De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

02/07/2022 Golleloop Wirdum

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1913 Nynke Kool vrouw Wirdum Nee VSEN 1 kilometer 00:05:05
2 1914 Marten  Kool man Wirdum Nee MSEN 1 kilometer 00:05:40
3 1906 Joest Ruiter man Wirdum Nee MSEN 1 kilometer 00:06:15
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1866 Pim Rasing Man Leeuwarden Nee M40 4.8 kilometer 00:17:23
2 1825 Rick de Vries Man Enschede Nee MSEN 4.8 kilometer 00:17:39
3 1901 Matthijs Smit man Wirdum Nee MSEN 4.8 kilometer 00:17:55
4 1842 Jappie Doller Man Oosterwolde Ja M50 4.8 kilometer 00:18:27
5 1829 Dennis Struik Man Assen Nee MSEN 4.8 kilometer 00:19:41
6 1897 Anna Lemstra vrouw Menaldum Nee V35 4.8 kilometer 00:20:18
7 1884 Bettie Agricola Vrouw Goingarijp Nee V45 4.8 kilometer 00:21:19
8 1885 Jenna Zaagsma Neutraal Enschede Nee N00 4.8 kilometer 00:21:55
9 1803 Bjarne Mulder Man Akkrum Nee MSEN 4.8 kilometer 00:22:19
10 1849 Pieter van der Bij Man Jirnsum Ja M60 4.8 kilometer 00:22:20
11 1821 Anna Gesink Vrouw Enschede Nee VSEN 4.8 kilometer 00:22:46
12 1860 Lindsey de Pundert Vrouw Leeuwarden Ja VSEN 4.8 kilometer 00:23:32
13 1903 Cor van Sluis man Franeker Ja M60 4.8 kilometer 00:24:18
14 1823 Dikkie van der Werf Man Bolsward Ja M60 4.8 kilometer 00:25:06
15 1838 Cobie Heida Vrouw Leeuwarden Nee V55 4.8 kilometer 00:25:16
16 1804 Dedmer Goerres Man Akkrum Nee MSEN 4.8 kilometer 00:25:30
17 1805 Rick Boersma Man Wergea Nee MSEN 4.8 kilometer 00:26:06
18 1826 Anita Beenen Vrouw Wommels Nee V35 4.8 kilometer 00:26:33
19 1837 Baukje Wijma Vrouw Jislum Nee V35 4.8 kilometer 00:26:42
20 1816 Henny De Jong Smit Vrouw Leeuwarden Ja V55 4.8 kilometer 00:27:06
21 1863 Mirte de Groot Vrouw Wirdum Nee VSEN 4.8 kilometer 00:27:30
22 1878 Ria Van der schoot Vrouw Goutum Ja V55 4.8 kilometer 00:27:59
23 1822 Hendrie van der Werf Man Bolsward Ja M60 4.8 kilometer 00:28:07
24 1874 Klaas Duits Man Sneek Ja M60 4.8 kilometer 00:39:52
25 1817 Jan Panhuis Man Leeuwarden Ja M60 4.8 kilometer 00:39:52
26 1852 Ineke Hoek Vrouw Ursem Ja V55 4.8 kilometer 00:47:59
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1888 Pieter Prins Man Marsum Ja MSEN 8 kilometer 00:31:01
2 1836 René Edens Man Goutum Nee M40 8 kilometer 00:32:31
3 1859 Frits Twuyver van Man Callantsoog Nee M50 8 kilometer 00:35:41
4 1827 Adrie Hoks Man Joure Nee M40 8 kilometer 00:38:29
5 1871 Sven Keller Man Leeuwarden Nee MSEN 8 kilometer 00:38:44
6 1894 Lammert Van der meij Man Leeuwarden Nee M50 8 kilometer 00:39:12
7 1818 Jitse de Jong Man Ede Nee MSEN 8 kilometer 00:40:34
8 1841 Marcel Kuipers Man Stiens Nee M40 8 kilometer 00:41:15
9 1856 ed velderman Man Gytsjerk Ja M60 8 kilometer 00:42:47
10 1835 Sandra van der Meulen Vrouw Hallum Ja V35 8 kilometer 00:43:33
11 1820 Marjan Rodenhuis Vrouw Wirdum Nee V45 8 kilometer 00:44:36
12 1892 durk postma Man Driezum Nee M50 8 kilometer 00:45:21
13 1806 Klaas Johan Osinga Man Leeuwarden Ja M50 8 kilometer 00:45:44
14 1808 Linda Muizelaar Vrouw Gorredijk Nee V35 8 kilometer 00:45:57
15 1830 Anita de Vreeze Vrouw Leeuwarden Nee V45 8 kilometer 00:46:15
16 1801 Hans Nagtegaal Man Leeuwarden Ja M60 8 kilometer 00:46:53
17 1833 Erik Canter Visscher Man Beetsterzwaag Nee M40 8 kilometer 00:47:00
18 1834 Lies ter Beek Vrouw Beetsterzwaag Nee V45 8 kilometer 00:47:00
19 1854 Selena Ypma Vrouw Easterwierrum Nee V35 8 kilometer 00:47:30
20 1807 Marja van der Werf Vrouw Heerenveen Nee V35 8 kilometer 00:48:02
21 1882 Ciska Boomsma Vrouw Ried Nee V45 8 kilometer 00:48:38
22 1873 Johanna De Groot Vrouw Ternaard Nee V35 8 kilometer 00:48:56
23 1907 Miloeska Fennema vrouw Damwald Nee VSEN 8 kilometer 00:48:59
24 1845 Jelly Haarsma Vrouw Ternaard Nee V35 8 kilometer 00:49:04
25 1858 Wietske Talsma Vrouw Easterwierrum Nee V35 8 kilometer 00:49:28
26 1895 Jacqueline Wijbenga Vrouw St.-Annaparochie Nee V55 8 kilometer 00:50:07
27 1910 Wike  Bruinsma vrouw Leeuwarden Nee V55 8 kilometer 00:50:21
28 1851 Petra Lok Vrouw Leeuwarden Ja V45 8 kilometer 00:50:21
29 1881 Chris Boersma Man Wirdum Nee M50 8 kilometer 00:51:13
30 1815 Bettie Zandberg Vrouw Leeuwarden Nee VSEN 8 kilometer 00:51:31
31 1864 Sonja Schepel Vrouw Hijum Ja V45 8 kilometer 00:51:49
32 1905 Hilda Krol vrouw St.Annaparochie Nee V35 8 kilometer 00:53:40
33 1879 Nellie Dijkstra Vrouw Vrouwenparochie Ja V45 8 kilometer 00:53:40
34 1867 Bregtje Bergema Vrouw Feinsum Ja V45 8 kilometer 00:53:57
35 1853 Rense Zwerver Man Leeuwarden Nee M60 8 kilometer 00:54:11
36 1911 Gerben Brouwer man Sneek Ja M60 8 kilometer 00:54:41
37 1813 Joke Bleijerveld Vrouw Kollum Nee V45 8 kilometer 00:56:25
38 1855 Joke de Vries Vrouw Purmerend Nee V55 8 kilometer 00:57:05
39 1898 Femme de Bruin man Leeuwarden Ja M60 8 kilometer 00:58:37
40 1868 Reinder Sinnema Man Leeuwarden Ja M60 8 kilometer 00:59:32
41 1902 Anneke Regnerus vrouw Marrum Ja V45 8 kilometer 00:59:32
42 1909 Reny de Leeuw vrouw Nicholasville KY USA Nee V55 8 kilometer 01:01:29
43 1870 Nancy Caviet Vrouw Dokkum Ja V55 8 kilometer 01:08:32
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1862 Pieter jan Kooi Man Loppersum Nee M50 13 kilometer 00:58:31
2 1848 Adrie Atsma Man Leeuwarden Nee M40 13 kilometer 00:59:06
3 1877 Chris Draijer Man Oudega Ja M60 13 kilometer 00:59:34
4 1872 Jacob Munneke Man Leeuwarden Nee M40 13 kilometer 01:01:16
5 1886 Sarah Tilstra Vrouw Makkum Nee VSEN 13 kilometer 01:01:31
6 1904 Eddy Grootemaat man Gorredijk Nee M50 13 kilometer 01:03:26
7 1889 Gjalt Wijma Man Gorredijk Nee M40 13 kilometer 01:03:26
8 1900 Willem  Biemolt man Utrecht Ja M50 13 kilometer 01:03:41
9 1846 Alex van Zurk Man Leeuwarden Ja M50 13 kilometer 01:05:52
10 1893 Murk Postma Man Oudehaske Nee M60 13 kilometer 01:06:08
11 1847 Jurrien Van der meij Man Leeuwarden Nee M40 13 kilometer 01:07:29
12 1840 Robert de Groot Man Wirdum Nee M50 13 kilometer 01:07:34
13 1857 Marco Balk Man Goutum Nee M40 13 kilometer 01:07:49
14 1876 Klaas Halma Man Gaast Nee M60 13 kilometer 01:10:43
15 1887 Edwin Bruinsma Man Leeuwarden Ja M40 13 kilometer 01:10:54
16 1899 Katrinus de Vries man Noordbergum Nee M50 13 kilometer 01:11:19
17 1800 niels fennema Man Kollum Nee MSEN 13 kilometer 01:11:26
18 1912 Ids Boersma man Wytgaard Nee M50 13 kilometer 01:12:03
19 1812 Ulbe Keegstra Man Kollum Nee M60 13 kilometer 01:12:24
20 1824 Wieger van Keulen Man Leeuwarden Ja M60 13 kilometer 01:13:14
21 1880 Tjeerd Visser Man Franeker Ja M60 13 kilometer 01:15:20
22 1883 Jaap Dijkstra Man Franeker Ja M60 13 kilometer 01:15:20
23 1908 Henk Riepma man Leeuwarden Nee M40 13 kilometer 01:16:46
24 1875 Karin Danhof Vrouw Jirnsum Nee V45 13 kilometer 01:19:06
25 1869 Annechien van der Veen Vrouw Leeuwarden Ja V55 13 kilometer 01:19:06
26 1896 Anita van der Wal vrouw Harlingen Ja V45 13 kilometer 01:19:06
27 1865 Reinder Tel Man Surhuizum Ja M60 13 kilometer 01:19:41
28 1814 Kees Brussee Man Wytgaard Nee M50 13 kilometer 01:21:21
29 1861 Bouke Fennema Man Britsum Ja M50 13 kilometer 01:22:16
30 1850 Willy de Jong Vrouw Leeuwarden Nee V45 13 kilometer 01:25:12
31 1810 henrik arjen Man Sneek Nee MSEN 13 kilometer 01:31:15
32 1811 Sarah Meinen Vrouw Leeuwarden Nee VSEN 13 kilometer 01:31:15
33 1844 anke peterson Vrouw Leeuwarden Ja V55 13 kilometer 01:45:17
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk