De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

11-07-2021 Ronde van Stiens

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Plts Naam M/V Woonplaats LID KM Tijd
1 Rob  Vijver Man Leeuwarden 6.2 00:19:54
2 Catrinus  Vroom Man Hijum 6.2 00:24:06
3 Joop  Lusthof Man Leeuwarden X 6.2 00:25:10
4 Cornelis  Zijlstra Man Franeker 6.2 00:25:34
5 Klaas van Heeringen Man Hurdegaryp 6.2 00:26:52
6 Rick van der Galiën Man Goutum 6.2 00:27:18
7 Gerard  Dam Man Dokkum 6.2 00:30:19
8 Jolien  Bandstra Vrouw Sint Annaparochie 6.2 00:30:20
9 Simone  Westerbeek Vrouw Heerenveen 6.2 00:30:47
10 Sybe de Vries Man Leeuwarden 6.2 00:30:51
11 Frank  Visser Man Oppenhuizen 6.2 00:30:54
12 Charissa  Zijlstra Vrouw Leeuwarden X 6.2 00:30:55
13 Nelleke  Kuipers Vrouw Stiens 6.2 00:30:59
14 Dirk   Postma Man Driezum 6.2 00:31:07
15 Kim  Dekker Vrouw Sint Annaparochie 6.2 00:31:38
16 Cor van der Sluis Man Franeker X 6.2 00:31:38
17 Hendrik-Jan  Meulenaar Man Burgum 6.2 00:32:09
18 Domien  Mulder Man Joure X 6.2 00:34:05
19 Sandra van der Meulen Vrouw Hallum X 6.2 00:34:08
20 Baukje  Wijma Vrouw Jislum 6.2 00:34:10
21 Willem  Reitsma Man Leeuwarden X 6.2 00:34:48
22 Klaas Van Kalsbeek Man Scharnegoutum 6.2 00:37:54
23 Sanne  Horjes Vrouw Stiens 6.2 00:38:13
24 Lucie  Borger-Hijma Vrouw Marrum 6.2 00:38:22
25 Britt de Lange Vrouw Leeuwarden 6.2 00:38:22
26 Djurre Joh. van der Schaaf Man Oentsjerk X 6.2 00:38:28
27 Rinze  Kootstra Man Harlingen X 6.2 00:40:07
28 Joke de Vries Vrouw Purmerend 6.2 00:40:47
29 Tineke  Dijkstra Vrouw Bitgum X 6.2 00:46:54
30 Theo  Runia Man Leeuwarden X 6.2 00:50:37
31 Jan  Panhuis Man Leeuwarden X 6.2 00:52:58
32 Klaas  Duits Man Sneek X 6.2 00:53:49
33 ineke van der hoek Vrouw ursem X 6.2 01:01:06
Plts Naam M/V Woonplaats LID KM Tijd
1 Remco  Schraa Man Hurdegaryp 10.8 00:39:25
2 Wieger  Romkes Man Joure 10.8 00:41:34
3 Martijn  Toering Man Tjalleberd 10.8 00:43:03
4 Harry  Wiersma Man Blija X 10.8 00:44:04
5 Lisan De Vries Vrouw Burgum 10.8 00:45:10
6 Wiebe  Hiemstra Man Stiens 10.8 00:48:43
7 jerry  kreeft Man Amsterdam 10.8 00:52:59
8 Murk  Postma Man OUDEHASKE 10.8 00:53:11
9 Theo  Terpstra Man Stiens 10.8 00:55:42
10 Gerrit  Duits Man Groningen X 10.8 00:53:49
11 Hessel de Boer Man LEEUWARDEN X 10.8 00:56:48
12 Marcel  Kuipers Man Stiens 10.8 00:56:55
13 Martin  Hooghiemster Man Gytsjerk 10.8 00:57:15
14 Ruurd  Veenstra Man Twijzelerheide X 10.8 00:57:40
15 Julius  Kuipers Man Twojzelerheide 10.8 00:58:02
16 ed  velderman Man Gytsjerk X 10.8 00:58:02
17 Meine   Verbeek Man Wommels 10.8 00:59:02
18 Corrie  Terpstra Vrouw Oosterlittens 10.8 00:59:04
19 Staffan  Utzon Man Rinsumageest 10.8 00:59:09
20 André van der Werf Man Leeuwarden X 10.8 00:59:33
21 Johan  Beintema Man Leeuwarden X 10.8 00:59:56
22 Saakje  Regnerus Vrouw Broeksterwâld X 10.8 01:01:15
23 Anita de Vreeze Vrouw Leeuwarden 10.8 01:03:24
24 Jacob  Dijkstra Man Bitgummole X 10.8 01:04:32
25 inge  helder Vrouw de knipe X 10.8 01:04:38
26 Wybe  Sierksma Man Marrum X 10.8 01:05:23
27 Dirk Van der Beek Man Ferwert 10.8 01:06:11
28 Leonie  Terpstra-Werkema Vrouw Stiens X 10.8 01:06:38
29 Rients  Terpstra Man Hallum 10.8 01:06:38
30 Bregtje  Bergema Vrouw Feinsum 10.8 01:07:05
31 Nellie  Dijkstra Vrouw Vrouwenparochie X 10.8 01:08:37
32 anneke  regnerus Vrouw marrum X 10.8 01:08:37
33 Alco de Jong Man St.Annaparochie X 10.8 01:08:37
34 Johan  Jorritsma Man Sneek 10.8 01:09:45
35 Jacqueline  Wijbenga Vrouw St.Annaparochie 10.8 01:10:18
36 Raymond  van der Dongelen Man Goutum 10.8 01:11:00
37 Miranda  Monsma Hiemstra Vrouw Stiens 10.8 01:11:45
38 Gerben  Brouwer Man Sneek X 10.8 01:12:23
39 Sonja  Schepel Vrouw Hijum X 10.8 01:12:45
40 Inge  Kools Vrouw Leeuwarden X 10.8 01:13:00
41 Rein  Brouwer Man Heeg X 10.8 01:17:23
42 Henrike J.  Huetink Vrouw Heeg X 10.8 01:17:23
43 Harm  Postma Man Bitgum X 10.8 01:19:23
44 Abel  Reitsma Man Leeuwarden 10.8 01:22:45
45 Hanna  Postuma Vrouw Minnertsga X 10.8 01:34:08
46 Cindy De Jager Vrouw Sint Annaparochie X 10.8 01:34:08
Plts Naam M/V Woonplaats LID KM Tijd
1 Johannes  Postma Man Gytsjerk 16 01:02:03
2 Sjouke  Venema Man WOMMELS X 16 01:16:25
3 Joris  Popken Man Stiens 16 01:24:23
4 Klaas de Ruiter Man Leeuwarden 16 01:24:47
5 Gerrit  Dijkstra Man Stiens 16 01:27:41
6 Jelte  Nieuwland Man Berlikum 16 01:28:50
7 Marit  Houtsma Man Ried X 16 01:31:10
8 Anita van der Wal Vrouw Harlingen X 16 01:31:49
9 Peter  Boersen Man Leeuwarden X 16 01:32:02
10 Jolanda   Wijnsma Vrouw Dokkum 16 01:35:56
11 Willem Van Kalsbeek Man Hallum 16 01:39:24
12 Martin  Noppert Man Sintjohannesga 16 01:48:07
13 Anke  Peterson Vrouw Leeuwarden X 16 02:05:42
Plts Naam M/V Woonplaats LID KM Tijd
1 Erwin de Vries Man Stiens 21.1  01:10:35
2 Mireille  Baart Vrouw Wageningen 21.1  01:22:18
3 Jan Harm  Schippers Man Harkema X 21.1 01:27:04
4 Freddie  Bouma Man Steenwijk 21.1  01:31:28
5 Peter  Vosjan Man Assen 21.1  01:32:53
6 Menno  Bakker Man Franeker 21.1  01:34:00
7 Arnold  Hager Man Leeuwarden 21.1  01:34:33
8 Pieter  de Jong Man Marrum X 21.1  01:36:48
9 Herman  Regnerus Man Hurdegaryp X 21.1  01:36:48
10 Sander Van Hoorn Man Leeuwarden 21.1  01:37:48
11 Chris  Draijer Man Oudega S X 21.1  01:38:48
12 Niels   Boonstra Man Wommels 21.1 01:39:38
13 jacob  munneke Man leeuwarden 21.1  01:43:11
14 Froukje  Striesenou Vrouw Leeuwarden 21.1  01:43:36
15 Benjo  Pelder Man Leeuwarden 21.1  01:43:36
16 Daan van der Geest Man Stiens X 21.1 01:44:49
17 Jasper  Sierdsma Man Bolsward 21.1  01:45:02
18 Bries van der  Werf Man Leeuwarden 21.1  01:46:41
19 Klaas De Groot Man Leeuwarden 21.1  01:46:42
20 Jan Van der Werf Man Oentsjerk 21.1  01:47:00
21 Martijn  Iping Man Oentsjerk 21.1  01:47:00
22 Frits  Feddema Man Heerenveen X 21.1  01:47:32
23 Bert  Kingma Man Leeuwarden 21.1  01:48:09
24 Harry  Papjes Man Burgum 21.1  01:51:12
25 Wander  Sikkes Man Leeuwarden 21.1  01:53:40
26 Ingrid  Prins Vrouw Leeuwarden 21.1  01:53:40
27 Eelco de Groot Man Assen X 21.1  01:54:14
28 Duco  Zijlstra Man Lekkum X 21.1  01:56:11
29 Margreet  Poesiat Vrouw Nij Beets 21.1  01:56:22
30 Ferdinand  Sterkenburgh Man Oldeholtpade 21.1  01:56:22
31 Rixt  Riemersma Vrouw Groningen 21.1  02:24:09
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk