ONDANKS SLECHT WEER VEEL HARDLOPERS BIJ  SINT NICOLAASLOOP

 
SV Friesland organiseert met medewerking van de plaatselijke atletiekvereniging Spartacus al enkele jaren de Sint Nicolaasloop. Het parkoers is voorbereid door leden van de loopgroep Franeker en gaat vanuit Franeker naar Dongjum – Tzummarum – Firdgum – Ried – Klooster Anjum – Slappeterp – Peins Schalsum terug naar Franeker. De kortere afstandlopers namen in Dongjum de afslag naar Boer en Ried en zo weer terug naar Franeker.
Dankzij de medewerking van AV Spartacus was er dit keer een groot aantal jeugdige deelnemers. Voor hen was er een Bolwerkloop uitgezet en voor de jongsten een route over Bloemketerp van 1500 meter. Johan Leistra en Age Dijkstra hadden er alles aan gedaan om zoveel mogelijk vrijwilligers te vinden om mee te helpen. Fijn voor de jeugd en organiserende clubs. De juryleden die niet zo veel ervaring hadden met het noteren van zoveel lopers raakten wat in de problemen toen er grote groepen lopertjes ineens op de finish af kwamen, waarbij de helft niet finishte, maar doorliep voor een tweede ronde.
Sinterklaas zelf had tijd vrij gemaakt om het startschot te lossen. Bij de start hield hij een toespraakje en na de mededeling dat organisator Jan Kooistra jarig was werd niet de Sint, maar Jan Kooistra spontaan door de 200 deelnemers toegezongen. Hij had de avond er voor de route gepijld maar door de regen waren er veel pijlen verwatert en moesten er bordjes geplaatst worden. Maar zoals altijd was dit ook weer gelukt en konden de lopers gaan genieten.
De deelnemers kregen een langere afstand voor de kiezen omdat ervoor gekozen is om de start en de finish in de nabijheid van Bloemketerp te houden. Onderweg was er lauw water en thee en aan de finish werden ze verwend met bouillon, thee, sportdrank en fruit. Het weer bleef tijdens de loop somber. Voordeel daarvan voor de deelnemers is dat er meer zuurstof in de lucht zit dan bij droog en warm weer.


 
Opvallend was het grote aantal deelnemers van over de afsluitdijk. In Noord Holland zijn er geen loopevenementen waar deelnemers voor een paar euro zoveel krijgen aangeboden, daar is het inschrijfgeld vaak het drievoudige van wat SV Friesland vraagt.


Winnaars


Harrie Wiersma uit Marrum was de snelste loper op de 22.5 km. Voor Ritske Flootman Menaldum en Tjerk Bruinsma Makkum. Snelste vrouw was Bernadette Simon uit Monnickendam, voor Marlies Neefjes Hoogkaspel en en Geke Venema Easterlittens.
Johannes Postma Leeuwarden was de snelste op de 16.7 km.  Voor Wouter Papenhove Leeuwarden en Pascal v.d.Vendel Den Helder. Snelste vrouw op de 16,7 km werd Claudia Geldermans Den Helder voor Coby Bouma Franeker en Marije Jasper Tytsjerk
De 11.7 km was voor Pieter Talsma Warten voor Reinier Ingwersen Harlingen en Geert Tjeerdsma Groningen. Trudy Sanders Sneek was de snelste vrouw voor Christien Navis Joure en Simone Smid Franeker.
De 9 km won Klaas Werkhoven Franeker voor Henk Meijer Sneek en Teatze Tichelaar Harlingen. Snelste vrouw Tineke Onnes Harlingen voor Ingrid v.d.Veen Leeuwarden en Ineke Wijnalda Drachten.
Bert Dijkstra Leeuwarden won de 4 km. Voor Gerrit Wolbers Franeker en Ingo Moerenhout Franeker. Snelste vrouw Siri Manon Franeker voor Mirjam Nicolai Drachten en Ineke Bloemsma Franeker.

Informatie:

SV Friesland

Hofstraat 9
9079 MC
St. Jacobiparochie
0518-491363
info@svfriesland.nl