De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Fytrisloop Zwaagwesteinde

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
2.6 km        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat
1 Julien v.Dijk Dokkum L.GR.Hugo Veenker 13.33 M11.01
2 Alex de Vries Dokkum L.GR.Hugo Veenker 15.14 M40.01
3 Virag Szijjarto Dokkum L.GR.Hugo Veenker 15.18 V13.01
4 Joke Postma Zwaagwesteinde   16.10 VSE.01
5 Welmoed Haisma Zwaagwesteinde L.GR.Hugo Veenker 16.10 VSE.02
6 Carolien Dijkstra Holwerd L.GR.Hugo Veenker 19.33 VSE.03
7 Aleida Zijlstra Dokkum L.GR.Hugo Veenker 19.47 V40.01
8 Wybren Visser Harlingen SV Friesland 30.00 M80.01
         
6.4 km        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat
1 Lammert v.d.Ploeg Zwaagwesteinde SV Friesland 24.14 M40.01
2 Oane v.d.Heide Zwaagwesteinde ZPD 24.59 MSE.01
3 Jacob v.d.Ploeg Damwoude L.GR.Hugo Veenker 26.00 M40.02
4 Pieter Kroodsma Lichtaard   26.10 MSE.02
5 Geert Tjeerdsma Groningen   26.52 MSE.03
6 Jaap Dijkstra Dokkum L.GR.Hugo Veenker 27.50 MSE.04
9 Hendrik v.d.Boon Twijzelerheide SV Friesland 27.52 MSE.05
10 Dikkie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 30.25 M50.01
11 Siebren Boesma Garijp Rapido 30.32 M50.02
12 Peter Santema Zwaagwesteinde   31.25 MSE.06
13 Wilco Bruining Kollum Kollum Loopgroep 31.35 MSE.07
14 Ewoud Nutma Dokkum L.GR.Hugo Veenker 31.36 M15.01
15 Anne Jaap Woudwijk Dokkum L.GR.Hugo Veenker 33.15 M40.03
16 Wybren Lieuwes Oudwoude L.GR.Hugo Veenker 33.23 MSE.08
17 Cor Steenstra Dokkum L.GR.Hugo Veenker 33.46 M50.03
18 Wessel Bouma Dokkum L.GR.Hugo Veenker 34.00 M50.04
19 Roos Boerma Garijp Rapido 34.39 V45.01
20 Syb v.d.Ploeg Zwaagwesteinde   34.53 MSE.09
21 Frits Ottens Ureterp SV Friesland 34.58 M60.01
22 Annie Smid Zwagerbosch   35.40 VSE.01
23 Rigo Martina Leeuwarden   36.01 M16.02
24 Ingrid Woudwijk Dokkum L.GR.Hugo Veenker 36.09 V13.01
25 Marissa Bleeker Dokkum L.GR.Hugo Veenker 36.42 V13.02
26 Jeltina Turkstra Groningen   37.17 VSE.02
27 Hennie Postma Zwaagwesteinde L.GR.Hugo Veenker 37.20 V35.01
28 Astrid Zijlstra Lekkum SV Friesland 37.55 V45.02
29 Lise Hacquebord Dokkum L.GR.Hugo Veenker 38.29 V13.03
30 Klaske Dijkstra Twijzelerheide   38.42 V35.02
31 Els Dijkman Drachten   38.47 V45.03
32 Otte Ottema Dokkum L.GR.Hugo Veenker 39.44 M40.04
33 Anneke Boer Groningen   40.25 VSE.03
34 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 40.57 M40.05
35 Anita Glas Burgum L.GR.Hugo Veenker 41.05 V35.03
36 Harry Papjes Burgum L.GR.Hugo Veenker 41.05 MSE10
37 Louise Nicolai Dokkum L.GR.Hugo Veenker 41.43 V13.04
38 Geelske Elzinga Zwagerbosch   41.59 V45.04
39 Susan Postma Damwoude   43.00 V35.04
40 Grietje v.d.Molen Dokkum L.GR.Hugo Veenker 43.00 V45.05
41 Afke Lourens Oudwoude L.GR.Hugo Veenker 45.39 VSE.04
42 Hendrikje Talsma Veenwouden   51.33 V35.05
43 Astrid Jonker Tijnje   58.26 V35.04
44 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 1.04.43 M70.01
         
11.1 km        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat
1 Alphayo Sambu Dokkum L.GR.Hugo Veenker 40.37 MSE.01
2 Roelof Buryhoorn Wijtgaard   44.42 MSE.02
3 Hans Westra Zwaagwesteinde Fytris 45.17 M40.01
4 Bouke de Roos Burgum   45.51 M40.02
5 Herman Regnerus Marrum   46.07 MSE.03
6 Henk Elzinga Westergeest   47.09 M40.03
7 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 47.34 MSE.03
8 Hendrik Wierstra Burgum Rapido 47.44 M50.01
9 Peter Overwijk Surhuisterveen Kollum loopgroep 48.39 MSE.04
10 Mathijs Lusthof Sneek SV Friesland 49.31 M50.02
11 Dirk Laverman Sint Jacobipar. SV Friesland 49.34 M40.03
12 Branda de Jong Drachten Impala 50.31 VSE.01
13 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 50.44 M50.03
14 Johan Terpstra Wijtgaard SV Friesland 51.33 MSE.05
15 Piet Gemser Sneek SV Friesland 51.40 M63.01
16 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 53.48 M40.04
17 Thony v.d.Veen Burgum Rapido 55.13 MSE.06
18 Wiebe Haisma Damwoude L.GR.Hugo Veenker 55.18 M40.05
19 Sjoek Nutma Dokkum L.GR.Hugo Veenker 56.16 M40.06
20 Koos Postma Buitenpost   56.48 M50.04
21 Jelke Visser Twijzelerheide Fytris 57.52 M50.05
22 Johan Kooistra Sint Jacobipar. SV Friesland 57.54 MSE.07
23 Edwin Deelstra Leeuwarden SV Friesland 58.19 M50.06
24 Dowan v.Hijum Kollum   58.47 MSE.08
25 Harm Andringa Leeuwarden   58.48 MSE.09
26 Wijbrand de Groot Veenwouden SV Friesland 58.59 M50.07
27 Mient Hoekstra Drogeham   59.07 M40.07
28 Raymond Bakker Leeuwarden   59.42 MSE.10
29 Sierd Santema Zwaagwesteinde   1.00.02 M50.08
30 Rijk v.Elteren Leeuwarden   1.00.08 M70.01
31 Kees v.Nijnatten Drachten   1.00.36 M60.02
32 Henk Meerema Garijp   1.00.53 M40.08
33 Nienke Baijs Surhuisterveen   1.01.03 V45.01
34 Tjeerd Jongsma Dokkum L.GR.Hugo Veenker 1.01.11 M50.09
35 Seke Reitsma Damwoude L.GR.Hugo Veenker 1.01.19 V45.02
36 Chris Rosema Stiens SV Friesland 1.01.35 M60.03
37 Johan v.d.Werf Bolsward SV Friesland 1.02.09 M50.10
38 Tjeerd Santema Zwaagwesteinde   1.02.23 M14.01
39 Ytsje Kingma Veenwouden SV Friesland 1.02.39 VSE.02
40 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 1.03.40 V55.01
41 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 1.03.42 M50.11
42 Piet Deen Leeuwarden SV Friesland 1.04.08 M70.02
43 Marieke Dorhout Dokkum L.GR.Hugo Veenker 1.04.17 VSE.03
44 Conny Oldenhuis Buitenpost Fytris 1.04.18 V45.03
45 Tabe Oldenhuis Buitenpost   1.04.18 M40.09
46 Jannie Jilderda Damwoude L.GR.Hugo Veenker 1.04.20 V35.01
47 Tony Verboom Heerenveen   1.04.31 M40.10
48 Ties Talma Veenwouden Fytris 1.04.48 M50.12
49 Tiny Wouda Kollum SV Friesland 1.04.48 V35.02
50 Wijbe Visser Hardegarijp SV Friesland 1.04.58 M50.13
51 Foekje v.d.Zee Kollum   1.05.09 V35.03
52 Sipke Jan Sangers Drogeham   1.05.25 MSE.11
53 Frits Jilderda Damwoude   1.05.33 M40.11
54 Klaas Duits Sneek SV Friesland 1.05.43 M64.04
55 Hans v.Egmond Drachten Impala 1.05.43 M50.13
56 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.05.43 M50.14
57 Wiebren de Jong Twijzelerheide Kollum loopgroep 1.08.34 M50.15
58 Aebe Pronk Leeuwarden   1.09.30 M60.05
59 Patrick Dijkhuizen Sneek SV Friesland 1.10.06 MSE.12
60 Dries Kalsbeek Damwoude L.GR.Hugo Veenker 1.10.06 M40.12
61 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 1.11.28 M60.06
62 Fokeltje Feenstra Zwagerbosch Fytris 1.11.37 V45.04
63 Johan Schregardus Groningen   1.15.36 MSE.13
64 Ronnie Pieters Leeuwarden Lionitas 1.17.49 M50.16
65 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1.19.00 M40.13
 
15 km        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat
1 Henk Sikma Zwaagwesteinde SV Friesland 1.02.27 M40.01
2 Jouke Jorritsma Drachten Impala 1.07.02 M40.02
3 Richard v.Veenendaal Langezwaag AV Heerenveen 1.10.50 MSE.01
4 Fedde Beijert Ureterp   1.11.06 MSE.02
5 Hans de Weerd Drachten Impala 1.11.28 M50.01
6 Piet v.d.Heide Engelum SV Friesland 1.11.50 M50.02
7 Wiebe Kootstra Twijzelerheide SV Friesland 1.13.40 MSE.03
8 Michiel Oudega Lekkum   1.13.50 MSE.04
9 Henk Boer Twijzelerheide SV Friesland 1.14.37 MSE.05
10 Arend Bosma Kootstertille   1.15.04 M50.03
11 Frits v.Santen Augustinusga Fytris 1.15.54 M40.03
12 Marten Hiemstra Drogeham   1.16.27 M50.04
13 Sido Martens Leeuwarden SV Friesland 1.16.55 M50.05
14 Andries Schaafsma Dokkum L.GR.Hugo Veenker 1.17.50 M40.04
15 Klaas Kempenaar Zwagerbosch Fytris 1.17.55 M40.05
16 Peter Nijholt Leeuwarden L.GR.Leeuwarden 1.18.17 M40.06
17 Ferdinand Kits Drachten Impala 1.19.08 M40.07
18 Marco Bays Surhuisterveen   1.19.16 M60.01
19 Tjalling Tjalsma Drachten   1.19.30 M60.02
20 Doetie Flootman Damwoude L.GR.Hugo Veenker 1.20.11 V55.01
21 Rudi Ten Leeuwarden SV Friesland 1.20.50 M70.01
22 Ytze de Boer Buitenpost   1.20.56 M40.08
23 Minke Kooistra Dokkum L.GR.Hugo Veenker 1.21.02 V45.01
24 Marten v.d.Meer Augustinusga Fytris 1.21.02 M40.09
25 Sijtze Pranger Ternaard   1.21.16 MSE.06
26 Janke Douma Ternaard   1.21.38 V35.01
27 Sjoerdtje Veenstra Noordburgum Fytris 1.21.38 V45.02
28 Ruurd Veenstra Twijzelerheide Fytris 1.21.46 M50.06
29 Henk Koet Buitenpost SV Friesland 1.23.54 M40.10
30 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 1.23.55 M60.03
31 Sijtze Hellema Dokkum L.GR.Hugo Veenker 1.23.56 M50.07
32 Inge Wiersma Dokkum L.GR.Hugo Veenker 1.23.57 V60.01
33 Ids Feenstra Zwagerbosch Fytris 1.24.18 M50.08
34 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 1.27.12 M60.04
35 Johan Steensma Drachten SV Friesland 1.27.19 M40.11
36 Djurre v.d.Schaaf Oentsjerk SV Friesland 1.27.56 M50.09
37 Doede Damsma Ljouwert SV Friesland 1.28.16 M50.10
38 Frank Lubbers Leeuwarden   1.28.28 MSE.07
39 Monique Medema Leeuwarden SV Friesland 1.28.31 V35.02
40 Foeke Idzenga De Wilgen SV Friesland 1.28.31 M63.05
41 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 1.28.42 M64.06
42 Benny Bijlsma Marssum SV Friesland 1.29.07 M50.11
43 Ria Bruinsma Drachten SV Friesland 1.29.12 V45.03
44 Maria Ambrosio Sneek L.GR.Sneek 1.29.36 VSE.01
45 Jippe Bokma Leeuwarden SV Friesland 1.31.32 M50.12
46 Halbe Huitema Dearsum L.GR.Sneek 1.33.44 MSE.08
47 Pomara Kramer Dokkum L.GR.Hugo Veenker 1.34.41 VSE.02
48 Dukke Bosman Damwoude L.GR.Hugo Veenker 1.35.43 M40.12
49 Gepke Huizinga Damwoude L.GR.Hugo Veenker 1.35.43 V53.02
50 Rick v.Meekeren Broeksterwoude L.GR.Hugo Veenker 1.35.43 M40.13
51 Gerben Huizinga Damwoude L.GR.Hugo Veenker 1.35.43 M50.13
52 Jeannettte Medema Leeuwarden   1.39.58 V35.03
53 Annechien Bult Sneek L.GR.Sneek 1.45.56 V35.04
54 Sido de Boer Hurdegarijp   1.53.55 M50.14
         
20 km        
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat
1 Harry Wiersma Blije SV Friesland 1.19.22 MSE.01
2 Eelco Hoogeveen Blije SV Friesland 1.20.03 MSE.02
3 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1.21.28 M50.01
4 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1.23.18 M40.01
5 Jasper Keizer St.Annaparochie SV Friesland 1.24.30 M50.02
6 Herman Geritz Midlum SV Friesland 1.29.42 M40.02
7 Lútsen Wijma Oudega SV Friesland 1.29.58 M50.03
8 Karst Anema Stiens SV Friesland 1.30.54 M60.01
9 Ype Bosma Franeker SV Friesland 1.31.29 M60.02
10 Ed v.d.Steeg Veenwouden SV Friesland 1.32.03 M40.03
11 Henk Hoekman Leeuwarden SV Friesland 1.32.11 M40.04
12 Dries Wedzinga Drachten Impala 1.34.58 M60.03
13 Henk Poortinga Dokkum L.GR.Hugo Veenker 1.35.08 M40.05
14 Klaas Dijkstra Twijzelerheide Fytris 1.37.28 MSE.01
15 Bareld Kuilman Eastermar   1.38.05 M50.04
16 Jappie v.d.Veer Oudebildtzijl SV Friesland 1.38.06 M40.06
17 Foppe Gall De Wilgen SV Friesland 1.39.55 M40.07
18 Jacob Jan de Vries Leeuwarden   1.40.09 MSE.02
19 Jildert Andringa Oenkerk SV Friesland 1.40.36 M50.05
20 Jan de Boer Oldeholtpade SV Friesland 1.43.21 M50.06
21 Louis Bakker Ryptjerk SV Friesland 1.45.18 M50.07
22 Jaap Sije Bosgraaf Kollumerzwaag SV Friesland 1.45.25 M40.08
23 Johan Knoester Oudehaske AV Heerenveen 1.45.29 M60.04
24 Bauke Dijk Leeuwarden Lionitas 1.45.46 MSE.03
25 Meindert Dijk Tietsjerk   1.47.03 M60.05
26 Arie Smedinga Tzum SV Friesland 1.47.22 M60.06
27 Harm Alberts Harlingen SV Friesland 1.47.53 M40.09
28 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 1.48.59 M60.07
29 Egbert Geertsma Groningen   1.49.13 M40.10
30 Gerard Schade Leeuwarden Lionitas 1.49.57 M40.11
31 Theo de Vries Kollumerzwaag   1.50.36 M40.12
32 Henk Postma Veenwouden Rapido 1.51.40 M40.13
33 Jan Iedema Leeuwarden SV Friesland 1.52.57 M50.08
34 Jan Dijk Hurdegaryp   1.53.55 M50.09
35 Ineke Scheffer Leens SV Friesland 1.54.11 V45.01
36 Aad v.d.Burg Easterlittens SV Friesland 1.54.31 M50.10
37 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 1.54.31 M60.08
38 Feike Politiek Leeuwarden   1.56.00 M40.14
39 Teun v.d.Meij Tzum SV Friesland 1.59.48 M50.11
40 Jacob Dijkstra Beetgummermol SV Friesland 2.03.21 M40.15
41 Rinze Kootstra Harlingen SV Friesland 2.06.32 M70.01
42 Sjoerd v.d.Zwaag Zwaagwesteinde SV Friesland 2.07.23 M50.12
43 Pieter Cremer Gorredijk SV Friesland 2.20.15 M50.13
44 Joke Cremer Gorredijk SV Friesland 2.20.15 V50.01

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk