Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van ons zeer gewaardeerd mede-bestuurslid en ons aller hardloop-Mem

 

JOSEFIEN KOOISTRA-ZEEDERS

18 maart 2021

 

Binnen onze vereniging was Josefien een vaste waarde en stille kracht die heel veel heeft betekend voor onze club.

Josefien was vanaf de oprichting bestuurslid en altijd vaste vrijwilliger bij onze vele loopjes.

In 2020 kreeg ze daar de welverdiende waardering voor middels het erelidmaatschap van SV Friesland.

Moedig, optimistisch, hoopvol en doorgaan dat paste precies bij haar.

Ons medeleven gaat uit naar haar man Jan, de kinderen en kleinkinderen.

Wij wensen hen de kracht toe dit grote verlies te verwerken en hopen dat de vele fijne herinneringen hen tot steun mogen zijn.

Bestuur, (ere)leden en vrijwilligers

SportVereniging Friesland