BULLELOOP LEKKUM TROK 234 DEELNEMERS, KOOSJELMER DE VRIES SNELSTE MAN OP DE 17.6 KM.

De Sportvereniging Friesland uit St.-Jabik  organiseert in Mei iedere woensdagavond een prestatieloop in Friesland. Leuke trainings/testlopen voor de komende grote lopen.

Vorig week was er de Mûzelloop in Jirnsum met 218 deelnemers aan de start, deze woensdag  3 mei stond de Bulleloop Lekkum op de kalender www.hardlopendnederland.nl  Deze loop wordt al vele jaren verzorgd door Duco Zijlstra, zelf een fanatiek hardloper die een mooie afwisselende route had uitgezet. Deze ging over rustige landwegen naar Giekerk en terug richting Wijns waar een route volgde door de weilanden waarvoor hij toestemming kreeg van de landeigenaren. Heel veel veerooster die hij had afgedekt met rubberen mat dit werd zeer op prijs gesteld door de lopers , roosters zijn moeilijk om er over heen te lopen en dat kon nu veilig en gemakkelijk. Heel wat werk voor de vrijwilliger die de gehele route pijlde met witkalk wat bij regen oplost. Gelukkig bleef het droog en ook tijdens de loop was het prima weer de zon kwam zelfs tevoorschijn.

Hij had voor de nodige vrijwilligers gezorgd die de verzorgingsposten bemanden, verkeersregelaars en bij start/finish tijdjury Anneke Kerstholt uit Groningen die op de fiets naar Lekkum was gekomen omdat ze straks in Juni een fietsvakantie gaan doen en dit een mooie trainingroute was, terug kon ze met de auto, haar man Piet liep de 10 km en met hem kon ze weer terug naar Groningen. Voor haar de taak om al de nummers en tijden van de 234 deelnemers te noteren zodat deze uitslag op de site www.svfriesland.nl kan worden gepubliceerd. En dat is haar ook gelukt.

Janke v.d.Schaaf, huisfotograaf van SV Friesland maakte een mooie fotoreportage. http://www.svfriesland.nl/index.php/foto-s/huisfotograaf-janke-van-der-schaaf ook Christaan Valk uit St.-Anna maakte foto’s bij de start/finish, ook regelde hij het geluid zodat Duco bij de start de nodige mededelingen te doen en opa Jan Kooistra verslag kon doen. De deelname was groter dan vorig jaar al zag dat er niet naar uit, Ajax voetbalde en liefhebbers blijven daar voor thuis. Maar veel loopgroepen waren present zoals de Loopgroepen uit Leeuwarden, Dokkum, De Westereen, Trynwâlden. Berltsum  etc. Natuurlijk ook veel SV Frieslandlopers, deze loop telde mee voor de SV Frieslandcompetitie  die trekt altijd een vaste ploeg lopers welke volgende week woensdag ook in Wijtgaard en weer een week later in Stiens aan de start staan. Miranda Hornstra, zij is trainster bij de SV Friesland, kwam deze avond ook met haar groep naar Lekkum in de plaats te gaan trainen op de atletiekbaan Nylân. Veel kwamen op de fiets, sportief maar ook fijn voor de organisatie, zoveel parkeerruimte is daar niet in Lekkum.

De start/finish is op het sportveld van de kaatsvereniging Reitsje Him, ook is hier voldoende kleed en douchegelegenheid en ideaal  warming up ruimte op het sportveld waar menig loper gebruik  van maakte. Ook de verzorgingswagen, geluidswagen van   http://valkeventproductiongroup.com/   en boog stonden op het veld, geen verkeer dus mooi plekje om te starten en finishen.  Na het welkom en toespraak van Duco die zelf voorop fietste bij de 17.6 km gingen eerst de 10 en 17.6 km van start, 5 minuten later was het de beurt voor de 5.6 km en jeugdloop.  Dankzij de inzet van Duco en al de vrijwilligers werd ook deze loop weer een succes. Zaterdag zijn ze weer in Heerenveen bij de Ronde van Oranjewoud, hier verzorgd SV Friesland het geluid, speaker en eindverzorging bij het Abe Lenstrastadion.

UITSLAGEN Bulleloop Lekkum 2017 Org.SV Friesland St.-Jabik

17.6 KM: 1e Koos Jelmer de Vries Leeuwarden 1.05.47  2e Paul Geertsma Leeuwarden 1.08.55  3e Ate Bijlsma Garyp 1.10.01 4e Pieter Talsma Mantgum 1.10.49 5e Wim Douma Leeuwarden 1.12.11 Vrouwen: 1e Lieneke de Jong Grou 1.28.23 2e Nikki Miedema Lekkum 1.32.33 3e Anke Peterson Leeuwarden 1.50.13 4e Wil Pijl Dronrijp 1.52.20 5e Froukje v.Welie Leeuwarden 1.52.20 

10 KM: IJze Stienstra Wergea 39.20 2e Auke Postma Damwâld 39.39  3e Reinier Hitzert Hurdegaryp 40.00  4e Joost IJsselmuiden Giekerk 40.14 5e Menno Cramer Leeuwarden 40.56 Vrouwen: 1e Lydia Klessens Leeuwarden 43.29  2e Anita v.d.Wal Harlingen 46.40  3e Lydia Tuiner Leeuwarden 50.10 4e Saakje Regnerus Broeksterwoude 51.46 5e Jelma Wassenaar Berltsum 51.51 

5.6 KM: 1e Pieter Prins Burgum 20.41 2e Harold Brouwer Heerenveen 22.26  3e Theo Borawitz Leeuwarden 22.57 4e Jente talsma Goutum 24.25 5e Marcel Perdu Leeuwarden 26.00 Vrouwen: 1e Debora Peter Leeuwarden 25.24  2e Tiny Wouda Kollum 27.32  3e Kim Dekker St.-Anna 28.19 4e Bettie Koops Leeuwarden 28.31 5e Tracy v.d.Ploeg Damwoude 29.03

Jeugdloop: 1e Zoë Miedema Bolsward 8.45 2e Marijke Ruige Leeuwarden 8.47 3e Karsten de Jong Grou 10.15 4e Mirthe Hogenes Lekkum 10.37 5e Simon v.d Weij  Leeuwarden 10.43

Informatie:

SV Friesland

Hofstraat 9
9079 MC
St. Jacobiparochie
0518-491363
info@svfriesland.nl