RECORD AANTAL LOPERS BIJ SLACHTERIN IN WOMMELS.

 

We verwachten 250 lopers aan de start was het antwoord van SV Friesland als je hen vroeg naar de verwachting van deze zoveelste loop die ze dit jaar organiseerden. Maar dank zij het mooie weer, prachtige route, prima verzorging altijd en prima deelname ook van de Loopgroep Wommels stonden er zaterdag maar liefst 369 hardlopers aan de start.

 

Wietse Jonker en Ultsje Wiersma hadden het parkoers gepijld maar door de regen moesten ze zaterdagmorgen dit op nieuw doen. Maar voor zo’n grote deelname en zoveel bedankjes voor de prima gepijlde route heb je dat er zeker wel voor over. Prachtig mooi zonnig weer en geen wind ideaal voor zo’n prachtige prestatieloop over Kubaard, Slachtedyk Slachtebrug en zelfs de opengebroken weg in Easterein  was geen probleem om er wel langs te kunnen lopen. Om de 5 km  lauw water en na de finish bouillon, vruchtendrank en fruit.  Het was de gehele loop genieten was de opmerking van velen en dat hoort een organisatie graag daar doen het tenslotte voor.

 

Sinterklaas kwam ook aan in Wommels maar toen waren de lopers al weer gefinisht bij Het Reade Hynder. En hadden zich gedouchte in de Bogermanschool. Dank zij de vrijwilligers was ook deze loop weer een bovenslag en verwacht de SV Friesland volgende week ook weer een goede deelname in Franeker bij de Ronde over Ried.

 

Prijzen waren er winnen in de verloting op startnummer de jeugd kreeg wel een prijs voor hun prestatie.

 

Christiaan Valk werd 17 jaar en werd door al de lopers toegezongen, hij verzorgd het geluid en doet verschillende hand en spandiensten bij een loop van SV Friesland. Een goede steun voor de Jan en Josefien Kooistra die iedere dag bezig zijn voor deze club. Christiaan is hun kleinzoon.

 

De uitslagen: 21.1 KM; 1e Roelof Oostra Mantgum 1.20.33  2e Henri Veldman Bontebok 1.21.09  3e Harry Wiersma Blija 1.22.09 4e Jetze Genee Makkum 1.23.33 5e Fokko Smedema Leeuwarden 1.26.07  Vrouwen: 1e Brenda de Jong Drachten 1.37.50  2e Liesbeth Andreae Huins  1.39.09   3e Marjan de Ruiter Sneek 1.41.19  4e Corine Visser Leeuwarden 1.43.33 5e Nynke Steigenga Exmorra 1.45.07

10- KM: 1e Johannes Postma Leeuwarden 36.16  2e Herman Regnerus Marrum  37.16 3e Erik Bouma Ylst 37.19  4e Richard Velzen Achlum 37.24  5e Erik Verdoorn Leeuwarden 38.35  Vrouwen: 1e Immy Auck Kersbergen Wommels 37.06  2e Simone v. Dijk Makkum 42.58  3e Hella Yntema Bolsward 45.30  4e Inge v.Schaick Leeuwarden 46.45  5e Linda Keitz Dronrijp 46.49

4.5 KM; 1e Maarten Hofstra Franeker 16.40  2e Folkert Visser Burgum 16.54  3e Sjoerd de Boer Wommels 17.47  4e Berber Bergsma Reduzum 18.48 5e Charissa Zijlstra Lekkum 18.58 

 De volledige uitslagen komen morgen op de site www.svfriesland.nl hier ook de foto’s van Janke v.d.Schaaf  en anderen.

Informatie:

SV Friesland

Hofstraat 9
9079 MC
St. Jacobiparochie
0518-491363
info@svfriesland.nl