MINDER DEELNEMERS BIJ ZONNIGE STATENLOOP OENKERK

Zaterdag 21 mei organiseerde Skewiel Trynwalden en SV Friesland de Statenloop in Oenkerk. Vanwege de Loop Leeuwarden dit weekend kwamen er zo’n 100 deelnemers minder aan de start. Toch kwamen er nog 170 deelnemers voor de diverse afstanden. Samen met de wandelaars en wheelers werd het toch nog een geslaagde dag met heel mooi zonnig weer.

 

De inschrijving was in Heemstrastate, de opbrengst van deze dag ging naar de ontspanningscommissie van dit verzorgingstehuis. Er was ook een verloting die ook een leuk bedrag opleverde voor de pot. Heel veel vrijwilligers waren er op de been, zij regelden het parkeren op een weiland, het verkeer bij drukke oversteekplaatsen, de verzorging en EHBO en catering.

SV Friesland kwam met geluid en DJ Chris uit St-Anna, eindverzorging met warm en koud drinken, tijdwaarneming en speakeren. Djurre v.d.Schaaf maakte honderden foto’s van de deelnemers en organisatie.

Jildert Andringa had een prachtige afwisselende route uitgezet, duidelijk aangegeven met bordjes en onderweg om de 5 km verzorging. Vol lof was men dan ook na afloop en kreeg vele complimenten van de lopers. De start ging in één keer, wel moest men op verschillende punten staan om te starten dat had te maken met de te lopen afstand die was opgemeten. Voor de 30 km waren de minste deelnemers. Bij de deelnemers ook Piet Boelens uit Kollumerzwaag hij loopt voor KIKA en heeft bijna € 15.000 bijelkaar gekregen en verwacht dat dit bedrag nog groter wordt voordat hij naar Amerika gaat om daar een marathon te lopen voor KIKA.

De winnaars:
30 km: 1. Chris Draijer Oudega 2.24.02 2.Geert Bleeksma Sneek 2.34.10 3.Jan v.d.Meij Berlikum 2.46.44 4.Frits Feddema Heerenveen 3.01.58 5.Anton Schuurman Amsterdam en Marc v.Gelder Leeuwarden 3.11.31
 
Vrouwen: 1.Geke Venema Easterlittens 2.45.32 2.Toos v.d.Vliet Nijbeets 2.48.29 3.Janny Smeenge Marssum 3.01.58
 
21.1 km: 1.Jasper Keizer St-Anna 1.29.12 2.Jan Uiterwijk Eesveen 1.31.24 3.Ed v.d.Steeg Veenwouden 1.33.16 4.Halbe de Jong Groningen 1.33.42 5.Keimpe de Vries Gytsjerk 1.37.58
 
Vrouwen: 1.Anke Peterson Leeuwarden 2.13.33 2.Ienskje v.d.Weg Ouwsterhaule 2.23.19
 
16.1 km: 1.Harmen Jorritsma Joure 1.02.51 2.Bob v.d.Weg Ouwsterhaule 1.06.15 3.Wietse v.d.Meer Assen 1.14.24 4.Arnold Bloem Marssum 1.15.47 5.Jan Wijnsma Boksum 1.16.52
 
Vrouwen: 1.Wendy Kelder Groningen 1.23.33 2.Minke Kooistra Dokkum 1.24.53 3.Tineke Baijema Wommels 1.30.50 4.Fiona Boonstra Gytsjerk 1.30.50 5.Geke Driesprong Earnewâld 1.33.27
 
10 km: 1.Douwe Peter Rijpstra Oenkerk 38.21 2.Herman Regnerus Marrum 38.45 3.Simon Regnerus Marrum 40.26 4.Gerrit Betzema Tytsjerk 41.29 5.Klaas Jan v.d.Kooi Burgum 42.34
 
Vrouwen: Andrea Hofstra Bolsward 45.13 2.Thea v.d.Meulen Sneek 52.01 3.Liesbeth v.d.Berg Engwierum 54.34 4.Irene de Vries Molenend 54.36 5.Saakje Regnerus Broeksterwoude 55.20
 
5 km: 1.Folkert Visser Burgum 20.29 2.André Jellema Leeuwarden 21.18 3.Herman v.Ayen Wouterswoude 21.50 4.Gerke Idema Oentsjerk 25.36 5.Jan de Groot Dokkum 26.09
 
Vrouwen: 1.Jolanda v.d.Laan Dokkum 26.34 2.Inge Wiersma Dokkum 28.03 3.Doetie v.d.Lijn Feanwalden 28.08 4.Gerda Santhagens Dokkum 28.50 5.Johanneke Heidstra Burgum 30.11
 
2½ km. 1. Arnold Hiemstra Sibrandahûs 10.43

Informatie:

SV Friesland

Hofstraat 9
9079 MC
St. Jacobiparochie
0518-491363
info@svfriesland.nl