Klik hier voor de actuele kalender van SV Friesland en inschrijvingen.

Stap 1 van 3

Lidmaatschap
NAW-gegevens
Voornaam(*)
Invalid Input
Achternaam(*)
Invalid Input
Straat(*)
Invalid Input
Huisnummer(*)
Invalid Input
Postcode(*)
Invalid Input
Woonplaats(*)
Invalid Input
Geboortedatum(*) - -
Invalid Input
E-mail
Invalid Input
Telefoonnummer
Invalid Input
   
Lidmaatschapskeuze
Soort Lidmaatschap(*)
Invalid Input
Vereniging(*)
Ongeldige invoer
Lidnummer Atletiekunie(*)
Ongeldige invoer
   
Hierbij machtig ik SV Friesland tot het jaarlijks afschrijven van de door mij verschuldigde contributie. De contributie zal ieder jaar in het begin van het contributiejaar automatisch van mijn rekening worden afgeschreven. Intrekken van deze machtiging / afmelden lidmaatschap moet u vóór 15 november voorafgaande aan het eerstvolgende contributiejaar schriftelijk melden aan SV Friesland.
IBAN-banknummer(*)
Ongeldige invoer
Akkoordverklaring Privacy(*)
Ongeldige invoer
Akkoordverklaring Privacy(*)
Ongeldige invoer

Informatie:

SV Friesland

Hofstraat 9
9079 MC
St. Jacobiparochie
0518-491363
info@svfriesland.nl

runpoint zw 530logo berenloop   logovlieland   Rechthoek 1