** LET OP! Alle evenementen van de SV Friesland tot 1 september zijn geannuleerd vanwege de extra aangescherpte maatregelen Corona-virus! ** LET OP!

 SV FRIESLANDLOPER ROELOF OOSTRA SNELSTE IN GARYPSTER MILLENNIUMLOOP.

 Ook dit jaar had www.dynamiekyngaryp.nl  een millenniumloop gepland, vrijdagavond 23 augustus. Een dag voor de Damwaldrin in Damwoude waar een record aantal lopers zouden komen rond de 350. Verder waren in dit weekend de Bommen Berendloop in Groningen en Singelloop in Hollandscheveld maar dat zijn meer lopen voor wedstrijdhardlopers, recreatielopers gaan liever naar en loop op een langer parkoers en prachtige omgeving voor een niet te hoog inschrijfgeld.

Deze loop in Garyp is een sponsorloop waar het inschrijfgeld een tientje is en voor de jeugd vijf euro. De Middenstand sponsort de prijzen en slager Pals en Jelly Wagenaar boden de deelnemers droge worst, Garypperkes, aan en kregen ze ook nog een medaille. Syp en Jelly de Sparwinkelier had voor de lopers een flesje AAdrink en Kokosport gaf twee waardebonnen van 50 euro voor in de verloting op startnummer. Redbul was er ook met een blikje voor de senioren, aan de jeugd wordt geen Redbul aangeboden. De ijscoman deed ook goede zaken, voor de snelsten bij de jeugd was er een prijs in natura en een ijsje. Een 25 tal jeugd liep de 1 of 2 km. Er was flink wat publiek om hen aan te moedigen.

De start bij dorpshuis It Geahus was verkeersvrij gemaakt en had de jury een mooi plaatsje achter de statafel om nummers en tijden te noteren. Deze worden op de site gezet van de organisatie en ook op de site van www.svfriesland.nl ook de foto’s gemaakt door drie fotograven komen ook op de sites. Sportwethouder Doeke Fokkema van Tietjerksteradiel gaf de startschoten en liep zelf ook mee samen met Feikje op de 5 km. Er waren voorfietsers en bezumfietsers, parkoers goed gepijld en dit keer een grote ronde van 5 en 10 km. Onderweg twee keer een drinkpost met water, geen overbodige luxe bij het warme weer. De prijsuitreiking kon vlot na de finish plaatsvinden. Het korps van Garyp speelde tijdens en voor de loop. SV Friesland Josefien en Jan Kooistra zorgde voor het geluid, klokken en startdoeken. Jan deed verslag en haalde de lopers op zijn manier binnen.

Er waren ondanks de concurrentie van de loop in Damwoude en voetbal Heerenveen-Ajax toch nog 125 deelnemers gestart. Vorig jaar waren dat er 130 die € 12.000 bijeenliepen. €3500,00 aan inschrijfgeld en sponsoring van de middenstand wat bedrag door Stichting De Wilde Ganzen, een kerkelijke organisatie met de factor 3,4 werd verdubbeld tot € 12,000 een mooi bedrag voor Het The Hunger Poject. Hopelijk dat het geld daar goed terecht komt bij degene waar het voor is bedoeld.

6 september is er ook een Millleniumloop in Ylst een estafetterun over 100 km zie www.milleniumloop.nl voor de gegevens de finish is op het festivalterrein.

Informatie:

SV Friesland

Hofstraat 9
9079 MC
St. Jacobiparochie
0518-491363
info@svfriesland.nl

 

logo runningcenter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

logo berenloop   logovlieland   Rechthoek 1