De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

25-09-2021 10 van St.- Anna

SPORTVERENIGING FRIESLAND ORGANISEERDE DE 10 VAN ST.ANNA  110 DEELNEMERS MELDEN ZICH AAN JELLE BROERSMA EN THYS DE JONG SAMEN ALS EERSTEN OVER DE FINISH.

Zaterdag 25 september werd de 1½ meter afstand houden afgeschaft en hoefde men bij de inschrijving geen gezondheidsverklaring in te leveren zoals dat bij de SV Friesland gewoon was. Toch kon men voor de start van de 10 van St.Anna zien dat de deelnemers toch nog wel afstand van elkaar hielden men was dat natuurlijk ook al aan gewend bij al de vorige loopjes.

SV Friesland, die bijna iedere week een prestatieloop organiseert, had voor de 25e september de 10 van St.Anna op de kalender van www.hardlopendnederland.nl gezet een vaste datum maar omdat er veel lopen en triathlons van eerder dit jaar naar september/oktober zijn verschoven was het wel vol op de hardloopkalender. Het liep dan ook niet bij de vooraanmelding en even dacht men dat het bij 75 lopers zou stoppen maar toch kwamen bij de nainschrijving nog een dertigtal bij en kwam men op 110 deelnemers genoeg om een kostendekkende loop te organiseren.

Het was drukkend weer en de vochtigingsgraad erg hoog daarom had SV Friesland er een extra waterpost ingericht ook voor de 6 km lopers wat zeer op prijs werd gesteld. Ondanks dat veel vrijwilligers zich bij de Triathlon in Stiens hadden opgegeven, destijds opgezet door SV Friesland, waren er nog genoeg over om de posten in St.Anna te bemannen. Cindy die normaal mee hardloopt had zich nu beschikbaar gesteld als vrijwilligster en vond dit prachtig om met Jan v.d.Hoek op zelfs twee posten te staan. Jan was voor de start gehuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de club en dat ging gepaard met het overhandigen door voorzitter Meine Hoitsma met een bloemetje.

De start en finish was bij de sporthal/zwembad De Bildtse Slag waar kleed en douchegelegenheid was en de kantine open was voor het afhalen van een consumptie en na afloop een hapje en drankje voor de vrijwilligers. Christiaan Valk van https://valkeventproductions.com/  had de secretariaatswagen al klaargezet op het terrein van de Bildtse Slag omdat hij zelf het geluid verzorgde bij de triathlon in Stiens zo konden de vrijwilligers de start en finishlocatie zelf opzetten. Geluid en speakeren is hier niet nodig omdat iedereen meeloopt en er geen publiek is en men zo ook geen overlast bezorgd voor de bewoners van de serviceflat daar bij de finish.

Direct na de start maakt men een ommetje om De Wissel een mooi schelpenpad om na het uitkomen van het park richting Berltsum te lopen, het White Angels Verkeersteam verzorgde de veilige oversteek bij de brug onder de tunnel door waar de 6 km al weer terug liep naar het dorp om via het bos naar de finish te gaan, de 11 en 16 km gingen richting Berltsum waar de 11 km een mooie route door het  Hemmemapark liep en richting Wier liepen en binnendoor terug naar Sint Anna de 16 km ging rechtdoor en mochten een mooie route om de Glazen Kassen lopen waar SV Friesland volgend jaar De Glazen Stadloop gaat organiseren. Via Bitgum en de Langhuisterweg kwamen zij ook bij de tunnel om zo naar de finish te gaan.

Bij de finish stonden Anneke en Roelie de nummers en tijden te noteren en konden ze bij cateraar Jan bouillon, vruchtendrank, banaan en water krijgen. Er stonden allemaal bankjes op het pleintje voor de hal om even uit te rusten en ook iets uit de kantine te halen om hier buiten te nuttigen. Voor 10 voorinschrijvers waren er AH Levensmiddelenpakketten die door het lot aan hun was geschonken door SV Friesland dit doet men volgende week weer bij de Fytrisloop in De Westereen.

Er waren geen prijzen te winnen, een enkeling kocht een medaille maar voor de allerlaatste was er weer de rodelantaarnbokaal dit keer voor Klaske v.d.West uit Joure ze liep bij de vrouwen 55plus de 10 engelsemijlen in 2.02.14 en mocht van Jan v.d.Hoek deze bokaal in ontvangst nemen welke ze ook nog wel als bloemenvaas kan gebruiken.

Al de deelnemers en vrijwilligers werden bedankt en uitgenodigd voor de volgende loop op 2 oktober de Fytrisloop in De Westereen 6.3 – 10.8 – 17.5 en 21.1 km start 11.00 uur inschrijven  https://svfriesland.nl/evenementen/inschrijfformulieren/02-10-2021-fytrisloop/

Uitslagen: 10 van sint anna zaterdag 25 september 2021 org. Sportverenging Friesland.

16.1 KM: 1e Jelle Broersma Wytgaard en Thys de Jong Leeuwarden 1.01.33 3e Pieter de Jong Marrum 1.05.32 4e Paul Miedema Leeuwarden 1.05.54 5e Marco Leeverink Leeuwarden 1.09.03 Vrouwen: 1e Vera de Vries Sneek 1.05.51 2e Marit Houtsma Ried 1.25.47 3e Ria Leeverink Bolsward 1.27.18 4e Cornelieke de Jong Heerenveen 1.32.35 5e Marja v.d.Werf-Zoer Joure 1.38.47

11.1 KM: 1e Kosta Poltavets De Knipe 46.20 2e Teatse Tichelaar Harlingen 48.00 3e Marlon Jansen Leeuwarden 50.29 4e Hein Keekstra Bolsward 51.42 5e Gerard Dam Dokkum 52.17 Vrouwen: 1e Corrie Terpstra Easterlittens 1.00.03 2e Bregtje Bergema Feinsum 1.05.09 3e Wytske v.d.Kooi Bugum 1.08.26 4e Adie v.Sluis Mildam 1.09.11 5e Cobie Heida Leeuwarden 1.11.42

6 KM: 1e Bauke Tuinsra Kootstertille 21.50 2e Cor Visser Gytsjerk 22.49 3e Mindert Kamstra Oentsjerk 24.55 4e Albert v.d.Ziel Berltsum 25.02 5e Tiemen Tichelaar Harlingen 26.37 Vrouwen: 1e Zuzanna Marchewka Beetgum 28.59 2e Lysbert Faber St.Anna 35.15 3e Anneke Zwerver-Sijtsma Goutum 42.25 4e Janneke Ellerie Berlikum  en Laura Ellerie  Berlikum 45.35

De volledige uitslagenlijst staat op www.svfriesland.nl     

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Het laatste nieuws

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk