VISSERIJDAGENLOOP IN HARLINGEN TROK RUIM 220 DEELNEMERS


Onder prima weersomstandigheden gingen woensdagavond 222 deelnemers van start voor de Visserijdagenloop die SV Friesland in Harlingen organiseerde. Wybren Visser en Herman Geritz, twee actieve leden van SV Friesland, hadden voor de lopers een parkoers uitgezet en met kalkpijlen aangegeven.

Dit keer ging de 5 km niet met een keerpunt naar Kimswerd maar konden nu met de hele meute mee richting Achlum. Achter de nieuwbouw langs en over mooi asfalt en betonpaden konden ze na 2? km keren en dezelfde weg terug naar de finish lopen. Een betere en veiliger route dan naar Kimswerd.

De lopers van de 11 km en de halve marathon liepen door naar Achlum. Hier was de eerste verzorgingspost en scheiden hun wegen. De 11 km gingen via de Mieden en Koningsbuurt terug naar de finish bij de VV Zeerobben en de halve marathonners liepen naar Arum, na dit dorp de tweede verzorging en via Witmarsum naar Pingjum, waar ook weer een verzorgingspost stond. Van Pingjum richting zeedijk en via Kimswerd, waar hun nog eens thee en water werd aangeboden, terug naar Harlingen.

De inschrijving in de kantine van de VV Zeerobben verliep vlot en zo kon iedereen om 19:00 uur van start gaan. Bij de start en finish had SV Friesland twee tenten neergezet waar de lopers na afloop lekker werden verwend met thee, bouillon, sportdrank water en fruit. Krukjes stonden klaar waarop met even kon uitrusten en met elkaar nog even kon napraten over de geleverde prestatie. Daarna wachtte de warme douchen en de gezellige kantine.

De start werd verricht door Joachim de Ruijter van het Visserijdagencomit?.

Bij de finish stonden marathonklokken en tijdjury die de nummers en tijden noteerden. Het was behoorlijk druk bij start en finish waar ook de skeeleraars hun auto?s parkeerden en op de skeelerbaan hun wedstrijden reden. Hun prijsuitreiking was ook in de voetbalkantine. Dit zorgde beslist niet voor problemen, de lopers klapten mee als de prijzen werden uitgereikt aan de skeelers. Voor de lopers waren bloemen voor de winnaars op elke afstand en hadden 150 lopers kans op een prijs in de verloting, hun startnummer was meteen een lotnummer. Wybren Visser had weer veel prijzen gekregen van de ondernemers en middenstanders van Harlingen. Glunderend gingen dan ook veel lopers tevreden naar huis met een prijsje.

Winnaars:

Eelco Hoogeveen uit Blya won de 20.600 meter lange loop in 1.19.20 voor Saco Hemstra uit Weidum 1.20.43 en Paul Blankenstijn uit Oldeberkoop 1.24.04. Vierde werd Otto de Boer Leeuwarden 1.24.47.

Snelste vrouw op deze langste afstand werd Judith v.d.Meer uit Dronrijp 1.38.11 voor Ria Soet Heerenveen 1.39.20 en Anke Peterson 1.49.55 .

10.900 meter 1. Willem de Boer uit Exmorra in 40.50 2. Ritske Flootman uit Menaldum in een tijd van 40.58 3.Jelle Outhuyse Harlingen 41.56.

Bij de vrouwen won Marjon Douma uit Harlingen de 10,9 km in 48.08 2.Joke Aldershoff van Terschelling 51.04 3.Anita v.d. Wal Harlingen 53.22

5 km. 1.Klaas Kooistra Makkum 19.29 2. Ingo Moerenhout Franeker 20.09 3.Gerrit Betzema Tytsjerk 20.27 4.Klaas Werkhoven Franeker 20.29 5.Rene Zandstra Achlum 20.33

Vrouwen. Margriet Akkerman Nijemirdum 20.47 2. Nynke Bruinsma Itens 21.33 3. Feico Dorema Harlingen 24.20


Informatie:

SV Friesland

Hofstraat 9
9079 MC
St. Jacobiparochie
0518-491363
info@svfriesland.nl