De 10 km van boklsum 26-09-2010
 
  10 km.
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Erik Houwink Boksum geen 37.56 M40.01
2 Jort van Zutphen Weidum geen 38.05 MSE.01
3 Roelof Oostra Mantgum geen 39.25 MSE.02
4 Huib Jan Imbens Wirdum SV Friesland 39.46 M40.02
5 Ruben Bleeker Midlum SV Friesland 42.04 M17.01
6 Johny van Zurk Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 42.04 M50.01
7 Alex van Zurk Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 43.49 M40.03
8 René Swart Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 43.49 M40.04
9 Martin v.d.Burg Sneek geen 43.49 M40.05
10 Alle Sterk Bitgum SV Friesland 43.53 MSE.03
11 Jan Hooghiemstra Oenkerk L.Gr.Leeuwarden 44.02 M50.02
12 Cees Boxum Tuk geen 45.06 M50.03
13 Jorrit Kuilman Boksum geen 45.13 MSE.04
14 Aise Bouma Kimswert SV Friesland 45.43 M40.06
15 Gerrit de Vries Weidum geen 47.11 M15.02
16 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 47.56 M50.04
17 Jildert Andringa Oenkerk SV Friesland 48.18 M50.05
18 Marian v.d.Schaaf Oenkerk SV Friesland 48.37 V45.01
19 Wieger v.d.Keulen Leeuwarden SV Friesland 48.45 M50.06
20 Djurre v.d.Schaaf Oenkerk SV Friesland 48.47 M50.07
21 Peter Nijholt Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 49.58 M40.07
22 Bennie Mous Deinum SV Friesland 49.59 M40.08
23 Margriet Feenstra Leeuwarden geen 50.54 VSE.01
24 Harm Postma Bitgum SV Friesland 51.01 M50.08
25 Bennie Bijlsma Marssum SV Friesland 51.20 M50.09
26 Aad v.d.Burg Easterlittens SV Friesland 51.27 M50.10
27 René v Baal Leeuwarden SV Friesland 53.00 M50.11
28 Johan Oelen Deinum SV Friesland 53.01 M40.09
29 Marieke van Houten Leeuwarden Friesche Doorlopers 53.03 V45.02
30 Piet Struiksma Boksum Lionitas 53.40 M50.12
31 Tieme ten Berge Boksum geen 54.31 M50.13
32 Klaas Kuilman Boksum geen 54.45 M50.14
33 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 54.47 M60.01
34 Anja van Zutphen Weidum geen 55.04 VSE.02
35 Remko Bruinsma Boksum geen 57.06 MSE.05
36 Joke de Boer Boksum geen 57.38 VSE.03
37 Femme de Bruin Leeuwarden SV Friesland 57.42 M50.15
38 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 57.44 M60.02
39 Minke Oord Joure SV Friesland 57.54 V45.03
40 Hotze Schrale Boksum geen 59.02 M60.03
41 Ina Boskma Boksum geen 59.03 V35.01
42 Wil Pijl Dronrijp geen 1.01.06 V45.04
43 Diane Pijl Dronrijp geen 1.01.06 VSE.04
44 Tineke Dijkstra Bitgum SV Friesland 1.05.15 V50.05
45 Sijtske Sijtema Deinum geen 1.05.47 V45.05
46 Diana Oelen Deinum geen 1.05.47 V45.06
47 Rita van Zurk Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.17.47 V45.07
48 Grijtsje Paulusma Grou L.Gr.Leeuwarden 1.17.47 V45.08
49 Gerda Dalstra Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.17.47 VSE.05
50 Marjan v.Huizen Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.17.47 VSE.06
51 ria Wiersma Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.17.47 V55.01
52 Sita Olijnsma Giekerk L.Gr.Leeuwarden 1.17.47 V45.09
 
  5 km
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Mathijs Lusthof Sneek SV Friesland 23.08 M50.01
2 Merijne Houwink Boksum Lionitas 23.10 V10.01
3 Duco Zijlstra Lekkum SV Friesland 24.17 M50.02
4 Nadien Kikstra Leeuwarden Geen 25.15 V17.02
5 Halbe Huitema Dearsum SV Friesland 25.56 MSE.01
6 Syds Bouma Boksum Geen 26.36 M09.01
7 Anouk de Vries Franeker SV Friesland 21.59 V16.03
8 Peter de Vries Franeker SV Friesland 26.59 M50.03
9 Berber Struiksma Boksum Lionitas 29.15 V11.04
10 Wieke Bouma Boksum Geen 30.15 V10.05
11 Gert Jan Mondeel Workum Horror 30.31 MSE.02
12 Sjoukje Drost Winsum Geen 30.42 VSE.01
13 Astrid Zijlstra Lekkum SV Friesland 31.23 V45.01
14 Carolien Rinsema Leeuwarden Geen 32.09 V45.02
15 Franzien Luchtmeijer Workum Horror 32.17 VSE.02
16 Nanette Caviet Dokkum SV Friesland 32.22 V55.01
17 Margriet Postmus Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 33.18 V45.03
18 Amanda v.d.Reve Workum Horror 33.18 V35.01
19 Hetske Bruinsma Boksum Geen 33.41 V35.02
20 Siebine Dijkshoorn Boksum Geen 33.41 VSE.03
 
  1000 meter. Jeugdloop
  Naam Woonplaats Vereniging Tijd Cat.
1 Bjorn Miedema Boksum Geen 4.08 M09.01
2 Redmer Nauta Boksum Geen 4.10 M09.02
3 Willem Tettero Boksum Lionitas 4.15 M11.01
4 Reinder Visser Boksum Geen 4.18 M08.03
5 Sanne Jonker Boksum Geen 4.30 V11.01
6 Sieger Wijnsma Boksum Lionitas 4.31 M09.04
7 Jurre Nauta Boksum Geen 4.43 M07.05
8 Jarho Stok Boksum Geen 4.41 M10.02
9 Merte Houwink Boksum Geen 4.57 V08.01
10 Patrick Valk St.Anna SV Friesland 4.58 M11.03
11 Atze Bouma Boksum Geen 4.58 M07.06
12 Berend Adema Boksum Geen 5.02 M06.07
13 Lars Boskma Boksum Geen 5.04 M05.08
14 Jacob Arjen Miedema Boksum Geen 5.11 M06.09
15 Femke Boskma Boksum Lionitas 5.11 V08.02
16 Sanne Verbaas Boksum Lionitas 5.11 V09.03
17 Yaron Mondeel Workum Geen 5.27 M08.10
18 Benthe ten Broek Boksum Geen 5.43 V09.04
19 Famke Kuiken Boksum Geen 6.04 V10.02
20 Sido Slotenwijk Boksum Geen 6.18 M07.11
21 Inge Miedema Boksum Geen 6.41 V08.05
22 Rixts Feenstra Deinum Geen 6.41 V08.06
23 Jesper Jonker Boksum Geen 6.50 M08.12
24 Klaas Visser Boksum Geen 7.47 M10.04
25 Elvyra Bruinsma Boksum Geen 8.07 V05.07
26 Sander Kuijpers Boksum Geen 8.40 M06.13
27 Wessel Miedema Boksum Geen 9.31 M04.14
28 Pien Adema Boksum Geen 9.38 V04.08

Informatie:

SV Friesland

Hofstraat 9
9079 MC
St. Jacobiparochie
0518-491363
info@svfriesland.nl