De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Dokkum 2014

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal

 

  21.1 Km.        
           
1 Fokko Smedema Leeuwarden Geen 1.24.41 MSE.01
2 Jasper Keizer Sint Annaparochie SV Friesland 1.29.31 M50.01
3 Niek v.d.Molen Westergeest L.Gr.Dokkum 1.29.42 M50.02
4 Jan v.d.Meulen Rinsumageest Geen 1.32.10 M40.01
5 Harm Alberts Harlingen SV Friesland 1.33.29 M50.03
6 Willem Hofman Hijum SV Friesland 1.35.31 M50.04
7 Klaas/Jan v.d.Kooi Burgum Geen 1.35.40 M40.02
8 Durk Polet Burgum Geen 1.38.51 M40.03
9 Willem Biemolt Utrecht Geen 1.39.17 M40.04
10 Andries Damstra Raard Geen 1.40.41 M40.05
11 Broer Sytsma Dokkum L.Gr.Hugo 1.42.13 M40.06
12 Gert/Jan Nienhuis Dokkum Geen 1.44.34 M40.07
13 Laas Bonnema Vrouwenparochie SV Friesland 1.45.13 M50.05
14 Cor Appelman Wirdum SV Friesland 1.46.08 M61.01
15 Duco Zijlstra Lekkum SV Friesland 1.47.00 M50.06
16 Jan de Jong Dokkum Geen 1.47.25 M50.07
17 Tjeerd Jongsma Dokkum L.Gr.Hugo 1.48.17 M50.08
18 Joop v.Ginkel Broeksterwoude L.Gr.Hugo 1.48.17 M40.08
19 Koen Tillema Winsum Artemis 1.48.18 M40.09
20 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1.48.19 M50.09
21 Remco Slager Marrum Geen 1.48.45 MSE.02
22 Pieter/MartenHoekstra Blije VV Blije 1.48.47 MSE.03
23 Bert Doosje Drachten Geen 1.48.48 M40.10
24 Erwin v.Heerde Dokkum L.Gr.Hugo 1.49.08 MSE.04
25 Carel Harkema Leeuwarden SV Friesland 1.49.51 M63.02
26 Harry Papjes Burgum L.Gr.Hugo 1.50.48 M40.11
27 Wouter Hoogland Dokkum L.Gr.Hugo 1.50.54 M40.12
28 Minke Kooistra Dokkum L.Gr.Hugo 1.50.54 V50.01
29 Henk de Groot Burgum L.Gr.Hugo 1.51.29 M50.10
30 Carla Vaessen Dokkum L.Gr.Hugo 1.51.29 V50.02
31 Bouke Fennema Britsum SV Friesland 1.53.09 M50.11
32 Jeffery Robbers Leeuwarden SV Friesland 1.53.48 M50.12
33 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 1.53.48 M50.13
34 Sytze Hellema Dokkum L.Gr.Hugo 1.53.48 M50.14
35 Johannes Bloem Dokkum Geen 1.54.47 M50.15
36 Yde Haarsma Sneek SV Friesland 1.54.53 M66.03
37 Rogier Peters Dokkum L.Gr.Hugo 1.56.23 M50.16
38 Meindert Dijk Tytsjerk Geen 1.57.07 M70.01
39 Nadieh Wesseling Groningen Geen 2.01.29 VSE.01
40 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 2.01.32 M66.04
41 Reinder Tel Surhuizum SV Friesland 2.03.21 M50.17
42 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 2.11.14 M67.05
43 Ineke Scheffer Leens 100MC/SV Friesl 2.11.14 V55.01
44 Pieter Cremer Gorredijk SV Friesland 2.11.14 M61.06
45 Joke Cremer Gorredijk SV Friesland 2.11.14 V55.02
46 Femme de Bruin Leeuwarden SV Friesland 2.11.14 M60.07
47 Greetje Iedema Dokkum Geen 2.14.28 V45.01
48 Jan Iedema Dokkum Geen 2.14.28 M40.13
           
  10.3 km.        
           
1 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 44.39 M40.01
2 Jan de Vries Drachten Impala/SV Friesl. 45.17 M50.01
3 Julien v.Dijk Dokkum L.Gr.Hugo 45.48 M16.01
4 Jacob v.d.Ploeg Damwoude SV Friesland 45.48 M40.02
5 Ruben Muller Leeuwarden AV Lionitas 45.56 MSE.01
6 Bert Adema De Westereen Geen 46.23 M40.03
7 Louis Feitsma Groningen GVAV 46.27 MSE.02
8 Johan Meinsma Leeuwarden AV Lionitas 46.36 M40.04
9 Remco Admiraal Dokkum Be Quick 47.07 M40.05
10 Jan/Douwe Zuidema Damwâld Geen 47.16 M40.06
11 Teatse Tichelaar Harlingen Geen 47.38 M50.02
12 Jaap Visser Damwâld L.Gr.Dokkum 47.44 M50.03
13 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 47.49 M50.04
14 Alle/Jent v.d.Meulen W.woude Geen 48.08 MSE.03
15 Stefan Gammauf Dokkum Geen 48.10 MSE.04
16 Jan Castelein De Westereen Fytris 48.21 M50.05
17 Dirk Okma Dokkum Be Quick 48.21 M40.07
18 John Zwartenkot Ulrum L.Gr.Hugo 48.32 M40.08
19 Bauke Groen Dokkum Geen 48.36 M40.09
20 Meine Hoitsma Kollum SV Friesland 48.47 M50.06
21 Keimpe Jager Dronrijp SV Friesland 48.49 M68.01
22 Jogchum Dijkstra Dokkum SV Friesland 48.50 M40.10
23 Johan v.Noordenburg Jubbega AV Heerenveen 49.00 M64.02
24 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 49.16 M40.11
25 Johan Bloemsma Kollum L.Gr.Kollum 49.29 MSE.05
26 Hans Nagtegaal Grou Geen 49.34 M50.07
27 Martijn Venema Feanwâlden Geen 49.37 M40.12
28 Harm Klomp Dokkum L.Gr.Hugo 49.39 M50.08
29 Sytze Visser Anjum Geen 49.44 M50.09
30 Gerard Dam Dokkum L.Gr.Dokkum 49.48 M40.13
31 Paul Dijkstra St.Anna Geen 49.51 M40.14
32 Tuzo de Haan Ballum Geen 50.03 MSE.06
33 Ruurd Veenstra Twijzelerheide Fytris 50.10 M64.03
34 Michiel de Nooijer Hurdegaryp Geen 50.24 MSE.07
35 Rob Postman Dokkum L.Gr.Dokkum 50.26 MSE.08
36 Remco Fikkert Burdaard Geen 50.28 MSE.09
37 Karst Anema Stiens SV Friesland 50.32 M67.04
38 Wilco Mulder Dokkum VV Anjum 50.51 MSE.10
39 Sjon de Haan Ballum Geen 50.58 M40.15
40 Eelke Tuikstra Driesum Geen 51.03 M40.16
41 Rob van Hof Dokkum Geen 51.09 M40.17
42 Jan Hooghiemstra Oentsjerk L.Gr.Leeuwarden 51.54 M50.10
43 Marten Oosterkamp Bontebok AV Heerenveen 52.14 M40.18
44 Jan Boon Dokkum L.Gr.Dokkum 52.18 M40.19
45 Marcel Bomas Leeuwarden L.Gr.Lwd/SV Fries 52.22 M50.11
46 Sabine Bomas Gytsjerk L.Gr.Lwd/SV Fries 52.22 VSE.01
47 Saakje Regnerus Broeksterwoude SV Friesland 52.34 V45.01
48 Theo Boomsma Dokkum Be Quick 52.53 M40.20
49 Peter Pranger Dokkum L.Gr.Dokkum 52.59 M60.05
50 Sjoek Nutma Dokkum Geen 53.04 M50.12
51 Jur Lamers Kollum L.Gr.Hugo 53.12 M65.06
52 Dirk Kooistra Dokkum Be Quick 53.12 M50.13
53 Arjen Beckers Dokkum L.Gr.Hugo 53.26 M40.21
54 Tony Vrieswijk Dokkum Be Quick 53.31 MSE.11
55 Jan Binnema Burgum L.Gr.Hugo 53.47 M40.22
56 Jan Wiersema Dokkum L.Gr.Dokkum 54.08 M68.07
57 Karin Danhof Irnsum SV Friesland 54.08 V40.01
58 Helena Beckers Dokkum L.Gr.Hugo 54.08 V40.02
59 Gerrit Duits Sneek Horror/SV Friesl. 54.08 MSE.12
60 Ronald Leijstra Ballum Geen 54.16 MSE.12
61 Klaas v.d.Kooy Damwâld l.gr.Dokkum/SV Frl 54.18 M67.08
62 Seke Koonstra Damwâld L.Gr.Hugo 54.35 V55.01
63 Willem Bodde Dokkum L.Gr.Hugo/Be Quic 54.41 M50.14
64 Geert Crans Metslawier L.Gr.Hugo 54.56 M50.15
65 Sjoerd Anjema Dokkum L.Gr.Hugo 55.04 M40.23
66 Piet Runia Stiens Geen 55.07 M50.16
67 Anne/Nynke Brouwer Oentsjerk Geen 55.08 VSE.02
68 Gosse Koopman Dokkum Geen 55.14 M50.17
69 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 55.17 M65.09
70 Evert Siderius Ried Geen 55.28 M50.18
71 Gerben Brouwer Snits SV Friesland 55.40 M63.10
72 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 55.40 M64.11
73 Wybrand de Groot Veenwouden SV Friesland 55.40 M50.19
74 Marc v.Gelder Leeuwarden Lionitas/SV Friesl 55.59 M40.24
75 Lubbert Kloosterman De Westereen Geen 56.02 M65.12
76 Tiny Wouda Kollum SV Friesland 56.02 V50.01
77 Jan Wouda Kollum Geen 56.02 M50.20
78 Jacob Visser Dokkum Geen 56.29 M40.25
79 Theun Oenema Dokkum L.Gr.Dokkum 56.32 M61.13
80 Agnes Miedema Dokkum L.Gr.Hugo 56.46 V55.02
81 Anette Klaver Dokkum Geen 56.48 V40.03
82 Jeen Holwerda Earnewâld Geen 57.07 M40.26
83 Wessel Bouman Dokkum L.Gr.Hugo 57.10 M50.21
84 Romke Aartsma Dokkum L.Gr.Hugo 57.14 M40.27
85 Jilles Visser Dokkum L.Gr.Dokkum 57.19 M68.14
86 Poul Brouwer Dokkum Geen 57.23 M40.28
87 Wiesje Kloosterman Burgum L.Gr.Hugo 57.33 V50.02
88 Cobe de Wilde Burgum L.Gr.Hugo 57.33 V40.04
89 Inge Wiersma Dokkum L.Gr.Hugo 57.42 V65.01
90 Reina Hes Dokkum L.Gr.Dokkum 57.43 V55.03
91 Akke Vlietstra Burgum L.Gr.Hugo 58.03 V50.03
92 Henk Postma Deinum SV Friesland 58.07 M50.22
93 Jan Kalsbeek Stiens SV Friesland 58.21 M67.15
94 Aly Vogt Dokkum Geen 58.42 V45.02
95 Klazina Jellema Dokkum Geen 58.47 V40.05
96 Renske de Boer Dokkum L.Gr.Hugo 58.47 V45.03
97 Tsjerk Viersen Hommerts Geen 58.56 M50.23
98 Atty Jellema Dokkum L.Gr.Hugo 59.13 V50.04
99 Theo Santema Reitsum L.Gr.Hugo 1.00.12 M40.29
100 Betske Savermann Dokkum L.Gr.Hugo 1.01.41 V45.04
101 Riemie Woudwijk Dokkum L.Gr.Hugo 1.01.47 V50.05
102 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 1.01.55 M69.16
103 Pieter de Jong Dokkum Geen 1.02.23 M40.30
104 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 1.02.49 V61.02
105 Gretha Peters Dokkum L.Gr.Hugo 1.02.55 V50.06
106 Theo Beeksma Damwâld L.Gr.Hugo 1.03.02 M40.31
107 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 1.03.37 M70.01
108 Ronald Peters Dokkum Geen 1.03.47 M40.32
109 Livius Noordhuis Dokkum L.Gr.Hugo 1.03.47 M50.24
110 Nynke Bergema Holwert L.Gr.Hugo 1.03.51 V35.01
111 Jelly Visser Dokkum L.Gr.Hugo 1.05.23 V35.02
112 Lies Hooijenga Oudega Geen 1.05.35 V45.05
113 Martha Binnerts Garyp Geen 1.05.48 VSE.03
114 Jippe Bokma Leeuwarden SV Friesland 1.07.04 M64.17
115 Aafke Keizer/Zijlstra St.Anna SV Friesland 1.07.31 V55.04
116 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 1.07.31 V50.07
117 Ron Hoving Dokkum L.Gr.Hugo 1.09.08 M50.25
118 Petra Hoving Dokkum L.Gr.Hugo 1.09.08 V40.06
119 Christina Pafforaad Dokkum L.Gr.Hugo 1.09.08 V35.03
120 Carolien Dijkstra Holwert L.Gr.Hugo 1.09.20 VSE.04
121 Anneke Reinders Dokkum L.Gr.Hugo 1.16.54 V45.06
122 Andrea Tienstra Ternaard L.Gr.Hugo 1.18.27 V35.04
123 Greetje Jellema Raard L.Gr.Hugo 1.18.27 V50.08
124 Ida Sijtsma Dokkum L.Gr.Hugo 1.18.54 V35.05
125 Tineke Westerhof Dokkum L.Gr.Hugo 1.18.54 V45.07
126 Durk Gros Damwâld L.Gr.Dokkum 0.00.00 M50.00
           
  5.5 km.        
           
1 Geale/Simon Postma Lollum SV Friesland 19.13 MSE.01
2 Eelke Wijnsma Burgum Geen 20.21 MSE.02
3 Nico de Jong Dokkum L.Gr.Hugo 20.33 MSE.03
4 Marco Kingma Sneek Geen 20.45 MSE.04
5 Jeroen v.Dijk Dokkum L.Gr.Hugo 21.51 M15.01
6 Hendrik Hoogland Blije Geen 22.12 M40.01
7 Bauke Ytsma Burgum Geen 22.40 MSE.05
8 Renate Timmerman Leeuwarden Horror 22.43 VSE.01
9 Johan Timmerman Leeuwarden Geen 22.43 M40.02
10 Robert Kingma Kollumerpomp Geen 24.08 MSE.06
11 Cor Bosgraaf Wâlterswâld L.Gr.Hugo 24.16 MSE.06
12 Minne Eelkema Dokkum Be Quick 24.26 M50.01
13 Johan de Jong Dokkum Be Quick 24.27 M40.03
14 Albert Lageveen Lemmer Geen 24.59 MSE.07
15 Jacob v.d.Galien Dokkum Be Quick 25.32 M10.02
16 Erik v.d.Heide De Westereen Geen 26.20 M12.03
17 Dikkie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 26.28 M50.02
18 Sjonnie Oppens Leek Geen 26.58 MSE.08
19 Bartele v.d.Hoek Dokkum L.Gr.Hugo 26.59 MSE.09
20 Gio Florez Dokkum Geen 27.10 MSE.10
21 Harry Reitsma Buitenpost Geen 27.15 MSE.11
22 Mathijs Fokkema Wouterswoude L.Gr.Hugo 27.16 M14.04
23 Manu Blatzheim Dokkum Geen 27.40 M13.05
24 Eeltje Wiersma Dokkum Be Quick 27.42 M40.04
25 Ivan Draijer Dokkum Be Quick 28.13 M13.06
26 Roger Alfing Lemmer Geen 28.39 MSE.12
27 Willem Huizenga Hallum Geen 28.49 M72.01
28 Eddy Klaaysen Dokkum Be Quick 28.58 M40.05
29 Anne Wiersma Dokkum Be Quick 29.06 M40.06
30 Friso Sterrenburg Dokkum Be Quick 29.08 M13.07
31 Pieter/Eelke Buwalda Dokkum Be Quick 29.20 M40.07
32 Janneke Egbesink Ee Be Quick 29.23 V14.01
33 Siepie Waaksma Kootstertille Geen 29.50 V50.01
34 Marco Jongsma Lemmer Albert Run Groep 30.07 MSE.13
35 Djurre v.d.Schaaf Oetsjerk SV Friesland 30.19 M62.01
36 Martine Waaksma Kootstertille Geen 31.01 VSE.02
37 Jappie Bijlstra Dokkum L.Gr.Hugo 31.06 M50.03
38 Ingrid v.d.Wal oostrum Be Quick 31.20 V16.02
39 Douwe v.d.Schaaf Dokkum Geen 31.36 M50.04
40 Annelies Pranger Dokkum Geen 31.49 VSE.03
41 Meindert v.d.Schaaf Dokkum L.Gr.Hugo 31.52 M50.05
42 Anja de Vries Dokkum Be Quick 31.54 V40.01
43 Peter de Vries Dokkum Be Quick 31.54 M40.08
44 Harry v.d.Ploeg Dokkum Geen 32.32 M40.09
45 Tim Groeneveld Dokkum L.Gr.Hugo 32.32 M40.10
46 Marjan Cordes Haulerwijk Geen 32.37 VSE.04
47 Tjisse Noordhuis Dokkum L.Gr.Hugo 32.37 M50.06
48 Tamara Tuinstra Leek Geen 32.44 VSE.05
49 Theo Runia Leeuwarden SV Friesland 33.29 M40.11
50 Epeus Jorritsma Waaksens SV Friesland 34.00 M66.02
51 Anita Zuidema Damwâld Geen 34.12 V35.01
52 Reinder Sinnema Leeuwarden AV Lionitas/SV Frl 34.16 M50.07
53 Robin de Jong Dokkum Be Quick 34.24 M09.01
54 Yvonne de Vries Dokkum Be Quick 34.39 VSE.06
55 Selian Kingma Damwoude Geen 34.39 V14.03
56 Arjen Kingma Damwoude Geen 34.39 M40.12
57 Sjouke de Jong Dokkum Geen 34.57 M40.13
58 Marten v.d.Woude Dokkum L.Gr.Hugo 35.31 M50.08
59 Koos Blom Dokkum L.Gr.Hugo 35.31 M50.09
60 Rennie v.d.Hoek Dokkum Geen 35.31 V55.02
61 Henk v.d.Vaart Dokkum Be Quick 35.39 M50.10
62 Jan v.d.Wal Stiens SV Friesland 37.03 M50.11
63 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 38.02 M67.03
64 Nanette Caviet Dokkum SV Friesland 38.48 V63.01
65 Jacqueline Visser Bornwird L.Gr.Hugo 38.51 V35.02
66 Maaike v.d.Meer Damwoude Geen 42.03 V50.02
67 Afia Laurens Oudwoude L.Gr.Hugo 43.36 V35.03
68 Sanne de Roos Rinsumageest Geen 45.30 VSE.07
69 Grietje Hesseling Ternaard L.Gr.Hugo 45.47 V50.03
70 Jacob Bloem Damwoude Geen 45.49 M73.02
71 Roos Grielliet Oostrum L.Gr.Hugo 48.53 V40.02
72 Sjoerd Jensma St.-Jabik Geen 51.04 MSE.14
73 Pieter v.d.Galien Dokkum Geen 52.14 MSE.15
74 Aafina Terpstra Dokkum Geen 55.11 V45.01
75 Herman Hoekstra Goutum SV Friesland 50.15 M61.04
76 Jan v.d.Hoek St.-Anna SV Friesland 55.20 M62.05
77 Selian Kingma Damwâld Geen 00.00 M14.00
78 Arjen Kingma Damwâld Geen 00.00 M40.00
79 Christian de Jong Dokkum Be Quick 00.00 MSE.00
           
  2500 meter.        
           
1 Rudmer v.d.Woude Dokkum Be Quick 9.48 MSE.01
2 Rutger Hoekstra Gytsjerk Geen 10.02 M10.01
3 Menno Akkerman Dokkum Be Quick 10.05 MSE.02
4 Johan Vrieswijk Dokkum Be Quick 10.24 MSE.03
5 Roel Poelstra Dokkum Be Quick 10.31 MSE.04
6 Kees Wijngaarden Dokkum Be Quick 10.32 MSE.05
7 Jelger/Dick Poelstra Dokkum Be Quick 10.33 MSE.06
8 Frans Bekius Dokkum Be Quick 10.42 MSE.07
9 Martin Kool Dokkum Be Quick 10.43 MSE.08
10 Menno Kooistra Dokkum Be Quick 10.44 MSE.09
11 Robin de Jong Dokkum Be Quick 10.45 M10.02
12 Stefan Feenstra Dokkum Be Quick 10.47 M09.03
13 Esra Braaksma Dokkum Be Quick 11.02 V12.01
14 Bosch Bosch Dokkum Be Quick 10.03 MSE.10
15 Remco Fennema Dokkum Be Quick 11.06 M11.04
16 Vera Nienhuis Dokkum Geen 11.09 V09.02
17 Danny Wiersma De Westereen Geen 11.49 M12.05
18 Wiebe/Douwe Kooistra Dokkum Be Quick 11.50 M10.06
19 Jorben Dijkstra Dokkum Be Quick 12.04 M11.07
20 Marije Procee Dokkum Be Quick 12.06 V12.03
21 Yuri v.d.Mey Dokkum Be Quick 12.07 M11.08
22 Christian Slijpen Dokkum Be Quick 12.10 M11.09
23 AJ Wiegersma Dokkum Be Quick 12.34 M11.10
24 Sander v.d.Veen Dokkum Be Quick 12.44 M10.11
25 Koen Visser Dokkum Geen 12.48 M10.12
26 Simon Haagsma Dokkum Be Quick 12.53 M11.13
27 Sten Hoogterp Dokkum Be Quick 12.57 M09.14
28 Thijs Radersma Dokkum Be Quick 13.03 M11.15
29 Johan Mulder Dokkum Be Quick 13.04 M12.16
30 Eelco Jansma Dokkum Be Quick 13.05 M12.17
31 Julia Ringnalda Dokkum Be Quick 13.33 V12.04
32 Popke/Alle Veenstra Dokkum Be Quick 13.33 M40.01
33 Eelke Hofman Dokkum Be Quick 13.42 M40.02
34 Jesse Attema Dokkum Be Quick 13.44 M09.18
35 Gijs Hoogteijking Dokkum Be Quick 13.46 M12.19
36 Jesse Leistra Dokkum Be Quick 13.51 M12.20
37 Job Hoogteijking Dokkum Be Quick 13.57 M09.21
38 Mart v.d.Kloet Dokkum Be Quick 13.59 M10.22
39 Taeke Jansma Dokkum Be Quick 14.00 M10.23
40 Dandy Dijkstra Dokkum Be Quick 14.01 M09.24
41 Jorin Troostheide Dokkum Be Quick 14.02 M10.25
42 Sjoerd Hietkamp Dokkum Be Quick 14.07 M12.26
43 Max Dol Dokkum Be Quick 14.08 M11.27
44 Anne/Johan de Roos Dokkum Be Quick 14.33 M10.28
45 Gert/Jan Koopmans Dokkum Be Quick 14.33 MSE.11
46 Eelco Wolters Damwoude Geen 14.51 M08.29
47 Sandra Mulder Dokkum Be Quick 13.00 V11.05
48 Jannet Douma Dokkum Geen 13.10 V40.01
49 Lineke Wolters Damwoude Geen 15.17 V10.06
50 Birgit Veenstra Dokkum Be Quick 16.18 V12.07
51 Kornelis Hofman Dokkum Be Quick 16.19 M10.30
52 Rudmer Dijkstra Dokkum Be Quick 16.42 M12.31
53 Jannes/Doede Hofman Dokkum Be Quick 16.43 M12.32
54 Timo Verweij Damwoude Be Quick 16.44 M12.33
55 Bo Braaksma Dokkum Be Quick 16.48 V09.08
56 Denise Bosma Dokkum Be Quick 16.49 V09.09
57 Danielle Kingma Dokkum Be Quick 16.50 V09.10
58 Veralinde Sterrenburg Dokkum Be Quick 16.51 V10.11
59 Camila Blatzheim Dokkum Geen 16.52 V40.02
60 Alice Loonstra Dokkum Be Quick 16.56 V09.12
61 Britt Romkes Dokkum Be Quick 16.57 V10.13
62 Mirte Honderd Dokkum Be Quick 16.58 V09.14
63 Monique Terpstra Dokkum Geen 17.04 V00.00
64 Brent Hofstra Dokkum Be Quick 18.34 V09.00
65 Jacob Wolters Damwoude Geen 21.09 M07.00
66 Rianne Fennema Dokkum Be Quick 00.00 V09.00
           
  1000 meter        
           
1 Rick Hoogstra Dokkum Be Quick 4.17 M08.01
2 Erben Bijlstra Dokkum Be Quick 4.27 M07.02
3 Estiven Blatzheim Dokkum Geen 4.33 M00.00
4 Tristan/Finn de Jager Dokkum Be Quick 4.39 M07.03
5 Jilte Spigt Hantumerburen Be Quick 4.53 M08.04
6 Jesper Rottine Dokkum Be Quick 5.00 M09.05
7 Arjan Krol Dokkum Be Quick 5.01 M07.06
8 Jens v.d.Kloet Dokkum Be Quick 5.04 M08.07
9 Lamko Dam Dokkum Be Quick 5.04 M07.08
10 Marne v.d.Kooi Burgum Geen 5.21 V06.01
11 Marcus Terpstra Dokkum Be Quick 5.28 M08.09
12 Jesse Bloem Dokkum Geen 5.29 M07.10
13 Jelke Brandsma Dokkum Be Quick 5.29 MSE.01
14 Ype Timmermans Dokkum Geen 5.30 M07.11
15 Remco Krol Dokkum Be Quick 5.30 M09.12
16 Aimeé v.Dijk Dokkum Geen 5.55 V08.02
17 Féline Dijkstra Dokkum L.Gr.Hugo 5.56 V05.03
18 Tessa v.d.Ploeg Dokkum Be Quick 7.00 V05.04
19 Jesper Wiersma Dokkum Be Quick 7.02 M05.05
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk