PIETER TALSMA EN YLONA KRUIS SNELSTEN OP DE LANGSTE AFSTAND VOOR DE TWIRRELOOP IN WIJTGAARD DIE RUIM DRIE HONDERD HARDLOPERS AAN DE START KREEG.

Prachtig zonnig en bijna geen wind dat waren de weersomstandigheden bij de 24e editie van de Twirreloop in Wijtgaard. Ook deze loop wordt georganiseerd door de Sportvereniging Friesland uit St.-Jabik.

Thijs Hofstra, zelf ook een fanatiek hardloper, uit Wijtgaard organiseert deze loop voor de club. Hij regelt de vrijwilligers, accommodatie, pijlt het parkoers met witkalk en de vereniging vraagt de vergunning aan bij de gemeente Leeuwarden. Christiaan Valk verzorgd het geluid om mededelingen te doen en voor en bezumfietsers begeleiden de lopers.

Een prachtig verkeerluw parkoers wat voor een groot deel langs de Zwette loopt met onderweg drie verzorgingsposten met drinken en na de finish warme bouillon en thee, fruit en vruchtendrank. In de sportzaal kon men inschrijven, hier was ook de kleed/douchegelegenheid en verzorgde de beheerder de koffie etc. heel gezellig en laagdrempelig hardloopevenement. De SV Friesland staat er om bekend dat ze de lopen meer dan 20 van hun zelf en een dertigtal zijn ze betrokken met geluid, speaker en eindverzorging. Een laag inschrijfgeld van vijf euro. Waardevolle voorwerpen worden in bewaring genomen en nummers en tijden worden handmatig opgeschreven door ervaren mensen die bijna altijd aanwezig zijn bij deze lopen.  Deze uitslagen staan op de site www.svfriesland.nl . Ook de foto’s van Janke v.d.Schaaf en Christiaan staan op deze site.

De deelnemers kwamen nu ook weer uit alle delen van Friesland en Groningen. Veel zijn in training voor de Mar-athon Sneek maar ook als voorproefje voor de Vuurtorenloop komende zondag op Vlieland. De SV Friesland nodigde de lopers uit om ook komende woensdag deel te nemen aan de Stienserloop  en een week later Wijnjewode en de zaterdags de Statenloop in Oentsjerk. Een tafel vol folders was er opgesteld in de hal, veel keuze uit loopevenementen die ze ook kunnen vinden op de site www.hardlopendnederland.nl

Voor de start werd Thijs Hofstra bedankt met applaus van al de lopers. Dank zij deze leden kan de SV Friesland zoveel lopen organiseren. Lopers die geblesseerd zijn komen ook helpen in de organisatie, 

De uitslagen: 15.9 km: 1e Pieter Talsma Mantgum 1.00.31 2e Wim Douma Leeuwarden 1.01.57  3e Roelof Burghoorn Wijtgaard 1.04.03 4e Jaap Vink Bitgum 1.04.35 5e Albert v.Ramshorst Scharnegoutum 1.05.05 Vrouwen: 1e Ylona Kruis Ysbrechtum 1.05.36  2e Inge v.Schaick Leeuwarden 1.15.03 3e Saakje Regnerus Broeksterwoude 1.25.08  4e Rixt de Ruiter Wijtgaard 1.29.34 5e Anuschka Ronner Leeuwarden 1.30.21

10.1 KM: 1e Marten-Jan Ernst Damwâld 35.59  2e Steven Hemstra Weidum 37.20  3e Jouke-Atze Posthumus Rottevalle 39.37  4e Jacob v.d.Leij Leeuwarden 40.08  5e Harmen Jorritsma Joure 40.18 Vrouwen;  1e Charissa Zijlstra Lekkum 48.38 2e Miranda Hornstra Wergea 49.08 3eJolanda Muizer Leeuwarden 51.02 4e Kim Dekker St.-Anna 51.12 5e Hillegien Tol Leeuwarden 51.27 

5.8 KM: 1e Mechiel Zantema Goutum 18.47  2e Dirk-Pieter Boersma Houtingehage 23.23  3e Lars de Lange Broeksterwoude 25.52 4e Thom de Vries Wijtgaard 25.58 5e Rutmer Burghoorn Wijtgaard 26.17 Vrouwen: 1e Maaike Hornstra Jellum 25.34 2e Alinda Kiel Wolvega 28.34  3eBettie Koops Leeuwarden 28.46 4e Tracy v.d.Ploeg Damwâld 29.00 5e Anneke Steensma Leeuwarden 29.29 

2½ KM: 1e Hidde v.d.Weij Weidum 10.15  2e Sven Burghoorn Wijtgaard 11.02  3e Bauke Ybema Grou 11.38 4e Maaike Ybema Grou 11.38 5eZo:e Miedema Bolsward 12.11

 

Informatie:

SV Friesland

Hofstraat 9
9079 MC
St. Jacobiparochie
0518-491363
info@svfriesland.nl