De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Bulleloop 2020

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Plaats Nummer Naam Geslacht Woonplaats LID Afstand Officieel
1 800 Pieter Prins Man Marsum SV Friesland 5,5 Kilometer 00:19:52
2 428 Sander Van hoorn Man Leeuwarden SV Friesland 5,5 Kilometer 00:19:56
3 493 Allard Sym Sprenger Man Harlingen   5,5 Kilometer 00:20:09
4 321 Dennis Brandenburg Man Steenwijk SV Friesland 5,5 Kilometer 00:20:42
5 802 Bert Ausma Man Marum   5,5 Kilometer 00:22:40
6 440 Thony van der Veen Man Burgum   5,5 Kilometer 00:23:35
7 416 Richard Van Nood Man Goutum   5,5 Kilometer 00:23:53
8 492 Wimer Jon Sprenger Man Harlingen   5,5 Kilometer 00:24:05
9 448 Wytse Hiemstra Man Goutum-Sud   5,5 Kilometer 00:24:23
10 418 Rick van der Galiën Man Goutum   5,5 Kilometer 00:24:24
11 426 Rosalie Torensma Vrouw Marsum   5,5 Kilometer 00:24:29
12 432 Sjouke Elzinga Man Leeuwarden   5,5 Kilometer 00:25:06
13 487 Auke Postma Man Damwald SV Friesland 5,5 Kilometer 00:25:50
14 456 Theo Borawitz Man LEEUWARDEN SV Friesland 5,5 Kilometer 00:26:02
15 357 Jan Albert Weening Man Hurdegaryp   5,5 Kilometer 00:26:26
16 340 Frank Visser Man Oppenhuizen   5,5 Kilometer 00:26:37
17 380 Kim Dekker Vrouw St. Annaparochie   5,5 Kilometer 00:27:00
18 317 Charissa Zijllstra Vrouw Leeuwarden SV Friesland 5,5 Kilometer 00:27:47
19 334 Eric Breukers Man Hurdegaryp   5,5 Kilometer 00:29:22
20 467 Dennis Dijkstra Man Lekkum   5,5 Kilometer 00:29:34
21 316 Celesta Braaksma Vrouw Leeuwarden   5,5 Kilometer 00:29:35
22 491 Redmar Sprenger Man Harlingen   5,5 Kilometer 00:29:37
23 803 Margreet Ausma Vrouw Marum   5,5 Kilometer 00:29:42
24 341 Gemma de Haan Vrouw Jubbega   5,5 Kilometer 00:29:43
25 458 Jelle Kramer Man Damwald   5,5 Kilometer 00:29:50
26 326 Durk Haagsma Man Easterlittens SV Friesland 5,5 Kilometer 00:29:58
27 427 Sander Haagsma Man Leeuwarden SV Friesland 5,5 Kilometer 00:30:34
28 445 Willem van Zutphen Man Wirdum SV Friesland 5,5 Kilometer 00:30:40
29 300 Aad Van der Burg Man Easterlittens SV Friesland 5,5 Kilometer 00:31:31
30 403 Peter Breukers Man Hurdegaryp   5,5 Kilometer 00:32:22
31 369 Jetske Oenema Vrouw Langezwaag   5,5 Kilometer 00:32:54
32 387 Maaike Visser Vrouw De Knipe   5,5 Kilometer 00:32:54
33 366 Jeltsje Ottema Vrouw Easterlittens SV Friesland 5,5 Kilometer 00:32:58
34 345 Hannie Wiersma Vrouw Stiend   5,5 Kilometer 00:33:17
35 806 Henny de Jong Vrouw Leeuwarden SV Friesland 5,5 Kilometer 00:33:41
36 482 Naraysca Cecilia Vrouw Drachten   5,5 Kilometer 00:33:57
37 352 Ilse Weening Vrouw Hurdegaryp   5,5 Kilometer 00:34:56
38 305 Albertje Strikwerda Vrouw Dongjum SV Friesland 5,5 Kilometer 00:35:00
39 309 Annalies Woudstra Vrouw Easterlittens SV Friesland 5,5 Kilometer 00:35:00
40 338 Eva Haagsma Vrouw Leeuwarden SV Friesland 5,5 Kilometer 00:35:00
41 354 Irene Breukers Vrouw Hurdegaryp   5,5 Kilometer 00:35:00
42 365 Jeldau Terpstra Vrouw Stiens   5,5 Kilometer 00:35:20
43 383 Leonie Terpstra Vrouw Stiens SV Friesland 5,5 Kilometer 00:35:20
44 399 Nathalie Wubs Vrouw Gorredijk   5,5 Kilometer 00:35:20
45 409 Ralf Bijlstra Man Gorredijk   5,5 Kilometer 00:35:20
46 443 Willem Huizenga Man Hallum   5,5 Kilometer 00:36:06
47 464 Otto de Boer Man Gytsjerk SV Friesland 5,5 Kilometer 00:37:38
48 465 Sarina Jannes Vrouw Gytsjerk SV Friesland 5,5 Kilometer 00:37:38
49 410 Reinder Sinnema Man LEEUWARDEN SV Friesland 5,5 Kilometer 00:40:00
50 376 Jolanda Nijenhuis Vrouw Sint Annaparochie SV Friesland 5,5 Kilometer 00:40:33
51 476 Anneke Zwerver Vrouw Goutum SV Friesland 5,5 Kilometer 00:40:33
52 384 Liudmila Gort-Covalenco Vrouw Dongjum   5,5 Kilometer 00:41:14
53 359 Jan Panhuis Man Leeuwarden SV Friesland 5,5 Kilometer 00:41:30
54 361 Janke Bakker Vrouw St.-Annaparochie   5,5 Kilometer 00:44:48
55 311 anneke regnerus Vrouw marrum SV Friesland 5,5 Kilometer 00:45:55
56 394 Martine Sijtsma Vrouw Mantgum SV Friesland 5,5 Kilometer 00:45:55
57 430 Sietske van der Bij Vrouw Jirnsum SV Friesland 5,5 Kilometer 00:45:55
58 450 jippe bokma man leeuwarden SV Friesland 5,5 Kilometer 00:45:55
59 451 Herman Hoekstra Man Goutum SV Friesland 5,5 Kilometer 00:45:55
1 375 Johannes Postma Man Gytsjerk   10 Kilometer 00:34:57
2 322 Dick Wobbes Man Feanwalden   10 Kilometer 00:35:00
3 337 Erwin Krikke Man Leeuwarden   10 Kilometer 00:40:00
4 315 Catrinus Vroom Man Hijum   10 Kilometer 00:40:30
5 490 Jaap Vink Man Bitgum   10 Kilometer 00:40:37
6 363 Jarno Drent Man Muntendam   10 Kilometer 00:40:44
7 498 Menno Bakker Man Franeker   10 Kilometer 00:40:51
8 488 Bart Vink Man Bitgum   10 Kilometer 00:40:56
9 463 Pieter Atsma Man Surhuisterveen   10 Kilometer 00:40:57
10 461 Gerk Huisma Man Surhuisterveen   10 Kilometer 00:41:00
11 453 Jan Willem Davidse Man Zwolle   10 Kilometer 00:41:02
12 462 Jalco Huisma Man Surhuisterveen   10 Kilometer 00:41:08
13 325 Douwe Schermer Man Leeuwarden   10 Kilometer 00:42:23
14 431 Sijmen Kleiker Man Leeuwarden   10 Kilometer 00:42:24
15 804 Marcel Hoekstra Man Leeuwarden SV Friesland 10 Kilometer 00:43:13
16 437 Teatse Tichelaar Man Harlingen   10 Kilometer 00:43:22
17 397 Miranda Flapper Vrouw Berltsum   10 Kilometer 00:43:34
18 497 Tjerk Bruinsma Man Makkum SV Friesland 10 Kilometer 00:43:34
19 344 Gert-Jan Bakker Man Hurdegaryp   10 Kilometer 00:43:37
20 414 Ricardo Papa Man Wergea   10 Kilometer 00:43:49
21 454 Daan van der Geest Man Stiens SV Friesland 10 Kilometer 00:44:33
22 496 Johan de Witte Man Makkum   10 Kilometer 00:44:35
23 371 Joeke Vellema Man Munein   10 Kilometer 00:44:37
24 395 Meine Hoitsma Man Kollum SV Friesland 10 Kilometer 00:44:46
25 479 Jan van der Werf Man Oentsjerk   10 Kilometer 00:45:00
26 388 Marcel Perdu Man Leeuwarden   10 Kilometer 00:45:07
27 469 Ytsen Draaisma Man Leeuwarden   10 Kilometer 00:45:10
28 480 Minke Hell Vrouw Suwald   10 Kilometer 00:45:33
29 343 Gerrit Panhuis Man Leeuwarden   10 Kilometer 00:45:55
30 438 Theo Terpstra Man Stiens   10 Kilometer 00:46:19
31 391 marten groen Man munein   10 Kilometer 00:46:21
32 377 Joris popken Man stiens   10 Kilometer 00:46:36
33 449 Ferry Wijngaarden Man Leeuwarden   10 Kilometer 00:46:49
34 483 Murk Postma Man Oudehaske SV Friesland 10 Kilometer 00:47:08
35 412 René Deems Man Wolvega   10 Kilometer 00:47:31
36 349 Herman Regnerus Man Hurdegaryp   10 Kilometer 00:47:34
37 355 Jacinta Fancel Vrouw Leeuwarden   10 Kilometer 00:47:59
38 350 Hessel de Boer Man Leeuwarden SV Friesland 10 Kilometer 00:48:26
39 324 Domien Mulder Man Joure SV Friesland 10 Kilometer 00:48:28
40 310 Anne Claus Man Boelenslaan SV Friesland 10 Kilometer 00:48:34
41 444 Willem Van Kalsbeek Man Hallum   10 Kilometer 00:48:40
42 481 Jeffrey Talsma Man Burgum   10 Kilometer 00:48:51
43 330 Edwin Bruinsma Man Leeuwarden SV Friesland 10 Kilometer 00:49:11
44 398 Monique de Jong Vrouw Goutum   10 Kilometer 00:49:45
45 374 johan van noordenburg Man Jubbega   10 Kilometer 00:49:55
46 407 Pieter van der Bij Man Jirnsum SV Friesland 10 Kilometer 00:49:55
47 499 Sander Bijsma Man Lekkum   10 Kilometer 00:50:04
48 500 Elsa Nienhuis Vrouw Lekkum   10 Kilometer 00:50:10
49 342 Germ-Sjoerd Nicolaij Man Leeuwarden   10 Kilometer 00:51:27
50 372 Johan Beintema Man Leeuwarden SV Friesland 10 Kilometer 00:52:12
51 459 Ruurd Feenstra Man Twijzelerheide SV Friesland 10 Kilometer 00:52:23
52 808 Johan Kooistra Man Sint Annaparochie SV Friesland 10 Kilometer 00:52:38
53 356 Jacob Dijkstra Man Bitgummole SV Friesland 10 Kilometer 00:53:16
54 339 Femke de Groot-Raaijmakers Vrouw Waaxens   10 Kilometer 00:53:30
55 386 Lysbeth Rubingh Vrouw Blije   10 Kilometer 00:53:30
56 455 Cor van Sluis Man franeker SV Friesland 10 Kilometer 00:54:41
57 419 Rients Terpstra Man Hallum   10 Kilometer 00:55:12
58 319 Cindy de Jager Vrouw Sint Annaparochie SV Friesland 10 Kilometer 00:55:19
59 348 Herman Geritz Man Midlum SV Friesland 10 Kilometer 00:55:19
60 447 Wim Manshande Man Harlingen SV Friesland 10 Kilometer 00:55:19
61 452 Anita van der Wal Vrouw Harlingen SV Friesland 10 Kilometer 00:55:19
62 484 Karin Danhof Vrouw Jirnsum   10 Kilometer 00:55:19
63 390 Marinus de Haan Man Gytsjerk   10 Kilometer 00:56:50
64 425 Roos Boerma Vrouw Garyp   10 Kilometer 00:56:50
65 429 Siebren Boerma Man Garyp   10 Kilometer 00:56:50
66 433 Sjuk Dijkstra Man Burgum   10 Kilometer 00:56:50
67 457 Benn Hoekman Man Opeinde SV Friesland 10 Kilometer 00:56:50
68 301 Aalze Vriezema Man Opeinde   10 Kilometer 00:57:03
69 421 rimmer grondsma Man rottevalle   10 Kilometer 00:57:03
70 485 Anton Langeberg Man Reduzum   10 Kilometer 00:57:26
71 329 Eduard Bakker Man Leeuwarden   10 Kilometer 00:57:28
72 314 Bonne de Haan Man Twizelerheide   10 Kilometer 00:57:30
73 477 Theo van Bergen Man Hurdegarijp   10 Kilometer 00:58:19
74 323 Djurre Joh. van der Schaaf Man Oentsjerk SV Friesland 10 Kilometer 00:59:04
75 442 uif van driel Man Leeuwarden   10 Kilometer 00:59:08
76 312 Attie Van der Woude Vrouw Raard   10 Kilometer 00:59:47
77 353 Inge Kools Vrouw Leeuwarden SV Friesland 10 Kilometer 01:00:26
78 402 Peter Boersen Man Leeuwarden   10 Kilometer 01:00:26
79 392 Marten Kingma Man Leeuwarden SV Friesland 10 Kilometer 01:00:33
80 347 Henk Koetje Man Leeuwarden   10 Kilometer 01:01:24
81 495 Afke Brandenburg Vrouw Wirdum SV Friesland 10 Kilometer 01:01:36
82 411 Reinder Tel Man Surhuizum SV Friesland 10 Kilometer 01:02:43
83 489 Evelien Vink Vrouw Bitgum   10 Kilometer 01:02:47
84 405 Piet Kerstholt Man Groningen SV Friesland 10 Kilometer 01:02:53
85 303 Afke Holwerda Vrouw Munein   10 Kilometer 01:03:08
86 370 Jildou Bouma Vrouw Leeuwarden   10 Kilometer 01:03:20
87 413 Rianne Tierolf Vrouw Leeuwarden   10 Kilometer 01:03:20
88 351 Ida Dijkstra Vrouw Boer   10 Kilometer 01:04:35
89 401 Nellie Dijkstra Vrouw Sint Annaparochie SV Friesland 10 Kilometer 01:04:37
90 308 Anna Witteveen-Volk Vrouw Leeuwarden   10 Kilometer 01:05:37
91 474 Rense Zwerver Man LEEUWARDEN   10 Kilometer 01:05:39
92 475 Johan Zwerver Man Goutum SV Friesland 10 Kilometer 01:05:39
93 446 Willy de Jong Vrouw LEEUWARDEN   10 Kilometer 01:06:43
94 346 Harm Postma Man Bitgum SV Friesland 10 Kilometer 01:12:33
95 441 Tineke Dijkstra Vrouw Bitgum SV Friesland 10 Kilometer 01:12:33
96 801 Marjan Dijkstra Vrouw Beetgum   10 Kilometer 01:12:33
97 367 Jentsje Steegstra Man Opeinde   10 Kilometer 01:15:42
98 404 Petra De Jong Vrouw Opeinde   10 Kilometer 01:15:42
1 468 Hagos Brhane Man Burgum   17,5 Kilometer 00:59:14
2 466 Erwin de Vries Man Stiens   17,5 Kilometer 01:02:34
3 473 Rob Vijver Man Hichtum   17,5 Kilometer 01:03:16
4 805 Jelle Broersma Man Lionitas   17,5 Kilometer 01:03:38
5 406 Pieter Talsma Man Mantgum   17,5 Kilometer 01:14:32
6 336 Erik Wubs Man Gorredijk   17,5 Kilometer 01:14:41
7 478 Thys de Jong Man Britsum   17,5 Kilometer 01:14:56
8 358 Jan germ Looijenga Man Oensjerk   17,5 Kilometer 01:14:57
9 423 Rob Pestman Man Dokkum   17,5 Kilometer 01:15:06
10 472 Klaas van Heeringa Man Hurdegarijp   17,5 Kilometer 01:15:24
11 306 Anita Bouma Vrouw Leeuwarden   17,5 Kilometer 01:15:36
12 378 Judith van der Meer Vrouw Dronryp   17,5 Kilometer 01:17:21
13 396 Meine Jongedijk Man Leeuwarden   17,5 Kilometer 01:17:54
14 415 Richard de Graaf Man Mantgum SV Friesland 17,5 Kilometer 01:18:14
15 368 Jesse Fennema Man Leeuwarden   17,5 Kilometer 01:18:23
16 494 Andries Damstra Man Raard   17,5 Kilometer 01:18:30
17 318 CHRIS Draijer Man Oudega gem Smallingerlnd SV Friesland 17,5 Kilometer 01:18:34
18 436 Stefan van der Meulen Man Leeuwarden   17,5 Kilometer 01:20:16
19 393 Martijn Iping Man Oentsjerk   17,5 Kilometer 01:23:53
20 420 Rik Troostheide Man Leeuwarden   17,5 Kilometer 01:24:43
21 486 Germ Steensma Man St. Jacobiparochie SV Friesland 17,5 Kilometer 01:25:44
22 422 Rinke De Jong Man Hempens   17,5 Kilometer 01:25:45
23 307 Anko de Jong Man Gytsjerk   17,5 Kilometer 01:28:03
24 470 Alco de Jong Man St. Annaparochie SV Friesland 17,5 Kilometer 01:29:03
25 385 Lourens Van Breden Man Leeuwarden   17,5 Kilometer 01:29:35
26 460 Bouwe Hiddinga Man LEEUWARDEN   17,5 Kilometer 01:29:35
27 434 Sonja Grit Vrouw Jannum   17,5 Kilometer 01:29:39
28 381 Klaas-jan Jorna Man Easterwierrum   17,5 Kilometer 01:30:11
29 335 Erik Willekus Man Sint Annaparochie SV Friesland 17,5 Kilometer 01:31:45
30 389 Marian Sterk Vrouw Mantgum   17,5 Kilometer 01:31:46
31 373 Johan Buermans Man Eke ( België )   17,5 Kilometer 01:32:08
32 327 ed velderman Man Gytsjerk SV Friesland 17,5 Kilometer 01:32:26
33 379 jurrien van der meij Man leeuwarden   17,5 Kilometer 01:33:42
34 331 Eelco de Groot Man Assen   17,5 Kilometer 01:35:42
35 360 Janine Rotte Vrouw Assen   17,5 Kilometer 01:35:53
36 304 Aise Bouma Man Kimswert SV Friesland 17,5 Kilometer 01:37:05
37 408 Pieter van Dijk Man Langezwaag   17,5 Kilometer 01:37:53
38 807 Willem Anton Wassens Man Leeuwarden   17,5 Kilometer 01:45:12
39 471 Johan van der Leij Man St. Annaparochie   17,5 Kilometer 01:51:11
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk