De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

LANGSTESTRAATLOOP

ROELOF OOSTRA WINNAAR 30 KM LANGSTESTRAATLOOP VAN NEDERLAND IN ST.-JABIK. VOORZITTER MEINE HOITSMA RED SCHAAP VAN DE VERDRINKINGS DOOD.

Ook dit keer was het erg warm bij de Langstestraatloop van Nederland over de Oudebildtdijk van Ouwesyl naar Dykshoek. Toch melden zich 30 hardlopers zich voor de 30 km lange loop, en nog een 80 tal voor de 5-10-16 of 21 km.
Sportvereniging Friesland uit St.-Jabik had deze unieke loop weer op dezelfde zaterdag dan vorig jaar op de hardloopagenda gezet als trainingsloop voor de Mar-athon Sneek en Meer die op 23 juni wordt georganiseerd in de avonduren. Daarom is de start in St.-Jabik ook om 5.00 uur en niet om 11.00 uur wat de normale tijd is om een prestatieloop te organiseren.
De weersvoorspellers spraken over 27 graden en oosterwind dat zou betekenen dat de 30 km lopers maar liefst 15 km voor de wind in die temperatuur de loop moesten volbrengen, dat zou een slijtage slag zijn geworden en niet verstandig om die afstand er in te laten. Maar ook op 23 juni kan het zo warm zijn dus gaf men de lopers zelf de keus, bij de Kadal afslaan naar St.-Jabik of door via de Westhoek, Armendyk, Dykshoek en via de Griene Dyk Westerweg en Spoorrondsy door naar de finish. 25 lopers kozen hiervoor, anderen namen de 21 km route.

Voor deze loop zijn heel veel vrijwilligers nodig en dat had vrijwilliger coördinator Herman Hoekstra prima geregeld. Deze loop telt mee voor de SV Friesland Clubcompetitie en wie niet mee kan lopen en meehelpt in de verzorging krijgt wel bonuspunten voor die competitie. Er waren die overdag meededen aan een trail in Gasselte en Triathlon in Heerenveen, ook zijn er die bij deze temperaturen liever niet gaan lopen en enkelen hebben last van een blessure en is een rustpauze ingelast. Maar liefst 32 vrijwilligers hadden zich aangemeld dus 108 deelnemers gestart, één op de drie deelnemers een vrijwilliger. Deze zorgden voor het start/finish gebeuren, en verzorging onderweg. Jan v.d.Hoek had de route keurig gepijld en het White Angels Verkeersteam zorgden voor een veilige oversteek op kruispunten. 5 verzorgingspost, dus om de 5 km waren er gepland, hier cocacola, vruchtendrank, water, banaan en ontbijtkoek en sponspost met lekker fris water. Maar tijdens de loop werd besloten er nog twee extra posten bij te doen voor de 30 km bij de Westhoekschool en Hoven. Dit werd zeer op prijs gesteld en de vrijwilligers en organisatie kreeg daarvoor dan ook veel lof van de lopers.

Na het 25 km punt op Dykshoek waar de lopers de Grienedyk op gaan zag de 60 jarige Meine Hoitsma uit Kollum, voorzitter van de SV Friesland en oud Ouwesylster, dat er naast de dyk een schaap in de sloot en dreigde te verdrinken omdat hij/zij er niet meer uit kon komen. Meine sprong in de sloot om stond in de dreksloot om het beest weer op het droge te brengen, dat lukte, hij ging daarna hardlopend door om bij de verzorger Karst Anema die op het eind van de Griene Dyk een verzorgingspost had ingericht. Deze goot flink wat water over Meine heen de stonk van de drek maar wilde wel doorlopen naar de finish, hij finishte in 2.34.55 

Deze unieke loop start vanuit de Hofstraat en de inschrijving, verkleden en catering is in de garage en tuin van Aukje en Hendrik. Prachtig en gezellig plakje. Douchen kon in de Fijfskaar en Ritters had een toiletwagen bij de start/finish geplaatst 50 meter van hun huis. De tydjury Roelie en Astrid namen de plaats in van de vorige week overleden Wijtse Breidenbach en leverden prima werk en noteerden hierbij ook de opmerkingen van ik heb een kortere afstand gekozen of zoals Nynke de Jong uit Tzum die 21 km zou doen maar door was gegaan voor de 30 km. Alle lof voor SV Friesland en haar vrijwilligers.

Komende Woensdag is de SV Friesland in Wijnjewoude waar ze medewerking verlenen aan de ODVloop, een prachtig laagdrempelige loop door bosgebied, prijzen voor de snelste drie van elke afstand en prima verzorging. De start is daar op de 30e mei om half acht 5.7 – 10 – 16.1 km.

Uitslagen: 30 km: 1e Roelof Oostra Mantgum 1.55.57 2e Steven Hemstra Weidum 2.05.08 3e Hendrik de Boer Wiuwert 2.05.32 4e Pieter Talsma Mantgum 2.13.49 5e Arie de Jong St.-Jabik 2.19.04 Vrouwen: 1e Alie Brouwer Joure 2.46.58 2e Nynke de Jong Tzum 3.01.05 3e Sjoukje de Glee Gauw 3.13.53 
21.1 KM: 1e Albert v.d.Ziel Berltsum 1.32.29 2e Eelco Hoogeveen Blije 1.36.16 3e Durk Tigchelaar Achlum 1.41.09 4e Daan v.d.Geest Stiens 1.45.55 5e Aise Bouma Kimswert 1.47.20 Vrouwen: 1e Helen de Lange Idskenhuizen 2.15.17
16 KM: 1e Willem Biemolt Utrecht 1.16.00 2e Sander Krist St.-Anna 1.23.22 3e Johan Beintema Leeuwarden 1.28.05 4e Marco Vijver Franeker 1.30.35 5e Durk Haagsma Easterlittens 1.32.11 Vrouwen: 1e Marrit Mulder Leeuwarden 1.13.20 2e Annie Zijlstra St.Nicolaasga 1.23.57 3e Marit Houtsma Ried 1.25.21 4e Christien de Graaff Groningen 1.28.37 5e Lidwien Broenink Joure 1.38.51
10 KM: 1e Sieds Wiersma Drachten 39.50 2e Kibrom Teweldebrhan Hijum 39.51 3e Chris Draijer Oudega 42.00 4e Richard Faber Stiens 43.37 5e Willem v.Zutphen Wirdum 45.19 Vrouwen: 1e Simone Smid Franeker 51.10 2e Cindy de Jager St.-Anna 59.09 3e Hanna Postuma Minnertsga 59.33 4e Corrie Pars St.-Anna 59.39 5e Nellie Dijkstra St.-Anna 1.01.13 
5KM: 1e Pieter Prins Stiens 17.09 2e Sander v.Hoorn Leeuwarden 18.23 3e Remy Borawitz Leeuwarden 19.18 4e Sikko Ros St.-Anna 22.25 5e Dikkie v.d.Werf Bolsward 22.50 Vrouwen: 1e Petra Wieringa Leeuwarden 23.13 2e Lysbert Faber St.-Anna 26.53 3e Roos Veerman St.-Anna 27.52

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk