De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Golleloop 22 juni 2012

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal

 

  12 km.        
           
  Naam: Woonplaats: Vereniging: Tijd: Cat.
1 Rieke Kobes Haskerhorne AV Heerenveen 44.49 MSE.01
2 Jort v.Zutphen Weidum SV Friesland 45.48 MSE.02
3 Klaas Kroese Scharnegoutum Horror 47.25 M40.01
4 Jacob v.d.Leij Leeuwarden SV Friesland 47.52 M50.01
5 Gerrit Duits Sneek Horror/SV Frl. 48.48 MSE.03
6 Herman Regnerus Marrum SV Friesland 49.16 MSE.04
7 Ate Bijlsma Garijp Athleta 50.28 MSE.05
8 Patrick Sinnema Leeuwarden AV Heerenveen 50.33 MSE.06
9 Pieter Talsma Warten Athleta 50.35 MSE.07
10 Peter Sibma Garijp Athleta 50.48 MSE.08
11 Stefan v.d.Wal Drachten SV Friesland 51.16 M40.02
12 Hans Versteeg Wolvega SV Friesland 51.52 M50.02
13 Herman Westerhuis Workum Geen 54.20 MSE.09
14 Fedde Beijert Ureterp L.Gr.Opeinde 55.10 M40.03
15 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 55.25 M40.04
16 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 56.57 M40.05
17 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 58.32 M50.03
18 Aise Bouma Kimswert SV Friesland 58.44 M50.04
19 Herman Wassens Leeuwarden Lionitas 59.47 M50.05
20 Gerrit Dijkstra Berlikum L.Gr.Berlikum 59.56 MSE.10
21 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 1.00.32 M63.01
22 Domien Mulder Joure SV Friesland 1.00.34 M50.06
23 Hendrik Oosterhoff Heerenveen Geen 1.00.47 M40.06
24 Robbert de Vries Wirdum Geen 1.01.27 M50.07
25 Karin Danhof Irnsum SV Friesland 1.01.27 V40.01
26 Ronald v.Haastregt Goutum Geen 1.01.39 M40.07
27 Renette Kistenmacher Sneek Horror 1.01.46 V40.02
28 Kristiaan Kaper St.-Anne Geen 1.02.08 MSE.11
29 Reinder Bouma Wirdum Geen 1.02.09 M50.08
30 Tim ter Berg Leeuwarden Geen 1.02.24 M50.09
31 Dennis Dijkstra Lekkum Geen 1.02.26 MSE.12
32 Saakje Regnerus Broeksterwoude SV Friesland 1.02.44 V45.01
33 Anne Miedema Grou SV Friesland 1.02.45 M60.02
34 Rlph Ferwerda Wirdum Geen 1.02.50 M40.08
35 Olaf Kistenmacher Sneek Horror 1.03.24 M40.09
36 Edo Eisma Goutum Geen 1.03.33 M50.10
37 Gerard Donker Tjalleberd Geen 1.03.51 M40.10
38 Jan v.d.Wal Leeuwarden SV Friesland 1.04.19 M50.11
39 Karst Anema Stiens SV Friesland 1.05.16 M65.03
40 Jules Jansen Wirdum Geen 1.05.33 M40.11
41 Willem de Beuker Leeuwarden Geen 1.05.44 M50.12
42 Egbert Geertsma Groningen Geen 1.05.48 M50.13
43 Gerben Yedema Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.06.38 M50.14
44 Siegfried Weitenberg Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.06.38 M50.15
45 Barend Visser Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.06.38 M50.16
46 Geert Vogelzang Leeuwarden L.Gr.Stiens 1.07.19 M50.17
47 Frans Scheuneman Hoogezand SV Friesland 1.07.44 M61.04
48 Wybrand de Groot Veenwouden SV Friesland 1.07.57 M50.18
49 Otto Bruinsma Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.07.59 M67.05
50 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 1.08.09 M62.06
51 Rense Zwerver Leeuwarden Geen 1.08.09 M50.19
52 Johan Knoester Oudehaske AV.Heerenv./SV Frl. 1.09.05 M67.07
53 Klaas Peereboom Heerenveen AV .Heerenveen 1.09.15 M50.20
54 Jan Feenstra Leeuwarden SV Friesland 1.09.27 M70.01
55 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 1.09.59 M65.08
56 Riekend Koopman Bontebok AV Heerenveen 1.11.57 M50.21
57 Femme de Bruin Leeuwarden SV Friesland 1.13.15 M50.22
58 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 1.14.51 V55.01
59 Willy de Jong Leeuwarden Geen 1.15.47 V40.03
           
  7½ km.        
           
  Naam: Woonplaats: Vereniging: Tijd: Cat.
1 Klaas Miedema Franeker AV Spartacus 33.52 MSE.01
2 Harold Brouwer Heerenveen Geen 35.33 MSE.02
3 Herman Geritz Midlum SV Friesland 35.41 M50.01
4 Bouwe v.d.Steeg Leeuwarden SV Friesland 35.41 M50.02
5 Lydia Klessens Leeuwarden SV Friesland 35.50 V45.01
6 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 36.34 M50.03
7 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 39.45 M50.04
8 Dikkie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 41.09 M50.05
9 Jeroen Boshuijzen Oentsjerk L.Gr.Leeuwarden 41.52 MSE.03
10 Djurre Joh.v.d.Schaaf Oentsjerk SV Friesland 42.50 M61.01
11 Harm Postma Bitgum SV Friesland 43.19 M50.06
12 Albert Hoorn Surhuisterveen Geen 43.42 M50.07
13 Marga Funk Harlingen Geen 43.59 V45.02
14 Miranda Zwiggelaar Tzum AV Spartacus 44.21 VSE.01
15 Piet v.d.Veer Harlingen Geen 44.49 M50.08
16 Dieuwke Hettinga Hempens Lionitas 45.26 V35.01
17 Sido Martens Leeuwarden SV Friesland 45.47 M63.02
18 Lubbert Kloosterman Zwaagwesteinde Geen 45.57 M63.03
19 Tjitske Koopman `De Knipe AV Heerenveen 46.13 V35.02
20 Karina Pierik Weidum Geen 46.15 V45.03
21 Marc v.Gelder Leeuwarden Lionitas/SV Frl. 47.53 M40.01
22 Marnix Hamersma Leeuwarden Geen 49.29 M14.01
23 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 51.12 M68.03
24 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas/SV Frl. 51.12 M50.09
25 Henny de Jong Leeuwarden SV Friesland 51.12 V55.01
26 Thea de Vries Deinum Lionitas 51.12 V50.01
27 Tineke Dijkstra Bitgum SV Friesland 51.12 V50.02
28 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 51.12 V50.03
29 Julia Kool Wirdum Geen 51.46 V12.01
30 Hamrol Rohol Leeuwarden Lionitas 52.31 V50.04
31 Hans Scholtanus Wirdum Geen 52.34 M50.10
32 Dick Sterrenburg Wirdum Geen 53.05 M50.11
33 Gré Salverda Franeker AV Spartacus 55.19 V50.05
34 Janny Bonnema Franeker AV Spartacus 55.25 V45.04
           
  4½ km.        
           
  Naam: Woonplaats: Vereniging: Tijd: Cat.
1 Paul Geertsma Harlingen Geen 16.54 MSE.01
2 Henk Hoekman Leeuwarden SV Friesland 17.47 M50.01
3 Klaas Werkhoven Tzum AV Spartacus 17.51 MSE.02
4 Folket Visser Burgum Impala 18.13 M16.01
5 Simon Visbeek Leeuwarden SV Friesland 18.52 MSE.03
6 Leon v.Lunzen Leeuwarden Lionitas 19.12 M11.01
7 Remon v.Lunzen Leeuwarden Lionitas 19.14 M40.01
8 Geert Bartsma Sneek Geen 19.18 MSE.04
9 Wietse Haanstra Wirdum Geen 19.27 MSE.05
10 Maaike Hornstra Jellum SV Friesland 20.00 V45.01
11 Tjalling Heeringer Leeuwarden Geen 20.27 MSE.06
12 Anita v.d.Wal Harlingen SV Friesland 20.40 V40.01
13 Gerrit Feenstra Leeuwarden Geen 20.57 MSE.06
14 Aline de Jong St.-Anne SV Friesland 21.09 V13.01
15 Miranda Hornstra Wergea SV Friesland 21.20 VSE.01
16 Mathijs Lusthof Sneek Geen 22.34 M50.02
17 Hidde Drost Wirdum Geen 22.42 M11.02
18 Nanne Nijp Wirdum VV WWS 22.42 M12.03
19 Hielke v.Oosten Wirdum Geen 22.42 M11.04
20 Hessel v.d.Meer Wirdum Geen 22.48 M10.05
21 Remmelt Kootstra Wirdum Geen 22.56 M50.03
22 Robbert Hoeben Leeuwarden Geen 23.13 M12.06
23 Froukje Bijma Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 23.14 V35.01
24 Henk Bijma Leeuwarden Geen 23.14 M40.02
25 Trijnke Mulder Scharnegoutum Geen 23.19 VSE.02
26 Klaske v.Lunzen Leeuwarden Friesche Doorlopers 24.44 V40.02
27 Eelko v.d.Woude Wirdum Geen 24.44 M17.02
28 Hilde Spikhost Wirdum Geen 25.18 V40.03
29 Dennis Kuperus Wirdum Geen 25.37 M11.07
30 Afke Brandenburg Wirdum SV Friesland 25.52 V45.02
31 Stéphanie Wessels Oentsjerk Geen 26.09 VSE.03
32 Marion Regnerus Marrum Geen 26.10 VSE.04
33 Jacqueline Wijbenga St.-Anne Geen 26.27 V45.03
34 Yvonne Hagels Wirdum L.Gr.Leeuwarden 26.37 V40.04
35 Ilona Veltman Stiens Geen 26.54 VSE.05
36 Nely Nicolai Leeuwarden Lionitas 26.54 V45.04
37 Anieke Kuperus Wirdum Geen 27.29 V11.01
38 Rachel Buiter Leeuwarden Geen 27.42 VSE.06
39 Annemiek de Lang Leeuwarden Geen 28.38 V35.02
40 Bram Bemelmans Wirdum Geen 28.59 M11.08
41 Lou Heslinga Wirdum Geen 29.26 M12.09
42 Gea v.Dijk Goutum Geen 29.42 V55.01
43 Kor Braaksma Drachten Geen 29.45 M50.04
44 Gerdienke Braaksma Drachten Geen 29.46 V50.01
45 Eva Imbens Wirdum Geen 29.54 V11.02
46 Iris Kool Wirdum Geen 29.55 V10.03
47 Halberta Tuinenga Leeuwarden Geen 30.26 VSE.07
48 Natasja Heeringa Leeuwarden Geen 30.30 VSE.08
49 Klaas Duits Sneek SV Friesland 30.38 M67.01
50 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 30.38 M50.05
51 Miranda Posthumus Leeuwarden Lionitas 30.38 V35.03
52 Grietje de Jong Wirdum Geen 31.26 V35.04
53 Duncon Bouma Wirdum Geen 31.32 M09.01
54 Raul Kool Wirdum Geen 32.20 M07.02
55 Sjoukje Bootsma Britsum L.Gr.Stiens 32.26 V64.01
56 Karin de Hoo Stiens L.Gr.Stiens 32.26 V50.02
57 Frank Imbens Wirdum Geen 34.08 M13..03
58 Lysanne Leistra Wirdum Geen 34.08 V10.04
59 Mauzo Klijnman Wirdum Geen 37.00 M10.04
60 Nadine Bouma Wirdum Geen 38.37 V14.02
61 Demi Hoonstra Techum Geen 38.37 V14.03
           
  1 km.        
           
  Naam: Woonplaats: Vereniging: Tijd: Cat.
1 Pieter Prost Wirdum WWS 4.36 M09.01
2 Peke Terluin Wirdum Geen 4.43 M09.02
3 Samuel Jansen Wirdum Geen 4.48 M08.03
4 Silvan Reper Wirdum Geen 4.48 M09.04
5 Luuk Hoekman Leeuwarden SV Friesland 5.38 M08.05
6 Marloes Leistra Wirdum Geen 5.38 V07.01
7 Sylke Ferwerda Wirdum Geen 5.42 V07.02
8 Renske Ferwerda Wirdum Geen 5.48 V13.01
9 Senna Kuperus Wirdum Geen 5.58 V07.03
10 Shakira de Jong Wirdum Geen 6.16 V10.04
11 Ruth Kuit Wirdum Geen 6.19 V07.05
12 Asmeralda Schram Wirdum Geen 6.40 V09.06
13 Jente Leeuwangh Hempens Geen 6.52 V06.07
14 Jannah Leeuwangh Hempens Geen 6.53 V08.08
15 Sydo Nyp Wirdum Geen 6.56 M06.06
16 Steven de Jong Wirdum Geen 8.13 M06.07
17 Aime Hoekstra Wirdum Geen 8.25 M05.08
18 Nynke v.d.Ploeg Wirdum Geen 8.25 V04.09
19 Marije Dol Wirdum Geen 9.10 V06.10
20 Jildert Andringa Oentsjerk SV Friesland 9.10 M50.01
21 Jildou Lettinga Wirdum Geen 11.46 V06.11
22 WesselLettinga Wirdum Geen 11.46 M03.09
23 Ylona v.d.Hoek Wirdum Geen 00.00 V06.00
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk