De grootste loopfamilie van Noord-Nederland

Ledenvergadering SV Friesland 2021

Als gevolg van de Covid maatregelen kon onze ledenvergadering dit voorjaar niet doorgaan.

Nu er weer meer mag willen we die gaan houden op vrijdag 10 september om 19:30 uur in zaal ENZO – Kalverdijkje 77C in Leeuwarden.

In de vorige vergadering werd gevraagd om iets leuks te doen na de pauze. We gaan in ieder geval 2 zeefdrukken verloten die aan onze club zijn geschonken. Verder staan wij open voor ideeën dus als je iets leuks weet voor na de pauze, geeft dit dan even door aan 1 van de bestuursleden! 

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuren notulen jaarvergadering 6 maart 2020
 4. Jaarverslag 2020 (PDF)
 5. Penningmeester
  1. Financieel jaarverslag 2020 
  2. Begroting en Contributie 2021 
 6. Verslag kascommissie: Theo Runia en Roelie van der Ziel (reserve: Meindert Roosjen)
 7. Verlenen decharge penningmeester
 8. Benoeming nieuwe kascommissie – aftredend: Theo Runia
 9. Bestuursverkiezing
  1. aftredend: Meine Hoitsma en Anita v/d Wal (beide herkiesbaar)
  2. vervanging Josefien Kooistra: Nellie Dijkstra
 10. Jaarverslag Trimbode
 11. Jaarverslag Vertrouwenscommissie
 12. Pauze
 13. Statuten wijziging (PDF)
 14. Verloting 2 zeefdrukken
 15. Rondvraag
 16. Sluiting
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sportvereniging Friesland

© Copyright 2020 | Christiaan Valk