De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Uitstel algemene ledenvergadering

Aan de leden van Sportvereniging Friesland

De algemene ledenvergadering van 2021 stond gepland op 12 maart a.s.  Naast dat we nog beperkt worden door de verschillende maatregelen rond Covid-19, heeft ook de afnemende gezondheid van ons bestuurslid Josefien Kooistra ons doen besluiten om de geplande jaarvergadering van 12 maart a.s. uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Wij zullen deze datum dan ook vroegtijdig aangeven op de website en op onze Facebookpagina en indien mogelijk ook in de Trimbode. We zullen dan ook proberen om het jaarverslag tijdig beschikbaar te stellen.

Contributie 2021:

Gezien alle omstandigheden en het financiële resultaat over 2020 vinden wij het verantwoord om de contributie van 2021 niet te verhogen ten opzichte van 2020, maar deze wel rond 20 maart a.s. te incasseren.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter (Meine Hoitsma) of de penningmeester (Jouke Valk). De contactgegevens vindt u op de website of in de Trimbode.

Het bestuur van Sportvereniging Friesland

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk