De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

12-02-2022 Halve marathon van Tzum

Kijktip: Uitslagen volledig bekijken? Draai je telefoon horizontaal
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1655 Ilse Spijkstra Vrouw Wergea Nee VSEN 1 kilometer (kidsrun) 00:04:25
2 1739 Jorik Ettema Man Bolsward Nee MSEN 1 kilometer (kidsrun) 00:04:28
3 1577 Thijs Hitzert Man Hurdegaryp Nee MSEN 1 kilometer (kidsrun) 00:04:36
4 1740 Laurien Ettema Vrouw Bolsward Nee VSEN 1 kilometer (kidsrun) 00:05:26
5 1701 Elias van der Weij Man Tzum Nee MSEN 1 kilometer (kidsrun) 00:05:37
6 1555 Rif Edens Man Goutum Nee MSEN 1 kilometer (kidsrun) 00:05:42
7 1753 Mirthe Hoitema Vrouw Tzum Nee VSEN 1 kilometer (kidsrun) 00:05:54
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1677 Bauke Tuinstra Man Kootstertille Ja MSEN  5.5 kilometer 00:19:09
2 1542 Remco De Valk Man Drachten Nee MSEN  5.5 kilometer 00:19:47
3 1645 Koen Scherpenzeel Man Leeuwarden Nee MSEN  5.5 kilometer 00:22:41
4 1578 Myra Hitzert Vrouw Hurdegaryp Nee V35  5.5 kilometer 00:23:49
5 1608 anna lemstra Vrouw Menaam Nee V35  5.5 kilometer 00:24:13
6 1759 Alaa Sabahaldin Man Drachten Nee MSEN  5.5 kilometer 00:24:39
7 1635 Halbe Rinsma Man Buitenpost Nee M50  5.5 kilometer 00:24:41
8 1643 Diana Schaeffer - Elsinga Vrouw Stiens Nee V35  5.5 kilometer 00:25:14
9 1716 Sietze Vietor Man Franeker Nee MSEN  5.5 kilometer 00:25:38
10 1741 Cor van Sluis Man Franeker Ja M60  5.5 kilometer 00:26:45
11 1761 Anneke Wester Vrouw Iens Ja V55  5.5 kilometer 00:26:52
12 1615 Theo Nieuweboer Man Edam Nee M60  5.5 kilometer 00:27:05
13 1633 Erik Rijnders Man Vroomshoop Nee M40  5.5 kilometer 00:27:29
14 1650 Antje Smedes Vrouw Kootstertille Nee VSEN  5.5 kilometer 00:27:51
15 1702 Dikkie van der Werf Man Bolsward Ja M60  5.5 kilometer 00:30:33
16 1585 KEIMPE jager Man Dronryp Nee M60  5.5 kilometer 00:30:35
17 1723 Sido Weijer Man Tzum Nee MSEN  5.5 kilometer 00:30:41
18 1634 Karin Rinsma Vrouw Leeuwarden Nee VSEN  5.5 kilometer 00:30:48
19 1584 Eliza ilina Vrouw Dronryp Nee VSEN  5.5 kilometer 00:31:30
20 1641 Pieter Runia Man Stiens Nee M60  5.5 kilometer 00:31:39
21 1697 Martha van der Veen Vrouw Tzum Nee V35  5.5 kilometer 00:34:55
22 1661 Albertje Strikwerda Vrouw Dongjum Nee V35  5.5 kilometer 00:34:59
23 1710 Corina van Wieren Vrouw Tzum Nee V35  5.5 kilometer 00:35:07
24 1698 Martha van der Veen Vrouw Tzum Nee V35  5.5 kilometer 00:35:08
25 1599 Rinze Kootstra Man Harlingen Ja M60  5.5 kilometer 00:36:56
26 1726 Yke Wijbenga Vrouw De Falom Nee V45  5.5 kilometer 00:37:39
27 1534 Mattie de Boer Vrouw Appelscha Ja V55  5.5 kilometer 00:37:50
28 1616 Jolanda Nijenhuis Vrouw St.-Annaparochie Ja V55  5.5 kilometer 00:37:50
29 1734 Birgitta Zwart-Jonkman Vrouw Franeker Nee V45  5.5 kilometer 00:40:28
30 1622 Jan Panhuis Man Leeuwarden Ja M60  5.5 kilometer 00:43:25
31 1553 Klaas Duits Man Sneek Ja M60  5.5 kilometer 00:47:20
32 1686 Ineke van der Hoek Vrouw Ursem Ja V55  5.5 kilometer 00:51:40
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1630 Pieter Prins Man Marsum Ja MSEN  10.2 kilometer 00:36:56
2 1623 ricardo papa Man Leeuwarden Nee MSEN  10.2 kilometer 00:37:32
3 1620 Remco Oost Man Rottum Nee M40  10.2 kilometer 00:38:57
4 1551 Jappie Doller Man Oosterwolde Ja M50  10.2 kilometer 00:38:59
5 1580 Gerald Hoogeveen Man Bolsward Nee M50  10.2 kilometer 00:39:14
6 1554 René Edens Man Goutum Nee M40  10.2 kilometer 00:39:42
7 1549 Nico Dijkstra Man Witmarsum Nee MSEN  10.2 kilometer 00:40:25
8 1558 Sjouke Elzinga Man Leeuwarden Nee MSEN  10.2 kilometer 00:41:57
9 1746 Teatse Tichelaar Man Harlingen Nee M60  10.2 kilometer 00:42:26
10 1657 Samme Steenstra Man Joure Nee M50  10.2 kilometer 00:43:12
11 1743 Menno Cramer Man Leeuwarden Nee M50  10.2 kilometer 00:43:23
12 1674 Sarah Tilstra Vrouw Makkum Nee VSEN  10.2 kilometer 00:43:48
13 1729 Theo Wolfs Man Warstiens Ja M50  10.2 kilometer 00:45:43
14 1575 Liesbeth Hiddema Vrouw Jirnsum Ja V45  10.2 kilometer 00:47:15
15 1676 Sjors Tissingh Man Leeuwarden Nee M50  10.2 kilometer 00:47:22
16 1722 Kees Visser Man De Knipe Nee M60  10.2 kilometer 00:47:24
17 1598 Bettie Koops Vrouw Leeuwarden Nee V55  10.2 kilometer 00:48:07
18 1625 Sieberen Plat Man Hitzum Nee M40  10.2 kilometer 00:48:24
19 1749 Jacob Tichelaar Man Franeker Nee M60  10.2 kilometer 00:48:29
20 1606 Ria Leeverink Vrouw Bolsward Ja V55  10.2 kilometer 00:48:34
21 1637 Fokke Rosier Man Oudehaske Nee M40  10.2 kilometer 00:48:44
22 1520 Hellen Boonstra-Drost Vrouw Heerenveen Nee V45  10.2 kilometer 00:48:44
23 1684 Lucia van der Bijl Vrouw Bolsward Nee V45  10.2 kilometer 00:48:57
24 1605 Jermaine Lapar Man Dokkum Nee M40  10.2 kilometer 00:49:21
25 1607 Johnny Leistra Man Franeker Nee MSEN  10.2 kilometer 00:49:42
26 1678 Niels Ultzen Man Leeuwarden Nee M50  10.2 kilometer 00:49:51
27 1685 Piet van der Heide Man Ingelum Ja M60  10.2 kilometer 00:50:17
28 1503 Tineke Acda Vrouw Franeker Nee V35  10.2 kilometer 00:50:36
29 1647 Theo Sikkema Man Franeker Nee M50  10.2 kilometer 00:50:42
30 1502 Klaas Abma Man Wommels Nee M60  10.2 kilometer 00:51:19
31 1733 Marga Zwanenburg Vrouw Sneek Nee V55  10.2 kilometer 00:51:46
32 1750 Eddy Brouwer Man Midlum Ja M50  10.2 kilometer 00:52:22
33 1755 Menno Bonnema Man Franeker Nee M50  10.2 kilometer 00:52:26
34 1745 Durk Haitsma Man Franeker Ja M50  10.2 kilometer 00:53:24
35 1550 Jaap Dijkstra Man Franeker Ja M60  10.2 kilometer 00:53:39
36 1669 Marijke Terpstra-Hobert Vrouw Stiens Nee V55  10.2 kilometer 00:54:04
37 1544 Kees de Vries Man Hoogezand Nee M60  10.2 kilometer 00:54:28
38 1547 Jacob Dijkstra Man Bitgummole Ja M60  10.2 kilometer 00:54:34
39 1767 Johan Jorritsma Man Sneek Nee M50  10.2 kilometer 00:55:23
40 1756 Jan Hooghiemstra Man Oenkerk Nee M60  10.2 kilometer 00:55:35
41 1653 Anneke Snijder Vrouw Dronryp Nee V55  10.2 kilometer 00:55:46
42 1561 Jan Feenstra Man Workum Nee M60  10.2 kilometer 00:56:01
43 1517 Frans Boersma Man Dongjum Nee M60  10.2 kilometer 00:56:29
44 1516 Matthijs Boersma Man Franeker Nee MSEN  10.2 kilometer 00:56:30
45 1614 Jan Nanninga Man Leeuwarden Nee M60  10.2 kilometer 00:56:32
46 1538 Cindy De Jager Vrouw St.-Annaparochie Nee V45  10.2 kilometer 00:57:09
47 1688 Bauke van der Meer Man Franeker Nee M60  10.2 kilometer 00:57:09
48 1626 Rink Post Man Appelscha Ja M60  10.2 kilometer 00:57:09
49 1731 Duco Zijlstra Man Lekkum Ja M60  10.2 kilometer 00:57:09
50 1587 Wietse Jonker Man Wommels Ja M60  10.2 kilometer 00:57:09
51 1506 Karst Anema Man Stiens Ja M60  10.2 kilometer 00:57:09
52 1632 Willem Reitsma Man Leeuwarden Ja M60  10.2 kilometer 00:57:09
53 1609 Titia Lycklama Vrouw Winsum Nee V45  10.2 kilometer 00:57:09
54 1668 Rients Terpstra Man Hallum Ja M60  10.2 kilometer 00:57:54
55 1654 Jacqueline Sollie Vrouw Stiens Nee V55  10.2 kilometer 00:58:03
56 1754 Hedwig Ydema Vrouw Hidaard Nee V45  10.2 kilometer 00:58:07
57 1732 Harry Zwanenburg Man Sneek Nee M60  10.2 kilometer 00:58:50
58 1638 Jan Rossing Man Emmen Nee M40  10.2 kilometer 00:59:53
59 1588 Piet Kerstholt Man Groningen Ja M60  10.2 kilometer 01:00:34
60 1652 Connie Sneller Vrouw Sneek Ja V55  10.2 kilometer 01:01:14
61 1591 Marten Kingma Man Leeuwarden Ja M60  10.2 kilometer 01:01:32
62 1766 Annika Bangma Vrouw Arum Nee V45  10.2 kilometer 01:02:04
63 1583 Jeannette Huitema Vrouw Goutum Nee V55  10.2 kilometer 01:03:07
64 1695 Djurre Joh. van der Schaaf Man Oentsjerk Ja M60  10.2 kilometer 01:03:47
65 1601 Hilda Krol Vrouw St.-Annaparochie Nee V35  10.2 kilometer 01:03:50
66 1744 Egbert Geertsma Man Groningen Ja M60  10.2 kilometer 01:03:59
67 1748 Nynke  Strikwerda Vrouw Tzum Nee V45  10.2 kilometer 01:04:28
68 1747 Joukje Atsma Vrouw Tzum Nee V45  10.2 kilometer 01:04:28
69 1682 Divone van Breukelen Vrouw Medemblik Nee V45 10.2 kilometer 01:04:28
70 1631 anneke regnerus Vrouw Marrum Ja V45  10.2 kilometer 01:07:47
71 1649 Reinder Sinnema Man Leeuwarden Ja M60  10.2 kilometer 01:09:25
72 1628 Harm Postma Man Bitgum Ja M60  10.2 kilometer 01:09:54
73 1545 Joke de Vries Vrouw Purmerend Nee V55  10.2 kilometer 01:10:21
74 1629 Tineke Dijkstra Vrouw Bitgum Ja V  10.2 kilometer 01:10:55
75 1736 Anneke Zwerver-Sijtsma Vrouw Goutum Ja V55  10.2 kilometer 01:11:28
76 1735 Johan Zwerver Man Goutum Ja M60  10.2 kilometer 01:11:28
77 1529 Nancy Caviet Vrouw Dokkum Ja V55  10.2 kilometer 01:28:32
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1610 Marco Massink Man Haren Nee MSEN  16.1 kilometer 01:00:55
2 1679 Lammert V/d Ploeg Man De Westereen Nee M50  16.1 kilometer 01:04:15
3 1737 Erika Broekema Vrouw Groningen Nee V35  16.1 kilometer 01:12:49
4 1730 Andre Ydema Man Dronryp Nee M50  16.1 kilometer 01:13:04
5 1572 Marjon Helder Vrouw Amsterdam Nee V45  16.1 kilometer 01:16:56
6 1681 Ruud van Breukelen Man Medemblik Nee M60  16.1 kilometer 01:20:38
7 1512 Willem Biemolt Man Utrecht Ja M50  16.1 kilometer 01:21:11
8 1570 Sanne Halma Vrouw Haaksbergen Nee V35  16.1 kilometer 01:21:21
9 1579 Meine Hoitsma Man Meerstad Ja M60  16.1 kilometer 01:22:21
10 1532 Ruurd Hans de Boer Man Oudemirdum Ja M50  16.1 kilometer 01:22:29
11 1765 Sys Dijkstra Man Franeker Nee M40  16.1 kilometer 01:23:07
12 1627 Murk Postma Man Oudehaske Nee M60  16.1 kilometer 01:23:14
13 1571 Klaas Halma Man Gaast Nee M60  16.1 kilometer 01:23:34
14 1621 Jan Palma Man Oentsjerk Nee M50  16.1 kilometer 01:23:36
15 1712 ed velderman Man Gytsjerk Ja M60  16.1 kilometer 01:27:47
16 1576 Gertjan Hijstek Man Berltsum Ja M50  16.1 kilometer 01:29:57
17 1709 Wieger van Keulen Man Leeuwarden Ja M60  16.1 kilometer 01:31:42
18 1699 Annechien van der Veen Vrouw Leeuwarden Ja V55  16.1 kilometer 01:31:52
19 1568 Yde Haarsma Man Sneek Ja M60  16.1 kilometer 01:32:07
20 1509 Johan Beintema Man Leeuwarden Ja M60  16.1 kilometer 01:33:53
21 1727 Jacqueline Wijbenga Vrouw St.-Annaparochie Nee V55  16.1 kilometer 01:34:43
22 1600 Femke Kremer Vrouw Franeker Nee V35  16.1 kilometer 01:34:57
23 1604 Lianne Kuipers Vrouw Franeker Nee V35  16.1 kilometer 01:34:57
24 1595 Henk Kooistra Man Lelystad Nee M60  16.1 kilometer 01:36:09
25 1612 Richard Miedema Man St.-Annaparochie Nee M50  16.1 kilometer 01:37:44
26 1548 Nellie Dijkstra Vrouw Vrouwenparochie Ja V45  16.1 kilometer 01:42:41
27 1757 Ciska Boomsma Vrouw Ried Nee V45  16.1 kilometer 02:11:29
Plts Nr. Naam M/N/V Woonplaats Lid SVF Cat. Afstand Tijd
1 1717 Rob Vijver Man Ferwert Nee MSEN  21.1 kilometer 01:15:55
2 1640 Rogier Rozendaal Man Leeuwarden Nee MSEN  21.1 kilometer 01:16:29
3 1728 Hessel Wijnja Man Groningen Nee MSEN  21.1 kilometer 01:16:59
4 1566 Paul Geertsma Man Goutum Nee MSEN  21.1 kilometer 01:18:47
5 1590 Jelmer Keur Man Utrecht Nee MSEN  21.1 kilometer 01:19:05
6 1763 Jurrien van der Meij Man Leeuwarden Nee M40  21.1 kilometer 01:20:09
7 1692 Jurrien Van der meij Man Leeuwarden Nee M40  21.1 kilometer 01:20:13
8 1546 Koos-Jelmer De Vries Man Leeuwarden Nee MSEN  21.1 kilometer 01:20:17
9 1713 Henri Veldman Man Bontebok Nee M50  21.1 kilometer 01:22:24
10 1762 Luka van der Weg Man Wommels Nee MSEN  21.1 kilometer 01:22:25
11 1524 Herman Brouwer Man Groningen Nee MSEN  21.1 kilometer 01:23:23
12 1707 Klaas van Heeringen Man Hurdegaryp Nee M50  21.1 kilometer 01:25:49
13 1507 Mireille Baart Vrouw Wageningen Nee V35  21.1 kilometer 01:25:55
14 1559 Martijn Ettema Man Bolsward Nee M40  21.1 kilometer 01:26:21
15 1619 Harm Okkema Man Wytgaard Nee MSEN  21.1 kilometer 01:27:07
16 1664 Pieter Talsma Man Mantgum Nee MSEN  21.1 kilometer 01:27:46
17 1680 Melle vabn Laar Man Vlieland Ja M40  21.1 kilometer 01:27:52
18 1704 Sybrand van der Wey Man Wommels Nee MSEN  21.1 kilometer 01:28:58
19 1752 Ate Bijlsma Man Garyp Nee M40  21.1 kilometer 01:29:03
20 1528 Roelof Burghoorn Man Wytgaard Nee M40  21.1 kilometer 01:29:10
21 1522 Jelle Broersma Man Wytgaard Nee MSEN  21.1 kilometer 01:29:12
22 1581 Francois Houttuin Man Leeuwarden Nee MSEN  21.1 kilometer 01:29:16
23 1751 Peter Sibma Man Garyp Nee M40  21.1 kilometer 01:31:36
24 1673 Durk Tigchelaar Man Harlingen Nee MSEN  21.1 kilometer 01:32:34
25 1504 Sven Alkema Man Vlieland Nee MSEN  21.1 kilometer 01:32:35
26 1689 Judith van der Meer Vrouw Dronryp Nee V45  21.1 kilometer 01:33:39
27 1670 Theo Terra Man Jirnsum Nee M40  21.1 kilometer 01:33:58
28 1597 Margreet Koopman Vrouw Utrecht Nee VSEN  21.1 kilometer 01:34:59
29 1557 Luuk Elkhuizen Man Aerdenhout Nee MSEN  21.1 kilometer 01:35:00
30 1636 Acronius Roorda Man Wytgaard Nee M40  21.1 kilometer 01:36:59
31 1715 Sjouke Venema Man Wommels Ja M40  21.1 kilometer 01: