   Bijlsma Man Scharnegoutum   8 kilometer 00:51:39
41 Gerben   Brouwer Man Sneek Lid 8 kilometer 00:51:51
42 Bas   Verdoorn Man Goutum   8 kilometer 00:51:59
43 Annalies Woudstra Vrouw Easterlittens Lid 8 kilometer 00:53:08
44 Jeltsje Ottema Vrouw Easterlittens Lid 8 kilometer 00:53:09
45 Ben   Kok Man Kampen   8 kilometer 00:53:17
46 Anna   Witteveen-Volk Vrouw Leeuwarden   8 kilometer 00:53:17
47 anke   peterson Vrouw Leeuwarden Lid 8 kilometer 00:53:26
48 Hennie van der Veer Vrouw Oosterwolde Fr   8 kilometer 00:54:00
49 Henk   Koetje Man Leeuwarden   8 kilometer 00:54:45
50 Elske   Fijma Vrouw Goutum   8 kilometer 00:57:12
51 Judith   Zijlstra Vrouw Warstiens   8 kilometer 00:57:25
52 Wybrand de Groot Man Veenwouden Lid 8 kilometer 00:57:29
53 Christiena Posthumus Vrouw Veenwouden Lid 8 kilometer 00:57:29
54 Tineke   Dijkstra Vrouw Bitgum Lid 8 kilometer 00:58:23
55 Harm   Postma Man Bitgum Lid 8 kilometer 00:58:23
56 Joke de Vries Vrouw Purmerend   8 kilometer 00:58:25
57 Anneke   Zwerver Vrouw Goutum Lid 8 kilometer 00:58:44
             
Plaats Naam   Woonplaats SV F Afstand Tijd
1 Mechiel Zantema Man Goutum Lid 11 kilometer 00:37:20
2 Koos Jelmer de Vries Man Leeuwarden Lid 11 kilometer 00:41:25
3 Folkert Attema Man Heeg   11 kilometer 00:41:54
4 Klaas   Kroese Man Scharnegoutum Lid 11 kilometer 00:42:02
5 Mireille Baart Vrouw Wageningen   11 kilometer 00:42:24
6 Robin   Pryke Man Oudehaske Lid 11 kilometer 00:43:42
7 Jaap   Vink Man Bitgum Lid 11 kilometer 00:44:14
8 Geart Sierd Van der Zee Man Jellum   11 kilometer 00:44:50
9 Marjan   Helmantel-Oostinga Vrouw Eelde   11 kilometer 00:45:26
10 Jan   Venhuizen Man WAGENBORGEN   11 kilometer 00:45:26
11 Ewout     Atsma Man Drachten   11 kilometer 00:45:38
12 Erik Jan Rodenhuis Man Oranjewoud   11 kilometer 00:45:49
13 Sieds   Wiersma Man Drachten Lid 11 kilometer 00:46:10
14 Wiebe   Terwisscha van Scheltinga Man Reahus   11 kilometer 00:46:35
15 Gerrit   Duits Man Groningen Lid 11 kilometer 00:47:04
16 Pieter J Miedema Man Leeuwarden   11 kilometer 00:47:47
17 Arnold   Hager Man Leeuwarden   11 kilometer 00:48:04
18 Sjouke   Venema Man Wommels Lid 11 kilometer 00:48:17
19 Erik   Wubs Man Gorredijk   11 kilometer 00:48:40
20 Abel   Reitsma Man Leeuwarden   11 kilometer 00:49:01
21 Hendrik Hoekstra Man Joure Lid 11 kilometer 00:49:07
22 Catrinus Vroom Man Hijum   11 kilometer 00:49:15
23 Piet   Kerstholt Man groningen Lid 11 kilometer 00:49:44
24 CHRIS   Draijer Man Oudega gem Smallingerlnd Lid 11 kilometer 00:48:45
25 Harold   Brouwer Man Heerenveen   11 kilometer 00:50:11
26 Henk vander Meer Man Gorredijk   11 kilometer 00:50:12
27 Beanie   Boontjes Man Liwadden   11 kilometer 00:50:19
28 Jan   Uiterwijk Man Mildam Lid 11 kilometer 00:50:21
29 Rink   Post Man Appelscha Lid 11 kilometer 00:50:39
30 Caroline Vink Vrouw Bitgum   11 kilometer 00:50:44
31 Henk   Sijbranda Man Ureterp   11 kilometer 00:51:00
32 Jan van der Werf Man Oentsjerk   11 kilometer 00:51:22
33 Bauke   Groen Man Dokkum   11 kilometer 00:51:24
34 Acronius   Roorda Man Wytgaard   11 kilometer 00:51:27
35 Aise   Bouma Man Kimswert Lid 11 kilometer 00:51:29
36 Robin   Boor Man Leeuwarden   11 kilometer 00:51:42
37 Sybren   Reitsma Man Burgum   11 kilometer 00:51:51
38 Martin Jan Visser Man Mildam   11 kilometer 00:52:09
39 Frits   Feddema Man Heerenveen Lid 11 kilometer 00:52:21
40 Nynke de Jong Vrouw Tzum   11 kilometer 00:52:28
41 Eelco de Groot Man Assen   11 kilometer 00:52:28
42 Daniel   Engwerda Man Grou   11 kilometer 00:53:07
43 Eric   Helmantel Man Eelde   11 kilometer 00:53:10
44 Rik   Troostheide Man Leeuwarden   11 kilometer 00:53:17
45 Johan   Terpstra Man Wytgaard   11 kilometer 00:53:30
46 Murk   Postma Man Oudehaske   11 kilometer 00:53:34
47 Frank   Balk Man Leeuwarden   11 kilometer 00:54:00
48 Rink   de Vries Man Burgum Lid 11 kilometer 00:54:10
49 Loeske   Dillingh Vrouw Leeuwarden   11 kilometer 00:54:38
50 Duco   Zijlstra Man Lekkum Lid 11 kilometer 00:54:50
51 Willem van Kalsbeek Man Hallum   11 kilometer 00:55:09
52 Wypie   Veenstra Vrouw Franeker   11 kilometer 00:55:17
53 Joost   Kerkhoff Man Loppersum   11 kilometer 00:55:32
54 Robert de Groot Man Wirdum   11 kilometer 00:55:43
55 Trienke Zijlstra Vrouw Burdaard   11 kilometer 00:55:46
56 Rintje   Zijlstra Man Berltsum   11 kilometer 00:55:46
57 André   Bär Man Leeuwarden   11 kilometer 00:55:53
58 Andre van der Werf Man Leeuwarden Lid 11 kilometer 00:55:53
59 Kars   Rauwerda Man Goutum   11 kilometer 00:56:01
60 Jan   Palma Man Oentsjerk   11 kilometer 00:56:38
61 Ed   Velderman Man Gytsjerk Lid 11 kilometer 00:56:41
62 Martin van den Burg Man Sneek Lid 11 kilometer 00:56:41
63 Johannes van der Schaaf Man Leeuwarden   11 kilometer 00:57:20
64 Pieter van Dijk Man Langezwaag   11 kilometer 00:57:44
65 Jurrien Van der Meij Man Leeuwarden   11 kilometer 00:57:50
66 Marit   Houtsma Vrouw Ried Lid 11 kilometer 00:58:01
67 Edwin   Hoekstra Man Drachten   11 kilometer 00:58:52
68 Ulbe   Keegstra Man Dokkum   11 kilometer 00:58:58
69 Johan   Beintema Man Leeuwarden Lid 11 kilometer 00:59:46
70 Wieger van Keulen Man Leeuwarden Lid 11 kilometer 01:00:03
71 Pieter   Runia Man Stiend   11 kilometer 01:01:18
72 Jan   Boon Man Dokkum   11 kilometer 01:01:36
73 Hans   Nagtegaal Man Grou Lid 11 kilometer 01:02:36
74 Bouke   Fennema Man Britsum Lid 11 kilometer 01:02:39
75 Reinder Tel Man Surhuizum Lid 11 kilometer 01:02:59
76 Herman   Geritz Man Midlum Lid 11 kilometer 01:03:27
77 Femke de Groot Vrouw Waaxens   11 kilometer 01:03:56
78 Willem   Reitsma Man LEEUWARDEN Lid 11 kilometer 01:04:30
79 Adri   Sluis Vrouw Mildam Lid 11 kilometer 01:04:51
80 Willem   Brouwer Man Franeker   11 kilometer 01:06:20
81 Jessica Brouwer Vrouw Franeker   11 kilometer 01:06:20
82 Wilco   Wiersma Man Leeuwarden   11 kilometer 01:07:50
83 Johan   Zwerver Man Goutum Lid 11 kilometer 01:08:44
84 Joke   Bleijerveld Vrouw Dokkum   11 kilometer 01:09:46
85 Mattie de Boer Vrouw Appelscha Lid 11 kilometer 01:10:52
86 lidwien broenink Vrouw joure Lid 11 kilometer 01:10:52
87 Willy de Jong Vrouw Leeuwarden   11 kilometer 01:12:26
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk