De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Fytris Zwaagwesteinde

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
31e FYTRISLOOP ZWAAGWESTEINDE 17-10-2009
.
. 20 km
. Naam Woonplaats vereniging Tijd Cat
1 Albert v.d.Ziiel Berlikum SV Friesland 1:19:10 M40.01
2 Eelco Hoogeveen Blija SV Friesland 1:19:41 MSE.01
3 Sieds Wiersma Drachten Impala 1:20:46 M40.02
4 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1:22:36 M40.03
5 Hendrik Hoekstra Joure geen 1:22:52 MSE.02
6 Jasper Keizer St.Annapar. SV Friesland 1:25:35 M50.01
7 Jacob v.d.Ploeg Damwoude SV Friesland 1:26:00 M40.04
8 Chris Draijer Oudega Impala 1:28:53 M50.02
9 Hugo de Jong Franeker SV Friesland 1:29:51 M50.03
10 Lûtsen Wijma Oudega SV Friesland 1:32:42 M50.04
11 Dries Wedzinga Drachten geen 1:33:21 M62.01
12 Klaas Dijkstra Twijzelerheide Fytris 1:34:33 MSE.03
13 Giorgio Delea Leeuwarden SV Friesland 1:34:50 MSE.04
14 Jacob Jan de Vries Tytsjerk geen 1:34:52 MSE.05
15 Harm Alberts Harlingen SV Friesland 1:35:37 M40.05
16 Ype Bosma Franeker SV Friesland 1:36:41 M61.02
17 Jaap Sije Bosgraaf Kollumerzwaag SV Friesland 1:36:55 M40.06
18 Liesbeth Andreae Huins Lionitas 1:37:00 VSE.01
19 Sietze v.d.Meer Surhuisterveen geen 1:38:43 M40.07
20 Jos Bruin St.Nicolaasga AV Heerenveen 1:38:49 M50.05
21 Karst Anema Stiens SV Friesland 1:40:08 M63.03
22 jeffery Robbers Leeuwarden SV Friesland 1:41:10 M40.08
23 Hans Menninga Franeker SV Friesland 1:42:12 M50.06
24 Jappie v.d.Veer Oudebildtzijl SV Friesland 1:43:28 M50.07
25 Meindert Dijk Tytsjerk geen 1:45:15 M66.04
26 Eelke Turkstra Driesum Fytris 1:45:45 M40.09
27 Peter Glim Hippolytushoek SV Friesland 1:46:04 M60.05
28 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 1:46:15 M61.06
29 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1:47:59 M50.08
30 Aise Bouma Kimswert SV Friesland 1:48:21 M40.10
31 Ton Cusiel Heerenveen SV Friesland 1:49:39 M50.09
32 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 1:50:20 M40.11
33 Erik de Vries Assen geen 1:50:32 M40.12
34 Edwin Deelstra Leeuwarden SV Friesland 1:50:56 M60.07
35 Jan Dijkstra Beetgummermolen SV Friesland 1:52:41 M40.13
36 Jaap v.d.Meer Drachten geen 1:53:09 M50.10
37 Albert v.d.Belt Vledder geen 1:54:16 M40.14
38 Minke Oord Joure SV Friesland 1:54:18 V45.01
39 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 1:54:18 M61.08
40 Tjeerd Visser Franeker SV Friesland 1:55:16 M50.11
41 Hendrik Hiemstra Franeker SV Friesland 1:55:16 M40.15
42 Ineke Scheffer Leens SV Friesland 1:55:16 V45.02
43 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 1:55:16 V55.01
44 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 1:55:20 M63.09
45 Reinder Tel Surhuizum geen 1:58:40 M50.12
46 Dowan v.Hijum Kollumerzwaag geen 1:59:29 MSE.06
47 Marja Bruin Giekerk Trynwalden 2:03:15 V45.03
.
. 15 km
. Naam Woonplaats vereniging Tijd Cat
1 Henk Sikma Zwaagwesteinde SV Friesland 1:00:36 M40.01
2 Folkert Huisma Drachten Impala 1:05:47 MSE.01
3 Cor Wijnja Heerenveen AV Heerenveen 1:08:01 M50.01
4 Piet Visser Driesum Fytris 1:09:28 M40.02
5 Klaas Kempenaar Swagerbosch Fytris 1:12:08 M40.03
6 Marten v.d.Meer Augustinusga Fytris 1:13:05 M40.04
7 Fedde Beijert Ureterp Geen 1:13:24 MSE.02
8 Ruurd Veenstra Twijzelerheide Fytris 1:13:27 M60.01
9 Wiebe Buruma Augustinusga Fytris 1:13:36 M50.02
10 Andries Schaafsma Dokkum Geen 1:16:19 M50.03
11 Tjalling Tjalsma Drachten SV Friesland 1:17:28 M63.02
12 Sytze Hellema Dokkum Hugo Veenker l.gr. 1:17:54 M50.04
13 Jan de Groot Dokkum Hugo Veenker l.gr. 1:17:58 MSE.03
14 Frits v.Santen Augustinusga Fytris 1:19:31 M40.05
15 Wyger Smits Damwoude Hugo Veenker l.gr. 1:19:44 M40.06
16 Minke Kooistra Dokkum Hugo Veenker l.gr. 1:19:44 V45.01
17 Tiny Wouda Kollum SV Friesland 1:20:16 V45.02
18 Klaske Veenstra Franeker Geen 1:20:49 V35.01
19 Piet Kerstholt Groningen SV Friesland 1:20:55 M62.03
20 Jan v.Bruggen Ureterp Impala 1:21:05 M40.07
21 Marten de Vries Buitenpost Geen 1:21:16 M50.05
22 Gerdina Brouwer Burgum Rapido L.Gr. 1:21:29 V35.02
23 Herman Wassenaar Menaldum Geen 1:21:55 M40.08
24 Rdi Ten Leeuwarden SV Friesland 1:22:12 M74.01
25 Yolanda Brouwer Heerenveen AV Heerenveen 1:22:59 V35.03
26 Inge Wiersma Dokkum Hugo Veenker l.gr. 1:23:43 V61.01
27 Agnes Miedema Dokkum Hugo Veenker l.gr. 1:24:49 V45.03
28 Gerwin v.Oene Burgum Rapido L.Gr. 1:25:28 MSE.04
29 Joop Stienstra Slappeterp Geen 1:25:46 M40.09
30 Wessel Bouman Dokkum Hugo Veenker l.gr. 1:26:29 M50.06
31 Nienke Bays Surhuisterveen Geen 1:26:33 V45.04
32 Hans v.Egmond Drachten Impala 1:26:45 M50.07
33 Djurre v.d.Schaaf Oenkerk SV Friesland 1:27:23 M50.08
34 Gelske Jager Driesum Hugo Veenker l.gr. 1:27:41 V45.05
35 Marten Kingma Leeuwarden SV Friesland 1:28:10 M40.10
36 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 1:29:57 M65.04
37 Foeke Idzenga De Wilgen SV Friesland 1:29:57 M64.05
38 Jan v.Kammen Zwagerbosch Fytris 1:29:57 M50.09
39 Hilde Hoogteijling Dokkum Hugo Veenker l.gr. 1:31:37 V35.04
40 Ferdinand Kits Drachten Impala 1:32:21 M40.11
41 Willemien Runia Lemmer SV Friesland 1:33:56 V55.01
42 Ybeltsje Lemstra Lemmer L.GR.Lemsterland 1:33:56 V45.06
43 Ina Veenstra St.Nicolaasga AV Heerenveen 1:34:00 V45.07
44 Fedel v As Dokkum Hugo Veenker l.gr. 1:35:10 M40.12
45 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 1:36:46 M63.06
46 Herman Jager Hardegarijp Geen 1:39:11 M40.13
47 Rinny Polet Burgum Rapido L.Gr. 1:41:00 V35.05
.
. 11.1 km
. Naam Woonplaats vereniging Tijd Cat
1 Simon v.d.Beukel Beetgum SV Friesland 41.47 MSE.01
2 Oane v.d.Heide Zwaagwesteinde ZPD 43.35 MSE.02
3 Jan Auke Bos De Valom Fytris 43.44 M17.01
4 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 44.06 M40.01
5 Stefan v.d.Wal Drachten SV Friesland 45.09 MSE.03
6 Hans Hendrik Westra Zwaagwesteinde Fytris 45.20 M40.02
7 Henk Elzinga Westergeest Geen 46.13 M40.03
8 Theo Wolfs Warstiens SV Friesland 48.00 M40.04
9 Peter Overwijk Surhuisterveen Kollum L.Gr. 48.35 MSE.04
10 Jan v.d.Bijl Kollum Kollum L.Gr. 49.04 MSE.05
11 Johannes Bos De Valom Fytris 49.13 M40.05
12 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 49.26 M60.01
13 Jan Castelein Zwaagwesteinde Fytris 49.37 M40.06
14 Herman Regnerus Marrum Geen 50.05 MSE.06
15 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 50.26 M50.01
16 Jan Bosgraaf Drachten Impala 50.40 M40.07
17 Brenda de Jong Drachten Impala 50.54 VSE.01
18 Janke Douma Ternaard Geen 51.55 V35.01
19 Pieter Kroodsma Lichtaard Geen 52.15 MSE.07
20 Dicky Veenstra Zwaagwesteinde Geen 52.43 V35.02
21 Henk Boer Twijzel Fytris 52.57 MSE.08
22 Jan Ruiter Delfzijl AVVN 52.59 M40.08
23 Arie Smedinga Tzum SV Friesland 53.14 M62.01
24 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 53.57 M60.02
25 Sytze Wetting Leeuwarden Lionitas 54.51 M61.03
26 Henk Lageweg Munnikeburen SV Friesland 55.02 M40.09
27 Ele Boskma Leeuwarden SV Friesland 55.28 M67.04
28 Jaap Dijkstra Franeker Geen 55.40 M63.05
29 Mathijs Lusthof Sneek SV Friesland 56.44 M50.02
30 Sijtze Pranger Ternaard Geen 56.45 M40.10
31 Gerben Brouwer Sneek SV Friesland 57.04 M50.03
32 Anne Jaap Woudwijk Dokkum Hugo Veenker L.Gr. 57.22 M40.11
33 Jan Zwerver Dronrijp SV Friesland 57.22 M64.06
34 Klaas Jaap v.d.Lijn Veenwouden Hugo Veenker L.Gr. 57.30 MSE.09
35 Johan Kooistra Sint Jabik SV Friesland 57.57 MSE.10
36 Fokelien Bouma Burgum Hugo Veenker L.Gr. 58.38 V45.01
37 Jelke Visser Twijzelerheide Fytris 59.14 M50.04
38 Bert Santema Zwaagwesteinde Geen 59.14 M40.12
39 Sjoerdtje Veenstra Noardburgum Fytris 59.14 M40.13
40 Sierd Santema Zwaagwesteinde Geen 59.14 M50.05
41 Hilbert de Vries Opeinde Geen 1.00.28 M50.06
42 Lubbert Kloosterman Zwaagwesteinde Geen 1.01.10 M60.07
43 Kees Schut Dokkum Hugo Veenker L.Gr. 1.01.30 M40.14
44 Dirk v.Zon Harlingen SV Friesland 1.01.40 M71.01
45 Jan Kalsbeek Stiens SV Friesland 1.01.40 M63.08
46 Johan v.d.Werf Bolsward SV Friesland 1.01.51 M50.07
47 Frits Jilderda Damwoude Geen 1.02.03 M40.15
48 Jannie Jilderda Damwoude Hugo Veenker L.Gr. 1.02.56 V35.03
49 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 1.04.08 M65.09
50 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 1.04.51 V55.01
51 Jens Lamers Ee Hugo Veenker L.Gr. 1.05.07 M61.10
52 Piet Deen Leeuwarden SV Friesland 1.05.29 M76.02
53 Tineke Smit Zwaagwesteinde Fytris 1.11.21 V45.02
54 Fokeltje Feenstra Zwagerbosch Fytris 1.11.21 V45.03
55 Thea Feenstra Damwoude Hugo Veenker L.Gr. 1.12.44 V35.04
56 Anneke Hamstra Dokkum Geen 1.12.44 V45.04
57 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.13.04 M50.08
58 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas 1.13.04 M50.09
59 Hinke de Jhaan Surhuisterveen SwitFit 1.15.25 V55.02
60 Wiedeke Hoekstra Buitenpost SwitFit 1.15.27 V45.05
61 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 1.56.33 M79.03
62 Gerrit ten Cate Beetgummermolen S Vrijwilliger Vrijwilliger
.
. 6.4 km
. Naam Woonplaats vereniging Tijd Cat
1 Lammert v.d.Ploeg Zwaagwesteinde SV Friesland 24.08 M40.01
2 Wijtze de Jong Ee geen 24.21 MSE.01
3 Thomas Veltman Dokkum Hugoveenker L.Gr. 24.50 M17.01
4 Marco Kingma Kollumerpomp geen 25.57 MSE.02
5 René Zandstra Harlingen geen 26.00 MSE.03
6 Geert Tjeerdsma Groningen geen 26.16 MSE.04
7 Bart Boogaard Franeker geen 26.22 M40.02
8 Johnny Westra Zwaagwesteinde SV Friesland 27.32 MSE.05
9 Wilco Bruining Kollumerpomp Kollum L.Gr. 27.37 MSE.06
10 Sybrand Brouwer Ballum SV Friesland 27.48 M50.01
11 Wiebe Kootstra Twijzelerheide SV Friesland 28.49 MSE.07
12 Dikkie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 28.57 M50.02
13 Wieger Tiddens Groningen geen 29.41 MSE.08
14 Syb v.d.Ploeg Zwaagwesteinde geen 30.16 M40.03
15 Koos Bultje Hardegarijp geen 30.28 M40.04
16 Siebren Boerma Garijp Rapido L.Gr. 31.00 M50.03
17 Harry Papjes Burgum Hugoveenker L.Gr. 32.36 M40.05
18 Roos Boerma Garijp Rapido L.Gr. 34.16 V45.01
19 Julien v.Dijk Dokkum Hugoveenker L.Gr. 34.39 M12.02
20 Marissa Bleeker Dokkum Hugoveenker L.Gr. 36.19 V14.01
21 Joop Linthof Engwierum Hugoveenker L.Gr. 36.40 M50.04
22 Sievert Schreiber Dokkum Hugoveenker L.Gr. 36.46 M40.06
23 Frederika Krottje Dokkum Hugoveenker L.Gr. 37.09 V35.01
24 Lieneke Luyt Hardegarijp Lionitas 37.16 V55.01
25 Marina v.d.Adel Veenwouden geen 38.09 V35.02
26 Henrike v.d.Veen Dokkum Hugoveenker L.Gr. 39.00 V14.02
27 Lise Hacquebard Dokkum Hugoveenker L.Gr. 39.04 V14.03
28 Frits Hoogteijing Dokkum Hugoveenker L.Gr. 39.12 M50.05
29 Louise Nicolai Dokkum Hugoveenker L.Gr. 39.35 V14.04
30 Welmoed Haisma Zwaagwesteinde Hugoveenker L.Gr. 40.17 VSE.01
31 Johan Veffer Dronrijp geen 40.39 M40.07
32 Nicolle Veffer Dronrijp geen 40.39 V35.03
33 Janet de Vries Drachten geen 42.14 V35.04
34 Carolien Dijkstra Holwerd Hugoveenker L.Gr. 44.12 VSE.02
35 Betty Koonstra Wouterswoude Hugoveenker L.Gr. 46.28 VSE.03
36 Petra Iedema Dokkum Hugoveenker L.Gr. 46.28 VSE.04
.
. 2½ km
. Naam Woonplaats vereniging Tijd Cat
1 Isaak Boogaard Franeker geen 14.55 M11.01
2 Rose Boogaard Franeker AV Spartacus 14.40 V09.01
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk