De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Slachterin Wommels

GROTE DEELNAME AAN PITTIGE SLACHTERIN WOMMELS.

Zaterdag 23 november, de intocht van Sint Nicolaas in Wommels maar de SV Friesland organiseerde voor zijn binnenkomst de Slachterin over 5-10-21 km.

Het was een koude winderige dag maar het bleef droog en dat is voor de 281 lopers en vrijwilligers fijn om mee te doen en te helpen in de organisatie.

De hardloopkalender is overvol en op deze zaterdag komt Sint Nicolaas binnen op veel plaatsen in het Noorden en ouders en pakes en Beppes moeten daar natuurlijk bij zijn als ze nog kleine kinderen hebben die de intocht mee willen maken.

SV Friesland was verrast dat er 281 lopers zich inschreven voor de start, ze kwamen uit alle delen van Friesland maar ook uit de andere noordelijke provincies ja zelfs van over de afsluitdijk. Veel hadden nog nooit in Wommels meegedaan en waren vol lof over de route met de brug en onderweg lauw drinken wat heerlijk was nu het toch wel koud was met de wind tegen.

De inschrijving was in It Dielshuus waar men verkleden kon in de grote zaal en de vrouwen mochten dat doen op het toneel achter het gesloten gordijn, douchen kon na afloop bij de tennisvereniging naast de finish.

De start was aan het begin van het dorp omdat dit de veiligste plek is en genoeg ruimte bied aan de lopers die direct na het startsein van Geertje Breidenbach, haar moeder komt uit Wommels en liep ook mee en won de 5 km bij de vrouwen, ze door de tunnel op de weg kwamen naar Kubaard. De 5 km lopers deden eerst een rondje door de wijk om op de juiste afstand te komen. Mooie route over de Slachtebrege waar veel lopers van dachten dat deze was weggehaald voor onderhoud maar dat is die van Franeker, de 13e Juni is de 4 jaarlijkse Slachtemarathon dan is ook die weer terug geplaatst.

Ultsje Wiersma en Wietse Jonker regelen alles in Wommels, Ultsje had met zoon Ruurd de route gepijld en deze zaterdagmorgen nog een nagefietst om te zien of de pijlen er nog duidelijk op stonden en hier en daar nog één bij plaatsen.

De accommodaties regelen ze, de finish naast het kaatsveld is ideaal met daarnaast de douchen van de tennisclub en parkeerruimte zat dicht bij het verzorgingshuis.

De EHBO vereniging had twee dames bereid gevonden om de EHBOtaak bij de finish op zich te nemen. Onderweg op een veerooster werd een mat gelegd wat beter en veiliger is dat er zo over heen te lopen.

Prijzen zijn er niet te winnen, een medaille kon men kopen, jammer waren die er niet genoeg voor de liefhebbers, veel die voor de eerste keer bv een halve marathon liepen vinden een medaille nog wel leuk, de vaste lopers die iedere week lopen hoeven die niet daarom hanteert de SV Friesland een inschrijfgeld van 5 euro als organisatiekosten.

Toch stonden er ook wedstrijdlopers aan de start die deze loop meedoen soms als training voor bv de AH Pepernotenrun komende zaterdag in Franeker.

Janke v.d.Schaaf en Tjeerd de Jong maakten een mooie fotoreportage via deze links te bekijken.

Foto’s Janke v.d.Schaaf

https://photos.google.com/share/AF1QipOYdSRgM03C4jiXEYB4ABLRzESoH5EplFahr2xnmlZrnBphdKfhMcrbUnuJE2YzIg?key=aC1mNVRnTk1EWXZZTUpuN3V2NUpDUFJkd0RURUNB

UITSLAGEN: Slachterin Wommels 23-11-2019 de volledige uitslagen staan op www.svfriesland.nl/uitslagen en op www.uitslagen.nl

Foto’ s Tjeerd de Jong

https://photos.google.com/share/AF1QipPg0M8OB4ceIFD2oNh1E_bBGODUTOtpqBnthY0eR8MJS93NVbEt0emJvyMsdkQZrA?key=SGtLU0o3Q3lVZ3Q5WlppRnlKQ0FpNnhNZnJQMWxR

21.1 km: 1e Rogier Rozendaal Leeuwarden 1.20.44 2e Benjamin Kok Jistrum 1.21.59 3e Johannes van Raalte SV Friesland 1.25.41 4e Jendo Visser SV Friesland 1.26.03 5e Jan Albert Veenema Sneek 1.26.22 Vrouwen: 1e Mireille Baart Wageningen 1.44.38 2e Anita Fokkens Tersoal 1.49.45 3e Klasina de Vries Nes-Akkrum 1.50.30 4e Gea Tepper Emmen 1.59.22 5e Eritia Weening Assen 2.01.34

10 KM: 1e Richie Azombo Heerenveen 33.50 2e Rob Vijver Hichtum 35.16 3e Marten-Jan Ernst SV Friesland 36.10 4e Lieuwe Palstra Bolsward 38.15 5e Klaas v.Heeringen Hardegarijp 39.11 Vrouwen: 1e Erika Broekema Groningen 44.00 2e Jikke v.d.Berg Nijbeets 46.37 3e Alie Brouwer Joure 46.51 4e Sijtske Visser Warten 47.18 5e Geertje de Schiffart Eesveen 47.21

5 KM: 1e Pieter Prins SV Friesland 18.37 2e Dennis Brandenburg Steenwijk 19.26 3e Sierk Spits Zutphen 20.51 4e Frits van Twuyver Callantsoog 22.14 5e Symen v.d.Velde Waaksens 23.10 Vrouwen: 1e Anneke Breidenbach SV Friesland 24.31 2e Henrieta Oosterbaan Goenga 25.22 3e Tineke Speelman Sneek 28.25 4e Angela Hiemstra Joure 28.37 5e Conny Behrens Lauwersoog 28.42

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk